ทัวร์ญี่ปุ่น┃NIKKO – TOHOKU JOURNEY 7D5N JP6D090519

นิกโก้-โทโฮคุ เมืองประวัติศาสตร์ เที่ยวได้ทุกฤดู

ปราสาททสึรุกะ – ระบายสีตุ๊กตาวัวแดง Akabeko เครื่องรางปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย

Edo wonderland เมืองจำลองที่เป็นแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม ท่านจะได้สัมผัสกับการดำรงชีวิตของคนในอดีต

ศาลเจ้าโทโชกุ สถาปัตยกรรมชั้นเยี่ยม ผสมผสานระหว่างพุทธและชินโต

 ชินจูกุ ย่านช้อปปิ้งที่มีความเจริญอันดับหนึ่งของโตเกียว พร้อมเพลิดเพลินกับหมู่บ้านโบราณ ลิตเติ้ลเอโดะ คาวาโกเอะ

ขอพรศาลเจ้าโทโชคุ

นิกโก้ เอโดะวันเดอร์แลนด์

 

เมนูแนะนำ

 ลิ้มรสชาติชาบูแบบญี่ปุ่นแท้
พบกับเมนูญี่ปุ่น แบบดั้งเดิม !

บริการ ฟรี! Wifi บนรถ
บินตรง การบินไทย สะสมไมล์ 50%
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว พร้อมแช่ออนเซ็น
วันที่ รายการ อาหาร
1 กรุงเทพฯ-สนามบินนาริตะ  ( TG 642 : 23.50 – 08.10 น.)
2 สนามบินนาริตะ–ศาลเจ้าโทโชกุ–เอโดะ วันเดอร์แลนด์–คินุกาวะ

** ที่พัก KINUGAWA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า

L D
3 คินุกาวะ-ปราสาททสึรุกะ-ระบายสีตุ๊กตาวัวแดง -อุระบันได

** ที่พัก URABANDAI LAKE HOTEL หรือเทียบเท่า

 B L D
4 อุระบันได-พิพิธภัณฑ์กระจกสี-พิพิธภัณฑ์เท็ดดี้แบร์นาสุ- Nasu outlets-นาสุ

** ที่พัก NASU ROYAL  HOTEL หรือเทียบเท่า

 B L D
5 นาสุ-คาวาโกเอะ-อิสระช้อปปิ้งชินจูกุ-โตเกียว

** ที่พัก SUNSHINE CITY PRINCE  HOTEL หรือเทียบเท่า

 B L D
6 โตเกียว-อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อ Tokyo Disneyland หรือ Tokyo Disney Sea

** ที่พัก  SUNSHINE CITY PRINCE  HOTEL  หรือเทียบเท่า

B L
7 โตเกียว-วัดนาริตะซัน-อิออน พลาซ่า-สนามบินนาริตะ-กรุงเทพฯ ( TG 677 : 17.30 – 22.30 น. )

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceFull Detail
9 พ.ค. 6215 พ.ค. 6259,900฿Download PDF

วันแรก

กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ  (-/-/-)
20.30 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 3   Row D 17-19
**กรุณานำกระเป๋าเดินทางใบใหญ่มาพบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ต้อนรับอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระบริเวณ D 17-19 ก่อนนำไปเช็คเข้าเครื่องของ สายการบินไทย**
23.50 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน  TG-642

วันที่ 2

สนามบินนาริตะ – ศาลเจ้าโทโชกุ–เอโดะ วันเดอร์แลนด์–คินุกาวะ  (-/L/D)
08.10 ถึงสนามบินนาริตะ  ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรตรวจเช็คสัมภาระท่านให้เรียบร้อย
เมืองนิกโก้ เมืองเล็กๆ ที่เป็นดั่งประตูสู่ วนอุทยานแห่งชาตินิกโก้ และเป็นที่ที่มีชื่อเสียงในการตกแต่ง ศาลเจ้า ให้มีความวิจิตรตระการตาซึ่งจะมีชื่อเรียกกันว่า “ศาลเจ้าแบบโทโชกุ” และ เมืองนิกโก้แห่งนี้เป็น สุสานที่ฝังศพ ของ “โทกุงาวะ อิเอะยาสุ” ซึ่งเป็นต้นตระกูล โทกุงาวะ เอาไว้ อีกทั้งเมืองนี้ ถือได้ว่าเป็น ศูนย์กลางของศาสนาพุทธและชินโตมาหลายศตวรรษอีกด้วย

