วิธีการชำระเงิน

โปรแกรมทัวร์แพ็คเกจอิสระ

ญี่ปุ่น

1. ชำระที่บริษัทฯ เป็นเงินสด

2. ชำระเงินโดยผ่านบัญชีธนาคาร

บัญชี : บริษัท เอส.บี.เอ ทราเวล เซอร์วิส  จำกัด

ธนาคารกรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์ สาขาสวนพลู เลขที่บัญชี 200-0-62549-7

ธนาคารกสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขาสวนพลู เลขที่บัญชี 064-2-72091-0

อื่นๆ

1. ชำระที่บริษัทฯ เป็นเงินสด

2. ชำระเงินโดยผ่านบัญชีธนาคาร

บัญชี : บริษัท เอส.บี.เอ ทราเวล จำกัด

ธนาคารกรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์ สาขาสวนพลู เลขที่บัญชี 200-0-56199-9

ธนาคารกสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขาสวนพลู เลขที่บัญชี 064-2-72094-5

ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขาสวนพลู เลขที่บัญชี 065-2-47691-6

1. ชำระที่บริษัทฯ เป็นเงินสด

2. ชำระเงินโดยผ่านบัญชีธนาคาร

บัญชี : บริษัท เอส.บี.เอ ทราเวล จำกัด

ธนาคารกรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์ สาขาสวนพลู เลขที่บัญชี 200-0-56199-9

ธนาคารกสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขาสวนพลู เลขที่บัญชี 064-2-72094-5

ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขาสวนพลู เลขที่บัญชี 065-2-47691-6

2. ชำระด้วยบัตรเครดิต โปรดเข้ามาชำระที่บริษัทด้วยตนเอง (บัตรเครดิตมีค่าธรรมเนียม 2%)

ส่งหลักฐานการโอนเงินมากที่ Fax 02-635-2155ม 02-635-3822  หรือที่ email ของพนักงาน

*** การโอนเงินใดๆ ลูกค้าต้องชำระค่าธรรมเนียมเอง ไม่สามารถหักค่าธรรมเนียมจากบริษัทฯ ได้