ทัวร์จีน┃Mystery of Chengdu 5 Days 4 Nights CNMOX5D4NTG

 เจี้ยนเหมินกวน ป้อมปราการประวัติศาสตร์สามก๊กยังคงเต็มไปด้วยเรื่องราว และธรรมชาติที่สวยงาม 

 เมืองล่างจง 1ใน4 เมืองโบราณที่ยังคงความสวยงามล้อมรอบด้วยแม่น้ำ เตียวหุยเคยปกครองเมืองนี้อยู่ถึง 

 เมืองเต๋อหยาง สถานที่ตั้งศาลระลึกท่านบังทอง กุนซือคนสำคัญของท่านเล่าปี่

 เมืองเก่าจาวฮว่า เมืองโบราณที่คึกคักอย่างมากอีกแห่งหนึ่งของยุคสามก๊ก เป็นท่าเรือแลกเปลี่ยนสินค้าที่สำคัญของจ๊กก๊ก

 ศาลเจ้าขงเบ้ง ขอพรศักดิ์สิทธิ์ จากศาลเจ้าชื่อดัง

 ถนนโบราณจิ๋นหลี่ ถนนโบราณอิงประวัติศาสตร์ พร้อมของพื้นเมืองมากมาย

 Global Center ตึกคอมมูนิตี้มอลล์ใหญ่ที่สุดของโลก ศูนย์กลางการค้าของโลกในศตวรรษใหม่

เมนูแนะนำ

  • ลิ้มรส! เต้าหู้เจี้ยนเหมิน จากตำนานสามก๊ก
  • ลิ้มลอง! สุกี้เห็ด เมืองล่างจง และเมนูอาหาร เสฉวน
วันที่ รายการ อาหาร
1 กรุงเทพฯ-เฉิงตู (TG 618 BKK-CTU : 10:05-14:00 น.)-เดินทางสู่เมืองเต๋อหยาง–ศาลเจ้า
บังทอง (เส้นทางโบราณวัวทอง)–เมืองเหมียนหยาง
** ที่พัก Mianzhou Hotel, Mianyang (4*) หรือเทียบเท่า
2 เหมียนหยาง–อำเภอเจี้ยนเก๋อ-ด่านเจี้ยนเหมินกวน-เมืองเก่าจวาฮว่า–พักเมืองกว่างหยวน
** ที่พัก Guangyuan Tiancheng Hotel (5*) หรือเทียบเท่า
 
3 กว่างหยวน–วัดพระนางบูเช็กเทียน-ผาพระพุทธรูปพันองค์–เมืองล่างจง–เมืองโบราณล่างจง
** ที่พัก Jinyuan Zhangfei Int’l Hotel (5*) หรือเทียบเท่า
     
4 ล่างจง-กรุงเฉิงตู–ศูนย์สมุนไพรจีน–ร้านยางพารา–Global Center คอมมูนิตี้มอลล์ใหญ่ที่สุดในโลก 