ศาลเจ้าโทโชกุ สถาปัตยกรรมชั้นเยี่ยมของช่างฝีมือซึ่งหาไม่ได้ในปัจจุบัน เป็นการผสมผสานสถาปัตยกรรมระหว่างพุทธและชินโต สร้างโดยโชกุนรุ่นที่ 3 ของตระกูลโทกุงาวะ ภายในมีงานประติมากรรมที่เต็มไปด้วยอารมณ์และจินตนาการอย่างมากมาย เช่น มังกร 100 หัว, แมวนอนหลับ, มังกรหัวเราะ เป็นต้น

เอโดะ วันเดอร์แลนด์ (Edo wonderland) เมืองจำลองที่เป็นแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม ที่ท่านจะได้สัมผัสกับขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และการดำรงชีวิตของคนในอดีต รวมทั้งยังมีบ้านแบบนินจา ซึ่งท่านจะได้ชมห้องกลไก เส้นทางลับภายในตัวบ้าน และ ห้องที่ใช้เก็บอาวุธของนินจาที่มีรูปร่างแปลกๆ มากมาย

ที่พัก คินุกาว่าKINUGAWA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า

การแช่ออนเซ็น สไตล์นิปปอนกับ น้ำแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพ เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีขึ้น เสริมสุขภาพให้กระปรี่กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ ความอัศจรรย์แห่งการอาบน้ำแร่แบบญี่ปุ่นนี้เองทำให้มีคำกล่าวกันว่า หากมาที่ญี่ปุ่นแล้วมิได้ลงอาบน้ำแร่ก็เหมือนกับว่าท่านมาไม่ถึงญี่ปุ่น

วันที่  

คินุกาวะ-ปราสาททสึรุกะ-ระบายสีตุ๊กตาวัวแดง-อุระบันได (B/L/D)  

ปราสาททสึรุกะ หรือเรียกอีกชื่อว่า ปราสาทไอสุ วากามัตซึ เนืองจากเคยเป็นปราสาทที่ยิ่งใหญ่แห่งแคว้น ไอสุ วากามัตซึ สร้างครั้งแรกในปี ค.ศ. 1927 โดยอาชินะ นะโอโมริ และภายหลังก็มาอยู่ใต้การครอบครองของไดเมียวคนสำคัญ ดาเตะ มาซามูเนะ แห่งแคว้นเซนได มีการบูรณะใหม่อีกครั้งในปี ค.ศ. 1965 จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ที่แสดงสิ่งของทางประวัติศาสตร์ย้อนยุคเอโดะ และบริเวณรอบนอกเป็นสวนสาธารณะ ที่นิยมมานั่งพักผ่อนหย่อนใจ

Akabeko Making ซึ่งเป็นที่ผลิตและรวบรวมตุ๊กตาอะกาเบะโกะ ของขึ้นชื่อของฟุกุชิม่า เอาไว้มากมายโดยลักษณะของตุ๊กตาอะกาเบะโกะ จะมีลักษณะคล้ายวัว แล้วนำมาทาสีแดงซึ่งมีความเชื่อในเรื่องของความโชคดี นอกจากนี้ยังแนะนำวิธีการทำตุ๊กตาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน รวมทั้งให้ท่านได้ทดลองการระบายสีตุ๊กตา แบบฉบับของตัวเอง เพื่อเป็นของฝากติดมือกลับบ้านไปด้วย

เข้าที่พัก อุระบันได ณ ACTIVE RESORTS URABANDAI HOTEL   หรือเทียบเท่า

การแช่ออนเซ็น สไตล์นิปปอนกับน้ำแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพ เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีขึ้น     เสริมสุขภาพให้กระปรี่กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวล

วันที่ 4  

อุระบันได-พิพิธภัณฑ์กระจกสีนาสุ-พิพิธภัณฑ์เท็ดดี้แบร์นาสุ – Nasu outlets-นาสุ (B/L/D)
พิพิธภัณฑ์กระจกสีนาสุ (Nasu Stained Glass Museum) สร้างขึ้นในรูปแบบคฤหาสน์ของเจ้านายผู้สูงศักดิ์ในประเทศอังกฤษ ภายในตกแต่งด้วยกระจกสีโบราณอายุเก่าแก่จากศตวรรษที่ 18 ระหว่างชมความสวยงามของกระจกที่สะท้อนแสงแดด นักท่องเที่ยวยังจะได้เพลิดเพลินไปกับเสียงดนตรีจากเครื่องเล่นออร์แกนเก่าแก่ซึ่งช่วยขับกล่อมเพิ่มบรรยากาศ ด้านนอกยังมีสวนสวยสไตล์อังกฤษพร้อมคาเฟ่สำหรับพักจิบชายามบ่าย

พิพิธภัณฑ์เท็ดดี้แบร์นาสุ (Nasu Teddy Bear Museum) รวบรวมหมีเท็ดดี้แบร์ที่สร้างสรรค์โดยศิลปินมากกว่า 100 คนทั่วโลกมาจัดแสดงไว้ที่นี่ นอกจากนั้นยังจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกรูปหมีเท็ดดี้แบร์จากญี่ปุ่นและจากศิลปินนานาชาติ

นาสุการ์เด้นเอาท์เล็ท Nasu Garden Outlets แหล่งช้อปปิ้งที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่ถึง 4 เท่าของโตเกียวโดม มีสถานที่ให้เพลิดเพลินกับคุณลูกที่ “คิดส์การ์เด้น” และมีสถานที่ขายผลผลิตทางการเกษตรที่ปลูกในท้องที่และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ที่ “โลโคมาร์เก็ต” ซึ่งได้รับความนิยมมาก เป็นสถานที่ที่ถูกโอบล้อมด้วยธรรมชาติของนาสุ ที่ให้ความใส่ใจในสมาชิกทุกคนในครอบครัว

ที่พัก นาสุNASU ROYAL  HOTEL หรือเทียบเท่า

การแช่ออนเซ็น สไตล์นิปปอนกับน้ำแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพ เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า

วันที่ 5

นาสุ-คาวาโกเอะ-อิสระช้อปปิ้งชินจูกุ-โตเกียว (B/L/D)

คาวาโกเอะ เมืองเล็กๆในจังหวัดไซตามะ เป็นเมืองเก่าแก่ตั้งแต่สมัยเอโดะ เต็มไปด้วยอาคารบ้านเรือนแบบโบราณจนได้รับสมญา เมืองเอโดะน้อย หรือ Little Edo

โตเกียว เมืองหลวงทรงเสน่ห์ของญี่ปุ่น ศูนย์รวมเทคโนโลยี และความทันสมัยอีกแห่งหนึ่งของโลก

ชินจูกุ ย่านช้อปปิ้งซึ่งมีความเจริญอันดับหนึ่งของกรุงโตเกียว ในปัจจุบันที่ถูกขนานนามว่า ศูนย์กลางที่สองแห่งนคร ศูนย์รวมของร้านค้าที่จัดแต่งหรูหราน่ารักหลากสไตล์  รวมถึงร้านขายสินค้าชื่อดังเป็นที่นิยมทั้งชาวญี่ปุ่น และท่องเที่ยวที่มาเยือนร้าน 100 yen สินค้าภายในร้านจะราคา 100 เยน เท่ากันหมด ที่มีทั้งเครื่องสำอาง กิ๊ฟช๊อป ขนม และสินค้ามากมายที่ท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของฝาก-ของขวัญกลับบ้านได้ในราคาสบายกระเป๋า อิสระท่านเพลิดเพลินกับการจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าถูกใจ อาทิ นาฬิกาแบรนด์เนม อุปกรณ์อีเลคทรอนิค กล้องถ่ายรูปดิจิตอล หรือสินค้าเอาใจคุณผู้หญิง อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่นวัยรุ่น กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่น  ไม่ว่าจะเป็น KOSE, SHISEDO, KANEBO,  SK–II ในราคาถูก

