ทัวร์ญี่ปุ่น┃HOKKAIDO ICE BREAKER SNOW FESTIVAL JP7D310120

 #Ice Breaker นั่งเรือตัดน้ำแข็ง

 #Drift Ice Walk สนุกสนานกับกิจกรรมเดินบนธารน้ำแข็ง

 #Ice Fishing ตกปลาบนลานน้ำแข็งลึกในทะเลสาบ

 เพลิดเพลินกับการเล่นหิมะขาวโพลนอย่างสนุกสนาน ณ ลานสกี

 

ราคาเริ่มต้น 70,900 บาท

 

ราคาเริ่มต้น 64,900 บาท

เมนูแนะนำ

-ร้านอาหารดัง ซัปโปโร บุฟเฟ่ต์ ปิ้งย่าง ไฮไลท์ ปู 5 ชนิด
-ลิ้มรส ปลาคิงกาเระ ชื่อดังเฉพาะเมืองชิเรโตโกะเท่านั้น

บินตรง การบินไทย สะสมไมล์ 50%
แช่ออนเซ็น 3 คืน
บริการ ฟรี! Wifi บนรถ
วันที่ รายการ                 อาหาร
1 กรุงเทพฯ-สนามบินชิโตเซ่ ( TG 642 : 23.50 – 08.10 น.)
2 สนามบินชิโตเซ่ – หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า-สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า-Ice Festival -โซอุนเคียว 
** ที่พัก TAISETSU SOUNKYO HOTEL หรือเทียบเท่า
 
3 โซอุนเคียว – อะบาชิรี -พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง –Ice Breaker นั่งเรือตัดน้ำแข็ง–ชิเรโตโกะ
** ที่พัก SHIRETOKO DAIICHI HOTEL หรือเทียบเท่า
 
4 ชิเรโตโกะ-กิจกรรมเดินบนธารน้ำแข็ง-ทะเลสาบคุชชาโระ–ทะเลสาบอะคัง (Akan festival เฉพาะ 22-28 ก.พ.)
** ที่พัก AKAN TSURUGA WINGS HOTEL หรือเทียบเท่า
 
5

ทะเลสาบอะคัง–ตกปลาบนลานน้ำแข็งกิจกรรมเล่นหิมะ–โอบิฮิโระ –Sairinka Festival เฉพาะ31 ม.ค.-6 ก.พ.  / (โรงงานขนมหวานริวเกทสึ เฉพาะ 22-28 ก.พ.) – โทคาจิกาว่า

** ที่พัก KANGETSUEN HOTEL หรือเทียบเท่า

6 โทคาจิกาว่า- Sapporo Festival เฉพาะ31 ม.ค.-6 ก.พ. / (Mitsui Outlet เฉพาะ 22-28 ก.พ.)– ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ-ซูซุกิโนะ-ซัปโปโร
** ที่พักIBIS SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า
   –  
7 ซัปโปโร-สนามบินชิโตเซ่-กรุงเทพฯ   ( TG 671 : 10.00 – 15.50 น. )  
วันที่ 1  กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่
20.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้าที่  Row D 17-19 
23.55 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG-670
 
