ทัวร์ญี่ปุ่น┃ SAKURA IN AUTUMN JP6D081119

 Obara Shikizakura ชื่นชมใบไม้แดงไปพร้อมกับดอกซากุระในช่วงปลายปี

 โครังเค สถานที่ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่มีชื่อเสียงอันดับหนึ่งของภูมิภาคชูบุ

 วนอุทยานแห่งชาติเมจิ โนะ โมริ มิโน ชมความงามน้ำตกพร้อมใบไม้แดง

 Nabana No Sato ชม Illuminationหลากสีกว่าแสนดวง

 Nabana No Sato ชม Illuminationหลากสีกว่าแสนดวง

เมนูแนะนำ

เต็มอิ่มกับบุฟเฟต์ชาบูชาบูขาปูและอาหารทะเลสดๆ

 พลาดไม่ได้ลูกพลับหวานฉ่ำ และ ไอศครีมรสโชยุ

บริการ ฟรี! Wifi บนรถ
บินตรง การบินไทย สะสมไมล์ 50%
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว พร้อมแช่ออนเซ็น
บุฟเฟต์ปู!!
วันที่ รายการ อาหาร
1 กรุงเทพฯ-นาโงย่า ( TG 644 : 00.05 – 08.00 น.)
2 กรุงเทพฯ-พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำท่าเรือนาโงย่า-Jazz Dream Outlet-Nabana No Sato-นาโงย่า
** ที่พัก NAGOYA TOKYU HOTEL หรือเทียบเท่า
 
3 นาโงย่า-ปราสาทนาโงย่า-โครังเค-โอบาระ (Obara Shikizakura) -ทะเลสาบบิหวะ
** ที่พัก OTSU PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า
     
4 ทะเลสาบบิหวะ-รถไฟโทร็อคโกะ-ป่าไผ่อาราชิยามา-วนอุทยานแห่งชาติเมจิ โนะ โมริ มิโน
โอซาก้า ** ที่พัก GRANVIA OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่า
     
5 โอซาก้า–อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยหรือเลือกซื้อทัวร์ Universal studio Japan -โอซาก้า
** ที่พัก GRANVIA OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่า
   –
6 โอซาก้า-สวนลูกพลับ-อิออนพลาซ่า-สนามบินคันไซ-กรุงเทพฯ    ( TG 673 : 17.35 – 21.25 น.)      –

