ทัวร์ญี่ปุ่น┃BEST OF AUTUMN (HOKKAIDO-TOHOKU) JP8D081019

 หุบเขานรก จิโกกุดานิ ภูเขาไฟพวยพุ่ง

 กระเช้าฮาโกดาเตะชมวิวกลางคืนสวยที่สุด 1ใน3 ของญี่ปุ่น

 ชมใบไม้หลากสีที่ป้อมปราการรูปดาว 5 แฉก โกเรียวคะคุ 

 พิพิธภัณฑ์โคมเนบุตะวารัสเซ  1 ใน 3 เทศกาลที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น

 ปราสาทฮิโรซากิ แวดล้อมด้วยทัศนียภาพอันงดงามในทุกฤดูกาล

 หุบเขาเกบิเค ล่องเรือชมธรรมชาติ อันงดงามผ่านหน้าผาอันสูงชัน

 สุดฟินเส้นทางไต่เขา Bandai-Azuma Skyline

เมนูแนะนำ

ลิ้มรสอาหารทะเล สดใหม่บนเกาะ ฮอกไกโด

 พิเศษ !! อาหารญี่ปุ่นรสดั้งเดิม

บริการ ฟรี! Wifi บนรถ
บินตรง การบินไทย สะสมไมล์ 50%
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว พร้อมแช่ออนเซ็น
วันที่ รายการ อาหาร
1 กรุงเทพฯ-สนามบินชิโตเซ่         ( TG 670 : 23.45 – 08.30 น.)
2 สนามบินชิโตเซ่-ดาเตะจิไดมูระ-จิโกกุดานิ-โนโบริเบทสึ ** ที่พัก  NOBORIBETSU MOHAROBA HOTEL  หรือเทียบเท่า  
3 โนโบริเบทสึ-ป้อมโกเรียวคะคุ – Red Brick Warehouse–โมโตมาจิ-Hakodate Ropeway-ฮาโกดาเตะ** ที่พัก    HEISEIKAN KAIYOTEI HOTEL หรือเทียบเท่า      
4 ฮาโกดาเตะ-นั่งชินคันเซ็น(ฮาโกดาเตะ-อาโอโมริ)-พิพิธภัณฑ์โคมเนบูตะวารัสเซ-A Factory-ปราสาทฮิโรซากิ-อิวาเตะ ** ที่พัก  APPI GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า      
5 อิวาเตะ-ล่องเรือหุบเขาเกบิเค-อิสระช้อปปิ้งอิจิบังโจ-เซนได** ที่พัก  METROPOLITAN SENDAI HOTEL หรือเทียบเท่า      
6 เซนได-เส้นทางไต่เขา Bandai-Azuma Skyline – Mt.Adatara Ropeway- ดาเกะ ออนเซ็น** ที่พัก  AZUMAKAN DAKE ONSEN หรือเทียบเท่า      
7 ดาเกะ ออนเซ็น – อิสระช้อปปิ้งชินจูกุ – โอไดบะ – สนามบินฮาเนดะ    

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceFull Detail
8 ต.ค. 6215 ต.ค. 6277,900฿Download PDF
วันที่ 1  กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่
20.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 3   Row D 17-19  
23.45 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG-670
 
