ทัวร์ญี่ปุ่น┃HOKKAIDO HAKODATE 6D4N JP6D181119

 เที่ยวฮาโกดาเตะเมืองสุดโรแมนติก

 ขึ้นกระเช้าฮาโกดาเตะชมวิวกลางคืนสวยที่สุด 1ใน3 ของญี่ปุ่น

 ชมใบไม้หลากสีที่ป้อมปราการรูปดาว 5 แฉก 

 โกเรียวคะคุ ดื่มด่ำความโรแมนติกที่เมืองโอตารุ

 ชมคลอง , นาฬิกาไอน้ำโบราณ

 พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี   

 โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ แหล่งผลิตช็อกโกแล็ตที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น

เมนูแนะนำ

 ร้านอาหารดัง ซัปโปโร 

 บุฟเฟ่ต์ ปิ้งย่าง ไฮไลท์ ปู 5 ชนิด

 ใหม่ !! ลิ้มลอง ซอฟท์ครีมรสสาเก

บริการ ฟรี! Wifi บนรถ
บินตรง การบินไทย สะสมไมล์ 50%
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว พร้อมแช่ออนเซ็น
วันที่                                                             รายการ                 อาหาร
1 กรุงเทพฯ-สนามบินชิโตเซ่ ( TG 670 : 23.45 – 08.30 น.)
2 สนามบินชิโตเซ่-Red Brick Warehouse–โมโตมาจิ-กระเช้าฮาโกดาเตะ-ฮาโกดาเตะ
** ที่พัก HEISEIKAN KAIYOTEI HOTEL หรือเทียบเท่า
3 ฮาโกดาเตะ-ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ-โกเรียวคะคุ ทาวเวอร์-จิโกกุดานิ-โนโบริเบทสึ
** ที่พัก NOBORIBETSU GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า
 
4 โนโบริเบทสึ-คลองโอตารุ-นาฬิกาไอน้ำโบราณ(ทำกล่องดนตรี)-โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ-ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ ซึซึกิโนะ–ซับโปโร ** ที่พัก   SAPPORO KARAKSA HOTEL หรือเทียบเท่า  
5 ซัปโปโร-ศาลเจ้าฮอกไกโด-พิพิธภัณฑ์โรงกลั่นสาเก-ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ-ซึซึกิโนะ–ซับโปโร
** ที่พัก SAPPORO KARAKSA HOTEL หรือเทียบเท่า
6 ซัปโปโร-สนามบินชิโตเซ่-กรุงเทพฯ ( TG 671 : 10.45 – 15.45 น. )    

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceFull Detail
18 พ.ย. 6223 พ.ย. 6256,900฿Download PDF
วันที่ 1  กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่
20.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 3   Row D 17-19
23.45 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG-670
 