วันที่ 2 สนามบินชิโตเซ่ – หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า-สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า-Ice Festival-โซอุนเคียว
08.20 น. เดินทางถึงสนามบินชิโตเซ่ ฮอกไกโด ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรตรวจเช็คสัมภาระท่านให้เรียบร้อยนำท่าน
  เดินทางไปยัง เมืองอาซาฮิคาว่า เมืองที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากเมืองซัปโปโร รายล้อมด้วยธรรมชาติอันงดงาม และมากด้วยศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่เคยรุ่งเรืองมาตั้งแต่ครั้งอดีตโดยเฉพาะศิลปะการปั้นแขนงต่าง ๆ
  นำท่านสู่ หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า (Asahikawa Ramen Village) สถานที่รวบรวมร้านราเมนชื่อดังของเมือง     อาซาฮิคาว่า กว่า 8 ร้านมาอยู่รวมกันเป็นอาคารหลังคาเดียว เสมือนหมู่บ้านราเมนที่รวบรวมร้านดังขั้นเทพไว้ในที่เดียวหมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1996 เพื่อเป็นที่จัดแสดงประวัติความเป็นมาของราเมนอาซาฮิคาว่า ซึ่งมีประวัติมายาวนาน ย้อนกลับไปตั้งแต่ต้นสมัยโชวะ โดยมีการผสมผสานบะหมี่หลายชนิดของจีนจนกลายมาเป็นราเมนขึ้นชื่อที่ได้รับการกล่าวขานถึงความอร่อยมายาวนาน อีกทั้งที่นี่ยังมีศาลเจ้า Ramen Village Shrine เป็นศาลเจ้าที่คู่สมรสสามารถมาขอพรเพื่อให้ชีวิตคู่รักกันยืนยาวเหมือนเส้นบะหมี่จากเทพเจ้าอีกด้วย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร : ลิ้มรสราเมน ร้านดังในอาซาฮิคาว่า
  นำท่านเยี่ยมชม สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า สวนสัตว์ที่อยู่ตอนเหนือสุดของประเทศญี่ปุ่น ท่านจะได้เห็นสัตว์แปลก ๆ หลากหลายสายพันธุ์ รวมไปถึงสัตว์ที่อาศัยอยู่ในโซนขั้วโลก ไม่ว่าจะเป็นแมวน้ำลายจุด หมีขาวขั้วโลก อุโมงค์ใต้น้ำ      และที่สำคัญท่านจะได้เพลิดเพลินกับเพนกวินว่ายน้ำได้อย่างใกล้ชิดถึง 360 องศา
  จากนั้นนำเดินทางไปยัง เมืองโซอุนเคียว เมืองที่มีแหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติที่มีอายุกว่าร้อยปี นอกจากนี้ที่นี่ ยังเป็นแหล่งน้ำแร่ที่ใหญ่ที่สุด ในเขตอุทยานแห่งชาติไดเซทสึซันอีกด้วย
  สู่ช่วงเวลาแห่งความวิจิตรตระการตาของ เทศกาลน้ำแข็ง หรือ  Sounkyo Ice Festival ภายในงานมีการประดับประดาแสงไฟหลากสีสัน ณ บริเวณน้ำแข็งแกะสลัก ริมฝั่งแม่น้ำอิชิคะริ
  สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก โซอุนเคียว ณ  TAISETSU SOUNKYO HOTEL หรือเทียบเท่า
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม : อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์นานาชาติ และไลน์อาหารมากมาย
  เชิญท่านพักผ่อนสไตล์นิปปอนกับ การแช่ออนเซ็น น้ำแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพ เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีขึ้น เสริมสุขภาพให้กระปรี่กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ ความอัศจรรย์แห่งการอาบน้ำแร่แบบญี่ปุ่นนี้เองทำให้มีคำกล่าวกันว่า หากมาที่ญี่ปุ่นแล้วมิได้ลงอาบน้ำแร่ก็เหมือนกับว่าท่านมาไม่ถึงญี่ปุ่น
 
