ทัวร์ญี่ปุ่น┃AMAZING KANSAI NEWYEAR JP7D300120B

 ชม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำไคยูคัง ซึ่งมีสัตว์มากกว่า 30,000 ชนิด

ฟูชิมิ อินาริ ชายส์ อลังการ ซุ้มโทรอิ เรียงยาวกว่า 4,000 เมตร

ปราสาทคินคาคูจิ ที่พักตากอากาศของ โชกุน ผู้โด่งดังจากภาพยนตร์เรื่อง เณรน้อยเจ้าปัญญาอิคคิวซัง

โกเบ ทาวเวอร์ สถาปัตยกรรมสุดล้ำของญี่ปุ่น

 

 

เมนูแนะนำ

-เต็มอิ่มกับบุฟเฟต์ปิ้งย่าง และบุฟเฟต์นานาชาติ
-พลาดไม่ได้ หมูทอดมิโสะ ขึ้นชื่อนาโงย่า

บินตรง การบินไทย สะสมไมล์ 50%
โรงแรม : 4-5 ดาว
บริการ ฟรี! Wifi บนรถ
วันที่ รายการ                 อาหาร
1 กรุงเทพฯ-สนามบินคันไซ ( TG 622 : 23.59 – 07.30 น.)
2 สนามบินคันไซ-พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำไคยูคัง-อิสระช้อปปิ้งชินไซบาชิ-Festival of the Light -โอซาก้า
** ที่พัก HANSHIN OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่า
 
3 โอซาก้า-ตลาดคุโรมอน—ย่านไชน่าทาวน์ย่านโมโตมาจิโกเบ ทาวเวอร์-โอซาก้า
**
ที่พัก  HANSHIN OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่า
 
4 โอซาก้า-ปราสาทโอซาก้า (ชมด้านนอก)-ปราสาททองคินคาคุจิ-เดินเล่นย่านกิออง-เกียวโต
** ที่พัก   HEIHAN GRANDE KYOTO HOTEL หรือเทียบเท่า
 
5 เกียวโต-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ชายนส์-Jazz Dream Outlet-Nabana No Sato-นาโงย่า
** ที่พัก   NAGOYA TOKYU HOTEL หรือเทียบเท่า
6 นาโงย่า-ศาลเจ้าโอสึคันนง-อิสระช้อปปิ้งซะคาเอะ-อิออนพลาซ่า-สนามบินนาโงย่า    
7 สนามบินนานาชาติชูบุเซนแทร์-กรุงเทพฯ  (TG 647 : 00.30-04.30 น.)
วันที่ 1  กรุงเทพฯ-สนามบินคันไซ
20.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 3 Row D 17-19 
กรุณานำกระเป๋าเดินทางใบใหญ่มาพบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ต้อนรับอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระบริเวณD 17-19 ก่อนนำไปเช็คเข้าเครื่องของ สายการบินไทย
23.33 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 622
 