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceFull Detail
8 พ.ย. 6213 พ.ย. 6256,900฿Download PDF
12 พ.ย. 6217 พ.ย. 6254,900฿Download PDF
วันที่ 1  กรุงเทพฯ – สนามบินนาโงย่า
20.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูเข้า
****  ท่านกรุณานำกระเป๋าเดินทางใบใหญ่มาพบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ต้อนรับอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระในการ
วันที่ 2 กรุงเทพฯ-พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำท่าเรือนาโงย่า-Jazz Dream Outlet-Nabana No Sato-นาโงย่า
00.05 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่ญี่ปุ่น โดยการบินไทยเที่ยวบิน TG-644
08.00 น. ถึงสนามบินนานาชาติชูบุ เซนแทร์น เมืองนาโงย่า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และ
  นำท่านชม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำท่าเรือนาโงย่า พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจัดแสดงนิทรรศการสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทางทะเล เช่น โลมา ปลาวาฬ และปลาวาฬเบลูก้า เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีสิ่งมีชีวิตทางทะเลอื่น ๆ ที่อาศัยอยู่ระหว่างญี่ปุ่น และมหาสมุทร แอนตาร์ กติกอีกมากมาย ชมการแสดงของสัตว์น้ำเช่น วาฬเบลูก้า วาฬเพชฌฆาต เป็นต้น
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร : อิ่มอร่อยกับเซ็ทอาหารญี่ปุ่น
  สู่ช่วงเวลาที่รอคอย Mitsui Outlet Jazz Dream ท่านจะได้พบสินค้าแบรนดังทั้งในและต่างประเทศหลากหลายแบรน นอกจากนี้ ยังมีหมวดสินค้าอื่น ๆ อาทิเช่น รองเท้า กระเป๋า ของเล่น ซึ่งทุกชิ้นเป็นของแท้ราคาถูกพิเศษกว่าในสรรพสินค้า พร้อมให้ทุกท่านได้จับ
  นำท่านเยี่ยมชม Nabana no sato สวนดอกไม้ที่รวบรวมดอกไม้จากที่ต่างๆ ทั้งในญี่ปุ่นและนอกประเทศหลายสายพันธุ์ สลับสับเปลี่ยนดอกไม้ตามแต่ละฤดูกาล ซึ่งจุดเด่นในฤดูหนาวของสวนดอกไม้นี่คือ ไฟประดับหลากสีกว่าแสนดวงที่ใช้ประดับประตาเต็มพื้นที่สวน ไฟประดับที่นี่ถือเป็นหนึ่งในสิบไฟประดับที่สวยงามที่สุดของญี่ปุ่นเลยทีเดียว แต่ละปีธีมที่ใช้ประดับตกแต่งจะแตกต่างกันออกไป( ไม่รวมอาหารค่ำ เพื่อให้ท่านใช้เวลาในการเก็บภาพประทับใจอย่างคุ้มค่า )
  จากนั้น นำท่านเข้าที่พัก นาโงย่า ณ  NAGOYA TOKYU HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 3 นาโงย่า-ปราสาทนาโงย่า-โครังเค-โอบาระ (Obara Shikizakura) -ทะเลสาบบิหวะ
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านสู่ ปราสาทนาโงย่า ปราสาทที่มีความสวยงามไม่แพ้ปราสาทอื่นๆ ซึ่งตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางเมือง ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1612  โดยโชกุนโตกุงาวะ อิเอะยาสุ เพื่อเป็นฐานอำนาจความมั่นคงและป้องกันการโจมตีจากทางเมืองโอซาก้า ต่อมาถูกทำลายจนเสียหายยับเยิน ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2  ปัจจุบันได้รับการสร้างขึ้นใหม่เลียนแบบปราสาทหลังเดิม ในปี ค.ศ. 1959 ปัจจุบันภายในปราสาทปรับเป็นพิพิธภัณฑ์ให้นักท่องเที่ยวได้ชม ภายในปราสาทแห่งนี้ได้เก็บรวบรวมสิ่งล้ำค่าทางประวัติศาสตร์มากมาย อาทิ ข้าวของเครื่องใช้ ยุทโธปกรณ์ของเหล่าซามูไรในสมัยโบราณ โดยบนยอดปราสาทนั้นมี รูปสลักปลาหัวเสือทองคำอยู่หนึ่งคู่ ซึ่งเรียกว่าคิงชะจิ อัน เป็นเครื่องรางสำหรับป้องกันอัคคีภัย และเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจขุนนางศักดินา ส่วนบริเวณภายนอกปราสาทยังมีสวนสวยจัดแบบสไตล์ญี่ปุ่น
  นําท่านชมใบไม้แดง ณ โครังเค หนึ่งในสถานที่ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่มีชื่อเสียงอันดับหนึ่งของภูมิภาคชูบุสําหรับเสน่ห์ขอโครังเค อยู่ที่เหล่าต้นโมมิจิหรือใบเมเปิ้ลญี่ปุ่นจํานวนถึง 4,000 ต้น ซึ่งทําให้บริเวณโครังเคถูกแต่งแต้มด้วยสีสันของต้นโมมิจิที่เปลี่ยนสีใบไม้เป็นสีแดงสีส้มและสีเหลือง อย่างงดงามอลังการ  อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจสีสันแห่งฤดูกาลที่มีฉากหลังเป็นสายนํ้าเล็กๆ พร้อมกับสะพานไทเก็ตทสึเคียว ( Taigetsukyo ) สีแดงสดเอกลักษณ์อีกแห่งของโครังเค หรือ จะเดินลอดผ่านอุโมงค์ใบไม้แดง ส้ม เหลือง ตามอัธยาศัย ( Momiji Tunnel )
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร : อิ่มอร่อยกับ เซ็ทอาหารญี่ปุ่น
  นำท่านชม Obara Shikizakura สถานที่ที่ท่านสามารถชื่นชมใบไม้แดงไปพร้อมกับดอกซากุระในช่วงปลายปี สีส้มแดงของใบเมเปิ้ลตัดกับสีชมพูของดอกซากุระงดงามน่าดูยิ่งนัก ซากุระของที่นี่เป็นซากุระพันธุ์ที่มีชื่อว่า Shiki zakura (Four season cherry blossom ) ที่จะบานสองครั้งใน 1 ปี นั่นคือฤดูใบไม้ผลิ และฤดูใบไม้ร่วง อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย ( การเปลี่ยนสีของใบไม้ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ )
18.00 น.  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  จากนั้น นำท่านเข้าที่พัก ทะเลสาบบิหวะ  ณ  BIWAKO OTSU PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า
  หลังจากรับประทานอาหารพักผ่อนสไตล์นิปปอนกับการ แช่ออนเซ็น น้ำแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพ เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีขึ้นเสริมสุขภาพให้กระปรี่กระเปร่าผิวพรรณสดใส มีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกาย ให้อยู่ในสภาพคงที่ ความอัศจรรย์แห่งการอาบน้ำแร่แบบญี่ปุ่นนี้เองทำให้มีคำกล่าวกันว่า หากมาที่ญี่ปุ่นแล้วมิได้ลงอาบน้ำแร่ก็เหมือนกับว่าท่านมาไม่ถึงญี่ปุ่น !
      