ที่พัก โตเกียวSUNSHINE CITY PRINCE  HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 6

มหานครโตเกียว – อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยตลอดทั้งวันหรือท่านเลือกซื้อทัวร์เที่ยว Tokyo Disneyland หรือ Tokyo Disney Sea (B/-/D)

เดินทางโดยรถไฟ ผู้ใหญ่ท่านละ   2,800.-บาท – เด็กต่ำกว่า 12 ปี ท่านละ 2,000.-บาท (รวมค่ารถไฟ)
(หมายเหตุ  ราคานี้ไม่รวมอาหารกลางวัน, อาหารค่ำ, ให้ท่านอิสระตามอัธยาศัยตลอดวัน) 

ใช้เวลาคุ้มค่าเต็มวัน  เข้าสู่ช่วงเวลาช้อปกระหน่ำ ในย่านสรรพสินค้าทันสมัยชั้นนำมากมาย

ชินจูกุ ย่านช้อปปิ้งมีความเจริญอันดับหนึ่งของโตเกียวปัจจุบัน

อะคิฮาบาร่า หรืออีเลคทริคทาวน์ ย่านการค้าชื่อดังที่สุดเกี่ยวกับเครื่องไฟฟ้า,กล้องดิจิตอล,เกมส์ต่างๆ

ชิบูย่า ย่านช้อปปิ้งทันสมัยศูนย์กลางและแหล่งรวม วัยรุ่นไฮโซ ยอดนิยมของญี่ปุ่น รวมถึงนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนซึ่งมีทุกสิ่งพร้อมสรรพสนองตอบ

กินซ่า ย่านช้อปปิ้งเก่าแก่  แต่คงทันสมัยล้ำหน้าแหล่งรวมสินค้า ไฮโซยอดนิยมของ คนทำงานระดับไฮคลาสญี่ปุ่นรวมถึงนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน สินค้าแบรนด์เนมระดับต้นๆ ทำให้ย่านนี้พลุกพล่านด้วยผู้มาเยือนที่ดูดีมีระดับ

ฮาราจูกุ ย่านขายของกิน–ของใช้และสถานที่เที่ยวของบรรดาวัยรุ่น–วัยทีน โดยเฉพาะช่วงสุดสัปดาห์นั้นละแวกบริเวณ ทาเคะชิตะโดริ ถนนสายแคบระหว่าง สถานีฮาราจูกุ กับถนน เมจิ โดริ เรียกว่าแทบไม่มีที่หายใจ ถ้ามีเวลา ขอแนะนำท่านให้เข้าไปชม  ศาลเจ้าเมจิย์

โอไดบะ เมก้า เวบ  MEGA WEB )  สวนสนุกรถยนต์ที่โตโยต้าทุ่มทุนมหาศาลสร้างขึ้นบนเกาะถมใหม่กลางอ่าวโตเกียว  เพื่อเป็นการคืนกำไรให้กับประชาชนแปลกตาไม่เหมือนใคร ซึ่งภายในบริเวณมีให้ท่านเลือกไม่ว่าจะสนุกกับกระเช้าหมุนขนาดยักษ์หรือจะเป็นเครื่องเล่นมากมาย ภายในอาคารหลัก 3 ชั้น ที่ท่านจะพบกับรถยนต์โตโยต้าทั้งรุ่นส่งออก และผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ ตลอดจนบรรดา ตัวแรง จากสนามแข่งต่างๆ มาจัดโชว์ไว้อย่างมากมายราวกับเป็น มินิมอเตอร์ โชว์ อิสระให้ท่านได้เดินชมความอลังการโดยรอบหรือท่านจะเลือกใช้บริการของ E-CON รถไฟฟ้าที่วิ่งตามรางโดยอัตโนมัติ พาท่านชมรอบอาคารหลัก (ค่าตั๋วรถไฟท่านละ 200 เยน) และถนนที่ตกแต่งย้อนยุคได้อย่างลงตัว สำหรับท่านที่สนใจรถรุ่นใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นรถรุ่น ซีลิก้า MRS ท่านสามารถ ซื้อตั๋วในราคาท่านละ 200 เยน เพื่อทดลองขับได้ ภายนอกอาคารหลักจะเป็นส่วนของห้างสรรพสินค้า ร้านอาหารและส่วนจัดแสดงรถยนต์ยุคปี 50 –70 ของญี่ปุ่น อเมริกาและยุโรป

