ทัวร์ญี่ปุ่น┃AUTUMN LEAVES IN TOHOKU 7 D 5 N

อลังการใบไม้เปลี่ยนสี ภูมิภาคโทโฮคุตอนใต้

 เที่ยวเมืองนิกโก้ – คินูกาว่า
#
ขอพรศาลเจ้าโทโชคุ
# ขึ้นอาเคจิไดระโรปเวย์ชมวิว
  
วัดยามาเดระวัดแห่งบันไดพันขั้น
  ที่เที่ยวใหม่ !! หมู่บ้านโออุจิ จูกุ
 ระบายสีตุ๊กตาวัวแดง AKABEKO เครื่องรางปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย
 สัมผัสเสน่ห์ กินซังออนเซ็น เมืองน้ำพุร้อนกลางภูเขา
 น้ำตกฟุคุโรดะ 1 ใน 3 น้ำตกที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น
 พักออนเซ็น 1 คืน ท่ามกลางธรรมชาติทะเลสาบ ล้อมรอบด้วยใบไม้เปลี่ยนสี


เมนูแนะนำ

พบกับเมนูญี่ปุ่นเต็มอิ่ม  แบบดั้งเดิม
ลิ้มลอง แอปเปิ้ล ลูกใหญ่ สดๆจากต้น

บริการ ฟรี! Wifi บนรถ
บินตรง การบินไทย สะสมไมล์ 50%
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว พร้อมแช่ออนเซ็น
วันที่ รายการ อาหาร
1 กรุงเทพฯ-สนามบินนาริตะ            ( TG 640 : 22.10 – 06.20 น.)
2 สนามบินนาริตะ–นิกโก้-ศาลเจ้าโทโชกุ–อาเคจิไดระโรปเวย์–นาสุ
** ที่พัก NASU SHIOBARA BETTEI HOTEL หรือเทียบเท่า
3 นาสุ-หมู่บ้านโออุจิ จูกุ-ปราสาททสึรุกะ-Akabeko Making-อุระบันได
** ที่พัก URABANDAI ACTIVE RESORT HOTEL หรือเทียบเท่า
4 อุระบันได-วัดยามาเดระ-กินซัง ออนเซ็น-เซนได
** ที่พัก METROPOLITAN SENDAI HOTEL หรือเทียบเท่า
5 เซนได-สวนแอปเปิ้ล-น้ำตกฟุคุโรดะ-ฟุคุโรดะ ออนเซ็น
** ที่พัก YAMIZO HOTEL หรือเทียบเท่า
6 ฟุคุโรดะ-Hitachi Seaside Park -อิสระช้อปปิ้งชินจูกุ-โตเกียว
** ที่พัก METROPOLITAN HOTEL หรือเทียบเท่า
7 โตเกียว-วัดนาริตะซัน-อิออน พลาซ่า-สนามบินนาริตะ-กรุงเทพฯ      ( TG 677 : 17.25 – 21.55 น. )

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceFull Detail
11 ต.ค. 6217 ต.ค. 6268,900฿Download PDF
วันที่ 1  กรุงเทพฯ-สนามบินนาริตะ            
19.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูเข้า
**** ท่านกรุณานำกระเป๋าเดินทางใบใหญ่มาพบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ต้อนรับอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระในการ
22.30 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 640
 
