กรุงปราก

แสดง 2 รายการ

Show per page
 • Book Now !!![yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  ทัวร์ยุโรป | ไฮไลท์ ยุโรปตะวันออก 8 วัน 5 คืน EUHOE8D

  [wp-svg-icons icon="location" wrap="i"] พระราชวังเชินบรุนน์ พระราชวังฤดูร้อนอันยิ่งใหญ่ของราชวงศ์ฮัปสเบิร์ก ที่ถูกสร้างขึ้นในปลายศตวรรษที่ 17 [wp-svg-icons icon="location" wrap="i"] เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ มรดกโลกอีกเมืองหนึ่ง ของสาธารณรัฐเชค ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางด้านการปกครอง การพิพากษาคดีและการจัดเก็บภาษี [wp-svg-icons icon="location" wrap="i"] คาร์โลวี วารี่  เมืองตุ๊กตาในหุบเขาที่จะทำให้ท่านประทับใจที่สุดอีกเมือง ทั่วเมืองเป็นแหล่งน้ำแร่ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ [wp-svg-icons icon="location" wrap="i"] ปราสาทปราก สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 11 ด้วยศิลปะแบบโกธิค ชมความใหญ่โตโอ่อ่าของตัวปราสาท

  ราคาเริ่มต้น 84,900 บาท

  ราคาเริ่มต้น 89,900 บาท

 • Book Now !!![yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  แพ็กเกจในประเทศ┃ล่องเรือ 5 เมือง ไหว้พระ 5 วัด

  [wp-svg-icons icon="location-2" wrap="i"] ราคา 999 บาท/ท่าน เท่านั้น! [wp-svg-icons icon="location-2" wrap="i"] ออกเดินทางทุกๆวันอาทิตย์  เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563 – 28 มีนาคม 2564 หมายเหตุ: อัตราค่าบัตรท่องเที่ยวตามข้างต้นนี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว รวมค่ามัคคุเทศก์ประกันการเดินทาง และน้ำดื่ม แต่ไม่รวมค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ท่องเที่ยว (กรณีต่างชาติ)  และไม่รวมค่าอาหารกลางวัน **(อาหารกลางวัน มัคคุเทศก์จะนำให้เลือกทานได้อิสระที่วัดศาลเจ้า)