ทัวร์ญี่ปุ่น Newyear┃FUJI THEME PARK NEWYEAR JP6D291219C

 #Fuji Q Highland เครื่องเล่นติดอันดับโลก พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิอย่างใกล้ชิด
#ลานสกีฟูจิเท็น ลานสกีอันดับหนึ่งของ จังหวัดยามานาชิ สนุกกับการเล่นหิมะด้วย สโนว์สเล็ตหรือกระดานเลื่อนหิมะ

 คามาคุระ  นมัสการพระพุทธรูปองค์ใหญ่ หรือที่รู้จักกันในนาม หลวงพ่อโตกลางแจ้ง

 ฮาเสะเดระ ที่ประดิษฐานขององค์เจ้าแม่กวนอิมปาง 11 พักตร์ และยังเป็นวัดที่มีสวนงดงามแบบญี่ปุ่น

 ช้อปปิ้งจุใจ ชินจูกุ-โอไดบะ ย่านช้อปปิ้งที่มีความเจริญอันดับหนึ่งของโตเกียว

 พักโตเกียว 2 คืนเต็ม !!

เมนูแนะนำ

-เต็มอิ่มบุฟเฟต์ขาปูยักษ์
-อิ่มอร่อย ชาบูชาบู ต้นต้นรับ ญี่ปุ่นแท้
-เต็มอิ่มบุฟเฟต์ปิ้งย่างชื่อดัง

บริการ ฟรี! Wifi บนรถ
บินตรง การบินไทย สะสมไมล์ 50%
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว พร้อมแช่ออนเซ็น
วันที่ รายการ                 อาหาร
1 กรุงเทพฯ-สนามบินนาริตะ ( TG 642 : 23.50 – 08.10 น.)
2  สนามบินนาริตะ–คามาคุระ-ฮาเสะเดระ-Gotemba Outlet-ชิสุโอกะ
** ที่พัก FUJI NOBOU HOTEL หรือเทียบเท่า
 
3 ชิสุโอกะ-สนุกสนานกิจกรรมเต็มวัน Fuji Ten Ski – Fuji Q Highland -Marunouchi illumination–โตเกียว
** ที่พัก VILLA FONTAINE HOTEL หรือเทียบเท่า
 
4 โยโกฮาม่า-Red Brick Yokohama-จุดชมวิวท่าเรือโอซังบาชิ-พิพิธภัณฑ์ชินโยโกฮาม่าราเมน-โอไดบะ (ห้างไดเวอร์ซิตี้)-Yomiuri land-โตเกียว
** ที่พัก VILLA FONTAINE HOTEL หรือเทียบเท่า
 
5 โตเกียว-ตลาดปลาซึกิจิ-อิสระช้อปปิ้งชินจูกุ-นาริตะ
** ที่พัก NARITA VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า
6 นาริตะ-วัดนาริตะซัน-อิออน พลาซ่า-สนามบินนาริตะ-กรุงเทพฯ  (TG 677 : 17.30-22.30 น.)    
วันที่ 1  กรุงเทพฯ-สนามบินนาริตะ
20.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูเข้า หมายเลข 3 แถว D 17-19
****  ท่านกรุณานำกระเป๋าเดินทางใบใหญ่มาพบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ต้อนรับอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระในการ เดินทางบริเวณ D 1719 ก่อนนำไปเข้าเครื่องเอ็กซ์เรย์ของ สายการบินไทย
23.50 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 642
 