วันที่ 2 สนามบินนาริตะ–นิกโก้-ศาลเจ้าโทโชกุ–อาเคจิไดระโรปเวย์–นาสุ
06.15 น เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรตรวจเช็คสัมภาระท่านให้เรียบร้อย
  เดินทางโดยรถบัสสู่  เมืองนิกโก้ เมืองเล็กๆ ที่เป็นดั่งประตูสู่ วนอุทยานแห่งชาตินิกโก้ และเป็นที่ที่มีชื่อเสียงในการตกแต่ง ศาลเจ้า ให้มีความวิจิตรตระการตาซึ่งจะมีชื่อเรียกกันว่า “ศาลเจ้าแบบโทโชกุ” และ เมืองนิกโก้แห่งนี้เป็น สุสานที่ฝังศพ ของ “โทกุงาวะ อิเอะยาสุ” ซึ่งเป็นต้นตระกูล โทกุงาวะ เอาไว้ อีกทั้งเมืองนี้ ถือได้ว่าเป็น ศูนย์กลางของศาสนาพุทธและชินโตมาหลายศตวรรษอีกด้วย … นำท่านชม “ศาลเจ้าโทโชกุ” สถาปัตยกรรมชั้นเยี่ยมของช่างฝีมือซึ่งหาไม่ได้ในปัจจุบัน เป็นการผสมผสานสถาปัตยกรรมระหว่างพุทธและชินโต สร้างโดยโชกุนรุ่นที่ 3 ของตระกูลโทกุงาวะ ภายในมีงานประติมากรรมที่เต็มไปด้วยอารมณ์และจินตนาการอย่างมากมาย เช่น มังกร 100 หัว, แมวนอนหลับ, มังกรหัวเราะ เป็นต้น
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  มุ่งหน้าสู่ อาเคจิไดระโรปเวย์ ระหว่างทางที่ไปจะผ่านเนินอิโรฮะ (Irohasaka) แล่นรถไปตามถนนลาดชันและคดเคี้ยวไปมาผ่านป่าอันอุดมสมบูรณ์และหุบเขาที่งดงาม ซึ่งเส้นทางนี้เป็นจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีที่มีชื่อเสียงติดอันดับต้นของประเทศญี่ปุ่น แต่ในช่วงฤดูใบไม้ผลิท่านจะได้ชมธรรมชาติที่เขียวชะอุ่ม ขึ้นกระเช้าชมวิวภูเขามากมายที่ซ้อนพาดกันอยู่ในระยะไกลๆ ที่ป่าด้านล่าง แม่น้ำไหลผ่านแมกไม้ นั่นคือแม่น้ำไดยะ เดินทางไม่นานนักจะมาถึงบริเวณลานชมวิว เป็นลานกว้างที่มีทิวทัศน์ 360 องศา ทางตะวันตกจะเห็นทะเลสาบชูเซนจิ กับน้ำตกเคงอนได้ในภาพเดียวอย่างน่าตื่นตาตื่นใจ นอกจากนี้ท่านอาจจะได้เห็นสายรุ้งใกล้กับแอ่งของน้ำตกอีกด้วย( สภาพอากาศมีผลต่อการขึ้นกระเช้า หากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยจะไม่สามารถขึ้นกระเช้าได้ )
  สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ที่พัก นาสุ ณ  NASU SHIOBARA BETTEI HOTEL หรือเทียบเท่า
19.00 น.  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  เชิญท่านพักผ่อน สไตล์นิปปอนกับ การแช่ออนเซ็น น้ำแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพ เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีขึ้นเสริมสุขภาพให้กระปรี่กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ ความอัศจรรย์แห่งการอาบน้ำแร่แบบญี่ปุ่นนี้เองทำให้มีคำกล่าวกันว่า หากมาที่ญี่ปุ่นแล้วมิได้ลงอาบน้ำแร่ก็เหมือนกับว่าท่านมาไม่ถึงญี่ปุ่น
 
วันที่ 3 นาสุ-หมู่บ้านโออุจิ จูกุ-ปราสาททสึรุกะ-Akabeko Making-อุระบันได
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางย้อนกลับไปหลายร้อยปีก่อนในสมัยเอโดะ ณ หมู่บ้านโออุจิ จูกุ หมู่บ้านแห่งนี้เป็นเสมือนแหล่งที่พัก ตั้งขนาบข้างถนนหลักที่มีชื่อว่าถนนชิโมสึเคะ (Shimotsuke) ถนนเส้นนี้เคยเป็นเส้นทางหลักในการคมนาคมและการค้า เชื่อมต่อระหว่างอาณาจักรไอสึ ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัด ฟุกุชิมะ และ จังหวัดนีงาตะ และเมืองอิไมชิ

