ไต้หวัน เจอร์นี่ ออนเซ็น 5วัน 4คืน

S.B.A ATTRACTION

อุทยานแห่งชาติผาหินทาโรโกะ อุทยานผาหินอ่อนแห่งเดียว และสวยงามที่สุดของไต้หวัน

ทะเลสาบสุริยันจันทรา ล่องเรือชมบรรยากาศอันแสนโรแมนติก เปรียบดั่งสวิตเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน

อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว ชายหาดที่เต็มไปด้วยโขดหินรูปทรงแปลกตามากมาย

ตึกไทเป 101 (สูงอันดับ 2 ของโลก) สัมผัสลิฟต์ที่เร็วที่สุดในโลก 1,010 เมตร/นาทีสู่จุดชมวิวกรุงไทเป แบบ 360 องศา

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกู้กง ชมโบราณวัตถุล้ำค่าอันยิ่งใหญ่ของชาติ

ซีเหมินติง แหล่งช้อปปิ้งของวัยรุ่นชื่อดัง เสมือนดั่ง  “ชินจูกุแห่งไต้หวัน”

S.B.A HOTEL

พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

S.B.A MENU

เมนูพิเศษ! อาหารทะเลสไตส์ไต้หวัน และเสี่ยวหลงเปาเลิศรส .

เต็มอิ่มกับ บุฟเฟ่ต์ชาบูชาบู, สเต็กกะทะร้อน

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePricePDF
16 ก.ย. 6020 ก.ย. 6031,800฿Download PDF
23 ก.ย. 6027 ก.ย. 6031,800฿Download PDF
11 ต.ค. 6015 ต.ค. 6035,800฿Download PDF
19 ต.ค. 6023 ต.ค. 6035,800฿Download PDF
20 ต.ค. 6024 ต.ค. 6035,800฿Download PDF
25 ต.ค. 6029 ต.ค. 6035,800฿Download PDF
15 พ.ย. 6019 พ.ย. 6033,800฿Download PDF
25 พ.ย. 6029 พ.ย. 6033,800฿Download PDF