วันที่ 2 สนามบินชิโตเซ่-ดาเตะจิไดมูระ-จิโกกุดานิ-โนโบริเบทสึ
08.30 น. เดินทางถึงสนามบินชิโตเซ่ ฮอกไกโด ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรตรวจเช็คสัมภาระท่านให้เรียบร้อยนำท่าน
  นำท่านเดินทางสู่ ดาเตะจิไดมูระ เป็นหมู่บ้านที่จำลองวิถีชีวิตของชาวเอโดะเอาไว้ โดยเน้นไปที่การมีบทบาทของชนชั้นพ่อค้าในยุคที่มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองของสมัยเอโดะ ภายในหมู่บ้านท่านจะได้ย้อนยุคไปกับกิจกรรมมากมาย เช่น การละเล่นสมัยเอโดะ ดูหนัง ถนนที่มีเหล่านินจาและผู้หญิงสวมชุดกิโมโนมาเดินอวดโฉมกัน นักท่องเที่ยวยังสามารถตื่นตากับเหล่านักรบซามูไร ซึ่งเปรียบเสมือนผู้ปกป้องดูแลความเรียบร้อยของบ้านเมืองหรือตำรวจในปัจจุบันชมสาธิตการอำพรางตัวอันเลื่องชื่อ ถ่ายรูปคู่กับซามูไรหรือนินจาเป็นที่ระลึก
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร : อิ่มอร่อยกับ เซ็ทอาหารญี่ปุ่น
  จากนั้นพาท่านชม จิโกกุดานิ  มีความหมายว่าหุบผานรก หุบผานรก แห่งนี้เกิดจากภูเขาไฟซึ่งยังไม่ดับจึงก่อให้เกิดน้ำพุร้อนและบ่อโคลนเดือด  อันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ยังคงอยู่ชั่วกัลป์
  สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก โนโบริเบทสึ น้ำแร่ออนเซนขึ้นชื่อเกาะฮอกไกโด ณ NOBORIBETSU MOHAROBA HOTEL หรือเทียบเท่า
19.00 น.  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม: อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์นานาชาติ และไลน์อาหารมากมาย
  เชิญท่านพักผ่อน สไตล์นิปปอนกับ การแช่ออนเซ็น น้ำแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพ เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีขึ้น
 
วันที่ 3 โนโบริเบทสึ-ป้อมโกเรียวคะคุ – Red Brick Warehouse–โมโตมาจิ-Hakodate Ropeway-ฮาโกดาเตะ
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ Goryokaku Tower  ป้อมรูปดาว 5 แฉก แบบรัสเซีย อนุสรณ์สถานสำคัญในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของฮาโกดาเตะ โกเรียวคาคุสร้างเมื่อปี 1857 โดยโชกุนในตระกูลโทกุงาวะ เพื่อป้องกันการรุกรานจากต่างชาติ ใช้เวลาในการสร้างรวม 7 ปี ในปี 1869 โกเรียวคาคุถูกใช้เป็นศูนย์บัญชาการสุดท้ายของตระกูล       โทกุงาวะ ก่อนจะปราชัยต่อกองทัพจักรพรรดิเมย์จิ เป็นการสิ้นสุดการปกครองระบอบโชกุน ปัจจุบันถูกปรับแต่งเป็นสวนสาธารณะโดยยังรักษารูปแบบเดิมของป้อมเอาไว้ หอคอยนี้มีความสูงประมาณ 107 เมตร ซึ่งลิฟท์จะนำท่านสู่จุดชมวิวของหอคอยอยู่ที่ความสูง 60 เมตร ท่านจะเห็นทัศนียภาพตัวเมือง ความมีระเบียบของการวางผังเมืองโดยเฉพาะสวนดอกไม้ และป้อมรูปดาว