ในสมัยก่อน การเดินทางต่างๆยังไม่สะดวกสบาย ทั้งโชกุนรวมทั้งขุนนางและพ่อค้าต่างต้องเดินทางด้วยเท้า และหมู่บ้าน โออุจิ จูคุแห่งนี้นับเป็นหนึ่งในเมืองที่เหล่านักเดินทางนิยมมาพักแรมในระหว่างการเดินทาง เนื่องจากที่นี่มีทั้งอาหารและแหล่งที่พักครบครัน แต่เมื่อกาลเวลาผ่านไปเส้นทางสายใหม่ถูกเปิดขึ้น ทำให้ผู้เดินทางผ่านหมู่บ้าน โออุจิ จูคุ ลดลงไปอย่างมาก

มุ่งหน้าสู่ ปราสาททสึรุกะ หรือเรียกอีกชื่อว่า ปราสาทไอสุ วากามัตซึ เนืองจากเคยเป็นปราสาทที่ยิ่งใหญ่แห่งแคว้น ไอสุ วากามัตซึ สร้างครั้งแรกในปี ค.ศ. 1927 โดยอาชินะ นะโอโมริ และภายหลังก็มาอยู่ใต้การครอบครองของไดเมียวคนสำคัญ ดาเตะ มาซามูเนะ แห่งแคว้นเซนได มีการบูรณะใหม่อีกครั้งในปี ค.ศ. 1965 จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ที่แสดงสิ่งของทางประวัติศาสตร์ย้อนยุคเอโดะ และบริเวณรอบนอกเป็นสวนสาธารณะ ที่นิยมมานั่งพักผ่อนหย่อนใจ

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  จากนั้นพาท่านเดินทางไปยัง Akabeko Making ซึ่งเป็นที่ผลิตและรวบรวมตุ๊กตาอะกาเบะโกะ ของขึ้นชื่อของฟุกุชิม่า เอาไว้มากมายโดยลักษณะของตุ๊กตาอะกาเบะโกะ จะมีลักษณะคล้ายวัว แล้วนำมาทาสีแดงซึ่งมีความเชื่อในเรื่องของความโชคดี นอกจากนี้ยังแนะนำวิธีการทำตุ๊กตาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน รวมทั้งให้ท่านได้ทดลองการระบายสีตุ๊กตา แบบฉบับของตัวเอง เพื่อเป็นของฝากติดมือกลับบ้านไปด้วย
  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก อุระบันได ธรรมชาติอันบริสุทธิ์ของจังหวัดฟุกุชิมะ ให้คุณได้เห็นความงามของสภาพแวดล้อมที่น่าอัศจรรย์เมื่อก้าวเข้าสู่เงาภูเขาบันได ณ ACTIVE RESORT URABANDAI HOTEL หรือเทียบเท่า
19.00 น.  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  หลังจากรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้ว เชิญท่านพักผ่อนกับการแช่ออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเสริมสุขภาพให้กระปรี๊กระเปร่า ผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ พร้อมดื่มด่ำกับบรรยากาศหลากสีสันของใบไม้เปลี่ยนสีที่ไล่สีจากบนยอดเขาจรดพื้นหญ้าซึ่งเป็นความงดงามที่สุดแสนจะบรรยาย
 
