ทัวร์ญี่ปุ่น┃GRAND WAKAYAMA 6D4N

ย้อนอดีตกว่าพันปี กับเส้นทางมรดกโลก เจาะลึกเสน่ห์วัฒนธรรมของญี่ปุ่น . . .

  อลังการใบไม้เปลี่ยนสีที่มีน้ำตกเป็นฉากหลัง ศาลเจ้าคุมาโนะ นาจิ

  พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำท่าเรือนาโงย่า พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจัดแสดงนิทรรศการสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทางทะเล

Nabana no sato สวนดอกไม้ที่รวบรวมดอกไม้จากที่ต่างๆ ทั้งในญี่ปุ่นและนอกประเทศหลายสายพันธุ์ สลับสับเปลี่ยนดอกไม้ตามแต่ละฤดูกาล

หมู่บ้านนินจาอิงะ พิพิธภัณฑ์นินจาสายอิงะที่ทุกท่านจะได้เห็นอาวุธและข้าวของเครื่องใช้ของนินจา

หินแต่งงาน หินศักดิ์สิทธิ์ 2 ลูกที่ตั้งอยู่ในทะเล หินก้อนใหญ่เปรียบเสมือนสามีที่มีชื่อว่า อิซานางิ และหินก้อนเล็กนั้นเปรียบเป็นภรรยา อิซานามิ

  เมืองโทบะ  เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงทางด้านการผลิตไข่มุกคุณภาพดีจาก เกาะไข่มุกมิกิโมโตะ

 

เมนูแนะนำ

เต็มอิ่มกับบุฟเฟต์ชาบูชาบู ขาปูยักษ์และอาหารทะเลสดๆ
พลาดไม่ได้ลูกพลับหวานฉ่ำและ ไอศครีมรสโชยุ

บริการ ฟรี! Wifi บนรถ
บินตรง การบินไทย สะสมไมล์ 50%
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว พร้อมแช่ออนเซ็น
วันที่ รายการ อาหาร
1 กรุงเทพฯ-นาโงย่า ( TG 644 : 00.05 – 08.00 น.)
2 กรุงเทพฯ-พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำท่าเรือนาโงย่า-Jazz Dream Outlet-Nabana No Sato-ยกกะอิจิ
** ที่พัก YOKKAICHI MIYAKO HOTEL หรือเทียบเท่า
3 ยกกะอิจิ-อิกะนินจา-หินแต่งงาน-เกาะไข่มุกมิกิโมโตะ-ชมโชว์อามะ-อิเสะชิมะ
** ที่พัก ISE SHIMA ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่า
4 อิเสะ ชิมะ-ศาลเจ้าคุมาโนะ นาจิ-ฮาชิคุยอิวะ-ชายหาดชิราฮามะ
** ที่พัก MUSASHI HOTEL SHIRAHAMA หรือเทียบเท่า
5 ชายหาดชิราฮามะ-ถ้ำซานดานเบกิ-โรงงานโชยุยูอะสะ-ตลาดปลาคุโรชิโอะ-วากายามะ มารีน่าซิตี้
อิสระช้อปปิ้งชินไซบาชิ-โอซาก้า ** ที่พัก GRANVIA OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่า
6 โอซาก้า-สวนลูกพลับ-อิออนพลาซ่า-สนามบินคันไซ-กรุงเทพฯ     ( TG 673 : 17.35 – 21.25 น.)

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceFull Detail
22 ต.ค. 6227 ต.ค. 6263,900฿Download PDF

 

