ทัวร์ญี่ปุ่น┃KAMIKOCHI PARADISE IN JAPAN 7D5N

สัมผัสเสน่ห์ใบไม้เปลี่ยนสี เทือกเขาแอลป์คามิโคจิ

  ชิราคาวาโกะ หมู่บ้านมรดกโลกสไตล์กัสโซ หลังคาเหมือนสองมือพนม

  คุซัทสึ เมืองแห่งน้ำแร่อันลือชื่อ 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น พร้อมพัก 1 คืนเต็ม

  ปราสาทมัตสึโมโต้ 1 ใน 5 ปราสาทที่รอดพ้นจากเพลิงและการถูกทำลายจากสงคราม

  สะพานโค้งทางรถไฟ สะพานแว่นตา 4 ส่วน สร้างจากอิฐอันสวยงาม

  เที่ยวครบทุกวัน !! สนุกสนานกับสวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์
**หากไม่เข้าดิสนีย์ รับคืนค่าสวนสนุกให้ท่านไปช้อปปิ้ง
(ตามราคาบัตร)**

 

เมนูแนะนำ

 หมูย่างมิโซะบนใบโฮ เมนูดั้งเดิมพบได้ที่ทาคายาม่าเท่านั้น

 ลิ้มรส ชาบูชาบู สไตล์ญี่ปุ่นแท้

 ลิ้มลองแอปเปิ้ล ผลใหญ่ สดๆจากต้น

บริการ ฟรี! Wifi บนรถ
บินตรง การบินไทย สะสมไมล์ 50%
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว พร้อมแช่ออนเซ็น
วันที่ รายการ อาหาร
1 กรุงเทพฯ-สนามบินนาโงย่า ( TG 644 : 00.05 – 08.00 น.)
2 สนามบินนาโงย่า–พิพิธภัณฑ์ช่างตีดาบตำรับเซกิ-หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ-ทาคายาม่า
** ที่พัก RYU RESORT HOTEL หรือเทียบเท่า
3 ทาคายาม่า-หุบเขาคามิโคจิ-ปราสาทมัตสึโมโต้-มัตสึโมโต้
** ที่พัก MATSUMOTO KAGETSU HOTEL หรือเทียบเท่า
4 มัตสึโมโต้-สะพานโค้งทางรถไฟ-โอนิโอชิดาชิ-ยูบาทาเกะ-คุซัทสึ ออนเซ็น
** ที่พัก KUSATSU VILLAGE HOTEL หรือเทียบเท่า
5 คุซัทสึ ออนเซ็น-สวนแอปเปิ้ล-อิสระช้อปปิ้งชินจูกุ-นาริตะ
** ที่พัก NARITA VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า
6 นาริตะ-สนุกสนาน Tokyo Disney Land & Tokyo Disney Sea-นาริตะ
** ที่พัก NARITA VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า
7 นาริตะ-วัดนาริตะซัน-อิออน พลาซ่า-สนามบินนาริตะ-กรุงเทพฯ  ( TG 677 : 17.25 – 21.55 น. )

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceFull Detail
28 ต.ค. 623 พ.ย. 6263,900฿Download PDF
วันที่ 1  กรุงเทพฯ-สนามบินนาโงย่า            
20.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูเข้า
**** ท่านกรุณานำกระเป๋าเดินทางใบใหญ่มาพบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ต้อนรับอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทางบริเวณ D 17-19 ก่อนนำไปเข้าเครื่องเอ็กซ์เรย์ของ สายการบินไทย
 
