ทัวร์ญี่ปุ่น┃SOUTH KYUSHU (KAGOSHIMA) JP7D111019

 สัมผัสเสน่ห์ของ จ.คาโกชิม่า

 นั่งชินคันเซนยาว จากสถานีฮากาตะ

 นั่งเฟอร์รี่สู่ ซากุระชิม่า ที่ยังคุกรุ่น

 ชมความงามของสวนเซนกันเอ็น

 อาบทรายร้อนที่เมือง อิบุซึกิ

 ล่องเรือผ่านช่องเขาทาคาจิโฮะรายล้อมด้วยธรรมขาติที่งดงาม

 ย้อนอดีต ใส่กิมิโน จิบชา ณ หมู่บ้านซามูไร เมืองอิซึมิ (พร้อมนำชุดกิมิโนกลับบ้านเป็นของที่ระลึก)

 ศาลเจ้าอามาโนะอิวาโตะ ต้นกำเนิดตำนานมหาเทพอามาเทราสึซึ่งเป็น

เมนูแนะนำ

 พิเศษ !! อาหารญี่ปุ่นรสดั้งเดิม

 เต็มอิ่ม ชาบูบุฟเฟต์ปู

บริการ ฟรี! Wifi บนรถ
บินตรง การบินไทย สะสมไมล์ 50%
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว พร้อมแช่ออนเซ็น
บุฟเฟต์ปู!!
วันที่ รายการ อาหาร
1 กรุงเทพฯ           ( TG 648 : 00.50 – 08.00 น.)
2 กรุงเทพฯ–ฟุกุโอกะ–รถไฟด่วนชินคันเซ็น (ฮากาตะ – คาโกชิม่า)-ภูเขาไฟซากุระจิมะอาบทรายร้อน–อิบูซึกิ    ** ที่พัก  IBUSUKI  IWASAKI  HOTEL หรือเทียบเท่า  
3 อิบูซุกิ-สวนเซนกันเอ็น-อิซึมิ-หมู่บ้านซามูไร (สวมกิโมโน จิบชา) -ทาคาจิโฮะ** ที่พัก  TAKACHIHO SOLEST HOTEL หรือเทียบเท่า      
4 ทาคาจิโฮะ-ล่องเรือทาคาจิโฮะ-ศาลจ้าอามาโนะ อิวาโตะ-อะโซะ** ที่พัก  ASO GRANDVRIO  HOTEL หรือเทียบเท่า      
5 อะโซะ-ศาลเจ้าดาไซฟุ-ช้อปปิ้งเทนจิน-ฟุกุโอกะ** ที่พัก  MONTE HERMANA FUKUOKA HOTEL หรือเทียบเท่า      
6 ฟุกุโอกะ-สนามบินฟุกุโอกะ-กรุงเทพฯ      ( TG 649 : 11.35 – 14.55 น. )    –
วันที่ 1  กรุงเทพฯ  
21.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 3 Row D17–19 กรุณานำกระเป๋าเดินทางใบใหญ่มาพบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ต้อนรับอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทางบริเวณ Row D 17–19 ก่อนนำไปเช็คเข้าเครื่องของสายการบินไทย
วันที่ 2 กรุงเทพฯ–ฟุกุโอกะ–รถไฟด่วนชินคันเซ็น (ฮากาตะ – คาโกชิม่า)-ภูเขาไฟซากุระจิมะ-อาบทรายร้อน–อิบูซึกิ    
00.50 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG-648
08.00 น. ถึงสนามบินฟุกุโอกะ ศูนย์กลางการปกครองเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการคมนาคมของเกาะคิวชิวเกาะที่อยู่ตอนปลายสุดของประเทศญี่ปุ่น แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งด้วยทัศนียภาพที่สวยงามและอากาศสดใส
นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟฮากาตะ เปลี่ยนบรรยากาศสัมผัสความเร็วสูงโดย ชินคันเซ็น หรือ รถไฟหัวกระสุน      ด้วยความเร็วสูง 240 กิโลเมตร / ชั่วโมง => เต็มอิ่มกับการสัมผัสจริง เข้าสู่สถานีรถไฟคาโกชิมะ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟซากุระจิมะ เป็นหนึ่งในภูเขาไฟของญี่ปุ่นที่ยังคุกรุ่นอยู่และเป็นสัญญลักษณ์ของเมืองคาโกชิม่า โดยจะมีควันลอยอยู่ที่ปากกล่องภูเขาไฟอยู่ตลอดเวลา อาณาเขตของภูเขาไฟจะประมาณ 50 กิโลเมตร สูง 1,117 เมตร ท่านจะได้ชมในระยะใกล้ชิดอย่างปลอดภัย
สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก อิบูซูกิ  ณ IBUSUKI IWASAKI HOTEL หรือเทียบเท่า โรงแรมริมชายทะเล ที่พร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก และกิจกรรมมากมาย ให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ นอกจากนั้น ท่านจะได้สัมผัสกับการ อาบทรายร้อน อันเลื่องชื่อที่สุดของญี่ปุ่น ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าในทรายร้อนนั้น อุดมด้วยแร่ธาตุที่ทำให้ผิวพรรณสดใสสุขภาพดี และมีสรรพคุณทางการรักษาอาการปวดเมื่อยอีกด้วย
