ทัวร์ญี่ปุ่น┃HOKKAIDO HAKODATE 6D 4N JP6D100519A

 ดื่มด่ำความโรแมนติก Night Panorama View ทัศนียภาพยามค่ำคืนที่สวยที่ติดอันดับ 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น
 สนุกสนาน เมืองท่าโอตารุ #ชมคลอง #นาฬิกาไอน้ำโบราณ#พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี เมืองโรแมนติค สวยทุกฤดูกาล
สนุกกับการสร้างกล่องดนตรีสุดพิเศษ ด้วยตัวท่านเอง
 ดาเตะจิไดมูระ หมู่บ้านที่จำลองวิถีชีวิตของชาวเอโดะเอาไว้
 Goryokaku Tower ป้อมรูปดาว 5 แฉก แบบรัสเซีย
 โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ แหล่งผลิตช็อกโกแล็ตที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น
 จุใจช้อปปิ้งทานูกิโคจิ ซูซูกิโนะ 2 คืนเต็ม!

เมนูแนะนำ

 ร้านอาหารดัง ซัปโปโร บุฟเฟ่ต์ ปิ้งย่าง ไฮไลท์ ปู 5 ชนิด

ลิ้มลอง ขนมคุกกี้สอดไส้ไวท์ช็อกโกแลตแสนอร่อย

บริการ ฟรี! Wifi บนรถ
บินตรง การบินไทย สะสมไมล์ 50%
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว พร้อมแช่ออนเซ็น
อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษ ขาปูยักษ์ ไม่อั้น!!
วันที่ รายการ อาหาร
1 กรุงเทพฯ–สนามบินชิโตเซ่  ( TG 670 : 23.55 – 08.20 น.)
2 สนามบินชิโตเซ่ – ดาเตะจิไตมูระ–จิโกกุดานิ–โนโบริเบทสึ
** ที่พัก NOBORIBETSU GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า
L D
3 โนโบริเบทสึ–โกเรียวคะคุ ทาวเวอร์–Red Brick Warehouse–โมโตมาจิ–Night Panorama View–ฮาโกดาเตะ
** ที่พัก HEISEIKAN KAIYOTEI HOTEL หรือเทียบเท่า
 B L D
4 ฮาโกดาเตะ–ภูเขาไฟโชวะชินซัน–ฟาร์มหมี–Mitsui Outlet–ซัปโปโร
** ที่พัก MERCURE SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า*
 B L D
5 ซัปโปโร–คลองโอตารุ–นาฬิกาไอน้าโบราณ–พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี–โรงงานช็อกโกแลต–อิชิยะอิสระช้อปปิ้ง–ซูซุกิโนะ–ซัปโปโร
** ที่พัก KARAKSA SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า*
 B L
6 ซัปโปโร–สนามบินชิโตเซ่–กรุงเทพฯ ( TG 671 : 10.00 – 15.50 น. ) B

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceFull Detail
10 พ.ค. 6215 พ.ค. 6254,900฿Download PDF

วันแรก

กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่  (-/-/-)

21.00 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 6   Row L 17-19
**กรุณานำกระเป๋าเดินทางใบใหญ่มาพบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ต้อนรับอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระบริเวณ  L 17-19 ก่อนนำไปเช็คเข้าเครื่องของ สายการบินออลนิปปอนแอร์เวย์**
23.55 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG-670

วันที่ 2

สนามบินชิโตเซ่ – ดาเตะจิไดมูระ-จิโกกุดานิ-โนโบริเบทสึ (-/L/D)

08.20 เดินทางถึงสนามบินชิโตเซ่ ฮอกไกโด ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรตรวจเช็คสัมภาระท่านให้เรียบร้อย

ดาเตะจิไดมูระ เป็นหมู่บ้านที่จำลองวิถีชีวิตของชาวเอโดะเอาไว้ โดยเน้นไปที่การมีบทบาทของชนชั้นพ่อค้าในยุคที่มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองของสมัยเอโดะ ภายในหมู่บ้านท่านจะได้ย้อนยุคไปกับกิจกรรมมากมาย เช่น การละเล่นสมัยเอโดะ ดูหนัง ถนนที่มีเหล่านินจาและผู้หญิงสวมชุดกิโมโนมาเดินอวดโฉมกัน นักท่องเที่ยวยังสามารถตื่นตากับเหล่านักรบซามูไร ซึ่งเปรียบเสมือนผู้ปกป้องดูแลความเรียบร้อยของบ้านเมืองหรือตำรวจในปัจจุบันชมสาธิตการอำพรางตัวอันเลื่องชื่อ ถ่ายรูปคู่กับซามูไรหรือนินจาเป็นที่ระลึก

จิโกกุดานิ  มีความหมายว่าหุบผานรก หุบผานรก แห่งนี้เกิดจากภูเขาไฟซึ่งยังไม่ดับจึงก่อให้เกิดน้ำพุร้อนและบ่อโคลนเดือด  อันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ยังคงอยู่ชั่วกัลป์ ซึ่งมีความสวยงามจนได้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์โด่งดัง แฟนกันวันเดย์

เข้าสู่ที่พัก โนโบริเบทสึ NOBORIBETSU GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า

พักผ่อนกับการแช่ ออนเซ็น น้ำแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพเพื่อผ่อนคลายความ   เมื่อยล้าเลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพให้กระปรี่กระเปร่า ความอัศจรรย์แห่งการอาบน้ำแร่แบบญี่ปุ่นนี่เอง
ทำให้มีผู้กล่าวว่า => หากมาที่ญี่ปุ่นแล้วไม่ได้ลงอาบน้ำแร่ก็เหมือนกับว่าท่านมาไม่ถึงญี่ปุ่น !