วันที่ 2 สนามบินนาริตะ–คามาคุระ-ฮาเสะเดระ-Gotemba Outlet-ชิสุโอกะ
08.10 น. เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรตรวจเช็คสัมภาระท่านให้เรียบร้อย
  มุ่งสู่ เมืองคามาคูระ วัดโคโตกุอิน นมัสการพระพุทธรูปองค์ใหญ่ อมิตตา นิโอยูราอิ  Daibutsu–Amida Nyourai หรือที่รู้จักกันในนาม หลวงพ่อโตกลางแจ้ง ทำจากสัมฤทธิ์องค์หลวงพ่อมีความสูงรวมฐาน 13.35 เมตร เฉพาะองค์พระสูง 11 เมตร น้ำหนักราว 122 ตัน  เดิมองค์พระใหญ่แกะสลักจากไม้สูงถึง 24 เมตร ประดิษฐานอยู่ในวิหาร ผู้หญิงชื่อ อินาดะ โนสึยูโบเนะ ( Inada Notsuubone) เป็นสตรีที่เคยรับใช้  โชกุนโยริโมโตะ มินาโมโตะ แห่งคามาคูระ ได้จำลองแบบมาจากเมืองนารา ครั้งเกิดพายุใต้ฝุ่นพัดปผ่านคามาคูระทำให้วิหารกับองค์พระได้รับความเสียหายเกินกว่าจะซ่อมแซม นางและ หลวงพ่อโจโคะ (Joko)  จึงเดินทางออกบอกบุญไปยังพุทธศาสนิกชนที่ศรัทธาในศาสนาพุทธทั่วประเทศญี่ปุ่น เพื่อสร้างองค์พระใหญ่อีกครั้ง แต่ครั้งนี้ใช้สัมฤทธ์ในการสร้างด้วยช่างฝีมือดีคือ  ทันจิ ฮิซาโตโมะ (Tanji Hisatomo) และ โกโรอิมง โอโนะ ประดิษฐานอยู่ในวิหารของวัดโคโตกุอิน ต่อมา เกิดพายุใต้ฝุ่น และแผ่นดินไหว ทำให้วิหารที่ครอบองค์พระได้รับความเสียหายทั้งหมด แม้จะสร้างขึ้นใหม่อีกหลายครั้งก็ถูกภัยธรรมชาติเหล่านี้ทำลายลง จนกระทั่งครั้งสุดท้ายได้เกิด คลื่นยักษ์สึนามิพัดถล่ม กวาดเอาวิหารและบ้านเรือนราษฏรลงทะเลหมด แต่เกิดปาฏิหาริย์กับองค์หลวงพ่อเพียงแค่ทรุดลงเล็กน้อยแต่ยังคงประดิษฐานอยู่ที่เดิมไม่ได้เคลื่อนย้ายไปไหน ทำการบูรณะเป็นครั้งที่ 2 หากแต่องค์พระยังคงประทับกลางแจ้ง โดยไม่มีวิหารครอบช่วยปกป้องเมืองคามาคุระไห้รอดพ้นจากภัยพิบัติธรรมชาติ ตั้งแต่บัดนั้นตราบจนถึงวันนี้ ซึ่งชาวญี่ปุ่นมีความศรัทธาเชื่อในการบนบาลขอให้ประสบความสำเร็จต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน ความรักสุขภาพ หรือแม้กระทั่งขอบุตรสำหรับคู่สามี–ภรรยาที่มีบุตรยาก และมีทางขึ้นภายในองค์พระ ให้ท่านได้สัมผัสสายตาพินิจเนื้อภายในองค์พระ มีเวลาเดินเล่นชมสวนบริเวณด้านหลังวัด และประทับใจในความน่ารักของกระรอกตามธรรมชาติที่มีทั่วบริเวณลืมไม่ได้ที่จะแวะบันทึกภาพคู่กับ ต้นสน ที่ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) ทรงปลูกในวโรกาสที่เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ครั้งเยือนวัดโคโตกุอิน เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2474
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร : อิ่มอร่อยกับเซ็ทอาหารญี่ปุ่น 
  จากนั้นเดินทางสู่ ฮาเสะเดระ วัดที่มีสวนแบบญี่ปุ่นงดงาม รวมถึงสระที่มีปลาคราฟหลากสี นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นจิโซสลักจากหินนับพันองค์ ที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศดวงวิญญาณทารกที่เสียชีวิตจากการทำแท้ง วิหารด้านในวัดเป็นที่ประดิษฐานขององค์เจ้าแม่กวนอิมปาง 11 พักตร์ แกะสลักจากไม้หุ้มด้วยทองทั้งองค์ ถือเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น โดยสูงถึง 9.18 เมตร นอกจากนี้ด้านบนของวัดยังมีจุดชมวิวที่มองเห็นเมือง คามาคุระตัดกับทะเลและท้องฟ้าสีคราม

จากนั้นนำท่านสู่ โกเทมบะ outlet แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนม ชั้นนำ ที่ผลิตทั้งในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ ..
มีทั้ง เสื้อผ้า เครื่องสำอาง รองเท้า กระเป๋า ฯลฯให้ท่านได้อิสระกับการจับจ่าย หาซื้อสินค้าที่ถูกใจได้อย่างเต็มที่

  สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ที่พัก ชิสุโอกะ ณ  FUJI NOBOU HOTEL หรือเทียบเท่า
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม : เต็มอิ่มบุฟเฟต์นานาชาติ ขาปู และไลน์อาหารมากมาย 
  เชิญท่านพักผ่อน สไตล์นิปปอนกับ การแช่ออนเซ็น น้ำแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพ เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีขึ้นเสริมสุขภาพให้กระปรี่กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ ความอัศจรรย์แห่งการอาบน้ำแร่แบบญี่ปุ่นนี้เองทำให้มีคำกล่าวกันว่า หากมาที่ญี่ปุ่นแล้วมิได้ลงอาบน้ำแร่ก็เหมือนกับว่าท่านมาไม่ถึงญี่ปุ่น
 
