ไต้หวัน ไถหนาน เมืองแห่งวัฒนธรรม 5วัน 4คืน

S.B.A ATTRACTION

 ป้อมฉือขั่นโหลว และป้อมโบราณอันผิง ป้อมแห่งประวัติศาตร์ของเมืองไถหนาน

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกู้กงเมืองเจียอี้ ชมโบราณวัตถุล้ำค่าอันยิ่งใหญ่ของชาติ

พระใหญ่ปา กว้า ซาน พระใหญ่ที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองจางฮว่า

วัดหลงซานซื่อ วัดที่มีชื่อเสียง และเก่าแก่ที่สุดในเมืองไทเป

ถนนเก่า และสะพานคู่รักตั้นสุ่ย พื้นที่ริมทะเล และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจชื่อดังของเกาะไต้หวัน

หมู่บ้านสายรุ้งสามมิติ และโบสถ์รองเท้าแก้ว สถาณที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ที่กำลังเป็นที่นิยม

หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ หมู่บ้านนายทหารเก่าญี่ปุ่น ที่ยังคงสภาพไว้ได้เป็นอย่างดี

DIY ชานมไข่มุก หรือขนมไท่หยาง ของชื่อดังของไต้หวัน

ร้านกาแฟ Hello Kitty ร้านขนมและเครื่องดื่มชื่อดังของโลก

ซีเหมินติง แหล่งช้อปปิ้งของวัยรุ่นชื่อดัง เสมือนดั่ง “สยามสแควร์ของไทย”

ฟิ่งเจี่ยไนท์มาเก็ต ตลาดกลางคืน ที่คึกคักที่สุดของเมืองไถจง

Gloria Outlet ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังราคาสุดพิเศษมากมายกว่า 100 แบรนด์

