ทัวร์ญี่ปุ่น┃KYUSHU WISTERIA 6D4N JP6D230419

ศาลเจ้าดาไซฟุ วัดชินโตอันเก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของ ฟุกุโอกะเป็นที่สิงสถิตของเทพเจ้าแห่งความรู้

สวนคาวะจิ ฟูจิ หนึ่งในสถานที่ชมความงดงามของ ดอกฟูจิ หรือ ดอกวิสทีเรีย (Wisteria) ซึ่งจะบานในช่วงระหว่างเดือนเมษายน-เดือนพฤษภาคมของทุกๆปี

หมู่บ้าน Yufuin หมู่บ้านหัตกรรม ภายใน หมู่บ้านมีร้านค้าการฝีมือมากมาย

จิโกกุ เมกุริ ฉายาว่า บ่อน้ำนรก สีสันจากแร่ธาตุที่เข้มข้นก่อให้เกิดสีสดสวยสะดุดตา ที่อันแน่นด้วยแร่ธาตุเข้มข้น

  การพายเรือผ่านช่องเขาทาคาจิโฮะ ชมน้ำตกManai no taki ซึ่งได้รับเลือกเป็นหนึ่งในร้อยน้ำตกที่สวยงามในญี่ปุ่นได้ในระยะใกล้ชิด และชมผาหินรูปร่างแปลกตา

 

เมนูแนะนำ

เต็มอิ่มกับบุฟเฟต์ปิ้งย่างชื่อดัง !
 ลิ้มลอง สตรอเบอร์รี่สดๆจากต้น !
 อิ่มอร่อยกับเมนูดั้งเดิมสไตล์ญี่ปุ่น !

บริการ ฟรี! Wifi บนรถ
บินตรง การบินไทย สะสมไมล์ 50%
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว พร้อมแช่ออนเซ็น
วันที่ รายการ อาหาร
1 กรุงเทพฯ  ( TG 648 : 01.00 – 08.10 น.)
2 กรุงเทพฯ-ฟุกุโอกะ-ศาลเจ้าดาไซฟุ-สวนคาวะจิ ฟูจิ(เทศกาลชมดอกวิสทีเรีย)-โคคุระ
** ที่พัก KOKURA STATION HOTEL  หรือเทียบเท่า
L D
3 โคคุระ-หมู่บ้าน Yufuin-จิโกกุ เมกุริ–อาบทรายร้อน-เบปปุ
** ที่พัก BEPPUWAN ROYAL HOTEL  หรือเทียบเท่า
 B L D
4 เบปปุ-ล่องเรือทาคาจิโฮะ-ศาลเจ้าอามาโนะอิวาโตะ-อะโซะ
** ที่พัก  ASO GRANDVRIO  HOTEL หรือเทียบเท่า
 B L D
5 อะโซะ-สวนสตรอเบอร์รี่-โทซุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต-ยาฮาตะ
** ที่พัก ACTIVE RESORT YAHATA หรือเทียบเท่า
 B L D
6 ยาฮาตะ-สนามบินฟุกุโอกะ-กรุงเทพฯ ( TG 649 : 11.35 – 14.55 น. )  B

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceFull Detail
23 เม.ย. 6228 เม.ย. 6257,900฿Download PDF
วันแรก กรุงเทพฯ    (-/-/-)
21.00 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 3 Row D 1719 กรุณานำกระเป๋าเดินทางใบใหญ่มาพบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ต้อนรับอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระก่อนนำไปเช็คเข้าเครื่องของ สายการบินไทย
วันที่ 2  กรุงเทพฯ-ฟุกุโอกะ-ศาลเจ้าดาไซฟุ-สวนคาวะจิ ฟูจิ(ชมดอกวิสทีเรีย)-โคคุระ   (-/L/D)
01.00 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG-648
08.00 ถึงสนามบินฟุกุโอกะ ศูนย์กลางการปกครองเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการคมนาคมของเกาะคิวชิวเกาะที่อยู่ตอนปลายสุดของประเทศญี่ปุ่น แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งด้วยทัศนียภาพที่สวยงามและอากาศสดใส
ศาลเจ้าดาไซฟุ วัดชินโตอันเก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของ ฟุกุโอกะเป็นที่สิงสถิตของเทพเจ้าแห่งความรู้จึงมนักเรียนนิสิตนักศึกษา มากราบไหว้ขอพรเพื่อการศึกษาไม่เว้นในแต่ละวัน ต้นบ๊วย หลากหลายพันธุ์กว่า 6,000 ต้นเจริญเติบโตอยู่ทุกแห่งภายในวัด ทำให้บรรยากาศแสนรื่นรมย์และไม่ลืมเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ระลึกในร้านค้ากว่า 100 แห่งบริเวณหน้าวัด