วันที่ 4 ทะเลสาบบิหวะ-รถไฟโทร็อคโกะ-ป่าไผ่อาราชิยามา-วนอุทยานแห่งชาติเมจิ โนะ โมริ มิโน-โอซาก้า
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านสัมผัสบรรยากาศการ นั่งรถไฟโทร็อคโกะ ที่วิ่งลัดเลาะผ่านริมผา ข้ามแม่น้ำ ลอดอุโมงค์ และขึ้นเขา ให้ท่านได้ชมความงามของธรรมชาติและความยิ่งใหญ่ของภูผาที่สูงชันทั้งสองข้างทางกับสายน้ำสีใสที่ไหลเชี่ยวกรากเบื้องล่าง ความกลมกลืนอันสวยงามของธรรมชาตินี้จะสร้างความประทับใจให้ท่านยากยิ่งที่จะลืม
  เดินทางชม ป่าไผ่อาราชิยาม่า ไผ่ที่ขึ้นอยู่สองข้างท้างเสมือนหนึ่งเป็นอุโมงค์ให้เดินผ่านถูกปลูกขึ้นตั้งแต่สมัย  เฮอัน เพื่อใช้ในการประดับสวน และชื่นชมความสวยงาม และใช้ในการบำบัดจิตใจมาแต่ครั้งโบราณ จนกระทั่งกาลเวลาผ่านไปไผ่เหล่านี้ก็ยังได้รับการดูแลเป็นอย่างดี เมื่อเข้าสู่ป่าไผ่แล้ว จะได้สัมผัสถึงสายลมจากธรรมชาติที่กระทบกับใบไผ่ ความเขียวขจีและความสดชื่นตลอดเส้นทาง แม้ว่าจะเป็นเพียงเส้นทางเล็ก ๆ ระยะทางไม่กี่ร้อยเมตรก็ตาม
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร : อิ่มอร่อยกับเซ็ทอาหารญี่ปุ่น
  นำท่านเดินทาสู่ วนอุทยานแห่งชาติเมจิ โนะ โมริ มิโน (Meiji-no-mori Mino Quasi-national Park) วนอุทยานแห่งชาติที่มีชื่อเสียงในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติแห่งนี้ ตั้งอยู่บนหุบเขาสูง 100-600 เมตรจากระดับน้ำทะเล ทางด้านทิศเหนือของเมืองมิโน ภายในอุทยานเป็นที่ตั้งของน้ำตกมิโนะที่ตั้งตระหง่านโดดเด่นด้วยความกว้าง 5 เมตร สูง 33 เมตร ที่ถูกโอบกอดด้วยพรรณไม้หลากสีสันอันชวนให้หลงใหล อีกทั้งยังมีเหล่าแมลงกว่า 3,000 ชนิด ที่ช่วยแต่งแต้มสีสันให้กับอุทยานแห่งนี้ ในแต่ละฤดูธรรมชาติของที่นี่ก็จะงดงามแตกต่างกันไป โดยฤดูที่สวยงามและได้รับความนิยมมากที่สุดคือ ช่วงฤดูที่ใบไม้เปลี่ยนสี
  สมควรแก่เวลามุ่งหน้าสู่ โอซาก้า เดินทางเข้าสู่ ชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้งใหญ่ที่สุดของนครโอซาก้า พอมีเวลาให้ท่านเลือกหาซื้อของต้องใจนานาชนิด อาทิ เครื่องสำอางค์ เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ
18.00 น.  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร : เต็มอิ่มกับชาบูบุฟเฟต์ หมู เนื้อ ปู สดใหม่!
  สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก โอซาก้า ณ  GRANVIA OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 5  โอซาก้า – อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยหรือเลือกซื้อทัวร์  Universal studio Japan
  เดินทางโดยรถไฟ  ผู้ใหญ่ท่านละ 2,800.-บาท – เด็กต่ำกว่า 12 ปี ท่านละ 2,000.-บาท
  หมายเหตุ ราคานี้ ไม่รวมอาหารกลางวัน, อาหารค่ำ, และค่าเดินทาง ให้ท่านอิสระตามอัธยาศัยตลอดวัน