** ที่พัก Holiday Inn Hotel Chengdu Oriental Plaza (5*) หรือเทียบเท่า

   
5 เฉิงตู–ศาลเจ้าขงเบ้ง (ถนนโบราณจิ๋นหลี่)–สนามบินเฉิงตู-กรุงเทพฯ  (TG 619  CTU-BKK : 15:05-17:20 น.)    
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – เฉิงตู – เดินทางสู่เมืองเต๋อหยาง – ศาลเจ้าบังทอง (เส้นทางโบราณวัวทอง) –  เมืองเหมียนหยาง
07.30 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ฝั่งขาออก เคาน์เตอร์สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของ S.B.A. China คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
10.05 น. เหินฟ้าสู่ กรุงเฉิงตู โดย สายการบินไทย เที่ยวบิน TG 618
14.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติซรวงลิ้ว กรุงเฉิงตู ซึ่งเป็นเมืองเอกของมณฑลเสฉวน เป็นศูนย์กลางด้านการเมืองการทหารและด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
  นำทุกท่านเริ่มต้นการย้อนรอยเส้นทางแห่งประวัติศาสตร์ จากวรรณกรรมเรื่องสามก๊ก…เมืองเต๋อหยาง (เดินทางประมาน 1.30 ชม.) ที่ตั้งของ ศาลเจ้าบังทอง สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงกุนซือคนสนิทของท่านเล่าปี่ บังทอง (庞统) กุนซือคนสำคัญของจกก๊ก ที่มาสิ้นชีวิต ณ เนินหงส์ร่วง แห่งนี้!
จากนั้นนำทุกท่านชม เส้นทางโบราณในอดีต เส้นทางวัวทอง (金牛古道) เป็นถนนโบราณฉินหรือสู๋ (จ๊ก)(秦蜀古道)สร้างในตอนปลายของสมัยชุนชิว(เลียดก๊ก)-春秋列国 แบ่งเป็นสองตอน (ตอนเหนือ) สร้างโดยเจ้าเมืองฉิน “ฮุ้ยเต้”-秦惠王 และ(ตอนใต้) สร้างโดยเจ้าเมือง สู่(จ๊ก) 蜀王ประมาณปี 676-650 ก่อนค.ศ.(ไล่เลี่ยกันกับถนนโรมันโบราณ-Roman Road ปี583-476 ก่อนค.ศ.) ซึ่งเป็นถนนที่เชื่อมระหว่าง ก๊กสู่กับก๊กฉิน โดยเริ่มต้นจาก เมืองเฉิงตู(มณฑลเสฉวน) ผ่านป้อมปราการเจี่ยนเก๋อ เข้าสู่ก๊กฉิน(มณฑลส่านซี) จรดเมืองเสียนหยาง ระยะทางประมาณ 1,200 ก.ม. โดยตำนานทางพงศาวดาร《蜀王本纪》(สูหวางเปินจี้-จดบันทึกเจ้าเมืองสู่) เล่ากันว่า สมัยฮุ้ยเต้(ฮ่องเต้)แห่งก๊กฉิน รู้ว่าเจ้าเมืองสูเป็นผู้โลภมาก จึงจัดงานเลี้ยง พร้อมทั้งสร้างวัวไม้โดยในท้องวัวทำเป็นเฟือง และป้อนก้อนทองคำเข้าไป เมื่อเจ้าเมืองสู่มาในงานเลี้ยง เจ้าเมืองฉินก็ลากวัวออกมาโชว์ วัววิ่งไปรอบหนึ่งก็อึก้อนทองคำออกมา ลากไปก็อึไป เจ้าเมืองสู่บอกว่า เมืองฉินคงรวยด้วยวัวนี้ ไม่ทราบว่ามีวัวเช่นนี้มากเพียงไร เจ้าเมืองฉิน บอกว่า บ้านเรามีมากนัก หากท่านอยากได้ ก็สร้างถนน เจ้าเมืองสู่สั่งให้ อู่ติง ทำทหารนับพัน ไปสร้างถนน หลังจากถนนสร้างเสร็จ วัวไม้ได้ไปแต่ทหารฉินก็บุกเข้ายึดเมืองสู่ ในทันใด ถนนสายนี้จึงขนานนามว่า “ถนนวัวทอง” นั้นก็คือ “ถนนฉิน-สู่โบราณ”อันลือชื่อ ควบคู่กับถนนโรมันโบราณ- Roman Road
  จากนั้นเดินทางสู่ เมืองเหมียนหยาง เมืองใหญ่เป็นอันดับสอง ของมณฑลเสฉวน เป็นแหล่งอุตสาหกรรมเบาของจีน, เครื่องใช้ไฟฟ้า, จำพวกใบพัดเรือ และประตูกันน้ำ (เดินทางประมาน 1 ชม.)
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Mianzhou Hotel, Mianyang (4*) หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 2 เหมียนหยาง – อำเภอเจี้ยนเก๋อ – ด่านเจี้ยนเหมินกวน – เมืองเก่าจวาฮว่า – พักเมืองกว่างหยวน
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านสู่ อำเภอเจี้ยนเก๋อ เมืองกว่างหยวน หนึ่งในเส้นทางวัวทองโบราณ วิถีท้องถิ่นที่ยังสัมผัสได้ (เดินทางประมาน 2.30 ชม.)
  นำทุกท่าน มุ่งหน้าสู่เส้นทางโบราณสามก๊ก เส้นทางสายใต้-จ๊กก๊กเพื่อไปยังจงหงวนอุ้ยก๊ก บริเวณนี้คือที่ตั้งของ ด่านเจี้ยนเหมินกวน เป็นทางเก่าแก่โบราณมากว่า 4,000 ปี เก่ากว่าทางโรมันเสียอีกด้วยซ้ำ ซึ่งเป็นทางเดียวเท่านั้นที่เชื่อมระหว่าง มณฑลเสฉวนกับมณฑลซานซี ด่านเจียนเหมินกวนสร้างขึ้นเพื่อเป็นป้อมค่าย ด้วยภูมิประเทศที่มีเทือกเขาล้อมรอบด้วยอย่างหนาแน่นภูเขา จึงถือได้ว่าบริเวณนี้เป็นชัยภูมิทางยุทธศาสตร์ที่ดี ตัวด่านตั้งอยู่กลางช่องเขา มีทางน้ำไหลผ่าน ฝั่งตรงข้ามมีทิวเขาทอดยาวต่ำลงไป เป็นจุดที่สามารถมองเห็นข้าศึกยกทัพมาได้แต่ไกล
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  จากนั้นเดินทางสู่ เมืองเก่าจวาฮว่า ห่างจากด่านเจียนเหมินกวนไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 30 กิโลเมตร ตั้งอยู่ข้างทางถนนวัวทอง มีแม่น้ำชิงเจียง เจียหลิงเจียง และไป๋หลงเจียง ไหลผ่านมีท่าเรือโบราณ “จี๋ป่ายตู้” เป็นเมืองเก่าโบราณที่สร้างมากว่า 4,000 ปี และมีการจัดตั้งเป็นอำเภอมากกว่า 2,000 ปีมาแล้ว สมัยก๊กฉิน ซึ่งเดิมเป็นชุมทางทางบก และทางน้ำที่สำคัญเมืองหนึ่ง (เนื่องจากมีแม่น้ำ ชิงเจียง แม่น้ำเจีย หลิงเจียง และไป๋หลงเจียง เครือข่ายสามสายของแม่น้ำแยงซีไหลผ่าน มีท่าเรือโบราณ “จี๋ป่ายตู้” เจริญด้วยเป็นเมืองพาณิชย์ ท่าเรือขนถ่ายสินค้าที่สำคัญ) โดยเฉพาะมีชาวบ้านพื้นเพดั้งเดิม ที่อาศัยกันมาอย่างต่อเนื่องนับพันปีจนถึงทุกวันนี้ ในเมืองมีถนน 4 สาย 5 ซอย และคงยังรักษาโบราณสถานต่างๆ เช่นที่ว่าการตำบล, สถานที่สอบจองหงวนชั้นต้น(ขั้นสอบในระดับตำบล) และกำแพงเมือง สถานที่ๆ “เตียวหุย” จุดคบเพลิงรบกับ “ม้าเฉียว” และท่าเรือ “จี๋ป๋อตู้” เป็นต้น
