สแกนดิเนเวีย พระอาทิตย์เที่ยงคืน สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 10 วัน 7 คืน

Available: In stock

กรุงสต้อคโฮล์ม เวนิสแห่งยุโรปเหนือ ก่อเมืองเก่าพระราชวังแสนคลาสสิค
♠ บาร์เก้นท์ เมืองมรดกโลกสีสันสวยงาม สไตล์บ้านตุ๊กตา และฟยอดร์ดที่ยาวที่สุดและสวยงาม
♠ พักค้างคืนบนเรือสำราญ DFDS ที่เพียบพร้อมทั้งอาหาร-เครื่องดื่ม เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ และคาสิโน และพักในห้องมีหน้าต่าง
ไม่พลาดเมืองสวยและเส้นทางสุดยอดของนอร์เวย์ “บาร์เก้นท์-กู้ดวานเก้นท์-ฟลอม”  
♠ พร้อมนั่งรถไฟไต่เขาสายโรแมนติค “FlamSbana”  และการล่องเรือชมดินแดน “ฟยอร์ด-นอร์เวย์”   
♠ กรุงออสโล เมืองหลวงแสนสวยของนอร์เวย์ ชมพิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง และสวนวิกเกอร์แลนด์
♠ กรุงโคเปนเฮเก้นท์
เมืองท่าและอมตนิยายเรื่องก้อง เงือกน้อย ลิตเติ้ลเมอร์เมด

 

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePricePDF
5 ส.ค. 6014 ส.ค. 60159,000฿Download PDF
วันแรก  กรุงเทพฯ ⇒ สต๊อคโฮล์ม/สวีเดน – บินตรง 
23.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  เคาน์เตอร์สายการบินไทย   แถว D   (เข้าประตู 2-4)
เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารและสัมภาระ
วันที่สอง สต๊อคโฮล์ม/สวีเดน ( – / L / D )
01.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงสต๊อคโฮล์ม  โดย สายการบินไทย  เที่ยวบิน TG 960     (บินตรง 10.50 ชม.) 
07.00 น. ถึงสนามบิน กรุงสต๊อคโฮล์ม (STOCKHOLM) ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง 
  กรุงสต็อคโฮล์ม เมืองหลวงแห่งราชอาณาจักรสวีเดนฉายาเวนิสแห่งยุโรปเหนือ ตั้งอยู่บนเกาะ14เกาะในทะเลสาบมาลาเรนมีสะพานเชื่อมระหว่างเกาะมากนับป็นอีกเมืองหลวงแสนสวยซึ่งเริ่มจากจุดชมวิวที่ท่านจะเห็นบรรยากาศรอบๆเมืองที่ตั้งอยู่บนพื้นน้ำผ่านชมย่านสำคัญๆ โอเปร่า รัฐสภา ทำเนียบรัฐบาลเกาะเมืองเก่า อันเป็นที่ตั้งพระราชวังหลวงอันสง่างามอาคารก่อสร้างแสนคลาสสิค เดินลัดเลาะตรอกซอกซอยในย่านถนนคนเดิน ท่านช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึกตามอัธยาศัย

พิพิธภัณฑ์เรือวาซ่า เรือรบโบราณอายุร่วม400ปีที่กษัตริย์กุสตาฟที่ 2 รับสั่งให้สร้างเป็นเรือรบที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปในสมัยนั้น แต่เพียง20นาทีที่ลงน้ำเรือวาซ่าที่ยิ่งใหญ่ก็จมลงอยู่ใต้ทะเลมากว่า 300 ปี ถึงสามารถกู้ขึ้นมาจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์โดยต้องนำชิ้นส่วนหลายล้านชิ้นที่กระจายไปทั่วท้องน้ำแถบนั้นมาปะติดปะต่อเหมือนต่อโมเดลขนาดยักษ์แต่ก็สามารถสร้างขึ้นมาจนเป็นสถานที่ที่น่าสนใจที่สุดในสต็อคโฮล์ม

