ทัวร์ญี่ปุ่น┃OLD TOWN IN JAPAN 7D4N JP7D081019A

เสน่ห์เมืองเก่า หลงใหลมิรู้ลืมเกียวโต-ทาคายาม่า-มัตสึโมโต้

 # ฟูชิมิ อินาริ ชายส์ อลังการ ซุ้มโทรอิ เรียงยาวกว่า 4,000 เมตร

 # ฮิกาชิ จายะ ทาวน์ เสน่ห์ความงามเมืองคานาซาว่า

 # ชิราคาวาโกะ หมู่บ้านมรดกโลกสไตล์กัสโซ หลังคาเหมือนสองมือพนม

 #ปราสาทมัตสึโมโต้ 1 ใน 5 ปราสาทที่รอดพ้นจากเพลิงและการถูกทำลายจากสงคราม

 สำรวจดินแดนไดโนเสาร์ดึกดำบรรพ์หนึ่งเสน่ห์เมืองฟุคุย

 โอชิโนะ ฮัคไค บ่อน้ำธรรมชาติกับความเลื่อมใสศรัทธาความเชื่อในภูเขาไฟศักดิ์สิทธิ์ฟูจียาม่า

เมนูแนะนำ

 หมูย่างมิโซะบนใบโฮ  เมนูดั้งเดิมพบได้ที่ทาคายาม่าเท่านั้น

 ลิ้มรส ชาบูชาบู สไตล์ญี่ปุ่นแท้

บริการ ฟรี! Wifi บนรถ
บินตรง การบินไทย สะสมไมล์ 50%
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว พร้อมแช่ออนเซ็น
วันที่                                                             รายการ                 อาหาร
1 กรุงเทพ – สนามบินคันไซ            TG 622 : 23.30 – 07.00 น.)
2 สนามบินคันไซ-เกียวโต-ฟูชิมิ อินาริ ชายส์-ปราสาทฮิโกเนะ- ทะเลสาบบิวะ

** ที่พัก NAGAHAMA RESORT หรือเทียบเท่า

  
3 ทะเลสาบบิวะ-พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ ฟุคุอิ-ผาหินโทจินโบะ-ฮิกาชิ จายะ ทาวน์-คานาซาว่า

** ที่พัก  INTERGATE KANAZAWA HOTEL  หรือเทียบเท่า

       
4 คานาซาว่า-หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ-ปราสาทมัตสึโมโต้-ทะเลสาบชิรากาบะ

** ที่พัก  IKENOTAIRA HOTEL หรือเทียบเท่า

      
5 ทะเลสาบชิรากาบะ-โอชิโนะฮัคไค-อิสระช้อปปิ้งชินจูกุ-ฮาเนดะ
** ที่พัก JAL CITY HANEDA HOTEL  หรือเทียบเท่า
      
6 ฮาเนดะ-พิพิธภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปพิพิธภัณฑ์ราเมน ชิน โยโกฮาม่า -โอไดบะ-สนามบินฮาเนดะ   
7 สนามบินฮาเนดะ-กรุงเทพ       (TG 661 : 00.20-05.30 น.)

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceFull Detail
8 ต.ค. 6214 ต.ค. 6255,900฿Download PDF
22 ต.ค. 6228 ต.ค. 6255,900฿Download PDF
วันที่ 1  กรุงเทพ – สนามบินคันไซ            
20.00 น. กรุณานำกระเป๋าเดินทางใบใหญ่มาพบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ต้อนรับอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระบริเวณ พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 3 Row D 17-19  D 17-19 ก่อนนำไปเช็คเข้าเครื่องของ สายการบินไทย
23.30 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 622
 
