ทัวร์ญี่ปุ่น Newyear┃GRAND WAKAYAMA NEWYEAR JP6D301219A

 อลังการศาลเจ้าคุมาโนะ นาจิ ที่มีน้ำตกเป็นฉากหลัง

 สักการะวัดคงโงบุจิแห่งโคยะซัง ดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งพุทธศาสนา

 ชมความสามารถพิเศษในการดำน้ำอย่างเชี่ยวชาญของเหล่า “อามะ”

 ชมความงดงามขอธรรมชาติ เกาะหินแว่นตาเอนเกทสึ – หินแต่งงาน

 โกเบ ทาวเวอร์ สถาปัตยกรรมสุดล้ำของญี่ปุ่น

 ชม ชิม ช้อปสุดฟินย่านไชน่าทาวน์และ โมโตมาจิโกเบ

 อลังการงานประดับไฟกว่าแสนดวง ที่ นาบานะ โนะ ซาโตะ

เมนูแนะนำ

 เต็มอิ่มกับบุฟเฟต์ชาบูชาบู ขาปูยักษ์และอาหารทะเลสดๆ

 พลาดไม่ได้ หมูทอดมิโสะ ขึ้นชื่อนาโงย่า

บริการ ฟรี! Wifi บนรถ
บินตรง การบินไทย สะสมไมล์ 50%
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว พร้อมแช่ออนเซ็น
บุฟเฟต์ชาบูชาบู ขาปูยักษ์!
วันที่ รายการ                 อาหาร
1 กรุงเทพฯ-สนามบินคันไซ ( TG 622 : 23.59 – 07.30 น.)
2 สนามบินคันไซ-โกเบ ทาวเวอร์-ย่านไชน่าทาวน์-ย่านโมโตมาจิ- Festival of the Light -โอซาก้า
** ที่พัก HANSHIN OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่า
 
3 โอซาก้า-ตลาดคุโรมอน—วัดคงโงบุจิแห่งโคยะซัง-Marina City Festa Luce- วากายาม่า
** ที่พัก GRANVIA WAKAYAMA HOTEL หรือเทียบเท่า
 
4 วากายาม่า-เกาะหินแว่นตาเอนเกทสึ-ศาลเจ้าคุมาโนะ นาจิ-คุมาโนะ
** ที่พัก KUMANO CLUB RYOKAN HOTEL หรือเทียบเท่า
 
5 คุมาโนะ-เกาะไข่มุกมิกิโมโตะ-ชมโชว์อามะ-หินแต่งงาน-Nabana No Sato-นาโงย่า
** ที่พัก NAGOYA TOKYU HOTEL หรือเทียบเท่า
6 นาโงย่า-ศาลเจ้าโอสึคันนง-อิสระช้อปปิ้งซะคาเอะ-อิออนพลาซ่า-สนามบินนาโงย่า      
7 สนามบินนานาชาติชูบุเซนแทร์-กรุงเทพฯ (TG 647 : 00.30-04.30 น.)
วันที่ 1  กรุงเทพฯ-สนามบินคันไซ
20.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 3 Row D 17-19
  กรุณานำกระเป๋าเดินทางใบใหญ่มาพบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ต้อนรับอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระบริเวณD 17-19 ก่อนนำไปเช็คเข้าเครื่องของ สายการบินไทย
23.30 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 622
 
วันที่ 2 สนามบินคันไซ-โกเบ ทาวเวอร์-ย่านนันกิมาจิ-ย่านโมโตมาจิ- Festival of the Light – โอซาก้า
07.00 น. ถึงสนามบินคันไซ โอซาก้า ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองตรวจเช็คสัมภาระท่านให้เรียบร้อย
  นำท่านสู่ เมืองโกเบ เมืองท่าที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเฮียวโกะ ตัวเมืองโกเบนั้นตั้งอยู่ระหว่างทะเลและเทือกเขาร็อกโกะ และยังเป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมที่หลากหลาย ซึ่งได้รับอิทธิพลจากตะวันตก จีน และญี่ปุ่น เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อว่านำสมัยอีกแห่งของญี่ปุ่น

นำท่านชม โกเบ ทาวเวอร์ (ด้านนอก) Kobe Port Tower แลนด์มาร์คของโกเบ หอคอยสีแดงสดโครงสร้างเหมือนท่อแห่งแรกของโลก และรูปทรงไฮเปอร์โบล่า ที่ตรงกลางมีลักษณะคอดเว้าเข้าด้านใน คล้ายกับกลองซึซึมิเครื่องดนตรีของญี่ปุ่น มีการประดับไฟยามค่ำคืนเป็นที่แรกของญี่ปุ่น จนได้รับรางวัลจากแวดวงสถาปัตยกรรมและไฟประดับมากมาย