  นำท่านสู่ เมืองกว่างหยวน เมืองบ้านเกิด พระนางบูเช็กเทียน จักรพรรดิหญิงองค์เดียวของประเทศจีน
ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Guangyuan Tiancheng Hotel (5*) หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 3 กว่างหยวน – วัดพระนางบูเช็กเทียน – ผาพระพุทธรูปพันองค์ – เมืองล่างจง – เมืองโบราณล่างจง
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำทุกท่านเดินทางชม วัดหวงเจ๋อซื่อ หรือวัดประจำองค์จักพรรดินีพระนางบูเช็กเทียน ตั้งอยู่บริเวณเมืองกว่างหยวน ริมแม่น้ำเจียหลิงเจียง วัดสร้างในสมัยเป่ยเว่ย โดยชนเผ่าทอปา ปีค.ศ. 420-510 หลังจากบูเช็คเทียนตั้งตนเป็นจักพรรดินี พระนางได้มีการบูรณะ ขยายให้เป็นวัดประจำของพระนาง จุดเด่นของวัดคือถ้ำผาแกะสลักพระพุทธเจ้าในปรางค์ต่างๆ เช่นวิหารเสาหิน เป็นการแกะสลักแบบสุดยอด เสาหินคือเจดีย์คาถาองค์หนึ่ง ค้ำจุนวิหารที่เป็นถ้ำหิน
  จากนั้นนำท่านเดินทางชม ผาพระพุทธรูปพันองค์ สร้างสมัยเป่ยเว่ย โดยชนเผ่าทอปา สร้างขึ้นในปี ค.ศ.  420-510 ยุคเดียวกับวัดหวงเจ๋อซื่อ และมีการบูรณะมาตลอดประมาณ ปีค.ศ.1931 รัฐบาลเจียงไคเช็ค ได้ตัดถนนผ่านบริเวณวัดพระถ้ำ จึงมีบางส่วนของผาถ้ำถูกทำลายไป ปัจจุบันบริเวณผาพระถ้ำพระพันองค์ได้ทำการสร้างเป็นสวนสาธารณะเพื่อรักษาผาพระถ้ำ รวมถึงรักษาถนนโบราณวัวทอง และถนนในยุคสมัย ปีค.ศ.1931 (ที่ท่านเจียงไคเช็คเคยสร้างไว้) ทำให้ยังรักษาความงามของผาพระถ้ำ และสะดวกแก่การเที่ยวชม
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองล่างจง (เดินทางประมาน 2 ชม.) เป็นเมืองรักษาป้องกันด่านเจียนเหมินกวนที่สำคัญ มีประวัติมากว่า 4,000 ปี ในประวัติศาสตร์เคยเป็นที่ตั้งของมณฑล จังหวัด อำเภอ ตามความต้องการของการปกครองในยุคนั้นๆ เป็นเมืองทางการพาณิชย์, การเมือง, การคมนาคม, การทหาร และยุทศาสตร์ที่สำคัญของเสฉวนด้านตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นมรดกวัฒนธรรมทางการปกครอง, ศาสนา และการสอบเข้ารับราชการ (จอหงวน)
  นำท่านสู่ เมืองโบราณล่างจง ถือเป็น 1 ใน 4 เมืองโบราณที่คงความดั่งเดิมได้มากที่สุดแห่งแผ่นดินจีน ร่วมกับเมืองโบราณผิงเหยา มณฑลซานซี, เมืองโบราณอันฮุยซีเซี่ยน มณฑลอันฮุย และเมืองโบราณลี่เจียง มณฑลยูนนาน ภายในเมืองโบราณ ทำให้รู้สึกถึงความคลาสสิคของเสน่ห์แผ่นดินมังกร ไม่ว่าจะเป็นชีวิตความเป็นอยู่ที่ผู้คนยังเป็นคนพื้นที่ดั้งเดิม อาคารบ้านเรือนที่เป็นแบบจีนโบราณแท้ๆ การวางก้อนอิฐแต่ละก้อนเพื่อประกอบเป็นหลังคาบ้าน ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในเมืองจริงๆ ยังคงความเป็นแบบสมัยก่อนไม่เปลี่ยน และของดังเมืองนี้ที่ขาดไม่ได้เลยคือ เนื้อเตียวหุยกับน้ำส้มสายชูล่างจง
ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Jinyuan Zhangfei Int’l Hotel (5*) หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 4 ล่างจง – กรุงเฉิงตู – ศูนย์สมุนไพรจีน – ร้านยางพารา – Global Center คอมมูนิตี้มอลล์ใหญ่ที่สุดในโลก 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำทุกท่านเดินทางสู่ กรุงเฉิงตู เมืองเอกของมณฑลเสฉวน (เดินทางประมาน 3 ชม.)
  นำท่านสู่ ศูนย์สมุนไพรจีน ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการนวดฝ่าเท้า รวมถึงเลือกซื้อสมุนไพรชั้นดี ของประเทศจีน อาทิ บัวหิมะ, ตังถั่งเฉ้า, โสม และ สมุนไพรอื่นๆ อีกมากมาย
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  จากนั้นนำท่านชม ร้านยางพารา ให้ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากยางพารา เลือกซื้อฝากญาติมิตรตามอัธยาศัย
  นำท่านสัมผัสด้วยตากับ Global Center ตึกคอมมูนิตี้มอลล์ใหญ่ที่สุดของโลก คอนเซ็ปที่จะเป็นศูนย์กลางการค้าของโลก ในศตวรรษใหม่ บนพื้นที่ 1.7 ล้าน ตร.ม. ด้านในจะเป็นที่ตั้งของสำนักงานต่างๆ, ห้องประชุม, มหาวิทยาลัยชั้น นำของประเทศ รวมไปถึงศูนย์การค้าขนาดใหญ่อีก 2 แห่ง, โรงแรมระดับ 5 ดาว 2 แห่ง, โรงภาพยนตร์ ไอแมกซ์, หมู่บ้านเมดิเตอร์เรเนียน, สวนสนุกจำลอง และชายหาดทะเลเทียม ส่วนแหล่งช้อปปิ้ง สินค้าแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆ จะกินพื้นที่กว่า 400,000 ตร.ม.
ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Holiday Inn Hotel Chengdu Oriental Plaza (5*) หรือเทียบเท่า  www.ihg.com/holidayinn
 