วันที่ 2  สนามบินคันไซ-เกียวโต-ฟูชิมิ อินาริ ชายส์-ปราสาทฮิโกเนะ- ทะเลสาบบิวะ
07.00 น. เดินทางถึงสนามบินคันไซ โอซาก้า ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรตรวจเช็คสัมภาระท่านให้เรียบร้อยนำท่าน
  จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เกียวโต เมืองหลวงเก่าแก่ของญี่ปุ่นนานนับพันปี ก่อนจะย้ายเมืองหลวงมาเปลี่ยนเป็นเอโดะ (คือโตเกียวในปัจจุบัน)
นำท่านเข้าชม ฟูชิมิ อินาริ ชายส์ หรือ ศาลเจ้าพ่อจิ้งจอกขาว สร้างขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจ ของกลุ่มชาวนาเพื่อบูชา สุนัขจิ้งจอก ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นทูตส่งสารของเทพเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยว สัมผัสความสง่างาม โทริอิ หรือ ซุ้มประตู ญี่ปุ่นโบราณจำนวนมากกว่าหมื่นคู่ซุ้มประตู ตั้งเรียงรายกันจนกลายเป็น อุโมงค์โทรอิ รวมแล้วความยาวประมาณ 4,000 เมตร ด้วยเงินบริจาคของแรงแห่งศรัทธาบรรดานักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จสร้างถวายสักการะ ณ ศาลเจ้าแห่งนี้ที่เราท่านคุ้นตาด้วยเสา ไม้สีแดง ในฉากภาพยนตร์ดัง เกอิชา ระหว่างทางมีร้านขาย อุด้งจิ้งจอก หรือ คิสึเนะ อุด้ง ท่านคงปฏิเสธไม่ได้ที่จะแวะลองลิ้มรสชาติความอร่อย ..
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านสู่ ปราสาทฮิโกเน่ ปราสาทฮิโกเน่อยู่ที่เมืองฮิโคเน่ จังหวัดชิงะ ใช้หินเป็นฐาน 350,000 ก้อน สร้างขึ้นในสมัยเคโชที่ 8 หรือปี ค.ศ. 1603 ปราสาทฮิโกเน่ (Hikone-jo) อยู่ทางเหนือของเกียวโต เป็นปราสาทหลังที่ 3 ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติแห่งชาติ นับแต่สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2160 ไม่เคยได้รับความเสียหายจากสงครามและภัยพิบัติใด ๆ จึงไม่เคยได้รับการสร้างหรือต่อเติมเลย สิ่งก่อสร้างทุกอย่างมีรูปลักษณ์แบบสมัยศักดินาทั้งสิ้น จุดเด่นของปราสาทอยู่ที่หอคอย ได้รับการยกย่องว่าฝีมือการก่อสร้างยอดเยี่ยมเป็นเลิศในทางศิลปะ เห็นได้จากหน้าจั่วหลังคาของป้อมตามชั้นต่างๆของปราสาทที่วางตำแหน่งได้อย่างมีศิลปะงดงาม หน้าต่างรูปโค้งแบบระฆังช่วยให้ภายในปราสาทสว่างขึ้น ชั้นบนของปราสาทเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ทะเลสาบบิวะ (Biwa-ko) ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น
  จากนั้น นำท่านเข้าที่พัก ทะเลสาบบิหวะ ณ  NAGAHAMA HOTEL & RESORT หรือเทียบเท่า
19.00 น.  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  พร้อมพักผ่อนสไตล์นิปปอนกับการ แช่ออนเซ็น แช่น้ำแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพ เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีขึ้น เสริมสุขภาพให้กระปรี้กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่
 
