ทัวร์ญี่ปุ่น┃AUTUMN LEAVES IN KYUSHU JP6D151119

วัดไรซันเซ็นเนียวจิ อลังการใบไม้เปลี่ยนสีต้นเมเปิลยักษ์อายุกว่า 400 ปี

เบปปุเมืองหลวงแห่งออนเซ็น # ชมบ่อนรกจิโกกุ เมกุริ# หมู่บ้านยูฟุอิน สัมผัสความน่ารักและสวยงามของทะเลสาบคิงริน

เต็มอิ่ม เฮ้าส์เทนบอร์ช Kingdom of Light อาณาจักรแห่งแสง ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

 แช่น้ำพุร้อน อุเรชิโนะ ติด 1 ใน 3 ออนเซ็นผิวสวยของญี่ปุ่น พร้อมพัก 1 คืนเต็ม !!

 เพื่อความเป็นสิริมงคล ไหว้พระขอพร ณ ศาลเจ้ายูโทคุอินาริศาลเจ้าดาไซฟุช้อปปิ้งเทนจิน แหล่งช้อปปิ้งที่ง่าย 

เมนูแนะนำ

-เต็มอิ่มบุฟเฟต์ขาปูยักษ์
-พิเศษ !! เต้าหู้ ออนเซ็น อุเรชิโนะ ที่เดียวเท่านั้น
-ลิ้มลอง ลูกพลับหวานฉ่ำ ผลใหญ่

บินตรง การบินไทย สะสมไมล์ 50%
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว พร้อมแช่ออนเซ็น
บริการ ฟรี! Wifi บนรถ
บุฟเฟต์ชาบูชาบู ขาปูยักษ์!
วันที่ รายการ                 อาหาร
1 กรุงเทพฯ ( TG 648 : 00.50 – 08.00 น.)
2 กรุงเทพฯ–ฟุกุโอกะ–ศาลเจ้าดาไซฟุ-หมู่บ้านยูฟุอิน-บ่อนรกจิโกกุ เมกุริ-เบปปุ
** ที่พัก BEPPUWAN HOTEL & RESORT หรือเทียบเท่า
 
3 เบปปุ-สวนลูกพลับเฮ้าส์ เทน บอร์ช-ซาเซโบะ
** ที่พัก WATERMARK HOTEL หรือเทียบเท่า
 
4 ซาเซโบะ-ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ-ศาลเจ้าโทโยทามะฮิเมะ-อุเรชิโนะ ออนเซ็น
** ที่พัก URESHINOKAN RYOKAN หรือเทียบเท่า
 
5 อุเรชิโนะ ออนเซน-วัดไรซํน เซนเนียวจิ-อิสระช้อปปิ้งเทนจิน-ฟุกุโอกะ
** ที่พัก MONTE HERMANA HOTEL หรือเทียบเท่า
6 ฟุกุโอกะ-สนามบินฟุกุโอกะ-กรุงเทพฯ ( TG 649 : 11.35 – 14.55 น. )  
วันที่ 1  กรุงเทพฯ  
21.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 3 Row D17–19 กรุณานำกระเป๋าเดินทางใบใหญ่มาพบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ต้อนรับอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทางบริเวณ Row D 17–19 ก่อนนำไปเช็คเข้าเครื่องของสายการบินไทย
 
วันที่ 2 กรุงเทพฯ–ฟุกุโอกะ–ศาลเจ้าดาไซฟุ-หมู่บ้านยูฟุอิน-บ่อนรกจิโกกุ เมกุริ-เบปปุ
00.50 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG-648
08.00 น. ถึงสนามบินฟุกุโอกะ ศูนย์กลางการปกครองเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการคมนาคมของเกาะคิวชิวเกาะที่อยู่ตอนปลายสุดของประเทศญี่ปุ่น แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งด้วยทัศนียภาพที่สวยงามและอากาศสดใส
  นำท่านชม ศาลเจ้าดาไซฟุ วัดชินโตอันเก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของ ฟุกุโอกะเป็นที่สิงสถิตของเทพเจ้าแห่งความรู้จึงมีนักเรียนนิสิตนักศึกษา มากราบไหว้ขอพรเพื่อการศึกษาไม่เว้นในแต่ละวัน ต้นบ๊วย หลากหลายพันธุ์กว่า 6,000 ต้นเจริญเติบโตอยู่ทุกแห่งภายในวัด ทำให้บรรยากาศแสนรื่นรมย์และไม่ลืมเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ระลึกในร้านค้ากว่า 100 แห่งบริเวณหน้าวัด
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำเดินทางสู่ หมู่บ้าน Yufuin หมู่บ้านหัตกรรม ภายใน หมู่บ้านมีร้านค้าการฝีมือมากมายชมร้านเครื่องแก้ว ร้านขนมญี่ปุ่นปรุงสดๆ ร้อนๆ และ สะอาดสะอ้าน และเลือกซื้อของที่ระลึกมากมาย ชมทะเลสาบเก่าแก่โบราณ ชมพันธุ์ปลา ที่หายากนานาชนิดอยู่อาศัยในทะเลสาบอย่างธรรมชาติ
  สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก เบปปุ ณ BEPPU WAN ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่า
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรแรม: อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์นานาชาติ กับบรรยากาศแสนอบอุ่นเป็นกันเองด้วยการสวม ยูกะตะ พักผ่อนสไตล์นิปปอนกับ การแช่ ออนเซ็น น้ำแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพ เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีขึ้นเสริมสุขภาพให้กระปรี่กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวล
  