วันที่ 2 สนามบินคันไซ-พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำไคยูคัง-อิสระช้อปปิ้งชินไซบาชิ-Festival of the Light โอซาก้า
07.00 น. ถึงสนามบินคันไซ โอซาก้า ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองตรวจเช็คสัมภาระท่านให้เรียบร้อย
  นำท่านชม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำไคยูคัง (Kaiyukan Aquarium)พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำซึ่งมีขนาดใหญ่ของโลก จัดแสดงโดยใช้หัวข้อว่า วงแหวนแห่งไฟ และ วงแหวนแห่งชีวิต ซึ่งมีพื้นฐานแนวความคิดที่ว่าโลกที่มีแผ่นดินไหวและภูเขาไฟประทุกับสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่อาศัยอยู่บนโลกเป็นระบบสิ่งชีวิตหนึ่งที่ต่างก็เกื้อกูลซึ่งกันและกัน การเข้าชมในไคยูคังจะเริ่มต้นจาก “ถ้ำทะเลประตูน้ำ” จากนั้นต่อไปที่ “ป่าญี่ปุ่น” ที่มีแสงอาทิตย์สาดส่องลงมา แล้วเดินวนเป็นวงกลมจากชั้นบนลงมาจนถึงด้านล่าง ซึ่งการเดินลงมานี้จะเป็นการเดินวนรอบแทงก์ “มหาสมุทรแปซิฟิก” ที่ตั้งอยู่บริเวณศูนย์กลางของพิพิธภัณฑ์เป็นจำนวน2รอบ แทงก์ “มหาสมุทรแปซิฟิก” นี้มีปริมาณน้ำ 5,400 ตันและมีปลาฉลามวาฬซึ่งเป็นปลาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกแหวกว่ายอยู่ ที่ไคยูคังนอกจากปลาต่าง ๆ แล้วยังมีการแสดงสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ เช่น สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ, สัตว์เลื่อยคลาน, นก, สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม, สัตว์ไร้กระดูกสันหลังและพืชโดยรวมกันทั้งหมดแล้วมี 580 ชนิด 30,000 ชิ้น เพื่อจำลองธรรมชาติในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร : อิ่มอร่อยกับเซ็ทอาหารญี่ปุ่น
  ถึงช่วงเวลาที่ทุกท่านรอคอย เดินทางเข้าสู่ ชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้งใหญ่ที่สุดของนครโอซาก้า พอมีเวลาให้ท่านเลือกหาซื้อของต้องใจนานาชนิด อาทิ เครื่องสำอางค์ เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ
 17.30 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร : อิ่มอร่อยกับเซ็ตอาหารญี่ปุ่น
  นำท่านชมเทศกาลประดับไฟในเมืองโอซาก้า ณ Festival of the Light Osaka ตลอดถนน Mido-suji Illumination จากบริเวณสี่แยก Hanshin-mae ไปจนถึงสี่แยก Namba-Nishiguchi เป็นระยะทางกว่า 4 กิโลเมตร ถนนสายนี้ได้รับการบันทึกสถิติ ว่าเป็นถนนที่มีต้นไม้ประดับไฟมากที่สุดของโลก
  สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ที่พัก โอซาก้าHANSHIN OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่า

เชิญท่านพักผ่อนกับการแช่ออนเซ็นส่วนตัว ด้วยน้ำที่ส่งตรงมายังห้องของคุณ เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเสริมสุขภาพให้กระปรี๊กระเปร่า ผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่

**อิสระท่าน Countdown ในเมืองโอซาก้าตามอัธยาศัย**
 
วันที่ 3 โอซาก้า-ตลาดคุโรมอน—ย่านไชน่าทาวน์-ย่านโมโตมาจิ-โกเบ ทาวเวอร์-โอซาก้า
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  พาท่านสู่ ตลาดคุโรมอน ตลาดสดซึ่งมีร้านค้าส่งและปลีกเรียงรายอยู่ มีประวัติมาตั้งแต่สมัยเอโดะตอนปลาย กินอาณาเขต ตั้งแต่แถว Sennichimae ไปทางใต้ราว 580 เมตร สองข้างทางเรียงรายไปด้วยร้านปลาสด ผัก ผลไม้ ผักดอง ร้านอาหาร  ฯลฯ ราว 180 ร้าน ในวันธรรมดาจะมีพ่อค้าหรือพ่อครัวร้านอาหารในโอซาก้าพากันมาจับจ่ายซื้อหาวัตถุดิบไปประกอบ อาหาร ประวัติของตลาดเริ่มจากราว ค.ศ.1822-1823 ซึ่งเป็นช่วงที่เริ่มมีพ่อค้าแม่ค้าจากจังหวัดวาคายาม่าและเมืองซาไกนำ ปลาสด มาขายที่ประตูดำ (Kuromon) ของวัด Enmei-ji  จนกระทั่งถึงราวปี 1912 ก่อนที่จะเกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ ผู้คนยังคง เรียกตลาดดังกล่าวว่า ตลาด Enmeiji อยู่ ต่อมา เมืองโอซาก้าทั้งเมืองต้องเสียหายจากระเบิดในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง  เมื่อสงครามเสร็จสิ้นลง ผู้คนจึงร่วมกันปฏิรูปเมืองและตลาด เปลี่ยนชื่อมาเป็นตลาด Kuromon เช่นทุกวันนี้

นำท่านสู่ เมืองโกเบ เมืองท่าที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเฮียวโกะ ตัวเมืองโกเบนั้นตั้งอยู่ระหว่างทะเลและเทือกเขาร็อกโกะ และยังเป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมที่หลากหลาย ซึ่งได้รับอิทธิพลจากตะวันตก จีน และญี่ปุ่น เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อว่านำสมัยอีกแห่งของญี่ปุ่น