วันที่ 2  สนามบินนาโงย่า-พิพิธภัณฑ์ช่างตีดาบตำรับเซกิ-หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ-ทาคายาม่า
06.15 น. เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรตรวจเช็คสัมภาระท่านให้เรียบร้อย
  นำท่านสู่เมืองเซกิ เยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ช่างตีดาบตำรับเซกิ ที่มีชื่อเสียงในการตีดาบแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งในญี่ปุ่นมีวิทยาการการตีดาบญี่ปุ่นโบราณหลากหลาย และการตีดาบตำรับเซกิเป็นหนึ่งในการตีดาบที่สืบทอดกันมานานกว่า 700 ปียังหลงเหลืออยู่จนถึงปัจจุบัน และในปัจจุบันยังคงมีการผลิตดาบตามตำรับเซกิเรื่อยมา  ณ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ จะมีการจัดประเพณีการตีดาบตำรับเซกิขึ้นในบางครั้ง และมีการจัดแสดงภาพ ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตีดาบและเรื่องราวของดาบตำรับเซกิ ให้ท่านได้ชม พิเศษ สวมชุดกิโมโน เพื่อเก็บภาพประทับใจ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นั่งรถผ่านชมธรรมชาติความงาม ทั่วบริเวณแนวยาวของเทือกเขาเป็นธรรมชาติแสนประทับใจ เพื่อมุ่งสู่ หมู่บ้านพื้นเมืองมรดกโลกชิรากาวาโกะ ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็น มรดกโลกในปี ค.ศ. 1995 พบกับ หมู่บ้านสไตล์  กัสโซ–สึคุริ เป็นสไตล์ญี่ปุ่นดั้งเดิมรูปร่างหลังคาเหมือนกับ สองมือพนมของพระพุทธเจ้า หรือ พระเจ้า จึงเรียกหมู่บ้านสไตล์นี้ ว่า กัสโซ ซึ่งแปลว่า พนมมือ ตามรูปแบบของบ้านมีหลังคาชันถึง 60 องศา ลักษณะคล้ายสองมือพนม เข้าหากันตัวบ้านมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกว้างประมาณ 10 เมตร โครงสร้างของบ้านไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียวแต่ยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะที่ตกทับหลังคาอย่างหนักในช่วงฤดูหนาวได้เป็นอย่างดี
  อิสระให้ท่านเดินเล่นเที่ยวชม ซันมาชิซูจิ-เขตเมืองเก่า ที่อนุรักษ์บ้านเรือน สมัยเอโดะ ได้เป็นอย่างดีชมความเป็นอยู่ที่ยังคงรักษาสภาพแวดล้อม การดำเนินชีวิตแบบดั้งเดิมที่ท่านจะต้องประทับใจแน่นอน
  จากนั้น นำท่านเข้าที่พัก ทาคายาม่า ณ  RYU RESORT HOTEL  หรือเทียบเท่า
19.00 น.  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม: อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์นานาชาติ และไลน์อาหารมากมาย
  เชิญท่านพักผ่อน สไตล์นิปปอนกับ การแช่ออนเซ็น น้ำแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพ เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีขึ้นเสริมสุขภาพให้กระปรี่กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ ความอัศจรรย์แห่งการอาบน้ำแร่แบบญี่ปุ่นนี้เองทำให้มีคำกล่าวกันว่า หากมาที่ญี่ปุ่นแล้วมิได้ลงอาบน้ำแร่ก็เหมือนกับว่าท่านมาไม่ถึงญี่ปุ่น
 
วันที่ 3  ทาคายาม่า-หุบเขาคามิโคจิ-ปราสาทมัตสึโมโต้-มัตสึโมโต้
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางเข้าสัมผัสความคลาสสิคของธรรมชาติแห่งเทือกเขา ทาเทยาม่าKamikochi Village หมู่บ้านพื้นเมืองที่ธรรมชาติยังบริสุทธิ์ หนาแน่นด้วยป่าไม้เขียวชอุ่ม ตั้งอยู่ในเขตอนุรักษ์ วนอุทยานแห่งชาติ แจแปน แอลป์ เดินเล่นชมธรรมชาติ พร้อมถ่ายรูปคู่กับ Kappa Bridge  สะพานไม้แขวน  เป็นสัญลักษณ์โด่ดเด่นของที่นี้  ช่วงเดือนตุลาคม–ต้นพฤศจิกายน ณ บริเวณนี้ท่านจะได้สัมผัสความงามมหัศจรรย์ของ ใบไม้เปลี่ยนสี ความเขียวชอุ่มของเหล่าใบไม้จะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง > ทอง > ส้ม >แดง > น้ำตาล ท่านจะประทับใจกับความงามมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่สมบูรณ์
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองมัตสึโมโต้ ชมความสง่างามของ ปราสาทมัตสึโมโต้ สร้างขึ้นปี 1504 เป็น 1 ใน 5 ปราสาทของญี่ปุ่นซึ่งรอดพ้นจากเพลิง และการถูกทำลายจากสงครามมาได้จนปัจจุบัน ตัวปราสาทมีผนังทาสีดำสนิททำให้มีฉายาว่า ปราสาทอีกา
19.00 น.  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  จากนั้น นำท่านเข้าที่พัก มัตสึโมโต้ ณ MATSUMOTO KAGETSU HOTEL หรือเทียบเท่า
เชิญท่านพักผ่อน สไตล์นิปปอนกับ การแช่ออนเซ็น น้ำแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพ เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีขึ้นเสริมสุขภาพให้กระปรี่กระเปร่า
      