วันที่ 2 สนามบินชิโตเซ่-Red Brick Warehouse–โมโตมาจิ-กระเช้าฮาโกดาเตะ-ฮาโกดาเตะ
08.30 น. เดินทางถึงสนามบินชิโตเซ่ ฮอกไกโด ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรตรวจเช็คสัมภาระท่านให้เรียบร้อยนำท่าน
  พาท่านเดินเล่น Red Brick Warehouse หรือ โกดังคะเนะโมะริ  ซึ่งเป็นย่านที่คู่รักมักจะมาเดินกันมากที่สุด โกดังแห่งนี้เป็นตึกอิฐสีแดงที่เคยใช้เป็นโกดังอยู่บริเวณท่าเรือ สร้างขึ้นในสมัยเมย์จิ ภายในจัดแต่งใหม่เป็นร้านอาหาร ร้านกาแฟ และแหล่งช้อปปิ้งทันสมัย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร : อิ่มอร่อยกับเซ็ทอาหารญี่ปุ่น
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ย่านโมโตมาจิ ซึ่งเป็นเขตที่รวบรวมเอาเรื่องราวความเป็นมา ตลอดจนประวัติศาสตร์ของเมืองฮาโกดาเตะไว้ในรูปของสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรป ซึ่งได้รับอิทธิพลมาตั้งแต่สมัยญี่ปุ่นเปิดเมืองฮาโกดาเตะเป็นเมืองท่าสำหรับทำการค้ากับต่างชาติโดยมีสิ่งปลูกสร้างที่น่าสนใจมากมาย อาทิ ศาลาประชาคมหลังเก่า (Old Public Hall) สถาปัตยกรรมแบบยุโรปซึ่งเคยถูกใช้เป็นที่ทำการของคณะผู้ปกครองเมืองตั้งแต่ปี 1900 โบสถ์เก่า (Church Group of Motomachi) โบสถ์หลากสไตล์ ที่ทำให้นึกย้อนถึงอดีตอันรุ่งเรืองของเมืองท่า
  ถึงเวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สถานีกระเช้าไฟฟ้า (Hakodate   Ropeway) เปลี่ยนบรรยากาศสัมผัสความตระการตาด้วยกระเช้าไฟฟ้าขนาดใหญ่บรรจุได้ 125 ท่าน กับรายการ Night Panorama View ท่านสามารถเห็นวิวได้รอบทิศทางโดยกระเช้านี้จะนำท่านขึ้นชมทัศนียภาพความงามของเมืองยามราตรีบน Mt. Hakodate สมญา City of Light อันตระการด้วยแสงสีของแสงไฟจากทุกครัวเรือนประดุจดั่งดวงดาวหล่นลงบนมหาสมุทร และได้รับการกล่าวขานว่าเป็นทัศนียภาพยามค่ำคืนที่สวยที่สุดติดอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศญี่ปุ่น
  สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก ฮาโกดาเตะ ณ HEISEIKAN KAIYOTEI HOTEL   หรือเทียบเท่า
19.00 น.  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม: อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์นานาชาติ และไลน์อาหารมากมาย
  เชิญท่านพักผ่อน สไตล์นิปปอนกับ การแช่ออนเซ็น น้ำแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพ เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีขึ้น เสริมสุขภาพให้กระปรี่กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ ความอัศจรรย์แห่งการอาบน้ำแร่แบบญี่ปุ่นนี้เองทำให้มีคำกล่าวกันว่า หากมาที่ญี่ปุ่นแล้วมิได้ลงอาบน้ำแร่ก็เหมือนกับว่าท่านมาไม่ถึงญี่ปุ่น
 