วันที่ 3 ชิสุโอกะ-สนุกสนานกิจกรรมเต็มวัน Fuji Ten Ski – Fuji Q Highland–Marunouchi illumination-โตเกียว
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านท่องโลกแห่งสวนสนุกและธีมปาร์คแบบเต็มวัน ไม่ว่าจะเป็น ลานสกีหิมะ ณ Fujiten Skiland ลานสกีอันดับหนึ่งของ จังหวัดยามานาชิ สนุกกับการเล่นหิมะด้วย สโนว์สเล็ต หรือกระดานเลื่อนหิมะ ท่ามกลางทัศนียภาพธรรมชาติแสนคลาสสิค (ในกรณีที่ไม่สามารถทำกิจกรรมในลานสกีได้ เนื่องจากสภาพอากาศ เราจะนำท่านเที่ยวชมเม้าท์ฟูจิ หรือบริเวณเชิงเม้าท์ฟูจิแทน) 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร: อิ่มอร่อยกับเซ็ทอาหารญี่ปุ่น 
  นำท่านสู่ Fuji Q Highland สวนสนุกที่มีเครื่องเล่นกว่า 39 ชนิด พิเศษ ! ให้ท่านเพลิดเพลินกับ 3 เครื่องเล่น ตามอัธยาศัย เพื่อชมวิวภูเขาไฟฟูจิอย่างใกล้ชิด พร้อมสนุกสนานไปกับเครื่องเล่นติดอันดับโลก EEJANAIKA รถไฟเหาะสูง 76 เมตร เร็ว 126 km/h ถือเป็นรถไฟเหาะชนิด 4 มิติแห่งเดียวในเอเชียที่มีการเคลื่อนไหวทั้งขึ้นลง ซ้ายขวา กลับหน้าหลัง หมุนเกลียว และมีการหมุนมากที่สุดในโลก โดยหมุนรอบทิศทางถึง 14 ครั้งในระยะทาง 1.153 เมตร ขาที่ลอยคว้างอยู่ในอากาศทำให้รู้สึกราวกับอยู่ในห้วงอวกาศ ทำให้ทุกท่านได้ลิ้มรสความหวาดเสียวแบบที่หาที่ไหนไม่ได้ DODONPA รถไฟเหาะที่ออกตัวด้วยความเร็ว 172 กม. ต่อ ชม. ในเวลา 1.8 วินาที เครื่องเล่นนี้พาดยาวกินพื้นที่ส่วนใหญ่ของฟูจิคิวไฮแลนด์ และใช้เครื่องยนต์เดียวกับจรวด มีมุมขึ้นลง  90 องศา เคยได้รับการรับรองโดนกินเนสบุ๊คว่าเป็นรถไฟเหาะที่มีความเร็วที่สุดในโลก FUJIYAMA
 18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร : เต็มอิ่มบุฟเฟต์ปิ้งย่างชื่อดัง และไลน์อาหารมากมาย
  หากมีเวลา นำท่านชม เทศกาลประดับไฟย่าน Marunouchi มีการประดับไฟบนต้นไม้กว่า 200 ต้น เลียบถนนมารุโนะอุจินะกะ(Marunouchi Naka-dori) เป็นระยะทางกว่า 1.2 กิโลเมตร ซึ่งเชื่อมระหว่างย่านยูระคุโจ(Yurakucho)และย่านโอเตะมะชิ(Otemachi)  สองข้างทางจะถูกประดับประดาไปด้วยหลอดไฟ light emitting diode (LED)  สี “แชมเปญโกลด์” ดั้งเดิมของมารุโนะอุจิ กว่า 1 ล้านดวง แสงที่ส่องสว่างระยิบระยับให้ความรู้สึกหรูหรา
  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โตเกียว ณ  VILLA FONTAINE SHIODOME HOTEL  หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 4 โตเกียว-Red Brick Yokohama-จุดชมวิวท่าเรือโอซังบาชิ-พิพิธภัณฑ์ชินโยโกฮาม่าราเมน-โอไดบะ (ห้างไดเวอร์ซิตี้) -Yomiuri Land illumination โตเกียว