วันที่ 4   มัตสึโมโต้-สะพานโค้งทางรถไฟ-โอนิโอชิดาชิ-ยูบาทาเกะ-คุซัทสึ ออนเซ็น
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  มุ่งหน้าสู่ สะพานโค้งทางรถไฟ เป็นที่รู้จักกันในชื่อที่คนนิยมเรียกว่า “สะพานแว่นตา” สะพานโค้งทางรถไฟอันสวยงามนี้สร้างจากอิฐและมีโค้ง 4 ส่วนติดต่อกัน ซึงเป็นการผสมผสานของศิลปะเข้ากับเทคโนโลยี รูปโค้งก่อด้วยอิฐสีแดงติดกับธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์อย่างสวยงาม
  จากนั้นนำท่านสู่ สวนสาธารณะโอนิโอชิดาชิ สวนนี้เป็นศิลปะของลาวาที่เกิดขึ้นจากการระเบิดของภูเขาอาซามะยามะในปี 1783 ชื่อของสวนนี้มาจากความตกใจของชาวบ้านในขณะที่ภูเขาระเบิด ซึ่งพวกเขาเปลียบเทียบเป็นปีศาจเดือดดาลที่ปล่องภูเขาไฟและผลักหินออกมา ผู้มาเที่ยวสามารถชมภาพพาโนรามาอันทรงพลังที่ธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ได้สร้างขึ้นมา
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเดินทางสู่ คุซัทสึ เมืองแห่งน้ำแร่อันลือชื่อเป็น 1 ใน 3 ของญี่ปุ่นและเป็นที่นิยมที่สุด อีกทั้งเก่าแก่กว่า 120 ปีเนื่องจากตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเชิงเขา Kusatsu น้ำแร่ในแหล่งนี้จึงมีคุณสมบัติพิเศษหลายหลาก และมีประสิทธิภาพในการรักษาโรคสูง ในการจัดอันดับบ่อน้ำพุร้อนของสมัยเอโดะ คุซัทสึเป็นบ่อน้ำพุร้อนชื่อดังที่ได้ครองตำแหน่งสูงสุดในสมัยนั้น และมีความภาคภูมิใจในปริมาณน้ำพุรัอนที่ไหลออกมาว่าเป็นที่หนึ่งในญี่ปุ่นโดยทุกๆ นาทีจะมีน้ำแร่ไหลออกมามากกว่า 32,300 ลิตร ใน 1 วันจะนำปริมาณน้ำทั้งหมดมาใส่ในกระป๋องอะลูมิเนียมได้ประมาณ 230,000 กระป๋อง นอกจากนี้ สิ่งที่น่าตกใจที่สุดก็คือคุณภาพของน้ำมีความเป็นกรด ซึ่งมีเพียงไม่กี่แห่งในญี่ปุ่น มีคุณสมบัติยอดเยี่ยมในการฆ่าเชื้อโรคต่างๆ ถึงขนาดได้ชื่อว่าเป็น น้ำแร่ยาของน้ำพุร้อนคุซัทสึ และการใช้น้ำพุร้อนรักษาโรคนี้ก็เป็นที่รู้จักกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ
  จากนั้น นำท่านเข้าที่พัก คุซัทสึ ณ KUSATSU VILLAGE HOTEL หรือเทียบเท่า
19.00 น.  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  หลังจากรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้ว เชิญท่านพักผ่อนกับการแช่ออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเสริมสุขภาพให้กระปรี๊กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่
 