วันที่ 3   

โนโบริเบทสึ–โกเรียวคะคุ ทาวเวอร์–Red Brick Warehouse–โมโตมาจิ–Night Panorama View–ฮาโกดาเตะ (B/L/D) 

 Goryokaku Tower  ป้อมรูปดาว 5 แฉก แบบรัสเซีย อนุสรณ์สถานสำคัญในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของฮาโกดาเตะ โกเรียวคาคุสร้างเมื่อปี 1857 โดยโชกุนในตระกูลโทกุงาวะ เพื่อป้องกันการรุกรานจากต่างชาติ ใช้เวลาในการสร้างรวม 7 ปี ในปี 1869 โกเรียวคาคุถูกใช้เป็นศูนย์บัญชาการสุดท้ายของตระกูลโทกุงาวะ ก่อนจะปราชัยต่อกองทัพจักรพรรดิเมย์จิเป็นการสิ้นสุดการปกครองระบอบโชกุน ปัจจุบันถูกปรับแต่งเป็นสวนสาธารณะโดยยังรักษารูปแบบเดิมของป้อมเอาไว้ หอคอยนี้มีความสูงประมาณ 107 เมตร ซึ่งลิฟท์จะนำท่านสู่จุดชมวิวของหอคอยอยู่ที่ความสูง 60 เมตร ท่านจะเห็นทัศนียภาพตัวเมือง ความมีระเบียบของการวางผังเมืองโดยเฉพาะสวนดอกไม้ และป้อมรูปดาว

Red Brick Warehouse หรือ โกดังคะเนะโมะริ  ซึ่งเป็นย่านที่คู่รักมักจะมาเดินกันมากที่สุด โกดังแห่งนี้เป็นตึกอิฐสีแดงที่เคยใช้เป็นโกดังอยู่บริเวณท่าเรือ สร้างขึ้นในสมัยเมย์จิ ภายในจัดแต่งใหม่เป็นร้านอาหาร ร้านกาแฟ และแหล่งช้อปปิ้งทันสมัย…จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ย่านโมโตมาจิ ซึ่งเป็นเขตที่รวบรวมเอาเรื่องราวความเป็นมา ตลอดจนประวัติศาสตร์ของเมืองฮาโกดาเตะไว้ในรูปของสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรป ซึ่งได้รับอิทธิพลมาตั้งแต่สมัยญี่ปุ่นเปิดเมืองฮาโกดาเตะเป็นเมืองท่าสำหรับทำการค้ากับต่างชาติโดยมีสิ่งปลูกสร้างที่น่าสนใจมากมาย อาทิ ศาลาประชาคมหลังเก่า (Old Public Hall) สถาปัตยกรรมแบบยุโรปซึ่งเคยถูกใช้เป็นที่ทำการของคณะผู้ปกครองเมืองตั้งแต่ปี 1900 โบสถ์เก่า (Church Group of Motomachi) โบสถ์หลากสไตล์ ที่ทำให้นึกย้อนถึงอดีตอันรุ่งเรืองของเมืองท่า

สถานีกระเช้าไฟฟ้า (Hakodate   Ropeway) เปลี่ยนบรรยากาศสัมผัสความตระการตาด้วยกระเช้าไฟฟ้าขนาดใหญ่บรรจุได้ 125 ท่าน กับรายการ Night Panorama View ท่านสามารถเห็นวิวได้รอบทิศทางโดยกระเช้านี้จะนำท่านขึ้นชมทัศนียภาพความงามของเมืองยามราตรีบน Mt. Hakodate สมญา City of Light อันตระการด้วยแสงสีของแสงไฟจากทุกครัวเรือนประดุจดั่งดวงดาวหล่นลงบนมหาสมุทร และได้รับการกล่าวขานว่าเป็นทัศนียภาพยามค่ำคืนที่สวยที่สุดติดอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศญี่ปุ่น

เข้าที่พัก ฮาโกดาเตะHEISEIKAN KAIYOTE HOTEL หรือเทียบเท่า

พักผ่อนกับการ อาบน้ำร้อน เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า ช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่

วันที่ 4   

ฮาโกดาเตะ-ภูเขาไฟโชวะชินซัน-ฟาร์มหมี-Mitsui Outlet-ซับโปโร (B/L/D)