วันที่ 1  กรุงเทพฯ – สนามบินนาโงย่า
20.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูเข้า
**** ท่านกรุณานำกระเป๋าเดินทางใบใหญ่มาพบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ต้อนรับอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทางบริเวณ D 17-19 ก่อนนำไปเข้าเครื่องเอ็กซ์เรย์ของ สายการบินไทย
วันที่ 2 กรุงเทพฯ-พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำท่าเรือนาโงย่า- Jazz Dream Outlet-Nabana No Sato-ยกกะอิจิ
00.05 น ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่ญี่ปุ่น โดยการบินไทยเที่ยวบิน TG-644
08.00 น. ถึงสนามบินนานาชาติชูบุ เซนแทร์น เมืองนาโงย่า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และ
นำท่านชม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำท่าเรือนาโงย่า พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจัดแสดงนิทรรศการสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทางทะเล เช่น โลมา ปลาวาฬ และปลาวาฬเบลูก้า เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีสิ่งมีชีวิตทางทะเลอื่น ๆ ที่อาศัยอยู่ระหว่างญี่ปุ่น และมหาสมุทร แอนตาร์ กติกอีกมากมาย ชมการแสดงของสัตว์น้ำเช่น วาฬเบลูก้า วาฬเพชฌฆาต เป็นต้น
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร : อิ่มอร่อยกับเซ็ทอาหารญี่ปุ่น
สู่ช่วงเวลาที่รอคอย Mitsui Outlet Jazz Dream ท่านจะได้พบสินค้าแบรนดังทั้งในและต่างประเทศหลากหลายแบรน นอกจากนี้ ยังมีหมวดสินค้าอื่น ๆ อาทิเช่น รองเท้า กระเป๋า ของเล่น ซึ่งทุกชิ้นเป็นของแท้ราคาถูกพิเศษกว่าในสรรพสินค้า พร้อมให้ทุกท่านได้จับ
นำท่านเยี่ยมชม Nabana no sato สวนดอกไม้ที่รวบรวมดอกไม้จากที่ต่างๆ ทั้งในญี่ปุ่นและนอกประเทศหลายสายพันธุ์ สลับสับเปลี่ยนดอกไม้ตามแต่ละฤดูกาล จัดสรรดอกไม้เต็มพื้นที่ 43,000 ตารางเมตร จึงเป็นสวนที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น พลาดไม่ได้กับ เรือนกระจกขนาดใหญ่ที่เรียกว่า Begonia Garden ซึ่งเป็นฉากที่เหมือนภาพวาด ส่วนสวน Rose Garden จะมีดอกกุหลาบมากกว่า 800 สายพันธุ์บานสะพรั่ง
18.00 น.  อิสระอาหารค่ำ เพื่อให้ท่านใช้เวลาในการเก็บภาพประทับใจอย่างคุ้มค่า
จากนั้น นำท่านเข้าที่พัก ยกกะอิจิ ณ  YOKKAICHI  MIYAKO HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 3  ยกกะอิจิ-อิกะนินจา-หินแต่งงาน-เกาะไข่มุกมิกิโมโตะ-ชมโชว์อามะ-อิเสะ ชิมะ
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านมุ่งสู่ หมู่บ้านนินจาอิงะ นินจาเปรียบเสมือนนักรบกึ่งสายลับ ทั้งทำหน้าที่ลอบสังหารสืบข่าวลับในสมัยก่อนที่นี่คือพิพิธภัณฑ์นินจาสายอิงะที่ทุกท่านจะได้เห็นอาวุธและข้าวของเครื่องใช้ของนินจา นอกจากนี้ยังมีบ้านกลของนินจาที่ในอดีตเคยมีนินจาอาศัยอยู่จริงซึ่งมีทั้งช่องซ่อนดาบ ซ่อนอาวุธลับ ทางลับ ประตูกลมากมาย ได้ทั้งความสนุกเพลิดเพลินและความรู้เกี่ยวกับนักรบสายลับแบบฉบับญี่ปุ่นนี้
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร : อิ่มอร่อยกับ เซ็ทอาหารญี่ปุ่น
นำท่านแวะชม หินแต่งงาน (Meoto Iwa) เป็นหินศักดิ์สิทธิ์ 2 ลูกที่ตั้งอยู่ในทะเล หินก้อนใหญ่เปรียบเสมือนสามีที่มีชื่อว่า อิซานางิ และหินก้อนเล็กนั้นเปรียบเป็นภรรยา อิซานามิ ที่ครองคู่กันโดยมีเชือกชิเมะนะวะ (Shimenawa) คล้องอยู่ โดยจะมีประเพณีในการเปลี่ยนเชือกเส้นนี้ปีละ 3 ครั้ง เป็นประจำทุกปี ผู้คนนิยมเดินทางมาขอพรให้สมหวังเรื่องความรัก และเป็นจุดชมวิวพระจันทร์ที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  เมืองโทบะ (Toba) เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงทางด้านการผลิตไข่มุกคุณภาพดีจาก เกาะไข่มุกมิกิโมโตะ (Mikimoto Pearl Island) ให้ท่านได้ชมวิธีการเก็บหอยมุขและสัตว์ทะเลของ อามะ  หญิงสาวที่ได้รับการฝึกฝนมาตั้งแต่เด็ก ให้สามารถว่ายน้ำและดำน้ำลึกโดยไม่ใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจใดๆ อามะจะสวมชุดสีขาว ใช้ ถังไม้ ,เชือก และตะขอเป็นอุปกรณ์  อามะมีความสามารถพิเศษในการดำน้ำได้อย่างเชี่ยวชาญและเป็นธรรมชาติ