19.00 น.  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พร้อมพักผ่อนสไตล์นิปปอนกับการ แช่ออนเซ็น แช่น้ำแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพ เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีขึ้น เสริมสุขภาพให้กระปรี้กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ หากมาที่ญี่ปุ่นแล้วมิได้ลงอาบน้ำแร่เหมือนว่าท่านมาไม่ถึงญี่ปุ่น!
วันที่ 3 อิบูซุกิ-สวนเซนกันเอ็น-อิซึมิ-หมู่บ้านซามูไร (สวมกิโมโน จิบชา) -ทาคาจิโฮะ
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสู่ สวนเซนกันเอ็น(Sengan-en Park) หรือ สวนไอโซเทเอ็น (Isoteien) เป็นสวนแบบญี่ปุ่น มีพื้นที่ราว 15,000 ตารางเมตร ตั้งอยู่ ริมชายฝั่งด้านเหนือของเมืองคาโกชิม่า สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยเอโดะ สัมผัสความอลังการของคฤหาสน์    องท่านไดเมียวต้นตระกูลไอโซะ ภายในจัดแสดงห้องพักส่วนๆต่าง ที่จัดแสดงให้ชมอย่างใกล้ชิด ชื่มชมความงามของสวนกลางคฤหาสน์ชิมชาพร้อมทานขนมญี่ปุ่นพื้นเมือง บริเวณด้านนอกท่านสามารถมองเห็นวิวอ่าวคาโกชิม่ากับภูเขาไฟซากุระจิมะ ได้อย่างชัดเจน และสวยงาม ภายในสวนด้านนอกเป็นสวนสไตล์ญี่ปุ่นขนาดใหญ่ มีสระน้ำเล็กๆ ธารน้ำ ศาลเจ้า และทางเดินใต้ร่มเงาของป่าไผ่ สวนนี้มีบรรยากาศที่สวยงามแตกต่างกันไปในแต่ละฤดู จากต้นไม้และดอกไม้หลากหลาย   สายพันธุ์ที่จะสลับกันบานในแต่ละช่วง  ภายนอกสวนยังมีอาคารที่สร้างด้วยหินขนาดใหญ่ที่สมัยก่อนเป็นโรงงานสไตล์ตะวันตก แต่ ปัจจุบันถูกเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยววัฒนธรรมและประวัติของตระกูลชิมิซู ที่สร้างสวนแห่งนี้ ท่านยังสามารถเลือกซื้อแก้วเป่าเพ้นท์ลายของขึ้นชื่อ ขนมและของที่ระลึกมากมาย
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเข้าชม หมู่บ้านซามูไร แห่งเมือง อิซึมิ สัมผัสวิถีชีวิตของซามูไรกับบรรยากาศราวกับย้อนไปในอดีตเมื่อ 400 กว่าปีก่อน และบ้านซามูไรกว่า 150 หลัง ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์หมู่บ้านซามูไรอิซึมิ ที่ยังคงหลงเหลืออยู่มาจนถึงปัจจุบันนี้ทำให้เราทราบถึงชีวิตความเป็นอยู่ในสมัยนั้นได้เป็นอย่างดี ให้ท่านได้สัมผัสความเป็นญี่ปุ่นแท้ๆด้วยการ จิบชาร้อนๆ พร้อมสวมชุดกิโมโนสวยๆ เที่ยวชมบ้านซามูไร ด้วยบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยกลิ่นอายในอดีตที่ไม่มีวันลืมเลือน นอกจากนี้ท่านยังสามารถนำกิโมโนกลับบ้านเป็นที่ระลึกได้อีกด้วย
19.00 น.  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก ทาคาจิโฮะ  ณ  TAKACHIHO SOLEST HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 4 ทาคาจิโฮะ-ล่องเรือทาคาจิโฮะ-ศาลจ้าอามาโนะ อิวาโตะ-อะโซะ