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  ปัจจุบันเมืองโยโกฮาม่า เป็นส่วนหนึ่งของกรุงโตเกียว และเป็นเมืองศูนย์กลางที่สำคัญเนื่องจากมีท่าเรือพาณิชย์นานาชาติใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวันออกไกล เมืองโยโกฮาม่าเป็นเมืองใหญ่อันดับสองรองจากโตเกียว มีจุดน่าเที่ยวหลายแห่งในเมืองรวมกันอยู่ไม่ไกลกันนัก
  นำท่านสู่จุดชมวิว ท่าเรือโอซังบาชิ และ โกดังอิฐแดงโยโกฮาม่า หากมาเยือนโยโกฮาม่าแล้ว ห้ามพลาดกับสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นประจำเมือง Red Brick Warehouse อาคารสไตล์ยุโรปสองหลังที่ก่อสร้างด้วยอิฐแดงตั้งอยู่ริมทะเลของอ่าวโยโกฮาม่า ถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ.1911-1913 เพื่อใช้เป็นด่านศุลกากรและเป็นโกดังเก็บสินค้าของท่าเรือโยโกฮาม่าในอดีต
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ราเมนชินโยโกฮาม่า สถานที่ที่รวบรวมร้านราเมนชื่อดังจากเมืองต่างๆทั่วประเทศญี่ปุ่นทั้งหมด 9 ร้าน ราเมง มาไว้ในตึก 3 ชั้น ให้ท่านได้ลิ้มรสโดยไม่ต้องเดินทางไปไกลๆ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ถูกออกแบบโดยจำลองบรรยากาศย้อนยุคในปี 1958 ซึ่งเป็นปีที่มีการคิดค้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปขึ้น และชั้นบนสุด มีการจัดแสดงประวัติเรื่องราวความเป็นมาของราเมนในภูมิภาคต่างๆ รวมไปถึงลักษณะภาชนะสำหรับทานราเมน และยังมี Museum Shop ที่มีของฝากสำหรับคนที่ชื่นชอบราเมน เช่น วัตถุดิบ อุปกรณ์ เครื่อง เส้น สำหรับกลับไปทำทานเองให้เลือกอย่างครบครัน
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร: อิ่มอร่อยราเมนแสนอร่อย ต้นตำรับญี่ปุ่นแท้
  นำท่านเดินทางสู่ โอไดบะ เมืองใหม่ที่สร้างขึ้นจากการถมทะเลในอ่าวโตเกียว แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งใหม่ของชาวโตเกียว ภายในเมืองใหม่นี้ท่านจะพบกับสวนสนุกรถยนต์ที่โตโยต้า ภายในบริเวณมีให้ท่านเลือกไม่ว่าจะสนุกกับกระเช้าหมุนขนาดยักษ์ รถยนต์โตโยต้าทั้งรุ่นส่งออก และผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศตลอดจนบรรดา ตัวแรง จากสนามแข่งต่าง ๆ มาจัดโชว์ไว้อย่างมากมายราวกับเป็น มินิมอเตอร์โชว์ หรือจะเป็นเครื่องเล่นมากมาย อิสระท่านเดินชมความอลังการโดยรอบและเดินเลือกซื้อของตามอัธยาศัย และไป DIVER CITY สถานที่ช้อปปิ้งแห่งใหม่ ซึ่งภายในมีทั้งร้านค้า ร้านอาหาร และศูนย์รวมความบันเทิงอื่นๆ นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ตั้งของ หุ่นยนต์กันดั้มขนาดเท่าของจริง (GUNDAM FRONT) ธีมปาร์คเกี่ยวกับกันดั้มโดยเฉพาะ และยังมีร้านขายสินค้าต่างๆ และกันดั้มคาเฟ่ ซึ่งมีกาแฟและขนมต่างๆ ที่ตกแต่งเป็นกันดั้ม
นำท่านสู่ Yomiuri Land Jewellumination สวนสนุกประดับไฟในสีสันของอัญมณีที่ไม่สามารถหาดูที่ไหนได้นอกจากที่นี่ ผู้จัดทำคือ “อิชิอิ โมโตโกะ” นักออกแบบแสงไฟที่ได้สร้างสรรค์ผลงานไปทั่วโลก