วันที่ 3 ทะเลสาบบิวะ-พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ ฟุคุอิ-ผาหินโทจินโบะ-ฮิกาชิ จายะ ทาว์น -คานาซาว่า
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  พาท่านสู่ พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ฟุคุอิ เป็นพิพิธภัณฑ์วิจัย และศึกษาไดโนเสาร์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ภายในพิพิธภัณฑ์ครอบคลุมพื้นที่ 4 ชั้น ชั้นหลักเป็นนิทรรศการไดโนเสาร์ที่เปิดกว้าง จัดแสดงโครงกระดูกไดโนเสาร์กว่า 40 ชิ้น รวมถึงตัวอย่างของไดโนเสาร์พันธุ์แรปเตอร์ และซอรัสที่ถูกพบในเมืองฟุคุอิ และบริเวณใกล้เคียงอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการวิทยาศาสตร์โลก จัดแสดงวีดีโอ และวัตถุตัวอย่างที่จะนำเสนอให้ผู้ชมได้รับความรู้เกี่ยวกับโลก การเกิดสิ่งมีชีวิตบนโลก ซึ่งจะเห็นถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตจากสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวค่อยๆ พัฒนากลายเป็นมนุษย์ นอกจากนี้ท่านจะได้สัมผัสฟอสซิลจริง ชมนักวิทยาศาสตร์ และช่างเทคนิคฟอสซิลกำลังทำความสะอาด และทำวิจัยหลังกระจกของห้องปฏิบัติการวิจัยอีกด้วย
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  พาท่านชม ผาหินโทจินโบะ หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามขึ้นชื่อของจังหวัดฟุคุอิ ท่านจะได้สัมผัสกับความงามของผาหินที่ถูกรังสรรค์ขึ้นโดยพลังกระแสน้ำและกระแสลมของธรรมชาติ และบริเวณโดยรอบนั้นท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์เป็นที่งดงามตระการตามาก
  นำท่านสู่ ฮิกาชิ จายะ ทาวน์ ซึ่งเป็นเมืองเก่าที่มีอายุกว่า 400 ปี เป็นเมืองที่อนุรักษ์สภาพถนนหนทางหรือบ้านของชาวบ้านที่คงสภาพสมบูรณ์ตามแบบดั้งเดิมตั้งแต่เมื่อครั้งสมัยยังมีขุนนางถือดาบ สองข้างทางนั้นจะเรียงรายไปด้วยร้านน้ำชาสมัยเก่า บ้านของบรรดาเหล่าเกอิชาและที่ทำงานของเกอิชาในสมัยโบราณ
  สมควรแก่เวลาจากนั้น นำท่านเข้าที่พัก คานาซาว่า ณ INTERGATE KANAZAWA HOTEL  หรือเทียบเท่า
19.00 น.  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  หลังจากรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้ว เชิญท่าน พักผ่อนสไตล์นิปปอนกับ การแช่ออนเซ็น น้ำแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพ เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีขึ้น เสริมสุขภาพให้กระปรี่กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ ความอัศจรรย์แห่งการอาบน้ำแร่แบบญี่ปุ่นนี้เองทำให้มีคำกล่าวกันว่า หากมาที่ญี่ปุ่นแล้วมิได้ลงอาบน้ำแร่ก็เหมือนกับว่าท่านมาไม่ถึงญี่ปุ่น
       
วันที่ 4 คานาซาว่า-หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ-ปราสาทมัตสึโมโต้-ชิรากาบะ
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นั่งรถผ่านชมธรรมชาติความงาม ทั่วบริเวณแนวยาวของเทือกเขาเป็นธรรมชาติแสนประทับใจ เพื่อมุ่งสู่ หมู่บ้านพื้นเมืองมรดกโลกชิรากาวาโกะ ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็น มรดกโลกในปี ค.ศ. 1995 พบกับ หมู่บ้านสไตล์  กัสโซ–สึคุริ เป็นสไตล์ญี่ปุ่นดั้งเดิมรูปร่างหลังคาเหมือนกับ สองมือพนมของพระพุทธเจ้า หรือ พระเจ้า จึงเรียกหมู่บ้านสไตล์นี้ ว่า กัสโซ ซึ่งแปลว่า พนมมือ ตามรูปแบบของบ้านมีหลังคาชันถึง 60 องศา ลักษณะคล้ายสองมือพนม เข้าหากันตัวบ้านมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกว้างประมาณ 10 เมตร โครงสร้างของบ้านไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียวแต่ยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะที่ตกทับหลังคาอย่างหนักในช่วงฤดูหนาวได้เป็นอย่างดี
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองมัตสึโมโต้ ชมความสง่างามของ ปราสาทมัตสึโมโต้ สร้างขึ้นปี 1504 เป็น 1 ใน 5 ปราสาทของญี่ปุ่นซึ่งรอดพ้นจากเพลิง และการถูกทำลายจากสงครามมาได้จนปัจจุบัน ตัวปราสาทมีผนังทาสีดำสนิททำให้มีฉายาว่า ปราสาทอีกา …
  จากนั้นนำท่านเข้าพักท่ามกลางธรรมชาติอันสุดแสนจะโรแมนติคในบริเวณ  ทะเลสาบชิรากะบะ ณ I KE NO TAIRA RESORT AND ONSEN หรือเทียบเท่า
  ต้อนรับท่านเข้าสู่ อิเคะโนะไทระ รีสอร์ทแอนด์ออนเซ็น คอมเพล็กซ์เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบวงจรที่ท่านจะได้สัมผัสกับกิจกรรมแสนประทับใจพร้อมกับครอบครัว และเพื่อนๆ ของท่าน  กับวันพักผ่อนอันแสนคุ้มค่า => วิเศษสุดสุด !  => ห้องอาบน้ำแร่ หรือ ห้องแช่ออนเซ็น ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆ ทั้งบรรยากาศ โอฟุโระ (ในร่ม) และโรเทนบุโระ (กลางแจ้ง) รอต้อนรับทุกท่านสัมผัสอย่างอบอุ่น และเป็นกันเอง
  (ค่าอุปกรณ์ และกิจกรรมภายในรีสอร์ทไม่รวมในราคาทัวร์ )
19.00 น. รั บประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท บริการท่านด้วย บุฟเฟ่ต์สไตล์ตะวันตก–ญี่ปุ่น สุดสุด! กับเมนูพิเศษ ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเองในชุดยูกะตะ พักผ่อนกับการแช่ ออนเซ็น น้ำแร่
 