เลือกซื้อทัวร์พิเศษเที่ยว โตเกียวดสนีย์แลนด์ หรือ โตเกียวดิสนีย์ซี ==>

        ผู้ใหญ่ท่านละ 2,800 บาท เด็กต่ำกว่า 12 ปี ท่านละ 2,000 บาท

นำท่านเดินทาง โดยรถไฟ มุ่งหน้าสู่ โตเกียวดิสนีย์แลนด์ สนุกสนานเพลิดเพลินกับความอลังการของจินตนาการตื่นตากับ Westernland ตื่นเต้นกับการล่องเรือผจญภัยผ่านเหล่าโจรสลัดใน Pirates of the caribbean สนุกกับการนั่งเรือบุกป่า Jungle cruise กระชากใจใส่ความสนุกเพิ่มกับ Big thunder mountain เร้าใจกับรถไฟขนถ่านตะลุยความมันส์ในเหมืองแร่โบราณ Buzz light year’s astro blaster ที่จะนำเข้าไปยังโลกอวกาศ พร้อม บัตต์ ไลท์เยียร์ ตัวละครเรื่อง Toy story

หรือนำท่านเดินทาง โดยรถไฟ มุ่งหน้าสู่ โตเกียวดิสนีย์ซี โตเกียวดิสนีย์ซี ดินแดนที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์แห่งตำนานจินตนาการของการผจญภัย ทางทะเล การออกเรือเพื่อสำรวจ และค้นพบน่าทึ่งน่าตื่นเต้นนานับประการเป็น แห่งเดียวในโลก กับ ท่าเรือทั้ง 7 เป็นดั่งโลกแห่ง ความฝันและเวทมนต์บนผืนน้ำกว้าง ท่านจะได้พบกับเอเรียล และบรรดาเพื่อน ๆ จากเรื่อง เดอะ  ลิตเติ้ล เมอร์เมด ณ เมอร์เมด ลากูน พร้อมการแสดงอันอลังการ

ไม่รวมอาหารกลางวันและอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านใช้เวลาอย่างคุ้มค่ากับตั๋วแบบเต็มวัน)

ที่พัก โตเกียวSUNSHINE CITY PRINCE  HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 7

โตเกียว – วัดนาริตะซัน – อิออน พลาซ่า- สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ (ฺB/-/-)

วัดนาริตะซัน วัดที่เป็นเสมือนสำนักงานใหญ่ของ “โรงเรียนสอนศาสนา”ของลัทธิชินกอน  สร้างเสร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์  ปี 940 จุดเด่นของวัดนี้ คือ “เทวรูป ฟุโดเมียวโอ”  ซึ่งเป็นเทพขั้นสูงของลัทธินี้และตลอดทั้งปีจะมีผู้มาสักการะรวมทั้งมาทำบุญยังวัดแห่งนี้ เป็นจำนวนมากกว่า 10 ล้านคนขึ้น

อิออน พลาซ่า อิสระให้ท่านได้เลือกชมซื้อหาสินค้าจากร้านค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ของแต่งบ้าน ของที่ระลึก ฯลฯ สนุกสนานกับการจับจ่ายสินค้าร้าน 100 เยน สินค้าทุกอย่างในร้านราคาชิ้นละ 100 เยน และภายในอาคารนั้นยังมี ห้างจัสโก้  ให้ท่านได้เลือก ช้อปปิ้งกันต่ออย่างเพลิดเพลินอีกด้วย (ไม่รวมอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านใช้เวลาอย่างคุ้มค่า)

17.30 ออกเดินทางจากนาริตะ การบินไทย เที่ยวบิน TG-677 (โดยเครื่องบิน AirBus A380)
22.30 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพร้อมประทับใจ

Additional Information

month

05-พฤษภาคม