S.B.A HOTEL

พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

S.B.A MENU

*เมนูพิเศษ! เสต็กกะทะร้อน + บุฟเฟ่ต์สลัดบาร์

*เต็มอิ่มกับ บุฟเฟ่ต์ชาบูชาบู 

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePricePDF
16 ก.ย. 6020 ก.ย. 6029,800฿Download PDF
23 ก.ย. 6027 ก.ย. 6029,800฿Download PDF
11 ต.ค. 6015 ต.ค. 6033,800฿Download PDF
19 ต.ค. 6023 ต.ค. 6033,800฿Download PDF
20 ต.ค. 6024 ต.ค. 6033,800฿Download PDF
15 พ.ย. 6019 พ.ย. 6032,800฿Download PDF
25 พ.ย. 6029 พ.ย. 6032,800฿Download PDF
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ไทเป – เมืองจางฮว่า – สกายวอล์ค ปา กว้า ซาน – พระใหญ่ ปา กว้า ซาน – พักเมืองเจียอี้
  คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ S.B.A.TAIWAN คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกทุกท่าน
07.10 น. เหินฟ้าสู่สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG 634
11.50 น. ถึง สนามบินนานาชาติเถาหยวน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟต์นานาชาติ)
  เมืองจางฮว่า เมืองเล็กๆ ทางตอนกลางของเกาะไต้หวัน (ประมาณ 2.30 ชม.)
สกายวอล์ค ปา กว้า ซาน ที่เชื่อมต่อกับทางเข้าวัดปากว้าซาน ให้ท่านได้เดินชมวิวอันสวยงามของเมืองเล็กๆแห่งนี้ กราบนมัสการ
พระใหญ่ ปา กว้า ซาน ซึ่งเป็นพระใหญ่ประจำเมืองจางฮว่า ศักดิ์สิทธิ์และมีผู้คนเข้าไปกราบสักการะเป็นจำนวนมาก ตั้งอยู่บนเขาและมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ตั้งตระง่าอยู่ด้านหน้าของวัด ซึ่งสามารถเข้าไปในตัวขององค์พระได้อีกด้วย โดยที่ด้านในขององค์พระมีประติมากรรมบอกเล่าเรื่องราวพุทธประวัติที่สวยงามยิ่งให้เราได้ศึกษา จากที่ตั้งของวัดยังเป็นจุดชมวิวตัวเมืองจางฮว่าได้ดีอีกด้วย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารจีนพื้นเมือง)
  Day Plus Boutique Hotel Chiayi (4*) หรือเทียบเท่า
วันที่ 2 เจียอื้ – หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ – พิพิธภัณฑ์กู้กง เมืองเจียอื้ – โบสถ์รองเท้าแก้ว – เมืองไถหนาน – หมู่บ้านสายรุ้งสามมิติ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ (Hinoki Village) อดีตเป็นบ้านพักของทหารญี่ปุ่น ในช่วงปกครองไต้หวัน ภายในหมู่บ้านจะเป็นบ้านเก่าสไตส์ญี่ปุ่นชั้นเดียว ปัจจุบันเป็นร้านขายของเก๋ไก๋มากมาย รวมไปถึงยังมีพิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่าเรื่องราวในอดีตของที่นี้ด้วย ให้ท่านได้ชม เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง และถ่ายรูปกับวิวสวยๆที่ไม่ควรพลาด
พิพิธภัณฑ์กู้กง เมืองเจียอื้ เพิ่งสร้างเสร็จปลายปีพ.ศ. 2558 สร้างแบบสถาปัตยากรรมโมเดิร์น ทางเข้าเป็นสะพานรูปทรงเกลียวคลื่น ข้ามไปเกาะกลางสู่ตัวอาคารจัดแสดง ภายในมีโบราณวัตถุล้ำค่าหลายชิ้น มีวัตถุโบราณที่มีประวัติยาวนานกว่า 5,000 ปี จากทั่วเอเชีย และราชวงศ์ของจีน (พิพิธภัณฑ์กู้กงนี้ เป็นแห่งที่สอง ต่อจากพิพิธภัณฑ์กู้กงที่ไทเป)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)
  โบสถ์รองเท้าแก้ว ตั้งอยู่ที่สวนโอเชียนวิวพาร์ก เมืองปู้ไต้ มณฑลเจียอี้ มีความสูง 17 เมตร กว้าง 11 เมตร รอบตัวอาคารใช้โครงเหล็ก และประดับด้วยกระจกสีฟ้าใสแผ่นใหญ่ถึง 320 แผ่น เพื่อให้ดูคล้ายรองเท้าแก้วของจริงมากที่สุด ทำให้สะดุดตาเป็นอย่างมาก แนวคิดในการสร้างโบสถ์รองเท้าแก้วนี้ขึ้นมา เหมือนเป็นสัญลักษณ์ของหญิงสาวที่ใฝ่ฝันจะมีรองเท้าส้นสูงสวยๆ และชีวิตที่มีความสุข และมาจากวัฒนธรรมแต่งงานของไต้หวันสมัยใหม่ ที่เจ้าสาวจะสวมรองเท้าส้นสูงไปเหยียบกระเบื้องที่แตก เปรียบเสมือนเป็นการบอกลาสิ่งที่ไม่ดีในอดีต และเริ่มต้นชีวิตที่สวยงามต่อไป สถานที่แห่งนี้ ใช้ประกอบพิธีแต่งงาน ถ่ายภาพวิวาห์ของหนุ่มสาว และยังใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์และซีรี่ส์ทีวี