สวนคาวะจิ ฟูจิ หนึ่งในสถานที่ชมความงดงามของ ดอกฟูจิ หรือ ดอกวิสทีเรีย (Wisteria) ซึ่งจะบานในช่วงระหว่างเดือนเมษายน-เดือนพฤษภาคมของทุกๆปี วิสทีเรีย เป็นไม้เถาที่มีกลิ่นหอมฟุ้ง มีถิ่นกำเนิดในเอเชีย เช่นเกาหลี จีน ญี่ปุ่น รวมถึงทางฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกา โดยวิสทีเรียมีอยู่ประมาณ   10 สายพันธ์ ซึ่งมีทั้ง ดอกสีขาว ชมพู ม่วงคราม รวมถึงพันธุ์ไฮเบิร์ดสีแดง นอกจากนี้แล้วภายในสวนแห่งนี้ ยังมีดอกไม้ และต้นไม้อื่นๆ ที่สวยงามไม่แพ้กันอีกด้วย ( การบานของดอกไม้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ )

เข้าที่พัก ฟุกุโอกะ ณ  KOKURA STATION HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 โคคุระ–หมู่บ้าน Yufuin – จิโกกุ เมกุริ -อาบทรายร้อน –เบปปุ   (B/L/D)
  

 

 

 

 

หมู่บ้าน Yufuin หมู่บ้านหัตกรรม ภายใน หมู่บ้านมีร้านค้าการฝีมือมากมายชมร้านเครื่องแก้ว ร้านขนมญี่ปุ่นปรุงสดๆ ร้อนๆ และ สะอาดสะอ้าน และเลือกซื้อของที่ระลึกมากมาย ชมทะเลสาบเก่าแก่โบราณ ชมพันธุ์ปลา ที่หายากนานาชนิดอยู่อาศัยในทะเลสาบอย่างธรรมชาติ

จิโกกุ เมกุริ สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองเบปปุที่พลาดไม่ได้ ฉายาว่า บ่อน้ำนรก สีสันจากแร่ธาตุที่เข้มข้นก่อให้เกิดสีสดสวยสะดุดตา ที่อันแน่นด้วยแร่ธาตุเข้มข้น  บ่อแร่สีบางบ่ออาจมีความลึกถึง 120 เมตรและมีความร้อนถึง 98 องศา นำทุกท่านไปสัมผัสกับการ อาบทรายร้อน อันเลื่องชื่อที่สุดของญี่ปุ่น ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าในทรายร้อนนั้นอุดมด้วยแร่ธาตุที่ทำให้ผิวพรรณสดใสสุขภาพดี และมีสรรพคุณทางการรักษาอาการปวดเมื่อยอีกด้วย

เข้าที่พัก เบปปุ  ณ  BEPPU WAN ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่า
พร้อมพักผ่อนสไตล์นิปปอนกับการ แช่บ่อน้ำร้อน เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีขึ้น เสริมสุขภาพให้กระปรี้กระเปร่าช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่

วันที่ 4 เบปปุ – ล่องเรือทาคาจิโฮะ-ศาลเจ้าอามาโนะอิวาโตะ-อะโซะ    (B/L/D)
 

