Tour

 • Book Now !!![yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  ทัวร์พม่า┃ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พุกาม-มัณฑเลย์ 5 วัน 4 คืน UB

  เดินทาง พ.ย. 61 - ธ.ค. 61

  • เริ่มต้น
   29,800฿
  [wp-svg-icons icon="location" wrap="i"] มหาเจดีย์ชเวดากอง คนเกิดปีม้า พระธาตุประจำปีเกิด คนเกิดปีม้า เป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวน 8 เส้น [wp-svg-icons icon="location" wrap="i"] พระเจดีย์ชเวมอดอว์ หรือชื่อที่คนไทยคุ้นเคยกันคือ พระธาตุมุเตาพม่า พระธาตุมุเตาถือเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในพม่า ภายในจะบรรจุพระบรมเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า [wp-svg-icons icon="location" wrap="i"] พระเจดีย์ชเวสิกอง เป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้า สร้างโดยพระเจ้าอโรรธามหาราชพระองค์แรก ผู้รวบรวมชนชาติพม่าเป็นปึกแผ่นได้เป็นครั้งแรกในอาณาจักรพุกาม [wp-svg-icons icon="location" wrap="i"] พระธาตุอินทร์แขวน  มีลักษณะเป็นก้อนหินสีทองขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงชันอย่างหมิ่นเหม่ เป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีจอ (ปีหมา) ที่คนเกิดปีนี้ต้องไปนมัสการสักครั้งหนึ่งในชีวิต [wp-svg-icons icon="location" wrap="i"] พระมหามัยมุนี  อีกชื่อหนึ่งว่า “พระยะไข่” พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของพม่า เปรียบได้กับพระพุทธมหามณัรัตนปฎิมากร  ซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของไทย  และเป็นหนึ่งในห้าศาสนวัตถุที่ศักดิ์สิทธิ์ของพม่า    
 • Book Now !!![yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  ย่างกุ้ง – หงสาวดี – พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (UB)

  เดินทาง พ.ย. 61 - ธ.ค. 61

  • เริ่มต้น
   13,800฿
  [wp-svg-icons icon="location" wrap="i"] สักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจย์ดีคู่บ้านคู่เมืองของประเทศพม่า คนเกิดปีม้า พระธาตุประจำปีเกิด คนเกิดปีม้า  เชื่อกันว่าเป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวน 8 เส้น เป็น 1 ใน มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า [wp-svg-icons icon="location" wrap="i"] พระธาตุอินทร์แขวน  มีลักษณะเป็นก้อนหินสีทองขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงชันอย่างหมิ่นเหม่  พระธาตุอินทร์แขวนนับเป็น 1ใน 5 มหาบูชาสถาน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวพม่าต้องไปสักการะ และตามความเชื่อล้านนาเชื่อว่าเป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีจอ (ปีหมา) ที่คนเกิดปีนี้ต้องไปนมัสการสักครั้งหนึ่งในชีวิต [wp-svg-icons icon="location" wrap="i"] ขอพร เทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ เชื่อว่าอธิษฐานสิ่งใดจะได้สมปรารถนาทันใจ [wp-svg-icons icon="location" wrap="i"] สักการะ เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ เป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในพม่า มีความหมายและเรื่องราวที่โดเด่นมากกว่าพระธาตุอื่นๆ ซึ่งภายในจะบรรจุพระบรมเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า [wp-svg-icons icon="office" wrap="i"] พัก KYAITHIYO HOTEL โรงแรมแห่งนี้อยู่ใกล้พระธาตุอินทร์แขวนมากที่สุด
 • Book Now !!![yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  ทัวร์พม่า┃มัณฑะเลย์-พุกาม-อินเล MM002

  เดินทาง พ.ย. 61 - ธ.ค. 61

  • เริ่มต้น
   32,900฿
  [wp-svg-icons icon="location" wrap="i"] พุกาม เมืองเก่าแก่ เจดีย์จำนวนกว่า 5,000 องค์ เมืองแห่งทะเลเจดีย์ [wp-svg-icons icon="location" wrap="i"] เข้าร่วม พิธีล้างหน้าพระมหามุนี พิธีการที่ศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของประเทศพม่า พระมหามัยมุนีได้ชื่อว่าเป็นพระพุทธรูปมีชีวิต เพราะชาวพม่าเชื่อว่าพระพุทธเจ้าได้มาประทานลมหายใจอันศักดิ์สิทธิ์เข้าไปในพระวรกายของพระพุทธรูปองค์นี้ [wp-svg-icons icon="location" wrap="i"] MANDALAY HILL ชมทิวทัศน์ที่สวยงามของมัณฑเลย์ หรือ เขามัณฑะเลย์ ตั้งอยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์ อดีตราชธานีแห่งสุดท้ายในหน้าประวัติศาสตร์ของพม่ายุคโบราณ [wp-svg-icons icon="location" wrap="i"] สัมผัสวิถีชีวิตบน ทะเลสาบอินเล ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในพม่า ทะเลสาบแห่งนี้อยู่ท่ามกลางหุบเขาที่สวยงามของรัฐฉาน อยู่ห่างจากเมืองตองยีประมาณ 25 กิโลเมตร เป็นที่อยู่อาศัยของกลุ่มชนที่เรียกตนเองว่า ชาวอินทา ( Intha) [wp-svg-icons icon="location" wrap="i"] ชมพระอาทิตย์อัสดง ตามเล้นทางลุ่มแม่น้ำอิรวดี
 • Book Now !!![yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  ย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน (UB)

  เดินทาง พ.ย. 61 - ธ.ค. 61

  • เริ่มต้น
   9,800฿
  [wp-svg-icons icon="location" wrap="i"] สักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจย์ดีคู่บ้านคู่เมืองของประเทศพม่า คนเกิดปีม้า พระธาตุประจำปีเกิด คนเกิดปีม้า  เชื่อกันว่าเป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวน 8 เส้น เป็น 1 ใน มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า [wp-svg-icons icon="location" wrap="i"] สักการะ พระหยกขาว พระพุทธรูปที่ทำมาจากหยกขนาดใหญ่ [wp-svg-icons icon="location" wrap="i"] ขอพร เทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ เชื่อว่าอธิษฐานสิ่งใดจะได้สมปรารถนาทันใจ [wp-svg-icons icon="location" wrap="i"] สักการะ พระนอนตาหวาน [wp-svg-icons icon="location" wrap="i"] ช้อปปิ้ง ตลาดสก็อต ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองนานาชนิด [wp-svg-icons icon="office" wrap="i"] พัก GREEN HILL HOTEL