วันที่ 3 เบปปุ-สวนลูกพลับ-เฮ้าส์ เทน บอร์ช-ซาเซโบะ
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  นำท่านสัมผัสกิจกรรมใหม่ใน สวนผลไม้ => เป็นช่วงของผลไม้รสเลิศ  ลูกพลับ ที่มีรสหวานฉ่ำชื่นใจ ผลใหญ่และ มีกลิ่นหอมจัด ให้ท่าน  ชม และ ชิมลูกพลับ ผลไม้จากสวนขนาดใหญ่ปลูกโดย ไม่ใช้สารเคมี  และยาฆ่าแมลง
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  เต็มอิ่ม ! กับวันพักผ่อนท่ามกลางบรรยากาศแสนคลาสสิค HuisTen Bosch เมืองชายทะเลเปิดใหม่สไตล์ดัชท์เชิญท่านสัมผัสบรรยากาศฮอลแลนด์แบบเต็มรูปแบบใน หมู่บ้านฮอลแลนด์ ของประเทศญี่ปุ่นที่ได้รวบรวมสถาปัตยกรรม ศิลปวัฒนธรรมขนานแท้ของชาวดัชท์ สนุกสนานตื่นเต้นกับสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็น พิพิธภัณฑ์, โรงภาพยนตร์แบบ  ซีมูเลชั่น 3 มิติ สวนสนุกแบบตะวันตกอย่าง Horizon Adventure ชมการแสดงฉากน้ำท่วมใหญ่ ฟ้าฝ่าทำได้เหมือนจริงอย่างน่าทึ่ง Future Cast Theater / Grand Odyssey  ให้ท่านร่วมผจญภัยไปกับฉากภาพยนตร์การต่อสู้สุดยิ่งใหญ่นอกอวกาศที่ท่านร่วมเป็นดารานำแสดงด้วยขอรับรองว่าท่านต้องประทับใจไปอีกนานอย่างแน่นอน เครื่องเล่นไฮเทคนานาชนิด พร้อมบันทึกภาพความประทับใจกับทัศนียภาพสวยงามเหล่ามวลไม้ดอกที่บานสะพรั่งอวดสีสันทั้งปี อาทิ ทุ่งดอกทิวลิป, เบญจมาศ, กุหลาบ, กังหันลมขนาดยักษ์ อาคารก่อด้วยอิฐที่มีสง่างามเรียงรายสลับสีเป็นทิวแถวตามอัธยาศัยหรือท่านเลือกเดินเล่นช้อปปิ้งสินค้าหลากสไตล์ไม่ว่าจะเป็น ขนมเค้กหลากรส (ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเบเกอรี่ของญี่ปุ่นนับว่าสุดยอดรสเยี่ยมแห่งเบเกอรี่) ชีส, ช็อคโกแล็ต, แยมผลไม้ ผลิตภัณฑ์ยอดนิยมสไตล์ดัชท์ และสินค้าที่ระลึกมากมาย เป็นของฝากของขวัญแด่คนที่ท่านรักตามอัธยาศัย
  (อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัยในเฮ้าส์เทนบอร์ชเพื่อให้ท่านมีเวลาสนุกสนานได้อย่างเต็มที่)
  นำท่านเข้าพัก ซาเซโบะ ณ WATERMARK  HOTEL  หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 4 ซาเซโบะ-ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ-ศาลเจ้าโทโยทามะฮิเมะ-อุเรชิโนะ ออนเซ็น
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านสักการะ ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ ( Yutoku Inari Shrine ) ตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขา สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1688 เป็นศาลเจ้านิกายชินโต ประจำตระกูล Nabesshima ผู้ปกครองเมืองซากะ ในสมัยเอโดะ ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นศาลเจ้าอินาริที่ใหญ่และสำคัญเป็นอันดับ 3 รองมาจาก ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ในเกียวโต และศาลเจ้าคาซะมะอินาริ ในอิบาระกิ ด้านบนของตัวศาลเจ้าเป็นจุดชมวิวที่สวยงามอีกจุดหนึ่ง โดยเฉพาะช่วงฤดูใบไม้ผลิ ยามที่ดอกซากุระบานสะพรั่ง และช่วงฤดูใบไม้ร่วงที่ใบไม้จะเปลี่ยนเป็นสีส้มแดง ด้านหน้าศาลเจ้ายังมีสะพานสีแดงตัดกับแม่น้ำสายเล็กๆ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่ประทับของเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ ประชาชนต่างพากันไปสักการะขอพรเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยว ความสำเร็จด้านธุรกิจ ความปลอดภัย และความรัก  เพื่อความเป็นสิริมงคลให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่เข้าร่วมพิธีขอพรของศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ ด้วยตัวท่านเอง
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำเดินทางสู่ อุเรชิโนะ ออนเซ็น เป็นแหล่งน้ำพุร้อนที่ขึ้นชื่อเรื่อง แช่แล้วผิวสวยติด 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น ทำให้สุภาพสตรีที่ใส่ใจเรื่องความงามเดินทางมาที่นี่เป็นจำนวนมาก
  สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก อุเรชิโนะURESHINKAN  HOTEL หรือเทียบเท่า
  นำท่านขอพร ณ #ff954a ที่มีตำนานที่เล่าขานว่า มีสาวงามผู้หนึ่งนามว่า โทโยตะมะ ฮิเมะ เป็นเทพธิดามังกรที่มีผิวขาวราวหิมะ และมีปลาดุก นามะซุซามะ(Namazu sama) เป็นผู้ติดตาม ในสมัยก่อนมีการระบาดของโรคผิวหนังในหมู่บ้าน ปลาดุกจึงช่วยเหลือโดยให้ผู้ป่วยมาสัมผัสตัวจะทำให้สุขภาพดี และผิวหนังกลับไปสวยงามอีกครั้ง หากใครได้มาสักการะ และลูบไล้ที่รูปปั้นปลาดุกเผือก จะทำให้มีผิวลื่น ขาวใสดั่งผิวปลาดุกเผือก ทำให้ที่นี่มีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่า ศาลเจ้าปลาดุก นั่นเอง หากมาอุเรชิโนะแล้ว ไม่ได้มาสักการะถือว่ามาไม่ถึง!
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรแรม: จัดเต็มบุฟเฟต์นานาชาติ และขาปู กับบรรยากาศแสนอบอุ่นเป็นกันเองด้วยการสวม ยูกะตะ พักผ่อนสไตล์นิปปอนกับ การแช่ ออนเซ็น น้ำแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพ เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีขึ้นเสริมสุขภาพให้กระปรี่กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่
 