วันที่ 5  ทะเลสาบชิรากาบะ-โอชิโนะฮัคไค-ช้อปปิ้งชินจูกุ-ฮาเนดะ
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  พาท่านชม โอชิโนะ ฮัคไค บ่อน้ำธรรมชาติกับความเลื่อมใสศรัทธาความเชื่อในภูเขาไฟศักดิ์สิทธิ์ฟูจียาม่า กับเวลาแสนยาวนานจากการละลายของหิมะของบนภูเขาไฟฟูจีที่ไหลซึมลึกลงพื้นพิภพปฏิบัติการซึมซับบริเวณที่ลุ่มทำให้เกิดน้ำซึมขังขยายวงกว้างกลายเป็นบ่อขนาดย่อม น้ำในบ่อแต่ละบ่อใสสะอาดจนเกิดสะท้อนที่สวยงาม ต่อมาในปี ค.ศ. 1985 สถานที่แห่งนี้ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 100 อันดับ แหล่งน้ำจากธรรมชาติที่ดีที่สุดของญี่ปุ่น
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเดินทางเข้าสู่ใจกลาง โตเกียว เมืองหลวงทรงเสน่ห์ของญี่ปุ่น ศูนย์รวมเทคโนโลยี และความทันสมัยอีกแห่งหนึ่งของโลก เข้าสู่ ชินจูกุ ย่านช้อปปิ้งซึ่งมีความเจริญอันดับหนึ่งของกรุงโตเกียว ในปัจจุบันที่ถูกขนานนามว่า ศูนย์กลางที่สองแห่งนคร ศูนย์รวมของร้านค้าที่จัดแต่งหรูหราน่ารักหลากสไตล์  รวมถึงร้านขายสินค้าชื่อดังเป็นที่นิยมทั้งชาวญี่ปุ่น และท่องเที่ยวที่มาเยือนร้าน 100 yen สินค้าภายในร้านจะราคา 100 เยน เท่ากันหมด ที่มีทั้งเครื่องสำอาง กิ๊ฟช๊อป ขนม และสินค้ามากมายที่ท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของฝาก-ของขวัญกลับบ้านได้ในราคาสบายกระเป๋า อิสระท่านเพลิดเพลินกับการจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าถูกใจ อาทิ นาฬิกาแบรนด์เนม อุปกรณ์อีเลคทรอนิค กล้องถ่ายรูปดิจิตอล หรือสินค้าเอาใจคุณผู้หญิง อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่นวัยรุ่น กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่น  ไม่ว่าจะเป็น KOSE, SHISEDO, KANEBO,  SK–II ในราคาถูก
19.00 น.  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร : อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟต์ชาบูชาบู ต้นตำรับสไตล์ญี่ปุ่น
  จากนั้น นำท่านเข้าที่พัก ฮาเนดะ ณ JAL CITY HANEDA HOTEL  หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 6 ฮาเนดะ- พิพิธภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป-พิพิธภัณฑ์ราเมน ชิน โยโกฮาม่า – โอไดบะ-สนามบินฮาเนดะ
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์คัพนู้ดเดิ้ล(Cup Noodles Museum) ตั้งอยู่ที่ย่านมินาโตะมิราอิ(Minato Mirai 21) ภายในเมืองโยโกฮาม่า(Yokohama) คิดว่าสาวกคนรักเส้นน่าจะอยากมาดูซักครั้งในชีวิต เพราะไม่เพียงแค่จะได้รูเรื่องราววิวัฒนาการของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตั้งแต่สมัยก่อนโน้นจวบจนมาถึงปัจจุบันที่ฮิตกันทั่วโลก พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1958 โดยบริษัทอาหาร นิชชิน ภายในจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การคิดค้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป โดยจะแสดงเป็นหนังสั้นแนะนำประวัติศาสตร์ รวมถึงวิธีการผลิต ผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจากทั่วโลก คอลเลกชันงานศิลปะที่ทันสมัยที่เกี่ยวกับการคิดค้น และนวัตกรรมใหม่ๆที่เกี่ยวกับบะหมี่ถ้วย เช่น ถ้วยสไตโรโฟม และบะหมี่สำหรับทานบนอวกาศ เป็นต้น
12.00 น.  อิสระอาหารกลางวัน เลือกซื้อราเมนจากร้านดังทั่วญี่ปุ่นตามใจชอบ
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ราเมนชินโยโกฮาม่า สถานที่ที่รวบรวมร้านราเมนชื่อดังจากเมืองต่างๆทั่วประเทศญี่ปุ่นทั้งหมด 9 ร้าน ราเมง มาไว้ในตึก 3 ชั้น ให้ท่านได้ลิ้มรสโดยไม่ต้องเดินทางไปไกลๆ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ถูกออกแบบโดยจำลองบรรยากาศย้อนยุคในปี 1958 ซึ่งเป็นปีที่มีการคิดค้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปขึ้น และชั้นบนสุด มีการจัดแสดงประวัติเรื่องราวความเป็นมาของราเมนในภูมิภาคต่างๆ รวมไปถึงลักษณะภาชนะสำหรับทานราเมน และยังมี Museum Shop ที่มีของฝากสำหรับคนที่ชื่นชอบราเมน เช่น วัตถุดิบ อุปกรณ์ เครื่อง เส้น สำหรับกลับไปทำทานเองให้เลือกอย่างครบครัน
  นำท่านเดินทางสู่ โอไดบะ เมืองใหม่ที่สร้างขึ้นจากการถมทะเลในอ่าวโตเกียว แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งใหม่ของชาวโตเกียว ภายในเมืองใหม่นี้ท่านจะพบกับสวนสนุกรถยนต์ที่โตโยต้า ภายในบริเวณมีให้ท่านเลือกไม่ว่าจะสนุกกับกระเช้าหมุนขนาดยักษ์ รถยนต์โตโยต้าทั้งรุ่นส่งออก และผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศตลอดจนบรรดา ตัวแรง จากสนามแข่งต่าง ๆ มาจัดโชว์ไว้อย่างมากมายราวกับเป็น มินิมอเตอร์โชว์ หรือจะเป็นเครื่องเล่นมากมาย อิสระท่านเดินชมความอลังการโดยรอบและเดินเลือกซื้อของตามอัธยาศัย หรือไป DIVER CITY สถานที่ช้อปปิ้งแห่งใหม่ ซึ่งภายในมีทั้งร้านค้า ร้านอาหาร และศูนย์รวมความบันเทิงอื่นๆ นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ตั้งของ หุ่นยนต์กันดั้มขนาดเท่าของจริง (GUNDAM FRONT) ธีมปาร์คเกี่ยวกับกันดั้มโดยเฉพาะ และยังมีร้านขายสินค้าต่างๆ และกันดั้มคาเฟ่ ซึ่งมีกาแฟและขนมต่างๆ ที่ตกแต่งเป็นกันดั้ม
18.00 น. อิสระอาหารกลางค่ำตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านใช้เวลาช้อปปิ้งอย่างคุ้มค่า
 
วันที่ 7 สนามบินฮาเนดะ-กรุงเทพ
  สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินเพื่อกลับกรุงเทพฯ
00.20 น.  ออกเดินทางจากสนามบินฮาเนดะ โดยการบินไทย เที่ยวบิน TG-661
05.25 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมประทับใจ และมีความสุข

Additional Information

month

10-ตุลาคม