วันที่ 3 โซอุนเคียว – อะบาชิรี -พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง -Ice Breaker นั่งเรือตัดน้ำแข็ง–ชิเรโตโกะ
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์น้ำแข็งขั้วโลก (Okhotsk Ryuhyo Museum) พิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเรื่องราวอันน่าทึ่งของน้ำแข็งขั้วโลกเหนือในทะเลโอคอทสก์ โดยจะพาเราลงลึกไปถึงความเป็นมาของก้อนน้ำแข็งขนาดยักษ์ในห้องจำลองที่มีอุณหภูมิ -15 องศา ก่อนพาไปชมหนังจอใหญ่เกี่ยวกับเรือตัดน้ำแข็ง และนิทรรศการเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตตัวน้อยที่อาศัยในทะเลแห่งนี้ โดยเฉพาะคลิโอเนะ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นนางฟ้าแห่งท้องทะเล สิ่งมีชีวิตจำพวกหอยที่มีลำตัวใสๆ ยาวเพียง 1 เซนติเมตร และมีครีบแหวกว่ายไปในน้ำงดงามราวผีเสื้อ นอกจากนี้ยังมีปลาหลากสีสันหน้าตาแปลกประหลาดที่หาชมได้ยาก ส่วนชั้นบนสุดเป็นจุดชมวิวแบบพาโนรามาซึ่งสามารถมองเห็นเมืองอะบะชิริ และทะเลโอคอทสก์ได้อย่างตระการตา
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร : อิ่มอร่อยกับ เซ็ทอาหารญี่ปุ่น
  สัมผัสประทับใจสุดขั้วโดยการ นั่งเรือตัดน้ำแข็ง ซึ่งท่านจะได้เห็น การตัดเซาะแผ่นน้ำแข็ง ที่เกาะอยู่บนผิวหน้าของทะเลไปเรื่อย ๆ ตลอดเวลาการล่องเรือท่ามกลางความสดชื่นในบรรยากาศฤดูหนาวกับความประทับใจมิรู้ลืมตลอดเส้นทาง
  ทั้งนี้การล่องเรือขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ หากในวันที่เดินทางมีลมพัดแรง จะไม่สามารถทำการล่องเรือได้ เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร หรือ ธารน้ำแข็งลอยออกจากบริเวณที่ล่องเรือไปไกลจนทำให้ไม่สามารถมองเห็นธารน้ำแข็งได้) 
  จากนั้น นำท่านเข้าที่พัก ชิเรโตโกะ ณ  SHIRETOKO DAIICHI HOTEL   หรือเทียบเท่า
19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม : อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์นานาชาติ และไลน์อาหารมากมาย
  หลังจากรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้ว เชิญท่านพักผ่อนกับการแช่ บ่อร้อน เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า
 
วันที่ 4 ชิเรโตโกะ – กิจกรรมเดินบนธารน้ำแข็ง – ทะเลสาบคุชชาโระ – ทะเลสาบอะคัง 

(Akan festival เฉพาะ 22-28 ก.พ.)

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นําท่านสัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่หาได้ยากยิ่งกับ การเดินบนธารน้ําแข็งขั้วโลก บริเวณทะเลโอคอทสก์ ภายในอุทายานแห่งชาติชิเรโตโกะ ทะเลที่เชื่อมระหว่างเกาะฮอกไกโดและประเทศรัสเซีย ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่น่าสนใจ และสามารถสัมผัสได้แค่ในฤดูหนาวของเกาะฮอกไกโดเท่านั้น ให้ท่านได้ท้าทายความหนาวกับการเดินบนธารน้ําแข็งในอุณหภูมิติดลบ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลให้คําแนะนำท่านอย่างใกล้ชิดโดยทุกท่านจะได้สวมชุดเวทสูทที่สามารถป้องกันน้ํา และความหนาวเย็น ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเดินบนธารน้ำแข็ง หรือ การลอยตัวอยู่ในทะเลอุณหภูมิติดลบ ซึ่งถือเป็นประสบการณ์    ที่ยากจะลืมเลือน ( ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศแต่ละวัน )
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร : ลิ้มรส ปลาคิงการะ เมนูดังเมืองชิเรโตโกะ แห่งเดียวในญี่ปุ่น
  นำท่านเดินทางต่อไปยัง ทะเลสาบคุชชาโระ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่เป็นอันดับสองบนเกาะฮอกไกโด และยังเป็นทะเลสาบบนปากปล่องภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการ แช่ออนเซ็นเท้า พร้อมชมความงดงาม     ของทะเลสาบ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจกับทิวทัศน์ของธรรมชาติที่สวยงาม

เฉพาะ 22-28 ก.พ. นำท่านชมเทศกาล Lake Akan Ice Festival ไฮไลท์ที่ห้ามพลาด ชมดอกไม้ไฟฤดูหนาวที่ถูกจุดขึ้นท่ามกลางท้องฟ้ายามค่ำคืน (ดอกไม้ไฟจะถูกจุดต่อเนื่องทุกวันตลอดระยะเวลาของงาน)