วันที่ 4   อุระบันได -วัดยามาเดระ-กินซัง ออนเซ็น-เซนได
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  มุ่งหน้าสู่ วัดยามาเดระ หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่าวัดริชชาคุจิ แต่คนจะรู้จักกันในนาม วัดยามาเดระมากกว่า ซึ่งมีความหมายว่า วัดบนภูเขา วัดแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็น “วัดแห่งบันไดพันขั้น” จัดเป็นสถานที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก ถูกค้นพบมามากกว่า 1000 ปีที่แล้ว มีขั้นบันได 1015 ขั้น ที่จะเดินขึ้นไปถึง มีวัดศาสนาพุทธอยู่หลากหลายตามข้างทาง และเป็นที่ที่ Matsuo Basho นักแต่งกลอนไฮคุชื่อดัง ได้มาเยี่ยมที่นี้เมื่อ 300 ปีก่อนและได้แต่งกลอนหนึ่ง ที่โด่งดังมากจนถึงปัจจุบันนี้
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  จากนั้นนำท่านสู่ กินซัง ออนเซ็น เป็นเมืองน้ำพุร้อนที่เงียบสงบในภูเขาของจังหวัดยามากาตะ ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่รอบเหมืองแร่เงินที่ได้ปรับปรุงและพัฒนาใหม่ มีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆของประเทศญี่ปุ่นว่าเป็นเมืองออนเซนที่สวยงามที่สุด ใจกลางเมืองกินซังออนเซน ถูกจัดให้เป็นเขตเดินเท้าเท่านั้น เนื่องจากถนนแคบ และไม่มีที่สำหรับจอดรถ จึงทำให้เมืองแห่งนี้เงียบสงบมากขึ้น  และในช่วงฤดูหนาวทัศนียภาพก็จะดูสวยงามขึ้นด้วยหิมะตามทางเดินและหลังคา อิสระให้ท่านเดินเล่นเที่ยวชมความงดงามของเมือง
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเซนได เมืองที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคโทโฮคุ และมีประชากรราวๆ 1 ล้านคนแวดล้อมไปด้วย กำแพงปราสาทและต้นไม้ จนได้ชื่อว่าเป็น City of Trees
19.00 น.  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก เซนได ณ METROPOLITAN SENDAI HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 5  เซนได-สวนแอปเปิ้ล-น้ำตกฟุคุโรดะ-ฟุคุโรดะ ออนเซ็น
07.00 น.   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ สวนแอปเปิ้ล เพลิดเพลินกับการชิมและเลือกชมแอปเปิ้ลของชาวญี่ปุ่นที่มีการปลูกอย่างพิถีพิถันและได้รับการดูแลเอาใจใส่ทุกขั้นตอน ทำให้ผลของแอปเปิ้ลนั้นมีรสชาติ หวานกรอบ ท่านจะได้ชมถึงวิธีการเก็บแอปเปิ้ลและที่สำคัญท่านยัง สามารถชิมแอปเปิ้ลในไร่นี้ได้ และท่านยังสามารถซื้อกลับมาเป็นของฝากแก่คนที่บ้านได้อีกด้วย
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  จากนั้นนำท่านสู่ น้ำตกฟุคุโรดะ 1 ใน 3 ของน้ำตกที่มีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่น น้ำตกจะไหลผ่านหน้าผาหินยักษ์ขนาดใหญ่ไล่ระดับลงมา 4 ชั้น จึงเรียกอีกชื่อหนึ่งได้ว่า “น้ำตก 4 ชั้น” มีจุดชมวิวที่จะทำให้ท่านเห็นน้ำตกอย่างใกล้ชิด และเพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันสวยงามในทุกฤดูกาล โดยเฉพาะในฤดูใบไม้ร่วง ทั้งฉากหน้าและฉากหลังของน้ำตก ถูกแต่งแต้มด้วยสีสันของใบไม้เปลี่ยนสีอย่างงดงามอลังการ
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก ฟุกุโรดะ ออนเซ็น ณ YAMIZO HOTEL หรือเทียบเท่า
19.00 น.   รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  หลังจากรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้ว เชิญท่านพักผ่อนกับการแช่ออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเสริมสุขภาพให้กระปรี๊กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่
 