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร : อิ่มอร่อยกับ เซ็ทอาหารญี่ปุ่น
  พาท่านเดินเล่น Red Brick Warehouse หรือ โกดังคะเนะโมะริ  ซึ่งเป็นย่านที่คู่รักมักจะมาเดินกันมากที่สุด โกดังแห่งนี้เป็นตึกอิฐสีแดงที่เคยใช้เป็นโกดังอยู่บริเวณท่าเรือ สร้างขึ้นในสมัยเมย์จิ ภายในจัดแต่งใหม่เป็นร้านอาหาร ร้านกาแฟ และแหล่งช้อปปิ้งทันสมัย
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ย่านโมโตมาจิ ซึ่งเป็นเขตที่รวบรวมเอาเรื่องราวความเป็นมา ตลอดจนประวัติศาสตร์ของเมืองฮาโกดาเตะไว้ในรูปของสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรป ซึ่งได้รับอิทธิพลมาตั้งแต่สมัยญี่ปุ่นเปิดเมืองฮาโกดาเตะเป็นเมืองท่าสำหรับทำการค้ากับต่างชาติโดยมีสิ่งปลูกสร้างที่น่าสนใจมากมาย อาทิ ศาลาประชาคมหลังเก่า (Old Public Hall) สถาปัตยกรรมแบบยุโรปซึ่งเคยถูกใช้เป็นที่ทำการของคณะผู้ปกครองเมืองตั้งแต่ปี 1900 โบสถ์เก่า (Church Group of Motomachi) โบสถ์หลากสไตล์ ที่ทำให้นึกย้อนถึงอดีตอันรุ่งเรืองของเมืองท่า
  ถึงเวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สถานีกระเช้าไฟฟ้า (Hakodate   Ropeway) เปลี่ยนบรรยากาศสัมผัสความตระการตาด้วยกระเช้าไฟฟ้าขนาดใหญ่บรรจุได้ 125 ท่าน กับรายการ Night Panorama View ท่านสามารถเห็นวิวได้รอบทิศทางโดยกระเช้านี้จะนำท่านขึ้นชมทัศนียภาพความงามของเมืองยามราตรีบน Mt. Hakodate สมญา City of Light อันตระการด้วยแสงสีของแสงไฟจากทุกครัวเรือนประดุจดั่งดวงดาวหล่นลงบนมหาสมุทร และได้รับการกล่าวขานว่าเป็นทัศนียภาพยามค่ำคืนที่สวยที่สุดติดอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศญี่ปุ่น
  สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก ฮาโกดาเตะ ณ HEISEIKAN KAIYOTEI HOTEL   หรือเทียบเท่า
19.00 น.  รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม: อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์นานาชาติ และไลน์อาหารมากมาย
  หลังจากรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้ว เชิญท่านพักผ่อนกับการแช่ออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเสริมสุขภาพให้กระปรี๊กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่
 
วันที่ 4  ฮาโกดาเตะ-นั่งชินคันเซ็น(ฮาโกดาเตะ-อาโอโมริ)-พิพิธภัณฑ์โคมเนบูตะวารัสเซ-A Factory-ปราสาทฮิโรซากิ-อิวาเตะ
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟชินฮาโกดาเตะ เปลี่ยนบรรยากาศสัมผัสความเร็วสูงโดย ชินคันเซ็น หรือ รถไฟหัวกระสุน ด้วยความเร็วสูง 240 กิโลเมตร / ชั่วโมง => เต็มอิ่มกับการสัมผัสจริง เข้าสู่ สถานีรถไฟชินอาโอโมริ (9.35-10.37) กระเป๋าสัมภาระของท่าน จะถูกลำเลียงด้วยเรือเฟอร์รี่และรถบรรทุกเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเคลื่อนย้าย
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร : อิ่มอร่อยกับเซ็ทอาหารญี่ปุ่น
  นำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์โคมเนบุตะวารัสเซ ( Nebuta Warasse Museum ) อาคารภายนอกปกคลุมด้วยแผ่นโลหะสีแดงมีความโดดเด่น ภายในได้มีจำลองและนำโคมไฟที่ใช้ในเทศกาลเนบุตะมาจัดแสดงไว้ มีตั้งแต่ตัวที่นำไปแห่จริงๆขนาดใหญ่ยักษ์น้ำหนักถึงสี่ตัน ไปจนถึงขนาดจำลองที่ย่อส่วนมาให้เราได้สัมผัสใกล้ๆได้อีกด้วย โดยปกติแล้วเทศกาลสุดอลังการนี้จะจัดในช่วงเดือนสิงหาคม ทั้งเมืองในจังหวัดอาโอโมริจะมีงานเฉลิมฉลองแห่ขบวนโคมเนบุตะ ซึ่งประดิษฐ์ด้วยโครงลวดปิดกระดาษระบายสีเป็นเรื่องราวจากตำนานนักรบผู้กล้า มีการประกวดประชันกันทุกปี มีโคมที่ชนะเพียง 5 ชุดเท่านั้น จะถูกนำไปตั้งไว้ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมตลอดปี ก่อนจะเปลี่ยนเป็นโคมที่ชนะในปีถัดไป ส่วนโคมที่ไม่ผ่านการคัดเลือกจะต้องถูกเผาทิ้งตามประเพณีความเชื่อแต่โบราณ ห้องแรกของพิพิธภัณฑ์โคมเนบุตะวารัสเซ ท่านจะได้เห็นรูปแบบจำลองการจัดขบวน ซึ่งประกอบไปด้วยรถนำขบวน ตามด้วยนักเต้น ซึ่งเรียกว่า ‘ฮาเนะโตะ’ นับร้อยคน ก่อนจะเป็นโคมยักษ์สว่างเรืองรอง และปิดท้ายด้วยนักดนตรีหรือ ‘ฮายาชิ’ ซึ่งเด็กๆ จะได้สนุกกับการทดลองออกแบบลวดลายลงบนโครงรูปหน้า โดยใช้เครื่องมือออกแบบดิจิตอลทัชสกรีน เมื่อเข้าสู่ภายในห้องนิทรรศการโคมที่ชนะการประกวด พร้อมป้ายอธิบายแนวคิดที่มาของโคมชิ้นนั้น
  จากนั้นนำท่านเลือกซื้อของฝากและสินค้าขึ้นชื่อของเมืองอาโอโมริที่ A Factory โดดเด่นด้วยแอปเปิ้ลสด และขนมที่แปรรูปมาจากแอปเปิ้ล เช่น น้ำแอปเปิ้ล พายแอปเปิ้ล และอื่นๆอีกมากมายให้คุณได้เลือกสรรตามใจชอบ  หากท่านมาที่อาโอโมริแล้ว พลาดไม่ได้ที่จะแวะเวียนมาซื้อของฝากที่นี่อย่างแน่นอน
  จากนั้น นำท่านชม ปราสาทฮิโรซากิ ปราสาทโบราณสัญลักษณ์ของเมืองฮิโรซากิ สร้างเสร็จสมบูรณ์ในสมัยเอโดะ ประมาณ ค.ศ. 1611 โดยซึงารุ โบรุฮิระ บุตรชายของโอยุระ ทาเบโนบุ ผู้ริเริ่มสร้างปราสาท ปราสาทแห่งนี้ถูกโอบล้อมด้วยปราการกำแพงหิน และคูน้ำ 3 ชั้น ตัวปราสาทมีขนาดไม่ใหญ่มากนัก โครงสร้างดั้งเดิมของปราสาท มี 5 ชั้น หากแต่ได้รับความเสียหายจากฟ้าผ่าในปี ค.ศ. 1627 ทำให้มีการบูรณะปราสาทแห่งนี้ใหม่ในปี ค.ศ.1810 และลดเหลือเพียง 3 ชั้น ภายในปราสาทถูกดัดแปลงให้เป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงสิ่งของวัตถุโบราณ ปัจจุบันมีนักประวัติศาสตร์ชาวญี่ปุ่น ชื่อว่า ชิบะ เรียวทาโร่ ได้ยกย่องให้ปราสาทแห่งนี้เป็น 1 ใน 7 ปราสาทที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่น
  จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก อิวาเตะ ณ APPI GRAND VILLA HOTELหรือเทียบเท่า
18.00 น.  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 
วันที่ 5 อิวาเตะ-ล่องเรือหุบเขาเกบิเค-อิสระช้อปปิ้งอิจิบังโจ-เซนได