 (อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านใช้เวลาในการเก็บภาพความประทับใจได้อย่างคุ้มค่า)

  เข้าที่พัก โตเกียว ณ VILLA FONTAINE SHIODOME HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 5 โตเกียว-ตลาดปลาซึกิจิ-อิสระช้อปปิ้งชินจูกุ-นาริตะ
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่  ตลาดปลาซึกิจิ เป็นหนึ่งในตลาดค้าส่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกและในญี่ปุ่น มีพื้นที่มากกว่า 285,000 ตารางเมตร มี 2 ส่วนคือตลาดด้านใน (Jonai Shijo) และตลาดด้านนอก (Jogai Shijo) ตลาดด้านในเป็นส่วนค้าส่ง ส่วนตลาดด้านนอกเป็นส่วนที่เพิ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวเยี่ยมชมได้ ตลาดสึกิจิมีชื่อเสียงเรื่องอาหารทะเล สดใหม่ จึงเป็นที่รู้จักและที่นิยมของนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างมาก ดังนั้นบางร้านจึงมีเมนูเป็นภาษาต่างประเทศให้เราได้สั่งอาหารกันอย่างเต็มที่
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร: เต็มอิ่มกับร้านบุฟเฟต์ชาบูชื่อดังในโตเกียว ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติชาบู   ต้นตำรับญี่ปุ่นแท้ๆ ได้ไม่อั้น 
  นำท่านเดินทางเข้าสู่ใจกลาง โตเกียว เมืองหลวงทรงเสน่ห์ของญี่ปุ่น ศูนย์รวมเทคโนโลยี และความทันสมัยอีกแห่งหนึ่งของโลก เข้าสู่ ชินจูกุ ย่านช้อปปิ้งซึ่งมีความเจริญอันดับหนึ่งของกรุงโตเกียว ในปัจจุบันที่ถูกขนานนามว่า ศูนย์กลางที่สองแห่งนคร ศูนย์รวมของร้านค้าที่จัดแต่งหรูหราน่ารักหลากสไตล์  รวมถึงร้านขายสินค้าชื่อดังเป็นที่นิยมทั้งชาวญี่ปุ่น และท่องเที่ยวที่มาเยือนร้าน 100 yen สินค้าภายในร้านจะราคา 100 เยน เท่ากันหมด
  ที่มีทั้งเครื่องสำอาง กิ๊ฟช๊อป ขนม และสินค้ามากมายที่ท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของฝาก-ของขวัญกลับบ้านได้ในราคาสบายกระเป๋า อิสระท่านเพลิดเพลินกับการจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าถูกใจ อาทิ นาฬิกาแบรนด์เนม อุปกรณ์อีเลคทรอนิค
  กล้องถ่ายรูปดิจิตอล หรือสินค้าเอาใจคุณผู้หญิง อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่นวัยรุ่น กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่น  ไม่ว่าจะเป็น KOSE, SHISEDO, KANEBO,  SK–II ในราคาถูก
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร :  อิ่มอร่อยกับเซ็ตอาหารญี่ปุ่น 
  จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก นาริตะ ณ ANA NARITA HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 6 นาริตะ-วัดนาริตะซัน-อิออน พลาซ่า-สนามบินนาริตะ-กรุงเทพฯ
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
  นำท่านเดินทางสู่ วัดนาริตะซัน วัดที่เป็นเสมือนสำนักงานใหญ่ของ “โรงเรียนสอนศาสนา”ของลัทธิชินกอน  สร้างเสร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปี 940 จุดเด่นของวัดนี้ คือ “เทวรูป ฟุโดเมียวโอ”  ซึ่งเป็นเทพขั้นสูงของลัทธินี้และตลอดทั้งปีจะมีผู้มาสักการะรวมทั้งมาทำบุญยังวัดแห่งนี้ เป็นจำนวนมากกว่า 10 ล้านคนขึ้น
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร : อิ่มอร่อยกับเซ็ตอาหารญี่ปุ่น
  จากนั้นพาท่านสู่แหล่งช้อปปิ้งทันสมัยขนาดใหญ่ของเมืองนาริตะ  ณ อิออน พลาซ่า อิสระให้ท่านได้เลือกชมซื้อหาสินค้าจากร้านค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ของแต่งบ้าน ของที่ระลึก ฯลฯ สนุกสนานกับการจับจ่ายสินค้าร้าน 100 เยน สินค้าทุกอย่างในร้านราคาชิ้นละ 100 เยน และภายในอาคารนั้นยังมี ห้างจัสโก้  ให้ท่านได้เลือก ช้อปปิ้งกันต่ออย่างเพลิดเพลินอีกด้วย
  สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินเพื่อกลับกรุงเทพฯ
17.30 น. ออกเดินทางจากนาริตะ โดยการบินไทย เที่ยวบิน TG-677 (โดยเครื่องบิน AirBus A380)
22.30 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมประทับใจ และมีความสุข

Additional Information

month