วันที่ 5 เฉิงตู – ศาลเจ้าขงเบ้ง (ถนนโบราณจิ๋นหลี่) – สนามบินเฉิงตู – กรุงเทพฯ  (B/L/-)
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านสู่ ศาลเจ้าขงเบ้ง สร้างขึ้นในสมัยซีจิ้นปีค.ศ.395 เพื่อระลึกถึงมหาอุปราชของจ๊กก๊กในสมัยสามก๊ก ด้านในมีตู้แสดงรูปปั้นขุนนาง ขุนศึก ของเล่าปี่หลายสิบนาย อาทิ ม้าเฉียว ม้าเจ๊ก เกียงกุย จูล่ง เป็นต้น รวมถึงเป็นที่ตั้งสุสานของเล่าปี่ และสวนท้อที่เล่าปี่, กวนอู และเตียวหุย สามพี่น้องสาบานกัน
จากนั้นนำท่านสู่ ถนนโบราณจิ๋นหลี่ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ ให้ท่านเลือกซื้อของฝากคนทางบ้านเป็นที่ระลึก พร้อมชมบ้านเรือนรูปทรงโบราณในลักษณะต่างๆ รวมทั้งเลือกชมอาหารและสินค้าพื้นเมือง
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานานนาชาติซรวงลิ้ว กรุงเฉิงตู
15.05 น. เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 619
17.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และประทับใจ !