วันที่ 5 อุเรชิโนะ ออนเซน-วัดไรซันเซนเนียวจิ-อิสระช้อปปิ้งเทนจิน-ฟุกุโอกะ
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ วัดไรซัน เซ็นเนียวจิ ไดฮิโออิน (Raizan Sennyoji Daihioin Temple) วัดเก่าแก่อันศักดิ์สิทธิ์ เป็นแหล่งชมใบไม้เปลี่ยนสีชื่อดังเพราะสามารถชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสีจากต้นเมเปิลยักษ์อายุกว่า 400 ปี ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถานทางธรรมชาติผสานกับต้นไม้อื่นๆ อีกกว่า 200 ต้น ภายในสวนชินจิที่ตั้งอยู่ด้านในมีต้นจันทน์ขาว ซึ่งเป็นไม้หอมที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นอนุสรณ์สถานทางธรรมชาติอยู่ด้วย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  สมควรแก่เวลา ช้อปปิ้งย่าน เท็นจิน Underground Shopping บริเวณสถานีรถไฟเท็นจิน ช้อปปิ้งมอลล์ที่มีชื่อเสียง และย่านธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในเกาะคิวชิว เต็มไปด้วยร้านเสื้อผ้าบูติกนำสมัย เครื่องสำอาง   ร้านขายเครื่องไฟฟ้า อีเล็คทรอนิค ภัตตาคารมากมาย ฯลฯ เพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อิสระให้ท่านเลือกรับประทานอาหารที่ท่านชื่นชอบเองตามอัธยาศัย หรือเลือกรับประทาน Hakata Ramen อาหารขึ้นชื่อของเมืองฟุกุโอกะ
19.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าพัก ฟุกุโอกะ ณ MONTE HERMANA HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 6 ฟุกุโอกะ-สนามบินฟุกุโอกะ-กรุงเทพฯ
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
   สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินฟุกุโอกะ
11.35 น. ออกเดินทางจากฟุกุโอกะ โดยเที่ยวบิน TG-649 
14.55 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ และมีความสุข

Additional Information

month