? 3 ขั้นตอนง่ายๆกับวิธีการแลกตั๋ว JR Pass ?

สวัสดีค่ะเพื่อนสายเที่ยวด้วยตัวเอง วันนี้ sbaeasytogo เรามีวิธีการแลกตั๋ว JR Pass มาให้ดูกันค้า อ่านนิดเดียวทำได้ง่ายๆเลย ♥♥

? 3 ขั้นตอนง่ายๆกับวิธีการแลกตั๋ว JR Pass ?

เมื่อเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่น ผู้เดินทางต้องนำตั๋ว Exchange Order ไปแลกเป็นบัตร JR Pass ฉบับจริงที่เคาเตอร์จำหน่ายตั๋ว ซึ่งวิธีการแลกนั้นจะต้องนำพาสปอร์ตยื่นพร้อมกับใบ Exchange Order ยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ประจำสถานี JR โดยมีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1⃣ เคาน์เตอร์แลกตั๋ว JR Rail Pass

ผู้เดินทางสามารถสังเกตจุดแลกตั๋วจากเครื่องหมาย “หน้าต่างสีเขียว (Midori no Madoguchi)” ที่มีอยู่ตามสถานีรถไฟใหญ่ๆ ในเครือของเจอาร์ทั่วประเทศญี่ปุ่น

ขั้นตอนที่ 2⃣ วิธีการแลกตั๋ว JR Pass

ประเภทตั๋วและชื่อนามสกุลที่ออกใน Exchange Order ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือให้บุคคลอื่นใช้แทนได้และตราประทับของตม.ในหน้าพาสปอร์ตของผู้เดินทางต้องเป็นแบบ “temporary visitor” เท่านั้น

**เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบพาสปอร์ตและใบ Exchange Order ของผู้เดินทาง พร้อมให้กรอกแบบฟอร์มที่มีชื่อว่า “Application for Japan Rail Pass Exchange” โดยจะต้องกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ-สกุล สัญชาติ เลขที่หนังสือเดินทางและวันที่เริ่มใช้งาน (ไม่จำเป็นต้องเริ่มใช้ในวันแลกตั๋ว) แต่ต้องไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันออกตั๋วและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันเริ่มใช้ได้หลังจากเจ้าหน้าที่ออกตั๋วเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอนที่ 3⃣ ตรวจสอบรายละเอียด JR Pass

หลังจากเจ้าหน้าที่ออกบัตร JR Pass ให้เรียบร้อยแล้ว กรุณาตรวจสอบชื่อ-นามสกุลพร้อมวันที่เริ่มใช้และวันที่สิ้นสุดการใช้งานว่าถูกต้องหรือไม่ พร้อมรับหนังสือเดินทางคืนจากเจ้าหน้าที่ และหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใด ผู้เดินทางจำเป็นต้องให้เจ้าหน้าที่ผู้ออกบัตรแก้ไขให้ในทันที

? รายละเอียดเพิ่มเติม ?

วิธีการใช้ JR PASS

♡ ❀ ♡ ❀  By  Lunlafunny  ❀ ♡ ❀ ♡