สมควรแก่เวลาเข้าสู่ อิเสะ ชิมะ สถานที่จัดงานประชุมสุดยอดผู้นำ G7 ครั้งที่ 42 ( กลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ           7 ประเทศ ) ในปี ค.ศ. 2016 ทำให้สถานที่ท่องเที่ยวในบริเวณนี้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ที่นี่มีธรรมชาติที่งดงาม ทะเลที่กว้างใหญ่รายล้อมด้วยเกาะเล็กเกาะน้อยและแพเลี้ยงหอยมุก
นำท่านเข้าที่พัก อิเสะ ชิมะ ณ  ISE SHIMA ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่า
19.00 น.  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม: เต็มอิ่มกับบุฟเฟต์นานาชาติ และไลน์อาหารมากมาย
หลังจากรับประทานอาหารพักผ่อนสไตล์นิปปอนกับการ แช่ออนเซ็น น้ำแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพ เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีขึ้นเสริมสุขภาพให้กระปรี่กระเปร่าผิวพรรณสดใส มีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกาย ให้อยู่ในสภาพคงที่ ความอัศจรรย์แห่งการอาบน้ำแร่แบบญี่ปุ่นนี้เองทำให้มีคำกล่าวกันว่า หากมาที่ญี่ปุ่นแล้วมิได้ลงอาบน้ำแร่ก็เหมือนกับว่าท่านมาไม่ถึงญี่ปุ่น !
วันที่ 4  อิเสะ ชิมะ-ศาลเจ้าคุมาโนะ นาจิ-ฮาชิคุยอิวะ-ชายหาดชิราฮามะ
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ ศาลเจ้าคุมาโนะ นาจิ หนึ่งในศาลเจ้ากลางเทือกเขาคิอิที่โดดเด่นด้วยเจดีย์ 3 ชั้นสีแดง ตัดกับฉากเบื้องหลังที่เป็นเขาเต็มไปด้วยสีเขียวของต้นไม้ และน้ำตกสูง 133 เมตร ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นหนึ่งในศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ที่คนญี่ปุ่นมักจะเดินเท้าผ่านป่าสนดึกดำบรรณ์เป็นระยะทางไกลกว่า 170 กิโลเมตรเพื่อมาจาริกแสวงบุญ ซึ่งเส้นทางจาริกแสวงบุญรวมถึงศาลเจ้าได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจาก UNESCO ในปี 2004
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร : อิ่มอร่อยกับเซ็ทอาหารญี่ปุ่น
นำท่านสู่ ฮาชิคุยอิวะ ( Hashigui Iwa Rock ) เสาหินธรรมชาติที่มีหินทั้งก้อนเล็กใหญ่ทอดตัวเป็นแนวยาวกว่า 850 เมตรนี้ ลักษณะภายนอกของหินแปลกๆนั้นมาจาก มีตำนานเล่าว่านักบวชคูไคผู้นำศาสนาพุทธจากจีนมาเผยแพร่ในญี่ปุ่นและก่อตั้งนิกายชินงอน ได้มาถึงเมืองนี้และถูกยักษ์ท้าแข่งสร้างสะพานในคืนเดียว เมื่อท่านสร้างเกือบเสร็จ ยักษ์ที่กลัวแพ้ก็แกล้งทำเสียงไก่ขันให้ท่าเข้าใจว่าเช้าแล้วและหนีหายไป สะพานที่ท่านสร้างจึงอยู่ในสภาพปัจจุบัน
นำท่านสู่ชายหาดชิราฮามะ ชายหาดที่ได้ชื่อว่าเป็นคู่แฝดของชายหาดไวกิกิในฮาวาย และเป็นชายหาดที่สวยที่สุดในคันไซ ให้ท่านได้พักผ่อนกับหาดทรายสีขาวและน้ำทะเลสีน้ำเงินที่มีความยาวขนานกับถนนสายหลัก ใกล้กันนี้มีชิราฮามะออนเซ็น เป็นน้ำพุร้อนที่เก่าแก่ 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น มีบ่อน้ำพุร้อนแห่งนี้มีน้ำ 3 ประเภท ได้แก่ น้ำพุร้อนที่มีส่วนผสมของโซเดียมคลอไรด์ น้ำพุร้อนไฮเปอร์โทนิคยุคกลาง และน้ำพุร้อนไฮเปอร์โทนิคที่มีความเป็นด่าง ซึ่งช่วยเยียวยาและรักษาความเจ็บปวดของกล้ามเนื้อ เจ็บปวดข้อ อาการหนาวสั่น โรคผิวหนังเรื้อรัง และโรคอื่นๆ
นำท่านเข้าที่พัก ชิราฮามะ ณ  MUSASHI HOTEL SHIRAHAMA หรือเทียบเท่า
19.00 น.  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังจากรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้ว เชิญท่าน พักผ่อนสไตล์นิปปอนกับ การแช่ออนเซ็น น้ำแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพ เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีขึ้น เสริมสุขภาพให้กระปรี่กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่