โชวะ ซินซัน ภูเขาไฟเกิดใหม่ประมาณ ปี ค.ศ. 1944–1945  ปัจจุบัน อยู่ในความดูแลของรัฐบาลในฐานะอนุสรณ์ทางธรรมชาติแห่งพิเศษ พร้อมบันทึกภาพเป็นที่ระลึก เดินทางสู่บริเวณเชิงเขาชิโฮเรอิ สัมผัสบรรยากาศใหม่ นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเพื่อชมทิวทัศน์กว้างไกล

แหล่งอนุรักษ์ “หมีสีน้ำตาล” ที่มีเหลืออยู่ประมาณ 200 ตัว เป็นหมีพันธุ์ที่หาได้ยากในปัจจุบัน จะพบก็แต่ที่ เกาะฮอกไกโด เกาะซาคาริน และเกาะคูริน เท่านั้น !

Mitsui Outlet ท่านจะได้พบสินค้าแบรนดังทั้งในและต่างประเทศหลากหลายแบรน นอกจากนี้ ยังมีหมวดสินค้าอื่น ๆ อาทิเช่น รองเท้า กระเป๋า ของเล่น ซึ่งทุกชิ้นเป็นของแท้ราคาถูกพิเศษกว่าในสรรพสินค้า พร้อมให้ทุกท่านได้จับจ่าย

อลังการกับร้านอาหารชื่อเสียงโด่งดังของซัปโปโร “ Nanda “  บุฟเฟ่ต์       ปิ้งย่าง อาหารที่นี่จะวางเป็นไลน์บุฟเฟต์ไฮไลท์อยู่มีปู 3 ชนิด ได้แก่ ปูทาราบะ ปูสุไว และ ปูขน ที่ให้ท่านรับประทานได้อย่างไม่อั้น  ทั้งหอยเชลล์  หอยนางรม เนื้อวัวหลายส่วน หมู ไส้กรอก ฯลฯ สำหรับปิ้งย่าง และยังมีซูชิ อาหารแนวทอดๆ ตบท้ายด้วยของหวานที่มีทั้งเค้ก ชูครีม ผลไม้ตามฤดูกาลต่างๆ และ ไอศกรีมกับซอฟท์ครีม

เข้าที่พัก ซัปโปโร MERCURE SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 5   

ซับโปโร–คลองโอตารุ–นาฬิกาไอน้ำโบราณ–พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี–โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ–อิสระช้อปปิ้งทานุกิโคจิ-ซูซุกิโนะ–ซับโปโร  (B/L/D)

โอตารุ เมืองโรแมนติก ที่ควบคู่ไปกับความเก่าแก่และความสาคัญทางประวัติศาสตร์ แวะชม คลองโอตารุ ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ซึ่งในสมัยก่อนประมาณ ค.ศ.1920 ที่ยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟื่องฟู คลองแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าจากคลังสินค้าในตัวเมืองโอตารุ ออกไปยังท่าเรือบริเวณปากอ่าว ให้ท่านเดินเล่น พร้อมถ่ายรูปตามอัธยาศัย กับอาคารเก่าแก่ริมคลองและวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม

นาฬิกาไอน้าโบราณ ที่เหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น นาฬิกานี้จะพ่นไอน้า ประกอบกับมีเสียงดนตรีดังขึ้นทุก ๆ 15 นาที

พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชั้นที่ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดง แต่โครงสร้างภายในทาด้วยไม้ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1910 ปัจจุบันนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้เป็นสมบัติของชาติ

โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ แหล่งผลิตช็อคโกแลตที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น โรงงานช็อกโกแลตที่นี่ดูคลาสสิคและน่ารักไปอีกแบบ โดยช็อกโกแลตที่ขึ้นชื่อที่สุดของฮอกไกโดคือ Shiroi Koibito ซึ่งมีความหมายว่าช็อกโกแลตขาวของคนรัก ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อกลับไปเติมความหวานให้คนที่ท่านรัก หรือเลือกซื้อเป็นของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้านก็ได้

ซูซุกิโนะ ย่านบันเทิงที่คึกคักมีชีวิตชีวาที่สุดของซัปโปโร โดยเฉพาะในเวลาค่ำคืนที่บรรดาป้ายไฟโฆษณาบนตึกต่างๆ เปิดไฟสลับสีแข่งขันประชันสินค้ากันรอบบริเวณนี้มีร้านอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทิงตั้งอยู่รวมกันมากกว่า 4,000 ร้านหรือท่านจะต้องการช้อปปิ้งย่านดังของเมืองซัปโปโร ทานุกิโคจิ ที่มีสินค้าให้ท่านเลือกซื้ออย่างมากมาย

เข้าที่พัก ซัปโปโร ณ  MERCURE SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 6

ซัปโปโร – สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ  (B/-/-)

 07.00 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัว เดินทางสู่สนามบินชิโตเซ่
10.30 ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเซ่โดยการบินไทย เที่ยวบิน TG 671 
15.50 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพร้อมประทับใจ

Additional Information

month

05-พฤษภาคม