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  จากนั้นให้ท่านเพลิดเพลินกับธรรมชาติที่สวยงาม ณ หุบเขาเกบิเค อีกหนึ่งเส้นทางชมธรรมชาติที่สวยงามแห่งจังหวัดอิวาเตะ มีหน้าผาสูงกว่า 100 เมตร นักท่องเที่ยวต่างมานั่งเรือชมความงามของลำธารที่มีความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร โอบล้อมด้วยหุบเขาเกบิเคที่มีใบไม้หลากสีสลับไปมาสวยงามสะพรั่ง
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร : อิ่มอร่อยกับเซ็ทอาหารญี่ปุ่น
  เดินทางสู่ เมืองเซนได เมืองที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคโทโฮคุ และมีประชากรราวๆ 1 ล้านคนแวดล้อมไปด้วย กำแพงปราสาทและต้นไม้ จนได้ชื่อว่าเป็น City of Trees ให้อิสระท่านกับ ย่านช้อปปิ้ง ที่มีชื่อเสียงของ เมืองเซนได นั่นคือ อิจิบังโจ (Ichibancho) แหล่งช้อปปิ้งที่อยู่ติดๆกับสถานีรถไฟเซนได ประกอบไปด้วยถนนหลายเส้นที่มีร้านค้าต่างๆมากมายรวมไปถึงห้างสรรพสินค้ากับสินค้าที่มีอยู่หลากหลายให้เลือกซื้อ
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านใช้เวลาช้อปปิ้งอย่างคุ้มค่า
  จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก เซนได ณ METROPOLITAN SENDAI HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 6 เซนได-เส้นทางไต่เขา Bandai-Azuma Skyline – Mt.Adatara Ropeway – ดาเกะ ออนเซ็น
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ เส้นทางบันไดอาซุมะ-สกายไลน์ (Bandai Azuma Skyline) ถนนเส้นนี้เป็นหนึ่งในถนนที่มีวิวสวยงามที่สุดในญี่ปุ่น เป็นเส้นทางที่เหมาะสำหรับการขับรถชมใบไม้แดงบนภูเขาอะซุมะ (Mount Azuma) เป็นอย่างยิ่ง สูงจากระดับน้ำทะเล 1,350 เมตร และมีระยะทางทั้งสิ้น 28.7 กิโลเมตร เชื่อมระหว่างแหล่งน้ำพุร้อนทากายุ (Takayu Onsen)
  กับเส้นทางขึ้นภูเขาทสุจิยุ (Tsujiyu Pass) จากจุดชมวิวอาซุมะฮักเค มองลงมาจะเห็นป่าใบไม้แดงที่แสนงดงามในแบบพาโนรามา
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร : อิ่มอร่อยกับเซ็ทอาหารญี่ปุ่น
  นำท่านเดินทางสู่ อะดาตาระ โรปเวย์ เป็นภูเขาไฟที่ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน 100 แห่งของภูเขาที่ดีที่สุดของประเทศญี่ปุ่น เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมในการเล่นสกีฤดูหนาว หรือชมใบไม้เปลี่ยนสีในจังหวัด ฟูกุชิมะ ขึ้นกระเช้าชมวิวภูเขา เดินทางไม่นานนักจะมาถึงบริเวณลานชมวิว ดื่มด่ำทัศนียภาพและสีสันแห่งฤดูใบไม้ร่วงด้วยทิวทัศน์แบบ 360 องศา
  นำท่านเดินทางสู่ ดาเกะออนเซ็น แหล่งออนเซ็นท่ามกลางภูเขาอาดะทาระ (Adatara) สามารถชื่นชมความงามของธรรมชาติได้ทั้ง 4 ฤดู บ่อน้ำร้อนรสกรดที่หาได้ยากแม้ในญี่ปุ่น เนื่องจากน้ำจากออนเซ็นมาจากแหล่งต้นทางที่ห่างออกไป 8 กิโลเมตรและใช้เวลา 40 นาที ทำให้ระหว่างทางน้ำถูกคัดกรอง จึงทำให้น้ำร้อนแห่งนี้ดีต่อผิวพรรณ อีกทั้งแหล่งน้ำและอากาศก็บริสุทธิ์มากทำให้ได้รับคัดเลือกเป็น “ที่หนึ่งของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติของญี่ปุ่น” จากการสำรวจของสมาคมออนเซ็นแห่งประเทศญี่ปุ่น
  เข้าที่พัก ดาเกะออนเซ็น ณ AZUMAKAN DAKE ONSEN FUKUSHIMA หรือเทียบเท่า
18.00 น.  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  หลังจากรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้ว เชิญท่านพักผ่อนกับการแช่ออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเสริมสุขภาพให้กระปรี๊กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่
 