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ทุ่มทุนสร้างมหาศาลและใหญ่ที่สุดในโลกพื้นที่กว่า 100,000 ตารางเมตร ที่มีขนาดใหญ่กว่าในสหรัฐอเมริกา สนุกสนานตื่นเต้นอย่างเต็มที่ในโรงถ่ายแห่งนี้ กับเครื่องเล่นต่างๆ ทั้ง 9 โซน พบกับโซนใหม่ล่าสุด The Wizarding World of Harry Potter ที่ให้ท่านได้เปิดโลกแห่งจินตนาการไปกับแฮร์รี่และผองเพื่อน ท่านจะพบกับหมู่บ้านฮอกมี้ดส์ และตรอกไดแอกอน โรงเรียนพ่อมดแม่มดและเวทย์มนต์ศาสตร์ฮอกวอตส์ สนุกสนานไปกับเครื่องเล่น Harry Potter and the Forbidden Journey  ที่จะพาท่านขี่ไม้กวาดผจญภัยในโลกเวทย์มนต์ไปกับแฮร์รี่ ล้ำยุคด้วยเทคโนโลยี 4D เสมือนท่านได้อยู่ในโลกแห่งเวทย์มนต์จริงๆ ต่อด้วยเครื่องเล่นยอดฮิต !  The Amazing Adventures of Spider-Man เมื่อท่านล่วงรู้แผนการลับของเหล่าวายร้ายและถูกตามล่า สไปเดอร์แมนจะมาช่วยท่านได้ทันหรือไม่ เร้าใจกว่าเดิมด้วยเทคโนโลยี 4KHDx3D ที่สมจริงยิ่งขึ้นกว่าเดิม สนุกสุดเหวี่ยงกันต่อกับรถไฟเหาะ Hollywood Dream และ Back Drop รถไฟเหาะที่ให้ท่านนั่งกลับหลัง Space Fantasy – The Ride รถไฟเหาะที่พาท่านตะลุยไปท่ามกลางอวกาศ นอกจากนี้ยังมีฉากจำลองของเมืองซานฟรานซิสโกขณะอยู่ที่โอซาก้า Back to the Future –      The Ride หรือจะสัมผัสบรรยากาศไฟไฟม้แบบสมจริงใน Backdraft นอกจากนี้ยังมีเครื่องเล่นที่ตื่นเต้นเร้าใจอื่นๆอีก อาทิ Jurassic Park The Ride, Jaws หรือโซนสำหรับคุณหนูๆใน Sesame Street Fun Zone , Snoopy Studios , Hello Kitty Fashion Avenue เป็นต้น ให้ท่านได้ปลดปล่อยความสนุกเต็มที่ตามอัธยาศัย
18.00 น. อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านใช้เวลาอย่างคุ้มค่ากับตั๋วแบบเต็มวัน
  จากนั้น นำท่านเข้าที่พัก โอซาก้า ณ  GRANVIA OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 6 โอซาก้า-สวนลูกพลับ-อิออนพลาซ่า-สนามบินคันไซ-กรุงเทพฯ
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านสัมผัสกิจกรรมใหม่ใน สวนผลไม้ => เป็นช่วงของผลไม้รสเลิศ  ลูกพลับ ที่มีรสหวานฉ่ำชื่นใจ ผลใหญ่และ มีกลิ่นหอมจัด ให้ท่าน  ชม และ ชิมลูกพลับ ผลไม้จากสวนขนาดใหญ่ปลูกโดย ไม่ใช้สารเคมี  และยาฆ่าแมลง
  พาท่านสู่แหล่งช้อปปิ้งทันสมัย ณ อิออน พลาซ่า อิสระให้ท่านได้เลือกชมซื้อหาสินค้าจาก ร้านค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ของแต่งบ้าน ของที่ ระลึก ฯลฯ สนุกสนานกับการจับจ่ายสินค้าร้าน 100 Yen สินค้าทุกอย่าง ในร้านราคาชิ้นละ 100 เยน ให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งกันต่ออย่างเพลิดเพลินอีกด้วย (อิสระตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านใช้เวลาช้อปปิ้งอย่างเต็มที่ )
  สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินเพื่อกลับกรุงเทพฯ
17.35 น.  ออกเดินทางจากสนามบินคันไซ โดยการบินไทย เที่ยวบิน TG-673
21.25 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมประทับใจ และ มีความสุข

Additional Information

month

11-พฤศจิกายน