Tour

แสดง 9 รายการ

Show per page
 • Book Now !!![yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  ทัวร์ไต้หวัน I Southern Taiwan 5D 4N TW5DSTT

  [wp-svg-icons icon="pencil-2" wrap="i"] ไถหนาน เมืองหลวงแห่งแรกของไต้หวัน กลิ่นอายประวัติศาสตร์ที่ยังคงอยู่ [wp-svg-icons icon="pencil-2" wrap="i"] อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซาน อุทยานที่มีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน [wp-svg-icons icon="pencil-2" wrap="i"] ศาลเจ้าหนานคุนเซิน ขอพรเทพเจ้าทั้งห้าพระองค์ (อู่ฝู่เชียนซุ่ย) และเทพเจ้าคนเลี้ยงวัว [wp-svg-icons icon="pencil-2" wrap="i"] วัดฝอกวงซาน อนุสรณ์พระพุทธเจ้า ชื่อเสียงระดับโลก [wp-svg-icons icon="pencil-2" wrap="i"] ทะเลสาบดอกบัว (เจดีย์มังกรเสือ) สัญลักษณ์เด่นของเมืองเกาสง
 • Book Now !!![yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  ทัวร์ไต้หวัน I Southern Taiwan+Alishan Sunrise 5D 4N TW5DSTAS

  [wp-svg-icons icon="pencil-2" wrap="i"] อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซาน อุทยานที่มีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน [wp-svg-icons icon="pencil-2" wrap="i"] ไถหนาน เมืองหลวงแห่งแรกของไต้หวัน กลิ่นอายประวัติศาสตร์ที่ยังคงอยู่ [wp-svg-icons icon="pencil-2" wrap="i"] วัดฝอกวงซาน อนุสรณ์พระพุทธเจ้า ชื่อเสียงระดับโลก [wp-svg-icons icon="pencil-2" wrap="i"] ทะเลสาบดอกบัว (เจดีย์มังกรเสือ) สัญลักษณ์เด่นของเมืองเกาสง [wp-svg-icons icon="pencil-2" wrap="i"] หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ หมู่บ้านนายทหารเก่าญี่ปุ่น ที่ยังคงสภาพไว้ได้เป็นอย่างดี
 • Book Now !!![yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  ทัวร์ไต้หวัน I Taiwan Alishan Cherry Blossom+Onsen 5 วัน 4 คืน BY สายการบินไทย (TG)

  [wp-svg-icons icon="pencil-2" wrap="i"] ชมซากุระ ณ สี่แหล่งชื่อดังของไต้หวัน [wp-svg-icons icon="pencil-2" wrap="i"] อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซาน อุทยานที่มีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน [wp-svg-icons icon="pencil-2" wrap="i"] หมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าชนเผ่า นั่งกระเช้าสู่หมู่บ้านชาวเขาและสวนสนุก วิวทะเลสาบสุริยัน-จันทรา, [wp-svg-icons icon="pencil-2" wrap="i"] เขาหยางหมิงซาน เขาพักตากอากาศยอดนิยม ใกล้กรุงไทเป [wp-svg-icons icon="pencil-2" wrap="i"] วัดเทียนหยวน วัดลัทธิเต๋าชื่อดัง ที่ซ่อนตัวอยู่บนภูเขา  
 • Book Now !!![yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  ทัวร์ไต้หวัน I Taiwan Romantic Route 6D 5N TW6DTR

  [wp-svg-icons icon="pencil-2" wrap="i"] อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซาน อุทยานที่มีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน [wp-svg-icons icon="pencil-2" wrap="i"] ป้อมฉือขั่นโหลว ป้อมประวัติศาตร์แห่งเมืองไถหนาน [wp-svg-icons icon="pencil-2" wrap="i"] อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว ริมขอบทะเลที่เต็มไปด้วยโขดหินรูปทรงแปลกตามากมาย [wp-svg-icons icon="pencil-2" wrap="i"] วัดฝอกวงซาน อนุสรณ์พระพุทธเจ้า ชื่อเสียงระดับโลก [wp-svg-icons icon="pencil-2" wrap="i"] พิพิธภัณ์ฉีเหม่ย สไตล์ยุโรปสุดอลังการ แหล่งรวมงานศิลป์ระดับโลก
 • Book Now !!![yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  ทัวร์ไต้หวัน I Taiwan So Fun + Onsen 5D 4N TW5DWSFO

  [wp-svg-icons icon="pencil-2" wrap="i"] ฟาร์มแกะชิงจิ้ง ฟาร์มเลี้ยงแกะ บนภูเขาสูงที่รายล้อมไปด้วยเมฆหมอก [wp-svg-icons icon="pencil-2" wrap="i"] ป้อมปราการซานโดมินโก, ถนนเก่าและสะพานคู่รักตั้นสุ่ย สามสถานที่สำคัญของตั๋นสุ่ย ครบสามรส [wp-svg-icons icon="pencil-2" wrap="i"] ตึกไทเป 101 สัมผัสลิฟต์ความเร็วสูงระดับโลก 1,010 เมตร/นาที สู่จุดชมวิวกรุงไทเป พาโนราม่า 360 องศา [wp-svg-icons icon="pencil-2" wrap="i"] หมู่บ้านโบราณสื้อเฟิ่น หมู่บ้านเล็กๆ กลิ่นอายของวัฒนธรรมไต้หวัน แหล่งปล่อยโคมลอยชื่อดัง [wp-svg-icons icon="pencil-2" wrap="i"] ภูเขาเมาคง สัมผัสบรรยากาศของเมืองไทเปจากมุมสูง ท่ามกลางวิวธรรมชาติ
 • Book Now !!![yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  ทัวร์ไต้หวัน I Taiwan The 9 Temples+Onsen 6D 5N TW6DTT9TO