  จากนั้น นำท่านเข้าที่พัก ทะเลสาบอะคัง  ณ AKAN TSURUGA WINGS HOTEL  หรือเทียบเท่า
19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม: อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์นานาชาติ และไลน์อาหารมากมาย
  หลังจากรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้ว เชิญท่านพักผ่อนกับการแช่ ออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า
 
วันที่ 5 ทะเลสาบอะคัง–ตกปลาบนลานน้ำแข็ง-กิจกรรมเล่นหิมะ–โอบิฮิโระ–Sairinka Festival เฉพาะ31 ม.ค.-6 ก.พ.)/(โรงงานขนมหวานริวเกทสึ เฉพาะ 22-28ก.พ.) -โทคาจิกาว่า
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเปิดประสบการณ์ใหม่กับ กิจกรรมตกปลาบนลานน้ำแข็ง บนพื้นผิวทะเลสาบ อีกหนึ่งกิจกรรมในฤดูหนาวของ  ฮอกไกโด สนุกกับการตกปลาในทะเลสาบท่ามกลางอุณหภูมิหนาวสุดขั้วที่รายล้อมไปด้วยแผ่นน้ำแข็งสีขาวสุดลูกหูลูกตา เรียนรู้วิธีการตกปลาจากผู้เชี่ยวชาญเล็กน้อย ท่านก็อาจจะได้ชิมปลาฮอกไกโดสด ๆ ที่ท่านจับมาด้วยตัวเอง ( ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศแต่ละวัน )
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบอะคัง ให้ท่านใช้เวลาอย่างสนุกสนานกับการเล่นหิมะด้วย Snow mobile และกิจกรรมมากมาย พาท่านตะลุยหิมะขาวโพลนอย่างสนุกสนานตามอัธยาศัย ที่เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวมากัน           เป็นครอบครัวและสนใจกิจกรรมหิมะต่างๆ ( ค่าอุปกรณ์ และกิจกรรมอื่นไม่รวมในราคาทัวร์ )
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร : อิ่มอร่อยกับ เซ็ตอาหารญี่ปุ่น
  เฉพาะ31 ม.ค.-6 ก.พ. นำท่านสู่ เทศกาลหงษ์ขาวแห่งโอะโตะฟุเคะ ( Sairinka festival ) อิสระให้ท่านสัมผัสสถานที่สุดแสนโรแมนติกท่ามกลางสายลมหนาวเหน็บ จากประติมากรรมปิรามิดกว่า 300 ชิ้นตั้งเรียงรายอยู่บนลานหิมะสีเงินเปล่งประกายหลากสีสันเข้าจังหวะกับเสียงดนตรี

เฉพาะ 22-28ก.พ. จากนั้นพาท่านสู่ โรงงานขนมหวานริวเกทสึ โรงงานเจ้าของตำนานเค้ก Sanporoku ที่มีมากว่า 40 ปี เค้กที่ทำขึ้นมาเพื่อเฉลิมฉลองการพัฒนาภูมิภาคฮอกไกโดครบรอบ 100 ปี โดยทำจากวัตถุดิบที่มีในฮอกไกโดเท่านั้น และอบด้วยกรรมวิธีพิเศษโดยเฉพาะ หลังจากนั้นจะเคลือบด้วยช็อกโกแลต 2 สี ทําให้มีลักษณะคล้ายเปลือกไม้ของต้นไวท์เบิร์ช  ขนม Sanporoku ที่มีเนื้อชุ่มฉ่ำ และรสขาติเข้มข้นนี้ ได้รับความนิยมและเป็นที่ชื่นชอบของผู้คนทุกเพศทุกวัย นอกจากขนมเค้กนี้ แล้วทุกท่านยังจะได้เพลิดเพลินกับขนมหวานอีกมากมาย

