ฉางซา จางเจียเจี้ย สะพานแก้วแห่งใหม่ 5วัน 4คืน

 บินตรงสู่เมืองฉางซา ใช้เวลาเพียง 3 ชั่วโมง

 เขาเทียนเหมินซาน นั่งกระเช้ากอนโดล่าที่มีความยาวถึง7.5 กิโลเมตร สัมผัสระเบียงลอยเมฆ

เทียนจื่อซาน ภูเขาอวตารเดินลัดเลาะริมเขา สัมผัสความงามของภูเขาสูงเสียดฟ้า รูปทรงแปลกตามากมาย

อุทยานหยวนเจียเจี้ย ชมสะพานอันดับ1ในใต้หล้า และภูเขาลอยฟ้า ในภาพยนตร์ “อวตาร”

สะพานแก้วยาวที่สุดในโลก รองรับคนได้มากถึง 800 คน อีกทั้งสะพานแห่งนี้มีความยาว 430 เมตร กว้าง 6เมตร สูง 300เมตร  เชื่อมสองหน้าผา

โชว์เหม่ยลี่เซียงซี (โชว์เสน่ห์ตะวันตก) เป็นการโชว์สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมของชนเผ่าพื้นเมือง

ถนนคินเดินหวงซิง แหล่งช้อปปิ้งวัยรุ่นใจกลางเมืองคล้ายสยามสแควร์บ้านเรา

 พักโรงแรม ระดับ 4-5 ดาว

 จัดเต็ม! อัพเกรดอาหารทุกมื้อ

 สุดยอด! สุกี้เห็ด และอาหารไทยสไตส์จีน

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePricePDF
11 พ.ย. 6015 พ.ย. 6029,900฿Download PDF
25 พ.ย. 6029 พ.ย. 6029,900฿Download PDF
9 ธ.ค. 6013 ธ.ค. 6029,900฿Download PDF
28 ธ.ค. 601 ม.ค. 6129,900฿Download PDF