วันที่ 5  คุซัทสึ ออนเซ็น-สวนแอปเปิ้ล-อิสระช้อปปิ้งชินจูกุ-นาริตะ
07.00   น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ สวนแอปเปิ้ล เพลิดเพลินกับการชิมและเลือกชมแอปเปิ้ลของชาวญี่ปุ่นที่มีการปลูกอย่างพิถีพิถันและได้รับการดูแลเอาใจใส่ทุกขั้นตอน ทำให้ผลของแอปเปิ้ลนั้นมีรสชาติ หวานกรอบ ท่านจะได้ชมถึงวิธีการเก็บแอปเปิ้ลและที่สำคัญท่านยัง สามารถชิมแอปเปิ้ลในไร่นี้ได้ และท่านยังสามารถซื้อกลับมาเป็นของฝากแก่คนที่บ้านได้อีกด้วย
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  สมควรแก่เวลาเข้าสู่ ชินจูกุ ย่านช้อปปิ้งซึ่งมีความเจริญอันดับหนึ่งของกรุงโตเกียว ในปัจจุบันที่ถูกขนานนามว่า ศูนย์กลางที่สองแห่งนคร ศูนย์รวมของร้านค้าที่จัดแต่งหรูหราน่ารักหลากสไตล์  รวมถึงร้านขายสินค้าชื่อดังเป็นที่นิยมทั้งชาวญี่ปุ่น และท่องเที่ยวที่มาเยือนร้าน 100 yen สินค้าภายในร้านจะราคา 100 เยน เท่ากันหมด ที่มีทั้งเครื่องสำอาง กิ๊ฟช๊อป ขนม และสินค้ามากมายที่ท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของฝาก-ของขวัญกลับบ้านได้ในราคาสบายกระเป๋า อิสระท่านเพลิดเพลินกับการจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าถูกใจ อาทิ นาฬิกาแบรนด์เนม อุปกรณ์อีเลคทรอนิค กล้องถ่ายรูปดิจิตอล หรือสินค้าเอาใจคุณผู้หญิง อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่นวัยรุ่น กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่น
19.00  น.   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก นาริตะ ณ NARITA VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 6 นาริตะ-สนุกสนาน Tokyo Disney Land & Tokyo Disney Sea-นาริตะ
07.00   น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  นำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ โตเกียวดิสนีย์แลนด์ สนุกสนานเพลิดเพลินกับความอลังการของจินตนาการตื่นตากับ Westernland ตื่นเต้นกับการล่องเรือผจญภัยผ่านเหล่าโจรสลัดใน Pirates of the caribbean สนุกกับการนั่งเรือบุกป่า Jungle cruise กระชากใจใส่ความสนุกเพิ่มกับ Big thunder mountain เร้าใจกับรถไฟขนถ่านตะลุยความมันส์ในเหมืองแร่โบราณ Buzz light year’s astro blaster ที่จะนำเข้าไปยังโลกอวกาศ พร้อม บัตต์ ไลท์เยียร์ ตัวละครเรื่อง Toy story
  หรือนำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ โตเกียวดิสนีย์ซี ดินแดนที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์แห่งตำนานจินตนาการของการผจญภัย ทางทะเล การออกเรือเพื่อสำรวจ และค้นพบน่าทึ่งน่าตื่นเต้นนานับประการเป็น แห่งเดียวในโลก กับ ท่าเรือทั้ง 7 เป็นดั่งโลกแห่ง ความฝันและเวทมนต์บนผืนน้ำกว้าง ท่านจะได้พบกับเอเรียล และบรรดาเพื่อน ๆ จากเรื่อง เดอะ  ลิตเติ้ล เมอร์เมด ณ เมอร์เมด ลากูน พร้อมการแสดงอันอลังการ
   (อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ำตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาอย่างคุ้มค่ากับตั๋วแบบเต็มวัน)
  จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก นาริตะ ณ NARITA VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า
  **หากท่านไม่ประสงค์จะเข้าดิสนีย์ รับคืนค่าสวนสนุก (ตามราคาบัตร) กรุณาแจ้งเซลล์ของท่านล่วงหน้าก่อนชำระยอดสุดท้าย เพื่อลดการเกิดข้อผิดพลาดต่างๆ**
 
วันที่ 7  นาริตะ-วัดนาริตะซัน-อีออน พลาซ่า-สนามบินนาริตะ-กรุงเทพฯ      
07.00   น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ วัดนาริตะซัน วัดที่เป็นเสมือนสำนักงานใหญ่ของ “โรงเรียนสอนศาสนา”ของลัทธิชินกอน  สร้างเสร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปี 940 จุดเด่นของวัดนี้ คือ “เทวรูป ฟุโดเมียวโอ”  ซึ่งเป็นเทพขั้นสูงของลัทธินี้และตลอดทั้งปีจะมีผู้มาสักการะรวมทั้งมาทำบุญยังวัดแห่งนี้ เป็นจำนวนมากกว่า 10 ล้านคนขึ้น
  จากนั้นพาท่านสู่แหล่งช้อปปิ้งทันสมัยขนาดใหญ่ของเมืองนาริตะ  ณ อิออน พลาซ่า อิสระให้ท่านได้เลือกชมซื้อหาสินค้าจากร้านค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ของแต่งบ้าน ของที่ระลึก ฯลฯ สนุกสนานกับการจับจ่ายสินค้าร้าน 100 เยน สินค้าทุกอย่างในร้านราคาชิ้นละ 100 เยน และภายในอาคารนั้นยังมี ห้างจัสโก้  ให้ท่านได้เลือก ช้อปปิ้งกันต่ออย่างเพลิดเพลินอีกด้วย
   (อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านใช้เวลาอย่างคุ้มค่า)
  สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินเพื่อกลับกรุงเทพฯ
17.30 น.  ออกเดินทางจากนาริตะ โดยการบินไทย เที่ยวบิน TG-677 (โดยเครื่องบิน AirBus A380)
22.30  น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมประทับใจ และมีความสุข

Additional Information

month

10-ตุลาคม