  จากนั้น นำท่านเข้าที่พัก โทคาจิกาว่า  ณ  KANGETSUEN HOTEL  หรือเทียบเท่า
19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม: อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์นานาชาติ และไลน์อาหารมากมาย
  หลังจากรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้ว เชิญท่านพักผ่อนกับการแช่ ออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า
 
วันที่ 6 โทคาจิกาว่า- (Sapporo Snow  Festival เฉพาะ31 ม.ค.-6 ก.พ.) / (Mitsui Outlet เฉพาะ 22-28ก.พ. ) -ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ-ซูซุกิโนะ -ซัปโปโร
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  เฉพาะ31 ม.ค.-6 ก.พ. เข้าสู่ช่วงเวลาที่ท่านรอคอย Sapporo Snow Festival ครั้งที่ 71 จัดขึ้นที่ โอโดริปาร์ค สวนสาธารณะกลางเมืองซัปโปโร ให้ท่านสัมผัสเทศกาลหิมะที่มีชื่อเสียงระดับโลกซึ่งจัดขึ้นประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุก ๆ ปี ในงานมีการจัดแสดงประติมากรรมที่สร้างจากหิมะ และน้ำแข็งเป็นจำนวนนับร้อยชิ้น เทศกาลหิมะซัปโปโรเป็นเทศกาลหิมะที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น และมีผู้เข้าชมงานจากทั่วโลกกว่า 2 ล้านคนทุกปี

เฉพาะ 22-28ก.พ. สู่ช่วงเวลาที่รอคอย Mitsui Outlet ท่านจะได้พบสินค้าแบรนดังทั้งในและต่างประเทศหลากหลายแบรนด์ นอกจากนี้    ยังมีหมวดสินค้าอื่น ๆ อาทิเช่น รองเท้า กระเป๋า ของเล่น ซึ่งทุกชิ้นเป็นของแท้ราคาถูกพิเศษกว่าในสรรพสินค้า

12.00 น. อิสระรับประทานอาหารกลางวัน เพื่อให้ท่านใช้เวลาช้อปปิ้งอย่างคุ้มค่า
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร ณ ซูซุกิโนะ ย่านบันเทิงที่คึกคักมีชีวิตชีวาที่สุดของซัปโปโร โดยเฉพาะในเวลาค่ำคืน        ที่บรรดาป้ายไฟโฆษณาบนตึกต่างๆ เปิดไฟสลับสีแข่งขันประชันสินค้ากันรอบบริเวณนี้มีร้านอาหาร ภัตตาคาร          สถานบันเทิงตั้งอยู่รวมกันมากกว่า 4,000 ร้านหรือท่านจะต้องการช้อปปิ้งย่านดังของเมืองซัปโปโร ทานุกิโคจิ                ที่มีสินค้าให้ท่านเลือกซื้ออย่างมากมาย
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร: อลังการกับร้านอาหารชื่อเสียงโด่งดังของซัปโปโร บุฟเฟ่ต์ ปิ้งย่าง อาหารที่นี่จะวางเป็นไลน์บุฟเฟต์ไฮไลท์อยู่มีปู 5 ชนิด ได้แก่ ปูทาราบะ ปูฮานาซากิ ปูสุไว ปูวาตาริ และ ปูขน ที่ให้ท่านรับประทานได้อย่างไม่อั้น ทั้งหอยเชลล์ หอยนางรม เนื้อวัวหลายส่วน หมู ไส้กรอก ฯลฯ สำหรับปิ้งย่าง และยังมีซูชิ อาหารแนวทอดๆ ตบท้ายด้วยของหวานที่มีทั้งเค้ก ชูครีม ผลไม้ตามฤดูกาลต่างๆ และ ไอศกรีมกับซอฟท์ครีม
  จากนั้น นำท่านเข้าที่พัก ซัปโปโรIBIS SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 7 ซัปโปโร – สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ
06.00 น. รับประทานอาหารเช้า เป็น Box set ( เนื่องจากไฟลท์เดินทางเช้ามาก เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในการเช็คอิน ) 
  สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัว
10.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเซ่โดยการบินไทย เที่ยวบิน TG 671            
15.50 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมประทับใจและมีความสุข