ทัวร์ญี่ปุ่น┃NORTH KYUSHU (Saga) 6D 4N DJP6D111019

คิวชูตอนเหนือ เที่ยวครบทุกสไตล์

 เต็มอิ่ม เฮ้าส์เทนบอร์ช 1 วันเต็ม กับเมืองชายทะเลรูปแบบสไตล์ดัชท์พร้อม

 สัมผัสบรรยากาศหมู่บ้านฮอลแลนด์ สูดอากาศบริสุทธิ์ ชมทิวทัศน์ที่สวยงาม

 #ชมวิว 360 องศา จากปราสาทคาราสึ#ยอดเขาคากามิยาม่า ชมวิวแนวป่าสนดำกว่าล้านต้น เมืองน้ำพุร้อน ออนเซ็นขึ้นชื่อ

 #ทาเคโอะ ออนเซ็น ประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,300 ปี

 #อุเรชิโนะ ออนเซ็นผิวสวยติด 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น พร้อมพัก 1 คืนเต็ม !!

 บชาร้อนๆ ในสวนญี่ปุ่น เคชูเอน โลเคชั่นละครดัง กลกิโมโน

เมนูแนะนำ

 ลิ้มรส ปลาหมึกสด อิคิซูคุริ ขึ้นชื่อเมืองซากะ

 พิเศษ !! เต้าหู้ ออนเซ็น อุเรชิโนะ

บริการ ฟรี! Wifi บนรถ
บินตรง การบินไทย สะสมไมล์ 50%
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว พร้อมแช่ออนเซ็น
วันที่                                                             รายการ                 อาหาร
1 กรุงเทพฯ ( TG 648 : 00.50 – 08.00 น.)
2 กรุงเทพฯ–ฟุกุโอกะ–ยอดเขาคากามิยาม่า-พิพิธภัณฑ์แสดงรถลาก-ปราสาทคาราสึ-คาราสึ

** ที่พัก   KARATSU ROYAL HOTEL  หรือเทียบเท่า

   
3 คาราสึ-ทาเคโอะออนเซ็น-ศาลเจ้าทาเคโอะ-สวนญี่ปุ่นเคชูเอน(ชงชา)-อุเรชิโนะ ออนเซ็น

** ที่พัก  URESHINKAN  HOTEL หรือเทียบเท่า

 
4 อุเรชิโนะ ออนเซ็น–เฮ้าส์ เทน บอร์ช-ซาเซโบะ

** ที่พัก  JR OKURA HUISTENBOSCH  HOTEL   หรือเทียบเท่า

 
5 ซาเซโบะ-ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ(เข้าร่วมพิธีขอพร)-อิสระช้อปปิ้งเทนจิน-ฟุกุโอกะ

** ที่พัก  MONTE HERMANA HOTEL หรือเทียบเท่า

   
6  ฟุกุโอกะ-สนามบินฟุกุโอกะ-กรุงเทพฯ ( TG 649 : 11.35 – 14.55 น. )  

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceFull Detail
11 ต.ค. 6216 ต.ค. 6258,900฿Download PDF
วันที่ 1  กรุงเทพฯ  
21.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 3 Row D17–19 กรุณานำกระเป๋าเดินทางใบใหญ่มาพบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ต้อนรับอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทางบริเวณ Row D 17–19 ก่อนนำไปเช็คเข้าเครื่องของสายการบินไทย
 
วันที่ 2 กรุงเทพฯ–ฟุกุโอกะ–ยอดเขาคากามิยาม่า-พิพิธภัณฑ์แสดงรถลาก -ปราสาทคาราสึ-คาราสึ
05.00 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG-648
08.00 น. ถึงสนามบินฟุกุโอกะ ศูนย์กลางการปกครองเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการคมนาคมของเกาะคิวชิวเกาะที่อยู่ตอนปลายสุดของประเทศญี่ปุ่น แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งด้วยทัศนียภาพที่สวยงามและอากาศสดใส
  นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดซากะ (Saga) จังหวัดที่อุสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติและไร่ชา วัฒนธรรมประจำถิ่น ศาลเจ้าเก่าแก่ ออนเซ็นขึ้นชื่อ จนกลายเป็นสถานที่ยอดฮิตในการถ่ายภาพยนตร์และซีรีส์มากมาย และกลายเป็นสถานที่เที่ยวยอดนิยมอีกที่หนึ่งในคิวชูเลยทีเดียว
  นำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิว ยอดเขาคากามิยามะ สูงจากระดับน้ำทะเลถึง 284 เมตร บริเวณตีนเขามีแนวต้นสนดำญี่ปุ่น
  “นิจิ โนะ มัตสึบาระ” กว่าล้านต้นเรียงรายเลียบติดกับชายทะเล เมื่อมองจากด้านบนสามารถชมความงามของสีเขียวและน้ำเงินตัดกันได้ที่นี่ ที่ยอดเขาคากามิยามะมีจุดชมวิว จุดพักรถ และลานหญ้ากว้าง ที่นี่ยังเป็นสถานที่ที่ดอกซากุระและดอกสึสึจิบานสวยงามอีกหนึ่งแห่งของญี่ปุ่น
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่าชม พิพิธภัณฑ์แสดงรถลาก (Karatsu Hikiyama Exhibition Hall) จัดแสดงเหล่ารถลากหรือ ‘Hikiyama’ ที่ใช้ในการแห่ขบวนภายในงานเทศกาล Karatsu Kunchi งานเทศกาลในฤดูใบไม้ร่วงของศาลเจ้าคะระสึ มีการแห่ขบวนที่เรียกว่า “ฮิคิยามะ” โดยผู้แห่จะร้องตะโกนว่า “เอ็นยา เอ็นยา” “โยอิซะ โยอิซะ” ไปตามจังหวะกลองและปี่ขลุ่ย เป็นงานอันยิ่งใหญ่ของเมือง และได้รับการบันทึกให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้โดยยูเนสโก
  นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทคาราสึ (Karatsu Castle) สัญลักษณ์แห่งเมืองคาราสึ ตัวปราสาทที่นี่แบ่งออกเป็น 5 ชั้น โดยออกแบบให้คล้ายกับหัวของนกกระเรียน ทางด้านซ้ายและขวาของปราสาทนั้นมีแนวป่าสนขนาดใหญ่ ทำให้ปราสาทนี้ดูราวกับนกกระเรียนกำลังกางปีก ด้วยเหตุนี้ ปราสาทแห่งนี้จึงถูกเรียกอีกชื่อว่า ปราสาทไมซุรุ หรือ ปราสาทนกกระเรียนบินปราสาทคาราสึถูกสร้างขึ้นเมื่อปี 1608 โดย “เทราซาวะ ฮิโรทะกะ” ซึ่งเป็นเจ้าเมืองคนแรกของเมืองคาราสึ ปัจจุบันนี้ตัวปราสาทได้รับการบูรณะเมื่อปี ค.ศ.1966 ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ภายในมีการจัดแสดงเอกสารและอาวุธต่างๆที่สำคัญในสมัยเอโดะ เอกสารเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาคาราสึยากิ และเอกสารเก่าแก่อีกมากมาย นอกจากนี้ ที่ชั้น 5 ของปราสาทเป็นจุดชมวิว สามารถชมวิวทะเลและป่าสนอันงดงามของเมืองคาราสึได้ ทั้ง 4 ทิศ ทำให้มองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองได้อย่างชัดเจน ยิ่งช่วงฤดูใบไม้ผลิก็สามารถชมดอกซากุระได้ แถมช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคมก็จะพบกับความสวยงามของซุ้มดอกวิสทีเรียสีม่วงได้อีกด้วย
  สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก คาราสึ  ณ  KARATSU ROYAL HOTEL  หรือเทียบเท่า
19.00 น.  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  เชิญท่านพักผ่อน สไตล์นิปปอนกับ การแช่ออนเซ็น น้ำแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพ เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีขึ้น
  
วันที่ 3 คาราสึ-ทาเคโอะออนเซ็น-ศาลเจ้าทาเคโอะ-สวนญี่ปุ่นเคชูเอน(ชงชา) – อุเรชิโนะ ออนเซ็น
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ ทาเคโอะ ออนเซ็น เมืองแห่งออนเซ็น ศูนย์กลางความล้ำสมัยที่แฝงกลิ่นอายวัฒนธรรม ทาเคโอะ ออนเซ็น เป็นบ่อน้ำพุร้อนที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,300 ปี โดดเด่นด้วยประตูทางเข้าสีแดงสด อันเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงผู้มาเยือน ว่าถึงจุดหมายปลายทางแล้ว บุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ล้วนแล้วแต่เคยมาเยือนที่นี่ ปัจจุบันแม้อาคารออนเซ็นหลังประวัติศาสตร์จะปิดทำการไปแล้ว แต่ก็เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ความรู้แทน
  จากนั้นทำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าทาเคโอะ ศาลเจ้าเก่าแก่ ภายในมีต้นไม้ใหญ่สองต้นอายุกว่า 3,000 ปี ซึ่งส่วนของลำต้น เชื่อมติดกัน เปรียบเสมือนสายสัมพันธ์อันเหนียวแน่นของคู่รัก เชื่อกันว่า หากได้มาขอพรความรักที่นี่มักจะสมหวังในชีวิตคู่
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านสัมผัสความเป็นญี่ปุ่น ณ สวนเคชู-เอน สวนสไตล์ญี่ปุ่นที่สร้างขึ้นในปีค.ศ. 1979-1980 โดยนักจัดสวนชื่อดัง  มีพื้นที่ 10,000 ตารางเมตร  และก่อนหน้านี้เคยเป็นคฤหาสน์ของผู้ครองซากะ และที่เป็นสถานที่ถ่ายทำละคร กลกิโมโนอีกด้วย ซึ่งในแต่ละฤดูกาล คุณจะได้เห็นสีสันดอกไม้และใบไม้เปลี่ยนสีแตกต่างกันออกไป พิเศษ! ให้คุณผ่อนคลายด้วยการ ลิ้มลองชาอุเรชิโนะ กลางสวนญี่ปุ่น ด้านหลังสวนมองเห็นภูเขามิฟุเนะและความงดงามของการผสมผสานวิวน้ำตกเข้ากับไร่ชา พร้อมชมพิพิธภัณฑ์ เครื่องเคลือบจีน หยก และงานศิลปะอื่นๆ
  สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก อุเรชิโนะ ณ URESHINKAN  HOTEL หรือเทียบเท่าอุเรชิโนะ ออนเซ็น เป็นแหล่งน้ำพุร้อนที่ขึ้นชื่อเรื่อง แช่แล้วผิวสวยติด 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น ทำให้สุภาพสตรีที่ใส่ใจเรื่องความงามเดินทางมาที่นี่เป็นจำนวนมาก
19.00 น.  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรแรม: ไฮไลท์เพิ่มบุฟเฟต์ขาปู กับบรรยากาศแสนอบอุ่นเป็นกันเองด้วยการสวม ยูกะตะ พักผ่อนสไตล์นิปปอนกับ การแช่ ออนเซ็น น้ำแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพ เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีขึ้นเสริมสุขภาพให้กระปรี่กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่
 
วันที่ 4 อุเรชิโนะ ออนเซ็น-ศาลเจ้าโทโยทามะฮิเมะ -เฮ้าส์ เทน บอร์ช-ซาเซโบะ
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านขอพร ศาลเจ้าโทโยทามะฮิเมะ ที่มีตำนานที่เล่าขานว่า มีสาวงามผู้หนึ่งนามว่า โทโยตะมะ ฮิเมะ เป็นเทพธิดามังกรที่มีผิวขาวราวหิมะ และมีปลาดุก นามะซุซามะ(Namazu sama) เป็นผู้ติดตาม ในสมัยก่อนมีการระบาดของโรคผิวหนังในหมู่บ้าน ปลาดุกจึงช่วยเหลือโดยให้ผู้ป่วยมาสัมผัสตัวจะทำให้สุขภาพดี และผิวหนังกลับไปสวยงามอีกครั้ง หากใครได้มาสักการะ และลูบไล้ที่รูปปั้นปลาดุกเผือก จะทำให้มีผิวลื่น ขาวใสดั่งผิวปลาดุกเผือก ทำให้ที่นี่มีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่า ศาลเจ้าปลาดุก นั่นเอง หากมาอุเรชิโนะแล้ว ไม่ได้มาสักการะถือว่ามาไม่ถึง!เต็มอิ่ม ! กับวันพักผ่อนท่ามกลางบรรยากาศแสนคลาสสิค HuisTen Bosch เมืองชายทะเลเปิดใหม่สไตล์ดัชท์เชิญท่านสัมผัสบรรยากาศฮอลแลนด์แบบเต็มรูปแบบใน หมู่บ้านฮอลแลนด์ ของประเทศญี่ปุ่นที่ได้รวบรวมสถาปัตยกรรม ศิลปวัฒนธรรมขนานแท้ของชาวดัชท์ สนุกสนานตื่นเต้นกับสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็น พิพิธภัณฑ์, โรงภาพยนตร์แบบ  ซีมูเลชั่น 3 มิติ สวนสนุกแบบตะวันตกอย่าง Horizon Adventure ชมการแสดงฉากน้ำท่วมใหญ่ ฟ้าฝ่าทำได้เหมือนจริงอย่างน่าทึ่ง Future Cast Theater / Grand Odyssey  ให้ท่านร่วมผจญภัยไปกับฉากภาพยนตร์การต่อสู้สุดยิ่งใหญ่นอกอวกาศที่ท่านร่วมเป็นดารานำแสดงด้วยขอรับรองว่าท่านต้องประทับใจไปอีกนานอย่างแน่นอน เครื่องเล่นไฮเทคนานาชนิด พร้อมบันทึกภาพความประทับใจกับทัศนียภาพสวยงามเหล่ามวลไม้ดอกที่บานสะพรั่งอวดสีสันทั้งปี อาทิ ทุ่งดอกทิวลิป, เบญจมาศ, กุหลาบ, กังหันลมขนาดยักษ์ อาคารก่อด้วยอิฐที่มีสง่างามเรียงรายสลับสีเป็นทิวแถวตามอัธยาศัยหรือท่านเลือกเดินเล่นช้อปปิ้งสินค้าหลากสไตล์ไม่ว่าจะเป็น ขนมเค้กหลากรส (ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเบเกอรี่ของญี่ปุ่นนับว่าสุดยอดรสเยี่ยมแห่งเบเกอรี่) ชีส, ช็อคโกแล็ต, แยมผลไม้ ผลิตภัณฑ์ยอดนิยมสไตล์ดัชท์ และสินค้าที่ระลึกมากมาย เป็นของฝากของขวัญแด่คนที่ท่านรักตามอัธยาศัย
  (รับประทานอาหารกลางวันและอาหารค่ำตามอัธยาศัยด้วยคูปองพิเศษจาก SBA ในเฮ้าส์เทนบอร์ช เพื่อให้ท่านมีเวลาสนุกสนานได้อย่างเต็มที่ )
  นำท่านเข้าพัก ซาเซโบะ ณ JR OKURA HUISTENBOSCH  HOTEL   หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 5 ซาเซโบะ-ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ(เข้าร่วมพิธีขอพร)-อิสระช้อปปิ้งเทนจิน-ฟุกุโอกะ
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านสักการะ ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ ( Yutoku Inari Shrine ) ตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขา สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1688 เป็นศาลเจ้านิกายชินโต ประจำตระกูล Nabesshima ผู้ปกครองเมืองซากะ ในสมัยเอโดะ ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นศาลเจ้าอินาริที่ใหญ่และสำคัญเป็นอันดับ 3 รองมาจาก ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ในเกียวโต และศาลเจ้าคาซะมะอินาริ ในอิบาระกิ ด้านบนของตัวศาลเจ้าเป็นจุดชมวิวที่สวยงามอีกจุดหนึ่ง โดยเฉพาะช่วงฤดูใบไม้ผลิ ยามที่ดอกซากุระบานสะพรั่ง และช่วงฤดูใบไม้ร่วงที่ใบไม้จะเปลี่ยนเป็นสีส้มแดง ด้านหน้าศาลเจ้ายังมีสะพานสีแดงตัดกับแม่น้ำสายเล็กๆ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่ประทับของเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ ประชาชนต่างพากันไปสักการะขอพรเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยว ความสำเร็จด้านธุรกิจ ความปลอดภัย และความรัก  เพื่อความเป็นสิริมงคลให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่เข้าร่วมพิธีขอพรของศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ ด้วยตัวท่านเอง
12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  สมควรแก่เวลา ช้อปปิ้งย่าน เท็นจิน Underground Shopping บริเวณสถานีรถไฟเท็นจิน ช้อปปิ้งมอลล์ที่มีชื่อเสียง และย่านธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในเกาะคิวชิว เต็มไปด้วยร้านเสื้อผ้าบูติกนำสมัย เครื่องสำอาง   ร้านขายเครื่องไฟฟ้า อีเล็คทรอนิค ภัตตาคารมากมาย ฯลฯ เพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อิสระให้ท่านเลือกรับประทานอาหารที่ท่านชื่นชอบเองตามอัธยาศัย หรือเลือกรับประทาน Hakata Ramen อาหารขึ้นชื่อของเมืองฟุกุโอกะ
19.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าพัก ฟุกุโอกะ ณ MONTE HERMANA HOTEL หรือเทียบเท่า
   
วันที่ 6 ฟุกุโอกะ-สนามบินฟุกุโอกะ-กรุงเทพฯ
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
   สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินฟุกุโอกะ
11.35 น.  ออกเดินทางจากฟุกุโอกะ โดยเที่ยวบิน TG-649
14.55 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ และมีความสุข

Additional Information

month

10-ตุลาคม