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร : อิ่มอร่อยกับเซ็ทอาหารญี่ปุ่น
  นำท่านสู่ ย่านนันกิมาจิ ศูนย์กลางเขตชุมชนคนจีน หรือ ไชน่าทาวน์  ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคคันไซ บริเวณนี้ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยพ่อค้าชาวจีนที่มาตั้งรกรากในอ่าวโกเบ หลังมีการเปิดให้ชาวต่างชาติเข้ามาค้าขายในญี่ปุ่น ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1868 ต่อมา ไชน่าทาวน์ ก็เป็นที่รู้จักกันในชื่อ Nankinmachi ย่านที่นำวัฒนธรรมต่าง ๆ เข้ามาเผยแพร่โดยเฉพาะอาหารจีนสูตรอร่อย และร้านอาหารริมทางอีกมากมาย เชิญท่านลิ้มลอง เนื้อโกเบย่าง ที่มีตั้งแต่ต้นถนนยันท้ายถนนให้จุใจไปเลยทีเดียว ห่างเพียงแค่ถนนกั้น ท่านจะพบกับความทันสมัย ย่านโมโตมาจิ แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในโกเบ
ทำให้ย่านโมโตมาจิและย่านนันกิมาจิ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากนำท่านชม โกเบ ทาวเวอร์ (ด้านนอก) Kobe Port Tower แลนด์มาร์คของโกเบ หอคอยสีแดงสดโครงสร้างเหมือนท่อแห่งแรกของโลก และรูปทรงไฮเปอร์โบล่า ที่ตรงกลางมีลักษณะคอดเว้าเข้าด้านใน คล้ายกับกลองซึซึมิเครื่องดนตรีของญี่ปุ่น มีการประดับไฟยามค่ำคืนเป็นที่แรกของญี่ปุ่น จนได้รับรางวัลจากแวดวงสถาปัตยกรรมและไฟประดับมากมาย
19.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร : เต็มอิ่มกับบุฟเฟต์นานาชาติ และไลน์อาหารมากมาย
  สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ที่พัก โอซาก้าHANSHIN OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่า

เชิญท่านพักผ่อนกับการแช่ออนเซ็นส่วนตัว ด้วยน้ำที่ส่งตรงมายังห้องของคุณ เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเสริมสุขภาพให้กระปรี๊กระเปร่า ผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่

 
วันที่ 4

โอซาก้า-ปราสาทโอซาก้า (ชมด้านนอก)-ปราสาททองคินคาคุจิ-เดินเล่นย่านกิออน-เกียวโต

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านมุ่งหน้าสู่ ปราสาทโอซาก้า เป็นปราสาทที่อลังการและยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น สัญลักษณ์โดดเด่นของโอซาก้าซึ่งโอบล้อมด้วยกำแพงหินแกรนิตขนาดใหญ่โดยแรงงานชาวญี่ปุ่นในสมัยโบราณกว่าหมื่นคนเพื่อระดมสร้างเสร็จสิ้นภายในเวลา 3 ปี สร้างได้อย่างประณีตงดงามและมหัศจรรย์ยิ่ง ชมความงามพร้อมบันทึกภาพเป็นที่ระลึก สร้างโดยโชกุน โตโยโตมิ ฮิเดโยชิ เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของโอซาก้า โอบล้อมด้วยกำแพงหินแกรนิตขนาดใหญ่ ซึ่งแรงงานสมัยโบราณสร้างได้อย่างประณีตงดงามมาก
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร: อิ่มอร่อยกับเซ็ทอาหารญี่ปุ่น
  จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เกียวโต เมืองหลวงเก่าแก่ของญี่ปุ่นนานนับพันปี ก่อนจะย้ายเมืองหลวงมาเปลี่ยนเป็นเอโดะ (คือโตเกียวในปัจจุบัน) เพื่อเข้าสู่ คินคาคูจิ หรือ ปราสาททอง (Golden  Pavilion) เดิมนั้นเป็นสถานที่พักตากอากาศของ โชกุนโยชิมิสึ แห่งตระกูลอาชิคางะ ผู้โด่งดังมาจากภาพยนตร์เรื่อง เณรน้อยเจ้าปัญญาอิคคิวซัง ปราสาทนี้สร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 1955 หลังจากที่ได้  ถูกไฟไหม้ไปเมื่อปี ค.ศ.1950 ซึ่งได้ถอดแบบจำลองโครงสร้างจากของจริงในยุคศตวรรษที่ 14 ตัวอาคารมี  3 ชั้น ตัวเรือนเป็นสีทองจาก  ทองคำเปลว  จุดเด่นของปราสาทแห่งนี้ก็คือ รูปหล่อนกฟีนิกซ์บนยอดปราสาท โดยรอบปราสาทมีลำธารใสสะอาดทำให้เกิดภาพสะท้อนผิวน้ำแสนสวยราวภาพวาดและภายในบริเวณปราสาทนั้นมีสวนญี่ปุ่นจัดแต่งไว้อย่างสวยงาม