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร : อิ่มอร่อยกับเซ็ทอาหารญี่ปุ่น
  นำท่านสู่ ย่านนันกิมาจิ ศูนย์กลางเขตชุมชนคนจีน หรือ ไชน่าทาวน์  ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคคันไซ บริเวณนี้ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยพ่อค้าชาวจีนที่มาตั้งรกรากในอ่าวโกเบ หลังมีการเปิดให้ชาวต่างชาติเข้ามาค้าขายในญี่ปุ่น ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1868 ต่อมา ไชน่าทาวน์ ก็เป็นที่รู้จักกันในชื่อ Nankinmachi ย่านที่นำวัฒนธรรมต่าง ๆ เข้ามาเผยแพร่โดยเฉพาะอาหารจีนสูตรอร่อย และร้านอาหารริมทางอีกมากมาย เชิญท่านลิ้มลอง เนื้อโกเบย่าง ที่มีตั้งแต่ต้นถนนยันท้ายถนนให้จุใจไปเลยทีเดียว ห่างเพียงแค่ถนนกั้น ท่านจะพบกับความทันสมัย ย่านโมโตมาจิ แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในโกเบ ทำให้ย่านโมโตมาจิและย่านนันกิมาจิ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมาก
17.30 น.  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร : ฉลองปีใหม่ด้วยบุฟเฟต์ชาบูชาบู ขาปูยักษ์และอาหารทะเลสดๆ
  หากมีเวลา นำท่านชมเทศกาลประดับไฟในเมืองโอซาก้า ณ Festival of the Light Osaka ตลอดถนน Mido-suji Illumination จากบริเวณสี่แยก Hanshin-mae ไปจนถึงสี่แยก Namba-Nishiguchi เป็นระยะทางกว่า 4 กิโลเมตร ถนนสายนี้ได้รับการบันทึกสถิติ ว่าเป็นถนนที่มีต้นไม้ประดับไฟมากที่สุดของโลก
  สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ที่พัก โอซาก้า ณ HANSHIN OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่า
  เชิญท่านพักผ่อนกับการแช่ออนเซ็นส่วนตัว ด้วยน้ำที่ส่งตรงมายังห้องของคุณ เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเสริมสุขภาพให้กระปรี๊กระเปร่า ผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่
  **อิสระท่าน Countdown ในเมืองโอซาก้าตามอัธยาศัย**
 