วันที่ 5 ชายหาดชิราฮามะ-ถ้ำซานดานเบกิ-โรงงานโชยุยูอะสะ-ตลาดปลาคุโรชิโอะ-วากายามะ มารีน่าซิตี้ – อิสระช้อปปิ้งชินไซบาชิ-โอซาก้า    
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นเดินทางสู่ ซานดานเบกิ จุดชมวิวแบบพาโนรามา 360 องศา ของมหาสมุทรแปซิฟิค ตัวหน้าผามีรูปทรงแปลกตาซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของคลื่นลมเช่นเดียวกัน มีความสูงประมาณ 50 เมตร เป็นแนวยาวตลอด 2 กิโลเมตร ด้านล่างมีเทพเจ้าแห่งทะเลประทับอยู่ให้เหล่าชาวประมง และประชาชนทั่วไปได้มาสักการะ โดยลิฟท์ที่มีความยาวถึง 36 เมตร จะพาคุณลงไปสัมผัสกับเสียงเกลียวคลื่นกระทบชายฝั่งได้อย่างใกล้ชิดมากขึ้น
พาท่านสู่ โรงงานโชยุยูอะสะ โรงงานผลิตโชยุแห่งแรกในญี่ปุ่น แรกเริ่มนั้นโชยุเกิดขึ้นจากน้ำที่ใช้ในการหมักผักกับมิโสะ ซึ่งในสมัยก่อนไม่มีใครสนใจน้ำที่เกิดจากการหมักนี้มาปรุงอาหาร ต่อมามีคนลองชิมจึงได้รู้ว่ามีรสชาติอร่อย และนำไปปรุงอาหารได้ จึงคิดค้นวิธีทำให้น้ำซอสมีเยอะมากขึ้น จนพัฒนามาเป็นโชยุในปัจจุบัน ท่านจะได้ชมกระบวนการผลิต รวมถึงสามารถชิมโชยุ และซื้อของฝากติดไม้ติดมือกลับไปได้ และอีก 1 พิเศษ ให้ท่านได้ลองนั้น คือ ไอศกรีมรสโชยุ ที่มีการนำโชยุมาเป็นส่วนผสมในไอศกรีมนมสด ที่หาทานได้เพียงที่นี่ที่เดียวเท่านั้น
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร : เต็มอิ่มกับบุฟเฟต์นานาชาติ และไลน์อาหารมากมาย
นำท่านเดินทางสู่ ตลาดปลาคุโรชิโอะ (Kuroshio Market) เป็นตลาดขายของพื้นเมืองขึ้นชื่อโดยเฉพาะปลามางุโระที่เป็นของขึ้นชื่อของที่นี่ด้วย เชิญท่านเดินชมและเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย บริเวณใกล้เคียงกันมี วาคายาม่า มารีน่าซิตี้ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลที่ขึ้นชื่อในแถบนี้แบ่งออกเป็น Porto Europa สวนสนุกริมทะเลบรรยากาศคล้ายท่าเรือเมดิเตอร์เรเนียน มีสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรปและยังมีการจัดสวนดอกไม้สไตล์อังกฤษ
สมควรแก่เวลามุ่งหน้าสู่ โอซาก้า เดินทางเข้าสู่ ชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้งใหญ่ที่สุดของนครโอซาก้า พอมีเวลาให้ท่านเลือกหาซื้อของต้องใจนานาชนิด อาทิ เครื่องสำอางค์ เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ
19.00 น.  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร : เต็มอิ่มกับชาบูบุฟเฟต์ หมู เนื้อ ปู สดใหม่!
จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก โอซาก้า ณ  GRANVIA OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 6  โอซาก้า-สวนลูกพลับ-อิออนพลาซ่า-สนามบินคันไซ-กรุงเทพฯ
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสัมผัสกิจกรรมใหม่ใน สวนผลไม้ => เป็นช่วงของผลไม้รสเลิศ  ลูกพลับ ที่มีรสหวานฉ่ำชื่นใจ ผลใหญ่และ มีกลิ่นหอมจัด ให้ท่าน  ชม และ ชิมลูกพลับ ผลไม้จากสวนขนาดใหญ่ปลูกโดย ไม่ใช้สารเคมี  และยาฆ่าแมลง
พาท่านสู่แหล่งช้อปปิ้งทันสมัย ณ อิออน พลาซ่า อิสระให้ท่านได้เลือกชมซื้อหาสินค้าจาก ร้านค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ของแต่งบ้าน ของที่ ระลึก ฯลฯ สนุกสนานกับการจับจ่ายสินค้าร้าน 100 Yen สินค้าทุกอย่าง ในร้านราคาชิ้นละ 100 เยน ให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งกันต่ออย่างเพลิดเพลินอีกด้วย
 (อิสระตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านใช้เวลาช้อปปิ้งอย่างเต็มที่ )
สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินเพื่อกลับกรุงเทพฯ
17.35 น.  ออกเดินทางจากสนามบินคันไซ โดยการบินไทย เที่ยวบิน TG-673
21.25 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมประทับใจ และ มีความสุข

Additional Information

month

10-ตุลาคม