Tour

แสดง 3 รายการ

Show per page
 • Book Now !!![yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  ทัวร์พม่า┃ย่างกุ้ง – หงสาวดี – พระธาตุอินทรแขวน 3 วัน By เมียนมาร์ เนชั่นแนล แอร์ไลน์

  [wp-svg-icons icon="location" wrap="i"] สักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ที่ศักดิสิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองพม่า [wp-svg-icons icon="location" wrap="i"] สักการะ พระเกศาธาตุ บนยอดเขาสูงที่ พระธาตุอินทร์แขวน [wp-svg-icons icon="location" wrap="i"] พระเจดีย์ชเวมอร์ดอร์ พระธาตุที่สูงที่สุดของพม่า1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุด [wp-svg-icons icon="location" wrap="i"] สักการะ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระนอนที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ [wp-svg-icons icon="location" wrap="i"] พระราชวังบุเรงนอง ที่ยิ่งใหญ่แห่งเมืองหงสาวดี
 • Book Now !!![yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  ทัวร์พม่า┃ย่างกุ้ง 2 วัน By เมียนมาร์ เนชั่นแนล แอร์ไลน์

  [wp-svg-icons icon="location" wrap="i"] สักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ที่ศักดิสิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองพม่า [wp-svg-icons icon="location" wrap="i"] สักการะ พระหยกขาว พระพุทธรูปที่ทำมาจากหยกขนาดใหญ่ [wp-svg-icons icon="location" wrap="i"] ขอพร เทพทันใจ ให้สมหวังดังใจปรารถนา [wp-svg-icons icon="location" wrap="i"] สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี พระนอนตาหวาน [wp-svg-icons icon="location" wrap="i"] ตลาดสก็อต ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองนานาชนิดในตลาดใหญ่ที่สุดของพม่า
 • Book Now !!![yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  ทัวร์พม่า┃ย่างกุ้ง – อินทร์แขวน – พุกาม – มัณฑะเลย์ 5 วัน

  [wp-svg-icons icon="location" wrap="i"] มหาเจดีย์ชเวดากอง คนเกิดปีม้า พระธาตุประจำปีเกิด คนเกิดปีม้า เป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวน 8 เส้น [wp-svg-icons icon="location" wrap="i"] พระเจดีย์ชเวมอดอว์ หรือชื่อที่คนไทยคุ้นเคยกันคือ พระธาตุมุเตาพม่า พระธาตุมุเตาถือเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในพม่า ภายในจะบรรจุพระบรมเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า [wp-svg-icons icon="location" wrap="i"] พระเจดีย์ชเวสิกอง เป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้า สร้างโดยพระเจ้าอโรรธามหาราชพระองค์แรก ผู้รวบรวมชนชาติพม่าเป็นปึกแผ่นได้เป็นครั้งแรกในอาณาจักรพุกาม [wp-svg-icons icon="location" wrap="i"] พระธาตุอินทร์แขวน  มีลักษณะเป็นก้อนหินสีทองขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงชันอย่างหมิ่นเหม่ เป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีจอ (ปีหมา) ที่คนเกิดปีนี้ต้องไปนมัสการสักครั้งหนึ่งในชีวิต [wp-svg-icons icon="location" wrap="i"] พระมหามัยมุนี  อีกชื่อหนึ่งว่า “พระยะไข่” พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของพม่า เปรียบได้กับพระพุทธมหามณัรัตนปฎิมากร  ซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของไทย  และเป็นหนึ่งในห้าศาสนวัตถุที่ศักดิ์สิทธิ์ของพม่า