ชื่นชมกับศิลปะ ณ หมู่บ้านสายรุ้งสามมิติ หมู่บ้านของชาวบ้านใกล้ชายฝั่งตะวันตกของเกาะไต้หวัน แหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ที่กำลังเป็นที่นิยม โดยมีจิตรกรได้รังสรรค์วาดภาพสามมิติ ลงบนกำแพงบ้าน และพื้นถนน กลายเป็นความงดงามของหมู่บ้านธรรมดาๆ ที่กลายเป็นดั่งหมู่บ้านในความฝัน ในท่านได้เดินชมความงดงามของงานศิลปะสมัยใหม่ และถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
เมืองไถหนาน เมืองแห่งกลิ่นอายของประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม ที่มีมาอย่างยาวนาน ซึ่งเคยโดยปกครองโดยฮอลแลนด์ สมัยล่าอณานิคม
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารจีนพื้นเมืองคนแคะ)
  Fushin Hotel Tainan (4*) หรือเทียบเท่า www.fushin-hotel.com.tw
วันที่ 3 ไถหนาน – ป้อมฉือขั่นโหลว – ป้อมโบราณอันผิง – ไถจง – DIY ชานมไข่มุก หรือขนมไท่หยาง – เฟิ่งเจี่ยไนท์มาเก็ต
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  ป้อมฉือขั่นโหลว ชื่อที่เพี้ยนมาจากชื่อของภาษาชาวเผ่าของไต้หวัน ป้อมโบราณนี้ สร้างขึ้นปี 1653 โดยชาวดัตช์ซึ้งสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ที่ชาวดัชต์ยอมแพ้ชาวจีน
ป้อมโบราณอันผิง เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ของที่นี่ ในสมัยโบราณใช้เป็นที่สำหรับป้องกันการบุกรุกจากข้าศึกที่จะเข้ามารุกรานใน สมัยทีฮอลันดาครอบครองพื้นที่ตรงนี้ จากบริเวณด้านบนของป้อมจะเห็นอนุสาวรีย์ของเจิ้งเฉิงกงผู้ปกครองเกาะไต้หวันสมัยโบราณซึ่งเป็นผู้ขับไล่ฮอลันดาออกไปแล้วสถาปนาตัวเองเป็นผู้ปกครองเกาะนี้แทน จากนั้นให้ท่านได้เดินเลือกซื้อของบริเวณ ถนนเก่าอันผิง ถนนสายแรกของเมืองไถนาน ถนนเส้นนี้มีของขายของฝากตลอดสองข้างทาง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีนพื้นเมือง)
  เมืองไถจง เป็นหัวเมืองใหญ่ ตอนกลางของไต้หวัน แหล่งของโรงงานอุตสาหกรรม
DIY ชานมไข่มุก (ทดลองทำชานมไข่มุกด้วยตนเอง) ชานมไข่มุกนั้น มีชื่อเสียงไปทั่วโลก โดยมีต้นกำเนิดมาจากเมืองไถจงแห่งนี้ ให้ท่านได้ทดลองทำชานมไข่มุกอย่างง่าย ขนมไท่หยาง มีต้นกำเนิดมาจากเมืองไถจง มีชื่อเสียงโด่งดังระดับประเทศ ของฝากเลื่องชื่อของไต้หวัน ลักษณะเป็นแป้งกรอบ ๆ กลม ๆ ไม่แบนมาก มีไส้ข้างในนุ่ม ๆ ( เช่นไส้สับปะรด ) มีรสชาติทั้งแบบต้นตำรับและประยุกต์ เช่น รสชาเขียว กาแฟ สตรอว์เบอร์รี่ สามารถทานได้กับเครื่องดื่มนานาชนิด บางคนเรียกง่าย ๆ ว่า ขนมเปี๊ยะไต้หวัน (เนื่องจากร้านที่ทำDIY ของ2อย่างนี้ มีชื่อเสียง และคนแน่นมาก ถ้าไม่สามารถทำ DIYชานมไข่มุกได้ ทางเราจะเปลี่ยนไปทำ DIYขนมไท่หยางแทน )
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ต์ชาบูชาบู)
  เฝิงเจี่ยไนท์มาเก็ต ตลาดนัดกลางคืนที่มีชื่อเสียงของเมืองไถจง ให้ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้ง เลือกซื้อสิ่งของที่ถูกใจ
  Mirage Hotel Taichung (4*) หรือเทียบเท่า www.miragehotel-tw.com
