ย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน (UB)

 สักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจย์ดีคู่บ้านคู่เมืองของประเทศพม่า คนเกิดปีม้า พระธาตุประจำปีเกิด คนเกิดปีม้า  เชื่อกันว่าเป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวน 8 เส้น เป็น 1 ใน มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า

สักการะ พระหยกขาว พระพุทธรูปที่ทำมาจากหยกขนาดใหญ่

 ขอพร เทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ เชื่อว่าอธิษฐานสิ่งใดจะได้สมปรารถนาทันใจ

สักการะ พระนอนตาหวาน

 ช้อปปิ้ง ตลาดสก็อต ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองนานาชนิด

 พัก GREEN HILL HOTEL

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePricePDF
21 ก.ค. 6122 ก.ค. 619,800฿Download PDF
4 ส.ค. 615 ส.ค. 619,800฿Download PDF
11 ส.ค. 6112 ส.ค. 619,800฿Download PDF
18 ส.ค. 6119 ส.ค. 619,800฿Download PDF
25 ส.ค. 6126 ส.ค. 619,800฿Download PDF
1 ก.ย. 612 ก.ย. 619,800฿Download PDF
8 ก.ย. 619 ก.ย. 619,800฿Download PDF
15 ก.ย. 6116 ก.ย. 619,800฿Download PDF
22 ก.ย. 6123 ก.ย. 619,800฿Download PDF