วันที่ 3 ฮาโกดาเตะ-ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ-โกเรียวคะคุ ทาวเวอร์-จิโกกุดานิ-โนโบริเบทสึ
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  เดินทางสู่ ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ เปิดขายสินค้านานาชาติ อาทิ อาหารทะเล ผัก และผลไม้สด รวมถึงเสื้อผ้าและข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันของชาวเมืองเป็นประจำเรียงรายไปบนถนนกว่า 360 ร้าน ซึ่งนับเป็นตลาดที่มีชื่อเสียงและมีสินค้าให้เลือกมากมายหลากหลายชนิดแห่งหนึ่งของเกาะฮอกไกโด
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร : อิ่มอร่อยกับ เซ็ทอาหารญี่ปุ่น
  นำท่านเดินทางสู่ Goryokaku Tower  ป้อมรูปดาว 5 แฉก แบบรัสเซีย อนุสรณ์สถานสำคัญในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของฮาโกดาเตะ โกเรียวคาคุสร้างเมื่อปี 1857 โดยโชกุนในตระกูลโทกุงาวะ เพื่อป้องกันการรุกรานจากต่างชาติ ใช้เวลาในการสร้างรวม 7 ปี ในปี 1869 โกเรียวคาคุถูกใช้เป็นศูนย์บัญชาการสุดท้ายของตระกูล       โทกุงาวะ ก่อนจะปราชัยต่อกองทัพจักรพรรดิเมย์จิ เป็นการสิ้นสุดการปกครองระบอบโชกุน ปัจจุบันถูกปรับแต่งเป็นสวนสาธารณะโดยยังรักษารูปแบบเดิมของป้อมเอาไว้ หอคอยนี้มีความสูงประมาณ 107 เมตร ซึ่งลิฟท์จะนำท่านสู่จุดชมวิวของหอคอยอยู่ที่ความสูง 60 เมตร ท่านจะเห็นทัศนียภาพตัวเมือง ความมีระเบียบของการวางผังเมืองโดยเฉพาะสวนดอกไม้ และป้อมรูปดาว
  จากนั้นพาท่านชม จิโกกุดานิ  มีความหมายว่าหุบผานรก หุบผานรก แห่งนี้เกิดจากภูเขาไฟซึ่งยังไม่ดับจึงก่อให้เกิดน้ำพุร้อนและบ่อโคลนเดือด  อันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ยังคงอยู่ชั่วกัลป์
  สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก โนโบริเบทสึ น้ำแร่ออนเซนขึ้นชื่อเกาะฮอกไกโด ณ NOBORIBETSU GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า (โรงแรมที่ออนเซ็นสวยที่สุดในโนโบริเบ็ทสึ และยังเป็นที่พักแรมของจักรพรรดิ์ถึง 3 สมัย)
19.00 น.  รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม: อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์นานาชาติ และไลน์อาหารมากมาย
  หลังจากรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้ว เชิญท่านพักผ่อนกับการแช่ออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเสริมสุขภาพให้กระปรี๊กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่
 