วันที่ 4      ไถจง – ไทเป – ร้านพายสับปะรด – ถนนเก่าตั้นสุ่ย – สะพานคู่รักตั้นสุ่ย – ช้อปปิ้งซีเหมินติง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  ร้านพายสับปะรด ร้านดังของไต้หวัน ให้ท่านได้ลิ้มลอง ขนมพายสับปะรด ซึ่งมีรสชาติหวานกลมกล่อม จนทำให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก และเป็นอีกหนึ่งของฝากชื่อดังของไต้หวัน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีนพื้นเมือง)
  ถนนเก่าตั้นสุ่ย หรือถนนคนเดินริมน้ำ ที่มีบรรยากาศอันแสนโรแมนติก เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ของชาวไทเป ซึ่งอดีตสถานที่แห่งนี้เคยเป็นเมืองท่าแห่งแรกของไต้หวันทางตอนเหนืออีกด้วยให้ท่านได้ลองลิ้มรสอาหารท้องถิ่น เช่น ลูกชิ้นปลา ไข่เหล็ก และน้ำบ้วยที่มีรสเปรี้ยว รวมถึงอาหารทะเลสดๆ ในราคาไม่แพงอีกด้วย นำท่านชมวิว แม่น้ำตั้นสุ่ย ณ สะพานคู่รัก ซึ่งมีความยาว 164.9 เมตร กว้าง 5 เมตร สามารถรองรับคนได้ถึง 9,000 คน มีลักษณะเป็นสะพานแขวนรูปโค้งเพื่อเชื่อมสองฟากฝั่งของแม่น้ำ
 ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารจีนพื้นเมือง)
  ซีเหมินติง สถานที่ยอดนิยมของบรรดาวัยรุ่นไต้หวัน รวมถึงนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน เพลิดเพลินกับการจับจ่ายสินค้าสไตล์วัยรุ่นมากมาย ทั้งเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอางหลากหลายยี่ห้อ อาทิ Uniqlo, NET, New Balance, Onitsuka Tiger, Nike, Etude, Skinfood รวมถึงยังมีร้านอาหารในด้านความแปลกใหม่ที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว เช่น ร้าน Modern Toilet อีกด้วย
  Taipei City Hotel (4*) หรือเทียบเท่า www.taipei-hotel.tw
วันที่ 5       ไทเป – วัดหลงซาน – ร้านกาแฟ Hello Kitty – Gloria Outlet – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
  วัดหลงซาน สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2281 เป็นวัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในไทเป และถือว่าเป็นวัดที่รวบรวมเทพเจ้าองค์ต่างๆไว้มากที่สุดในไต้หวัน ให้ท่านได้สัมผัสความงามของประติมากรรม และสถาปัตยกรรม อันประณีตงดงามแบบไต้หวันดั้งเดิม
ร้านกาแฟ Hello Kitty (ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม) ให้ท่านได้พักผ่อนหย่อนใจ กับบรรยากาศและความน่ารักของร้าน ที่ตกแต่งไปด้วยธีม Hello Kitty พร้อมเครื่องดื่ม และขนมอันเลิศรส เสริฟตามแบบฉบับของ Hello Kitty!
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เสต็กกระทะร้อน+บุฟเฟต์บาร์ต่างๆ)
  Gloria Outlet (กลอเรียเอาท์เล็ตส์) ห้างเอาท์เล็ตแห่งนี้มีทั้งหมด 4 เฟสซึ่งขณะนี้เปิดเฉพาะเฟสแรกประกอบด้วยร้านขายสินค้าแบรนด์ดังรวม 102 ยี่ห้อ ซึ่งลดราคาถูกกว่าราคาปกติตามท้องตลาด ในจำนวนนี้มีสินค้าแบรนด์เนมที่เพิ่งเปิดช็อปสาขาในไต้หวันเป็นครั้งแรก 24 แบรนด์ คาดว่าร้านค้าจะเปิดครบทั้ง 4 เฟส ภายในช่วงปลายปีพ.ศ. 2561 นอกจากนี้ ยังมีร้าน“นิชิกิราเม็ง” (Nishiki Ramen) ซึ่งเป็นร้านราเม็งที่โด่งดังต้องจนต้องต่อแถวรอยาวที่สุดในญี่ปุ่น ทั้ง 7 สาขาในญี่ปุ่นต้องต่อแถวรอ 1-2 ชั่วโมง มาเปิดสาขาแรกในไต้หวันที่ห้างแห่งนี้อีกด้วย
  ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเถาหยวน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ภายในสนามบิน (ตามอัธยาศัย)
20.05 น. ไจ้เจี้ยนไต้หวัน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG 635
22.50 น. ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และมีความสุข

Additional Information

month

09-กันยายน, 10-ตุลาคม