นำท่านเข้าสู่ ย่านกิออง ถนนสายเกอิชาอันเลื่องชื่อของเกียวโต โดยสองข้างทางจะเป็นร้านนํ้าชาและร้านอาหารนานาชนิด ย่านนี้แต่เดิมเรียกว่า ย่านฮานามาจิ ซึ่งเป็นย่านราตรีแบบสมัยเก่าที่ยังคงรักษาความเก่าแก่ไว้ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ร้านขายของ ก็ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี ปัจจุบันก็ยังคงหลงเหลือบรรยากาศของชาวญี่ปุ่นสมัยโบราณให้ท่านได้เห็นกันอยู่ ถ้าโชคดีท่านอาจจะได้พบกับ เกอิชา (Geisha) มีหน้าที่คอยบริการและสร้างความบันเทิงให้กับแขกที่มารับประทานอาหาร ทั้งร้องเพลง เต้นรำ เล่นดนตรี เล่นเกม ตลอดจน เป็นคู่สนทนากับแขกในเรื่องต่างๆ เกอิชาและไมโกะ จะแต่งกายด้วยชุดกิโมโนที่มีสีสวยสะดุดตาโดยใช้เนื้อผ้าชั้นดี ทาหน้าและไหล่ด้วยแป้งขาว อิสระให้ท่านเพลินเพลินและช้อปปิ้งซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร : อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์ปิ้งย่างชื่อดัง
  นำท่านเข้าที่พัก เกียวโต  HEIHAN GRANDE KYOTO หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 5 เกียวโต-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ชายนส์-Jazz Dream Outlet-Nabana No Sato-นาโงย่า
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเข้าชม ฟูชิมิ อินาริ ชายส์ หรือ ศาลเจ้าพ่อจิ้งจอกขาว สร้างขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจ ของกลุ่มชาวนาเพื่อบูชา สุนัขจิ้งจอก ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นทูตส่งสารของเทพเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยว สัมผัสความสง่างาม โทริอิ หรือ ซุ้มประตู ญี่ปุ่นโบราณจำนวนมากกว่าหมื่นคู่ซุ้มประตู ตั้งเรียงรายกันจนกลายเป็น อุโมงค์โทรอิ รวมแล้วความยาวประมาณ 4,000 เมตร ด้วยเงินบริจาคของแรงแห่งศรัทธาบรรดานักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จสร้างถวายสักการะ ณ ศาลเจ้าแห่งนี้ที่เราท่านคุ้นตา

ด้วยเสา ไม้สีแดง ในฉากภาพยนตร์ดัง เกอิชา ระหว่างทางมีร้านขาย อุด้งจิ้งจอก หรือ คิสึเนะ อุด้ง ท่านคงปฏิเสธไม่ได้ที่จะแวะลองลิ้มรสชาติความอร่อย

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร : อิ่มอร่อยกับ เซ็ตอาหารญี่ปุ่น
  ช่วงเวลาที่รอคอย Mitsui Outlet Jazz Dream ท่านจะได้พบสินค้าแบรนดังทั้งในและต่างประเทศหลากหลายแบรน นอกจากนี้ ยังมีหมวดสินค้าอื่น ๆ อาทิเช่น รองเท้า กระเป๋า ของเล่น ซึ่งทุกชิ้นเป็นของแท้ราคาถูกพิเศษกว่าในสรรพสินค้า พร้อมให้ทุกท่านได้จับ