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ทาคาจิโฮะ เมืองที่รายล้อมด้วยเทือกเขาที่เต็มไปด้วยธรรมชาติที่งดงามและกิจกรรมชมธรรมชาติมากมาย หนึ่งในกิจกรรมยอดฮิตคือ การพายเรือผ่านช่องเขาทาคาจิโฮะ ชมน้ำตกManai no taki ซึ่งได้รับเลือกเป็น 1 ใน 100 น้ำตกที่สวยงามในญี่ปุ่นได้ในระยะใกล้ชิดและชมผาหินรูปร่างแปลกตาซึ่งผาหินเหล่านี้เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟอะโซะเมื่อนานมาแล้ว หรือหากไม่สะดวกการพายเรือ ก็สามารถเดินชมธรรมชาติในบริเวณรอบที่เต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ หรือชมทิวทัศน์ของช่องเขาทาคาจิโฮะและน้ำตกจากด้านบนก็งดงามไม่แพ้กัน
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าอามาโนะอิวาโตะ ศาลเจ้าที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแด่มหาเทพอามาเทราสึ ซึ่งเป็นเทพพระอาทิตย์      ถ้ำแห่งนี้เป็นตำนานของชาวญี่ปุ่น ในช่วงหนึ่งที่เทพอามาเทราสึทะเลาะกับซูซาโนโอะที่เป็นน้องชาย อามาเทราสึได้เข้าไปซ่อนตัวอยู่ในถ้ำทำให้โลกมืดมิด เหล่าสิ่งมีชีวิตบนโลกใกล้ล้มตาย เหล่าเทพเจ้าจึงมารวมตัวกันที่บริเวณแม่น้ำอิวาโตะ     จัดงานฉลองร่ายรำหลอกล่อ จนเทพอามาเทราสึยอมออกมาจากถ้ำ ทำให้โลกกลับมามีชีวิตอีกครั้ง บริเวณถ้ำที่เทพอามาเทราสึซ่อนตัว ได้ตั้งเป็นศาลเจ้าอามาโนะอิวาโตะ ส่วนบริเวณริมแม่น้ำที่เหล่าเทพรวมตัวกันนั้นตั้งเป็นศาลเจ้ายาสึงาวาระ โดยทั้งสองที่นี้ถือเป็นศาลเจ้าที่อุทิศแก่เทพอามาเทราสึ
นำท่านเข้าพัก อะโซะ ณ ASO GRANDVRIO  HOTEL หรือเทียบเท่า
19.00 น.  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลักจากรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้ว เชิญท่านพักผ่อนกับการ แช่ออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดิน ดีขึ้น เสริมสุขภาพให้กระปรี้กระเปร่า
วันที่ 5 อะโซะ-ศาลเจ้าดาไซฟุ – ช้อปปิ้งเทนจิน-ฟุกุโอกะ
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม ศาลเจ้าดาไซฟุ วัดชินโตอันเก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของ ฟุกุโอกะเป็นที่สิงสถิตของเทพเจ้าแห่งความรู้จึงมีนักเรียนนิสิตนักศึกษา มากราบไหว้ขอพรเพื่อการศึกษาไม่เว้นในแต่ละวัน ต้นบ๊วย หลากหลายพันธุ์กว่า 6,000 ต้นเจริญเติบโตอยู่ทุกแห่งภายในวัด ทำให้บรรยากาศแสนรื่นรมย์และไม่ลืมเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ระลึกในร้านค้ากว่า 100 แห่งบริเวณหน้าวัด
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับเข้า ฟุกุโอกะ สู่ย่าน เท็นจิน Underground Shopping บริเวณสถานีรถไฟเท็นจิน ช้อปปิ้งมอลล์ที่มีชื่อเสียง และย่านธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในเกาะคิวชิว เต็มไปด้วยร้านเสื้อผ้าบูติกนำสมัย เครื่องสำอาง   ร้านขายเครื่องไฟฟ้า อีเล็คทรอนิค ภัตตาคารมากมาย ฯลฯ เพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อิสระให้ท่านเลือกรับประทานอาหารที่ท่านชื่นชอบเองตามอัธยาศัย หรือเลือกรับประทาน Hakata Ramen อาหารขึ้นชื่อของเมืองฟุกุโอกะ
19.00 น.  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เต็มอิ่มบุฟเฟต์ชาบูหมู เนื้อ ปู
นำท่านเข้าพัก ฟุกุโอกะ ณ MONTE HERMANA FUKUOKA HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 6 ฟุกุโอกะ-สนามบินฟุกุโอกะ-กรุงเทพฯ
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินฟุกุโอกะ
11.35 น. ออกเดินทางจากฟุกุโอกะ โดยเที่ยวบิน TG-649
14.55 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ และมีความสุข

Additional Information

month

10-ตุลาคม