วันที่ 3  โอซาก้า-ตลาดคุโรมอน-วัดคงโงบุจิแห่งโคยะซัง-Marina City Festa Luce- วากายาม่า
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  พาท่านสู่ ตลาดคุโรมอน ตลาดสดซึ่งมีร้านค้าส่งและปลีกเรียงรายอยู่ มีประวัติมาตั้งแต่สมัยเอโดะตอนปลาย กินอาณาเขต ตั้งแต่แถว Sennichimae ไปทางใต้ราว 580 เมตร สองข้างทางเรียงรายไปด้วยร้านปลาสด ผัก ผลไม้ ผักดอง ร้านอาหาร  ฯลฯ ราว 180 ร้าน ในวันธรรมดาจะมีพ่อค้าหรือพ่อครัวร้านอาหารในโอซาก้าพากันมาจับจ่ายซื้อหาวัตถุดิบไปประกอบ อาหาร ประวัติของตลาดเริ่มจากราว ค.ศ.1822-1823 ซึ่งเป็นช่วงที่เริ่มมีพ่อค้าแม่ค้าจากจังหวัดวาคายาม่าและเมืองซาไกนำ ปลาสด มาขายที่ประตูดำ (Kuromon) ของวัด Enmei-ji  จนกระทั่งถึงราวปี 1912 ก่อนที่จะเกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ ผู้คนยังคง เรียกตลาดดังกล่าวว่า ตลาด Enmeiji อยู่ ต่อมา เมืองโอซาก้าทั้งเมืองต้องเสียหายจากระเบิดในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง  เมื่อสงครามเสร็จสิ้นลง ผู้คนจึงร่วมกันปฏิรูปเมืองและตลาด เปลี่ยนชื่อมาเป็นตลาด Kuromon เช่นทุกวันนี้
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร : เต็มอิ่มกับบุฟเฟต์ปิ้งย่าง และไลน์อาหารมากมาย
  นำท่านเดินทางสู่ “ดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งพุทธศาสนา”สัมผัสเสน่ห์วากายาม่า ณ ภูเขาโคยะ หรือที่รู้จักกันในนาม โคยะซัง (Koyasan) มีประวัติศาสตร์เก่าแก่กว่า 1200 ปี และมีวัดอยู่มากกว่า 100 แห่ง ที่เป็นที่รู้จักกันมากที่สุดได้แก่ “วัดคงโงบุจิ (Kongobu-ji Temple)” ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2004 งดงามทุกฤดูไม่ว่าจะเป็นในฤดูใบไม้ผลิที่งดงามด้วยดอกซากุระ ฤดูใบไม้ร่วงก็จะงดงามด้วยสีสันของใบไม้เปลี่ยนสี และฤดูหนาวหิมะโปรยปรายท่ามกลางบรรยากาศอันเงียบสงบ สมกับที่เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งพุทธศาสนา
  สำหรับใครที่อยากจะชมไฟประดับอิลลูมิเนชันท่ามกลางบรรยากาศของเทศกาลคริสต์มาส แนะนำให้ลองไปเที่ยวชมงานoนำท่านชม เทศกาล “เฟสตา ลูเช (Festa Luce)” งานเทศกาลประดับไฟซึ่งจัดขึ้นที่ “พอร์โต ยูโรปา (Porto Europa)” ธีมพาร์คในจังหวัดวากายะมะ (Wakayama) ประดับตกแต่งฃฃไฟระยิบระยับสว่างไสวให้บรรยากาศสุดแสนโรแมนติก นอกจากนี้ยังมีการประดับไฟอิลลูมิเนชันตามจุดต่างๆ ภายในบริเวณรวมถึงตามเครื่องเล่นชนิดต่างๆ เรียกว่ามองไปทางไหนก็เต็มไปด้วยโลกแห่งแสงไฟอันสวยงามเลยทีเดียว นอกจากนี้ทัศนียภาพที่มองลงมาจากชิงช้าสวรรค์ก็นับเป็นอีกหนึ่งไฮไลต์ที่ไม่ควรพลาดชมด้วยเช่นกัน
    (อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านใช้เวลาเก็บภาพความประทับใจอย่างคุ้มค่า)
  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก วากายาม่า ณ  GRANVIA WAKAYAMA HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 4 วากายาม่า-เกาะหินแว่นตาเอนเกทสึ-ศาลเจ้าคุมาโนะ นาจิ-คุมาโนะ
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ เกาะหินแว่นตาเอนเกทสึ เกาะหินลักษณะพิเศษที่มีรูตรงกลาง ตั้งอยู่กลางทะเล เมื่อมองไกล ๆ จะเหมือนกับแว่นตา เกิดจากการกัดเซาะของคลื่นลมในทะเล เป็นจุดชมวิวยอดนิยมของเมืองวากายามะ ที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาสัมผัสความงามของธรรมชาติแห่งนี้
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร: อิ่มอร่อยกับเซ็ทอาหารญี่ปุ่น
  เดินทางสู่ ศาลเจ้าคุมาโนะ นาจิ หนึ่งในศาลเจ้ากลางเทือกเขาคิอิที่โดดเด่นด้วยเจดีย์ 3 ชั้นสีแดง ตัดกับฉากเบื้องหลังที่เป็นเขาเต็มไปด้วยสีเขียวของต้นไม้ และน้ำตกสูง 133 เมตร ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นหนึ่งในศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ที่คนญี่ปุ่นมักจะเดินเท้าผ่านป่าสนดึกดำบรรณ์เป็นระยะทางไกลกว่า 170 กิโลเมตรเพื่อมาจาริกแสวงบุญ ซึ่งเส้นทางจาริกแสวงบุญรวมถึงศาลเจ้าได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจาก UNESCO ในปี 2004
  นำท่านเข้าที่พัก คุมาโนะ ณ  KUMANO CLUB RYOKAN หรือเทียบเท่า
19.00 น.  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม: รับประทานอาหารค่ำจัดพิเศษ สไตล์ญี่ปุ่นเซทใหญ่ กับบรรยากาศแสนอบอุ่นเป็นกันเองด้วยการสวม ยูกะตะ พักผ่อน
 
