กรุ๊ปส่วนตัว

S.B.A.  DESIGN  YOUR  WAY 

บริการคณะเดินทางประเภทเหมา กรุ๊ปส่วนตัว สัมมนา ดูงาน หรือท่องเที่ยว ทั้งต่างประเทศ และในประเทศ

เพราะการเดินทางคือการเปิดมุมมองอันแปลกใหม่และการเดินทางที่เหนือระดับคือการก้าวสู่โลกทัศน์ซึ่งกว้างไกลกว่า ให้เราดูแลจัดการเส้นทางสู่ประสบการณ์อันแสนพิเศษแด่ท่าน เพียงท่านปรึกษาเรา …. S.B.A. DESIGN YOUR WAY….

 

“อบอุ่น ครบครัน ประทับใจ”

ทุกรูปแบบการเดินทางตามสไตล์คุณ  ด้วยทัวร์เฉพาะกลุ่มอันเหนือระดับ

…“อบอุ่น”… ด้วยการบริการประดุจท่านเป็นบุคคลสำคัญในครอบครัว
…“ครบครัน”… ด้วยหลากหลายประเภทการเดินทาง ตามใจท่าน สู่ 500 จุดหมายทั่วโลก
…“ประทับใจ”… ด้วยทีมงานมืออาชีพ รวมถึงมัคคุเทศก์และหัวหน้าทัวร์ ที่เชี่ยวชาญมากว่า 20 ปี

ให้ เอส.บี.เอ. นำเสนอการเดินทางที่เหนือระดับ ในราคาที่คุ้มค่า ตามงบประมาณของท่าน ในทุกรูปแบบ.

– เดินทาง สัมมนา ในรูปแบบบริษัท ห้าง ร้าน
– เดินทาง ท่องเที่ยวกลุ่มพนักงานในบริษัท
– เดินทาง ท่องเที่ยวเพื่อรับรองกลุ่มลูกค้าคนสำคัญของท่าน
– เดินทาง ท่องเที่ยวในครอบครัว ญาติมิตร เพื่อความส่วนตัว อย่างมีระดับ

…และอีกหลากหลายรูปแบบการเดินทางตามที่ท่านถูกใจ

บริษัท เอส.บี.เอ. ทราเวล จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วย พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2535 กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ทะเบียนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/1939

“การเดินทางเหนือระดับมาตรฐานมืออาชีพ … คิดจะเที่ยว คิดถึง เอส.บี.เอ”

S.B.A. ขอขอบพระคุณลูกค้าผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ที่ให้โอกาสเรานับตั้งแต่วันแรกตลอดมา จนถึงวันนี้ซึ่งลูกค้าทุกท่านเป็นแรงบันดาลใจให้เราพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่องและขอขอบคุณลูกค้าที่ร่วมเดินทางไปกับเราโดยให้ความไว้วางใจให้เราได้ดูแลและมอบความสุขให้กับท่านด้วยดีเสมอมา