วันที่ 4  โนโบริเบทสึ-คลองโอตารุ-นาฬิกาไอน้ำโบราณ(ทำกล่องดนตรี) – โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ-ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ ซึซึกิโนะ–ซับโปโร
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ โอตารุ  เมืองสุดโรแมนติก ที่ควบคู่ไปกับความเก่าแก่และความสำคัญทางประวัติศาสตร์ แวะชม คลองโอตารุ ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ซึ่งในสมัยก่อนประมาณ  ค.ศ. 1920 ที่ยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟื่องฟู  คลองแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าจากคลังสินค้าในตัวเมืองโอตารุ ออกไปยังท่าเรือบริเวณปากอ่าว  ให้ท่านเดินเล่น พร้อมถ่ายรูปตามอัธยาศัย กับอาคารเก่าแก่ริมคลองและวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ได้เวลาอันสมควรพาท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ นาฬิกาไอน้ำโบราณ  ที่เหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น นาฬิกานี้จะพ่นไอน้ำ ประกอบกับมีเสียงดนตรีดังขึ้นทุก ๆ  15 นาที
  นำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชั้นที่ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดง แต่โครงสร้างภายในทำด้วยไม้ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1910 ปัจจุบันนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้เป็นสมบัติของชาติ ให้ท่านได้ประดิษฐ์กล่องดนตรีด้วยตัวท่านเอง ( ค่าอุปกรณ์ รวมอยู่ในราคาทัวร์แล้ว )
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร : อิ่มอร่อยกับเซ็ทอาหารญี่ปุ่น
  จากนั้นเดินทางสู่ โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ(ด้านนอก) แหล่งผลิตช็อคโกแลตที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น โรงงานช็อกโกแลตที่นี่ดูคลาสสิคและน่ารักไปอีกแบบ โดยช็อกโกแลตที่ขึ้นชื่อที่สุดของที่นี่คือ Shiroi Koibito ซึ่งมีความหมายว่าช็อกโกแลตขาวของคนรักท่านสามารถเลือกซื้อกลับไปให้คนที่ท่านรักทาน หรือท่านจะได้เลือกซื้อช๊อกโกแลตเป็นของฝากกลับบ้านก็ได้
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโรซูซุกิโนะ ย่านบันเทิงที่คึกคักมีชีวิตชีวาที่สุดของซัปโปโร โดยเฉพาะในเวลาค่ำคืนที่บรรดาป้ายไฟโฆษณาบนตึกต่างๆเปิดไฟสลับสีแข่งขันประชันสินค้ากันรอบบริเวณนี้มีร้านอาหาร ภัตตาคาร    สถานบันเทิงตั้งอยู่รวมกันมากกว่า 4,000 ร้านหรือท่านจะต้องการช้อปปิ้งย่านดังของเมืองซัปโปโร ทานุกิโคจิที่มีสินค้าให้ท่านเลือกซื้ออย่างมากมาย
19.00 น.  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร :  อลังการกับร้านอาหารชื่อเสียงโด่งดังของซัปโปโร “ Nanda “  บุฟเฟ่ต์
  จากนั้น นำท่านเข้าที่พัก ซัปโปโร ณ  KARAKSA SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 5 ซัปโปโร-ศาลเจ้าฮอกไกโด-พิพิธภัณฑ์โรงกลั่นสาเก-ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ-ซึซึกิโนะ–ซับโปโร
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด หรือเดิมชื่อ “ศาลเจ้าซัปโปโร ” เปลี่ยนเพื่อให้สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโด  ศาลเจ้าชินโตนี้คอยปกปักษ์รักษาให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแม้จะไม่ได้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานเก่าแก่นับพันปีดังเช่นภูมิภาคคันโต แต่ที่นี่ก็เป็นที่สาหรับให้คนท้องถิ่นได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตอยู่ ณ  ศาลเจ้าแห่งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเดินทางสู่ Chitosetsuru Sake Museum โรงหมักเหล้าแห่งแรกของ Sapporo ข้าวที่ใช้ในการหมักเลือกสรรจากข้าวคุณภาพดีที่ปลูกในฮอกไกโด น้ำที่ใช้ในการผลิตก็เป็นน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติที่ใสสะอาด เหล้าที่ผลิตจากโรงกลั่นแห่งนี้ได้รางวัลเหรียญทองในการประกวดเหล้าทั่วญี่ปุ่น 2 ปีซ้อน จึงเป็นการการันตีคุณภาพและรสชาติได้เป็นอย่างดี พิเศษ ให้ท่านได้ลิ้มลอง ซอฟท์ครีมรสสาเก ที่ทำจากกากเหล้า ที่เต็มไปด้วยสารอาหารมากมายทั้งโปรตีน และวิตามิน แถมยังลดคอเลสเตอรอลในเลือด บำรุงผิว ดีต่อสุขภาพและผิวพรรณดังนั้นห้ามพลาดชิมเมนูเด็ดนี้เด็ดขาด
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโรซูซุกิโนะ ย่านบันเทิงที่คึกคักมีชีวิตชีวาที่สุดของซัปโปโร โดยเฉพาะในเวลาค่ำคืน        ที่บรรดาป้ายไฟโฆษณาบนตึกต่างๆ เปิดไฟสลับสีแข่งขันประชันสินค้ากันรอบบริเวณนี้มีร้านอาหาร ภัตตาคาร          สถานบันเทิงตั้งอยู่รวมกันมากกว่า 4,000 ร้านหรือท่านจะต้องการช้อปปิ้งย่านดังของเมืองซัปโปโร ทานุกิโคจิ                ที่มีสินค้าให้ท่านเลือกซื้ออย่างมากมาย
  อิสระรับประทานอาหารค่ำ เพื่อให้ท่านใช้เวลาช้อปปิ้งอย่างคุ้มค่า
  จากนั้น นำท่านเข้าที่พัก ซัปโปโร ณ  KARAKSA SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 6 ซัปโปโร – สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ
06.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัว
10.45 น. ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเซ่โดยการบินไทย เที่ยวบิน TG 671
15.45 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมประทับใจและมีความสุข

Additional Information

month

11-พฤศจิกายน