วันที่ 5 อิเสะชิมะ-เกาะไข่มุกมิกิโมโตะ-ชมโชว์อามะ-หินแต่งงาน-Nabana No Sato-นาโงย่า
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  เมืองโทบะ (Toba) เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงทางด้านการผลิตไข่มุกคุณภาพดีจาก เกาะไข่มุกมิกิโมโตะ (Mikimoto Pearl Island) ให้ท่านได้ชมวิธีการเก็บหอยมุขและสัตว์ทะเลของ อามะ  หญิงสาวที่ได้รับการฝึกฝนมาตั้งแต่เด็ก ให้สามารถว่ายน้ำและดำน้ำลึกโดยไม่ใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจใดๆ อามะจะสวมชุดสีขาว ใช้ ถังไม้ ,เชือก และตะขอเป็นอุปกรณ์  อามะมีความสามารถพิเศษในการดำน้ำได้อย่างเชี่ยวชาญและเป็นธรรมชาติ
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร: อิ่มอร่อยกับเซ็ตอาหารญี่ปุ่น
  นำท่านแวะชม หินแต่งงาน (Meoto Iwa) เป็นหินศักดิ์สิทธิ์ 2 ลูกที่ตั้งอยู่ในทะเล หินก้อนใหญ่เปรียบเสมือนสามีที่มีชื่อว่า อิซานางิ และหินก้อนเล็กนั้นเปรียบเป็นภรรยา อิซานามิ ที่ครองคู่กันโดยมีเชือกชิเมะนะวะ (Shimenawa) คล้องอยู่ โดยจะมีประเพณีในการเปลี่ยนเชือกเส้นนี้ปีละ 3 ครั้ง เป็นประจำทุกปี ผู้คนนิยมเดินทางมาขอพรให้สมหวังเรื่องความรัก และเป็นจุดชมวิวพระจันทร์ที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น
  นำท่านเยี่ยมชม Nabana no sato สวนดอกไม้ที่รวบรวมดอกไม้จากที่ต่างๆ ทั้งในญี่ปุ่นและนอกประเทศหลายสายพันธุ์ จัดสรรดอกไม้เต็มพื้นที่ 43,000 ตารางเมตร จึงเป็นสวนที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น พลาดไม่ได้กับ เรือนกระจกขนาดใหญ่ที่เรียกว่า Begonia Garden ซึ่งเป็นฉากที่เหมือนภาพวาด ส่วนสวน Rose Garden จะมีดอกกุหลาบมากกว่า 800 สายพันธุ์บานสะพรั่ง พร้อมเทศกาลประดับไฟ หลากสีกว่าแสนดวงที่ใช้ประดับประตาเต็มพื้นที่สวน ไฟประดับที่นี่ถือเป็นหนึ่งในสิบไฟประดับที่สวยงามที่สุดของญี่ปุ่นเลยทีเดียว แต่ละปีธีมที่ใช้ประดับตกแต่งจะแตกต่างกันออกไป
19.00 น.  อิสระอาหารค่ำ เพื่อให้ท่านใช้เวลาในการเก็บภาพประทับใจอย่างคุ้มค่า
  จากนั้น นำท่านเข้าที่พัก นาโงย่า ณ NAGOYA TOKYU HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 6 นาโงย่า-ศาลเจ้าโอสึคันนง-อิสระช้อปปิ้งซะคาเอะ-อิออนพลาซ่า-สนามบินนาโงย่า
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านสู่ ศาลเจ้าโอสึคันนง เป็นหนึ่งในสามของศาลเจ้าบูชาเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น และเป็นวัดประจำตระกูลโอดะ นอกจากนี้ยังมีวัดบันโชจิซึ่งโทกุงาวะ อิเอะยาสุเคยพักอยู่เมื่อครั้งเป็นตัวประกัน อันเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของย่านโอสึ เป็นเมืองที่ผสมผสานระหว่างประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมสมัยใหม่ และยังเป็นจุดท่องเที่ยวยอดฮิตที่สุดของนาโกย่า อีกด้วย
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร : ลิ้มลองหมูทอดชิ้นใหญ่ กรอบนอกนุ่มใน ชื่อดังเมืองนาโงย่า
  นำท่านสู่ ซาคาเอะ ย่านช้อปปิ้งและแหล่งบันเทิงยามราตรี สินค้าแบรนด์เนมจากทุกมุมโลก เรียงรายอยู่บนถนนสายนี้ อีกทั้งยังมีห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ที่บ่งบอกถึงความมีระดับให้เลือกอย่างมากมาย และยังมีจุดชมวิวที่จะทำให้เห็นถนนสายนี้ และตัวเมืองนาโกยาอย่างชัดเจน คือ ตึกทีวีของนาโกยา ซึ่งมีลักษณะคล้ายโตเกียวทาวเวอร์แต่มีอายุที่เก่าแก่มากกว่า
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อิออนพลาซ่า ช้อปปิ้งมอลล์ขนาดใหญ่ อิสระท่านได้เลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า กระเป๋า-รองเท้า ของแต่งบ้าน ของที่ระลึก ฯลฯ ภายในอาคารยังมี ห้างจัสโก้ ให้ท่านช้อปปิ้งต่ออย่างเพลิดเพลินสนุกสนานกับการจับจ่ายสินค้าของร้าน 100 Yen ซึ่งสินค้าทุก ๆ อย่างในร้านราคาชิ้นละ 100 เยน ไม่ลืมแวะซื้อของฝากทางกรุงเทพฯ อาทิ ขนมโมจิ, เบนโตะ, ผลไม้สด และแห้ง, ลูกอมขนมขบเคี้ยว ฯลฯ
18.00 น.  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินเพื่อกลับกรุงเทพฯ
 
วันที่ 7 สนามบินนานาชาติชูบุเซนแทร์-กรุงเทพฯ
00.30 น. ออกเดินทางจากนาโงย่า โดยการบินไทย เที่ยวบิน TG-647
04.30 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมประทับใจ และมีความสุข

Additional Information

month