นำท่านเยี่ยมชม Nabana no sato สวนดอกไม้ที่รวบรวมดอกไม้จากที่ต่างๆ ทั้งในญี่ปุ่นและนอกประเทศหลายสายพันธุ์ จัดสรรดอกไม้เต็มพื้นที่ 43,000 ตารางเมตร จึงเป็นสวนที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น พลาดไม่ได้กับ เรือนกระจกขนาดใหญ่ที่เรียกว่า Begonia Garden ซึ่งเป็นฉากที่เหมือนภาพวาด ส่วนสวน Rose Garden จะมีดอกกุหลาบมากกว่า 800 สายพันธุ์บานสะพรั่ง พร้อมเทศกาลประดับไฟ หลากสีกว่าแสนดวงที่ใช้ประดับประตาเต็มพื้นที่สวน ไฟประดับที่นี่ถือเป็นหนึ่งในสิบไฟประดับที่สวยงามที่สุดของญี่ปุ่นเลยทีเดียว แต่ละปีธีมที่ใช้ประดับตกแต่งจะแตกต่างกันออกไป

19.00 น. อิสระอาหารค่ำ เพื่อให้ท่านใช้เวลาในการเก็บภาพประทับใจอย่างคุ้มค่า
  จากนั้น นำท่านเข้าที่พัก นาโงย่า NAGOYA TOKYU HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 6 นาโงย่า-ศาลเจ้าโอสึคันนง-อิสระช้อปปิ้งซะคาเอะ-อิออนพลาซ่า-สนามบินนาโงย่า
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านสู่ ศาลเจ้าโอสึคันนง เป็นหนึ่งในสามของศาลเจ้าบูชาเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น และเป็นวัดประจำตระกูลโอดะ นอกจากนี้ยังมีวัดบันโชจิซึ่งโทกุงาวะ อิเอะยาสุเคยพักอยู่เมื่อครั้งเป็นตัวประกัน อันเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของย่านโอสึ เป็นเมืองที่ผสมผสานระหว่างประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมสมัยใหม่ และยังเป็นจุดท่องเที่ยวยอดฮิตที่สุดของนาโกย่า อีกด้วย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร : ลิ้มลองหมูทอดชิ้นใหญ่ กรอบนอกนุ่มใน ชื่อดังเมืองนาโงย่า
  นำท่านสู่ ซาคาเอะ ย่านช้อปปิ้งและแหล่งบันเทิงยามราตรี สินค้าแบรนด์เนมจากทุกมุมโลก เรียงรายอยู่บนถนนสายนี้ อีกทั้งยังมีห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ที่บ่งบอกถึงความมีระดับให้เลือกอย่างมากมาย และยังมีจุดชมวิวที่จะทำให้เห็นถนนสายนี้ และตัวเมืองนาโกยาอย่างชัดเจน คือ ตึกทีวีของนาโกยา ซึ่งมีลักษณะคล้ายโตเกียวทาวเวอร์แต่มีอายุที่เก่าแก่มากกว่า

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อิออนพลาซ่า ช้อปปิ้งมอลล์ขนาดใหญ่ อิสระท่านได้เลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า กระเป๋า-รองเท้า ของแต่งบ้าน ของที่ระลึก ฯลฯ ภายในอาคารยังมี ห้างจัสโก้ ให้ท่านช้อปปิ้งต่ออย่างเพลิดเพลิน

สนุกสนานกับการจับจ่ายสินค้าของร้าน 100 Yen ซึ่งสินค้าทุก ๆ อย่างในร้านราคาชิ้นละ 100 เยน ไม่ลืมแวะซื้อของฝากทางกรุงเทพฯ อาทิ ขนมโมจิ, เบนโตะ, ผลไม้สด และแห้ง, ลูกอมขนมขบเคี้ยว ฯลฯ

อิสระรับประทานอาหารค่ำเพื่อให้ท่านใช้เวลาช้อปปิ้งอย่างคุ้มค่า

สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินเพื่อกลับกรุงเทพฯ

 
วันที่ 7 สนามบินนานาชาติชูบุเซนแทร์-กรุงเทพฯ
00.30 น. ออกเดินทางจากนาโงย่า โดยการบินไทย เที่ยวบิน TG-647
04.30 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมประทับใจ และมีความสุข