วันที่ 7 ดาเกะ ออนเซ็น – อิสระช้อปปิ้งชินจูกุ – โอไดบะ – สนามบินฮาเนดะ
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางเข้าสู่ใจกลาง โตเกียว เมืองหลวงทรงเสน่ห์ของญี่ปุ่น ศูนย์รวมเทคโนโลยี และความทันสมัยอีกแห่งหนึ่งของโลก เข้าสู่ ชินจูกุ ย่านช้อปปิ้งซึ่งมีความเจริญอันดับหนึ่งของกรุงโตเกียว ในปัจจุบันที่ถูกขนานนามว่า ศูนย์กลางที่สองแห่งนคร ศูนย์รวมของร้านค้าที่จัดแต่งหรูหราน่ารักหลากสไตล์  รวมถึงร้านขายสินค้าชื่อดังเป็นที่นิยมทั้งชาวญี่ปุ่น และท่องเที่ยวที่มาเยือนร้าน 100 yen สินค้าภายในร้านจะราคา 100 เยน เท่ากันหมด ที่มีทั้งเครื่องสำอาง กิ๊ฟช๊อป ขนม และสินค้ามากมายที่ท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของฝาก-ของขวัญกลับบ้านได้ในราคาสบายกระเป๋า อิสระท่านเพลิดเพลินกับการจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าถูกใจ อาทิ นาฬิกาแบรนด์เนม อุปกรณ์อีเลคทรอนิค กล้องถ่ายรูปดิจิตอล หรือสินค้าเอาใจคุณผู้หญิง อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่นวัยรุ่น กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่น  ไม่ว่าจะเป็น KOSE, SHISEDO, KANEBO,  SK–II ในราคาถูก
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร : อิ่มอร่อยกับเซ็ทอาหารญี่ปุ่น
  นำท่านเดินทางสู่ โอไดบะ เมืองใหม่ที่สร้างขึ้นจากการถมทะเลในอ่าวโตเกียว แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งใหม่ของชาวโตเกียว ภายในเมืองใหม่นี้ท่านจะพบกับสวนสนุกรถยนต์ที่โตโยต้า ภายในบริเวณมีให้ท่านเลือกไม่ว่าจะสนุกกับกระเช้าหมุนขนาดยักษ์ รถยนต์โตโยต้าทั้งรุ่นส่งออก และผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศตลอดจนบรรดา ตัวแรง จากสนามแข่งต่าง ๆ มาจัดโชว์ไว้อย่างมากมายราวกับเป็น มินิมอเตอร์โชว์ หรือจะเป็นเครื่องเล่นมากมาย อิสระท่านเดินชมความอลังการโดยรอบและเดินเลือกซื้อของตามอัธยาศัย หรือไป DIVER CITY สถานที่ช้อปปิ้งแห่งใหม่ ซึ่งภายในมีทั้งร้านค้า ร้านอาหาร และศูนย์รวมความบันเทิงอื่นๆ นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ตั้งของ หุ่นยนต์กันดั้มขนาดเท่าของจริง (GUNDAM FRONT) ธีมปาร์คเกี่ยวกับกันดั้มโดยเฉพาะ และยังมีร้านขายสินค้าต่างๆ และกันดั้มคาเฟ่ ซึ่งมีกาแฟและขนมต่างๆ ที่ตกแต่งเป็นกันดั้ม
19.00 น.  รับประทานอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านใช้เวลาช้อปปิ้งอย่างคุ้มค่า
 
วันที่ 8 สนามบินฮาเนดะ-กรุงเทพฯ       
   สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินเพื่อกลับกรุงเทพฯ
00.20 น. ออกเดินทางจากสนามบินฮาเนดะ โดยการบินไทย เที่ยวบิน TG-661
05.25 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมประทับใจ และมีความสุข

Additional Information

month

10-ตุลาคม