  [wp-svg-icons icon="pencil-2" wrap="i"] ไหว้พระ 9 วัด วัดหลงซันซื่อ,วัดเหวินอู่,วัดเจิ้นหลันกง,วัดจื่อหนานกง,วัดต้าหลงตง เป่าอัน,ศาลเจ้าหนานคุนเซิน ,วัดเทียนหยวน และ วัดพระถังซัมจั๋ง  [wp-svg-icons icon="pencil-2" wrap="i"] หมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าชนเผ่า นั่งกระเช้าสู่หมู่บ้านชาวเขาและสวนสนุก วิวทะเลสาบสุริยัน-จันทรา [wp-svg-icons icon="pencil-2" wrap="i"] พิพิธภัณฑ์กู้กง ชมโบราณวัตถุล้ำค่าอันยิ่งใหญ่ของชาติ [wp-svg-icons icon="pencil-2" wrap="i"] ตึกไทเป 101 + หมู่บ้านซื่อซื่อหนันซุน   [wp-svg-icons icon="pencil-2" wrap="i"] ช้อปปิ้งตลาดดัง! ซีเหมินติง, Mitsui Outlet, เฝิ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต และซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต   
 • Book Now !!![yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  ทัวร์ไต้หวัน I ไต้หวัน 3 อุทยานแห่งชาติ 6 วัน 5 คืน TW6DTTNP

  [wp-svg-icons icon="pencil-2" wrap="i"] อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซาน อุทยานที่มีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน [wp-svg-icons icon="pencil-2" wrap="i"] เจดีย์มังกรเสือ สัญลักษณ์เด่นของเมืองเกาสง [wp-svg-icons icon="pencil-2" wrap="i"] อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ อุทยานผาหินอ่อนแห่งเดียวของไต้หวัน ยิ่งใหญ่สมคำร่ำลือ [wp-svg-icons icon="pencil-2" wrap="i"] อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว ริมขอบทะเลที่เต็มไปด้วยโขดหินรูปทรงแปลกตามากมาย [wp-svg-icons icon="pencil-2" wrap="i"] ทะเลสาบสุริยันจันทรา ล่องเรือชมบรรยากาศอันแสนโรแมนติก ดั่งสวิตเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน
 • Book Now !!![yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  ทัวร์ไต้หวัน I ไต้หวัน 3 อุทยานแห่งชาติ 6 วัน 5 คืน TW6DTTNP

  [wp-svg-icons icon="pencil-2" wrap="i"] อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซาน อุทยานที่มีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน [wp-svg-icons icon="pencil-2" wrap="i"] อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ อุทยานผาหินอ่อนแห่งเดียวของไต้หวัน ยิ่งใหญ่สมคำร่ำลือ [wp-svg-icons icon="pencil-2" wrap="i"] หมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าชนเผ่า นั่งกระเช้าสู่หมู่บ้านชาวเขาและสวนสนุก วิวทะเลสาบสุริยัน-จันทรา [wp-svg-icons icon="pencil-2" wrap="i"] อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว ริมขอบทะเลที่เต็มไปด้วยโขดหินรูปทรงแปลกตามากมาย [wp-svg-icons icon="pencil-2" wrap="i"] พิพิธภัณฑ์กู้กง ชมโบราณวัตถุล้ำค่าอันยิ่งใหญ่ของชาติ

  ราคาเริ่มต้น 41,900 บาท

  ราคาเริ่มต้น 42,900 บาท

 • Book Now !!![yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  ทัวร์ไต้หวัน I ไต้หวัน เจอร์นีย์ ออนเซ็น 5 วัน 4 คืน TW5DTJO

  [wp-svg-icons icon="pencil-2" wrap="i"] อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ อุทยานผาหินอ่อนแห่งเดียวของไต้หวัน ยิ่งใหญ่สมคำร่ำลือ [wp-svg-icons icon="pencil-2" wrap="i"] อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว ริมขอบทะเลที่เต็มไปด้วยโขดหินรูปทรงแปลกตามากมาย [wp-svg-icons icon="pencil-2" wrap="i"] ทะเลสาบสุริยันจันทรา ล่องเรือชมบรรยากาศอันแสนโรแมนติก ดั่งสวิตเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน [wp-svg-icons icon="pencil-2" wrap="i"] วัดเหวินอู่ ขอพรเทพเจ้าขงจื๊อ และเทพเจ้ากวนอู จากวัดที่ศักดิ์สิทธิ์มากที่สุดแห่งหนึ่งในไต้หวัน [wp-svg-icons icon="pencil-2" wrap="i"] ไทเป 101 สัมผัสลิฟต์ความเร็วสูงระดับโลก 1,010 เมตร/นาที สู่จุดชมวิวกรุงไทเป 360 องศา