วันที่ 6  ฟุคุโรดะ ออนเซ็น-Hitachi Seaside Park-ช้อปปิ้งชินจูกุ-โตเกียว
07.00 น.   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  นำท่านมุ่งหน้าสู่ สวนดอกไม้ฮิตาชิไคฮิน หรือ Hitachi Seaside Park ในเมืองฮิตาชินากะ สวนแห่งนี้มีขนาดกว่า 153 เฮกเตอร์ และเต็มไปด้วยดอกไม้นานาพรรณที่ถูกจัดแต่งอย่างสวยงาม ที่บานสะพรั่งเต็มท้องทุ่ง ซึ่งทิวทัศน์ที่ได้มองผ่านเนินเขาเวลาที่ ต้นโคเคีย เปลี่ยนสีเป็นสีแดงเป็นภาพที่สวยงามดึงดูดสายตานักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมเป็นอย่างมาก(การเปลี่ยนสีของต้นไม้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  สมควรแก่เวลาเข้าสู่ ชินจูกุ ย่านช้อปปิ้งซึ่งมีความเจริญอันดับหนึ่งของกรุงโตเกียว ในปัจจุบันที่ถูกขนานนามว่า ศูนย์กลางที่สองแห่งนคร ศูนย์รวมของร้านค้าที่จัดแต่งหรูหราน่ารักหลากสไตล์  รวมถึงร้านขายสินค้าชื่อดังเป็นที่นิยมทั้งชาวญี่ปุ่น และท่องเที่ยวที่มาเยือนร้าน 100 yen สินค้าภายในร้านจะราคา 100 เยน เท่ากันหมด ที่มีทั้งเครื่องสำอาง กิ๊ฟช๊อป ขนม และสินค้ามากมายที่ท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของฝาก-ของขวัญกลับบ้านได้ในราคาสบายกระเป๋า อิสระท่านเพลิดเพลินกับการจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าถูกใจ อาทิ นาฬิกาแบรนด์เนม อุปกรณ์อีเลคทรอนิค กล้องถ่ายรูปดิจิตอล หรือสินค้าเอาใจคุณผู้หญิง อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่นวัยรุ่น กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่น  (ไม่รวมอาหารค่ำ เพื่อให้ท่านมีเวลาอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย)
  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โตเกียว ณ METROPOLITAN HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 7  มหานครโตเกียว-วัดนาริตะซัน-อีออน พลาซ่า-สนามบินนาริตะ-กรุงเทพฯ      
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ วัดนาริตะซัน วัดที่เป็นเสมือนสำนักงานใหญ่ของ “โรงเรียนสอนศาสนา”ของลัทธิชินกอน  สร้างเสร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปี 940 จุดเด่นของวัดนี้ คือ “เทวรูป ฟุโดเมียวโอ”  ซึ่งเป็นเทพขั้นสูงของลัทธินี้และตลอดทั้งปีจะมีผู้มาสักการะรวมทั้งมาทำบุญยังวัดแห่งนี้ เป็นจำนวนมากกว่า 10 ล้านคนขึ้น
  จากนั้นพาท่านสู่แหล่งช้อปปิ้งทันสมัยขนาดใหญ่ของเมืองนาริตะ  ณ อิออน พลาซ่า อิสระให้ท่านได้เลือกชมซื้อหาสินค้าจากร้านค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ของแต่งบ้าน ของที่ระลึก ฯลฯ สนุกสนานกับการจับจ่ายสินค้าร้าน 100 เยน สินค้าทุกอย่างในร้านราคาชิ้นละ 100 เยน และภายในอาคารนั้นยังมี ห้างจัสโก้  ให้ท่านได้เลือก ช้อปปิ้งกันต่ออย่างเพลิดเพลินอีกด้วย
  (ไม่รวมอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านใช้เวลาอย่างคุ้มค่า)
  สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินเพื่อกลับกรุงเทพฯ
17.30 น.  ออกเดินทางจากนาริตะ โดยการบินไทย เที่ยวบิน TG-677 (โดยเครื่องบิน AirBus A380)
22.30 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมประทับใจ และมีความสุข

Additional Information

month

10-ตุลาคม