ทาคาจิโฮะ เมืองที่รายล้อมด้วยเทือกเขาที่เต็มไปด้วยธรรมชาติที่งดงาม และกิจกรรมชมธรรมชาติมากมาย หนึ่งในกิจกรรมยอดฮิตคือ การพายเรือผ่านช่องเขาทาคาจิโฮะ ชมน้ำตกManai no taki ซึ่งได้รับเลือกเป็นหนึ่งในร้อยน้ำตกที่สวยงามในญี่ปุ่นได้ในระยะใกล้ชิด และชมผาหินรูปร่างแปลกตา ซึ่งผาหินเหล่านี้เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ อะโซะเมื่อนานมาแล้ว  หรือหากไม่สะดวกการพายเรือ ก็สามารถเดินชมธรรมชาติในบริเวณรอบที่เต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ หรือชมทิวทัศน์ของช่องเขาทาคาจิโฮะและน้ำตกจากด้านบนก็งดงามไม่แพ้กัน

ศาลเจ้าอามาโนะอิวาโตะ ศาลเจ้าที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแด่มหาเทพอามาเทราสึซึ่งเป็นเทพพระอาทิตย์ ถ้ำแห่งนี้เป็นตำนานของชาวญี่ปุ่น ในช่วงหนึ่งที่เทพอามาเทราสึทะเลาะกับซูซาโนโอะที่เป็นน้องชาย อามาเทราสึได้เข้าไปซ่อนตัวอยู่ในถ้ำทำให้โลกมืดมิด เหล่าสิ่งมีชีวิตบนโลกใกล้ล้มตาย เหล่าเทพเจ้าจึงมารวมตัวกันที่บริเวณแม่น้ำอิวาโตะ จัดงานฉลองร่ายรำหลอกล่อจนเทพอามาเทราสึยอมออกมาจากถ้ำ ทำให้โลกกลับมามีชีวิตอีกครั้ง บริเวณถ้ำที่เทพอามาเทราสึซ่อนตัวได้ตั้งเป็นศาลเจ้าอามาโนะอิวาโตะ ส่วนบริเวณริมแม่น้ำที่เหล่าเทพรวมตัวกันนั้นตั้งเป็นศาลเจ้ายาสึงาวาระ โดยทั้งสองที่นี้ถือเป็นศาลเจ้าที่อุทิศแก่เทพอามาเทราสึ

เข้าที่พัก อะโซะ  ณ ASO GRANDVRIO HOTEL หรือเทียบเท่า
พร้อมพักผ่อนสไตล์นิปปอนกับการ แช่ออนเซ็น แช่น้ำแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพ เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีขึ้น เสริมสุขภาพให้กระปรี้กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ หากมาที่ญี่ปุ่นแล้วมิได้ลงอาบน้ำแร่เหมือนว่าท่านมาไม่ถึงญี่ปุ่น!
สุขภาพให้กระปรี้กระเปร่าช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่

วันที่ 5 อะโซะ-สวนสตรอเบอร์รี่-โทซุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต-ยาฮาตะ  (B/L/D)
 

 

สวนผลไม้ => เป็นช่วงของผลไม้รสเลิศ สตรอเบอรี่ ที่มีรสหวานฉ่ำชื่นใจ ผลใหญ่ และ มีกลิ่นหอมจัด ให้ท่าน ชม และ ชิมสตรอเบอรี่ ผลไม้จากสวนขนาดใหญ่ปลูกโดย ไม่ใช้สารเคมี และยาฆ่าแมลง สนุกกับการเก็บผลสตรอเบอรี่สดสดจากต้นด้วยตัวท่านเอง

โทสุ เอ้าท์เลท เอ้าท์เลทที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในเขตคิวชู ท่านจะได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายชนิด จากทั่วโลก เช่น COACH, PRADA, ARMANI, DUNHILL, LEGO, GAP, NIKE, ADIDAS, PUMA, LEVI’S และร้านค้าแฟชั่นนำอีกมากมายของคนทุกวัย

เข้าที่พัก ฟุกุโอกะ ณ  ACTIVE RESORT YAHATA หรือเทียบเท่า

วันที่ ยาฮาตะ-สนามบินฟุกุโอกะ-กรุงเทพฯ (B/-/-)
สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินเพื่อกลับกรุงเทพฯ
11.35 ออกเดินทางจากนาริตะ โดยการบินไทย เที่ยวบิน TG-649
14.55 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมประทับใจ และมีความสุข

Additional Information

month

04-เมษายน