ศาลาว่าการเมือง ภายในห้องส่วนต่างๆที่มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจรวมทั้งห้องซึ่งจัดเป็นสถานที่ๆจัดงานรับรางวัลโนเบิลสาขาสันติภาพ ในทุกๆ ปี
เข้าสู่ที่พัก  : SCANDIC PARK STOCKHOLM HOTEL / หรือเทียบเท่า

วันที่สาม สต๊อคโฮล์ม ⇒ บาร์เก้นท์ (นอร์เวย์) – โวส( B / – / D )
09.00 น. เดินทางสู่สนามบินสต๊อคโฮล์ม
12.35 น บินตรงสู่ เมืองบาร์เก้นท์  BERGEN (นอร์เวย์)  โดย สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ เที่ยวบิน  SK 899
เดินทางถึงเมือง “บาร์เก้น” (Bergen)พาชมเมืองที่ได้รับยกย่องให้เป็นเมืองวัฒนธรรม และเป็นอดีตเมืองหลวงเก่าอีกแห่งของนอร์เวย์ ที่มีอายุมากกว่า 600 ปี ปัจจุบันเป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 รองจากกรุงออสโล ด้วยเป็นเมืองที่มีพื้นที่ติดกับทะเล มีภูเขาสูงที่สุดในยุโรปเหนือและแดนฟยอร์ดยาวที่สุด จนได้รับสมญานามว่า“เมืองหลวงแห่งฟยอร์ด” มีเมืองท่าสวยงาม บ้านเรือนชาวประมงริมฝั่งแสนน่ารักมีสีสัน

เมืองเก่าเบอร์เก้น (Bryggen) ที่ยังคงร่องรอยความรุ่งเรืองในแบบเมืองท่าในอดีต หมู่บ้านที่เรียงรายล้วนเป็นบ้านไม้ทาสีสันสวยงามแบบบ้านตุ๊กตางดงามและมีเสน่ห์มาก จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น“มรดกโลก” ที่เลื่องชื่ออีกแห่งของนอร์เวย์ พาท่านเดินชมตลาดปลาริมอ่าว เลือกชิมปลาสดๆ แปลรูปหลากชนิด เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง
นั่งรถไฟไต่เขา Floibanen ขึ้นสู่จุดชมวิวของอ่าวบาร์เก้นท์ จากมุมสูงที่แสนสวยงาม

“ฟยอร์ดแลนด์” ตอนกลางของประเทศนอร์เวย์ ที่ตลอดสองข้างทางแวดล้อมไปด้วยขุนเขาและทะเลสาบน้อยเมืองโวส Voss ผ่านเส้นทางอุโมงค์แหล่งตากอากาศริมทะเลสาบสวยสงบ นำท่านเยือน โรงแรมประวัติศาสตร์ FLEISCHER HOTEL ที่ล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 เสด็จประทับเมื่อ 109 ปีก่อน**
เย็น เข้าสู่ที่พัก : BRAKANES HOTEL VOSS / หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ บาร์เก้นท์ – วอส – รถไฟสายโรแมนติค – ฟลอม  ( B / L / D )  
ขบวนรถไฟท่องเที่ยวจากสถานี เมืองโวส สู่สถานี “ไมร์ดาล”ผ่านช่องเขา-อุโมงค์-ธารน้าใส ธรรมชาติสดชื่นสวยงามตลอดระยะเวลาประมาณ 1 ชม.ลงที่สถานี Myrdal ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพจากเบื้องสูงในหุบเขา

ขบวนรถไฟสายโรแมนติคฟลัมบาเนน (Flamsbana) สุดยอดผลงานวิศวกรรมการรถไฟไต่เขาโด่งดังที่สุดของนอร์เวย์ (จากเมือง Myrdal-Flam) วิ่งด้วยความเร็ว 20 กม./ชม. ตู้โบกี้ตกแต่งด้วยไม้คลาสสิค ที่บางช่วงลอดอุโมงค์ คดเคี้ยวท่านจะได้ชมความงามของหุบเขา ทะเลสาบ

น้าตกเคียส์(Kjisfossen)ที่ไหลตกจากโตรกผาสูงรถไฟจะมีการจอดให้ท่านบันทึกภาพสวยประทับใจเพลิดเพลินกับทัศนียภาพที่งดงามไม่รู้เบื่อ

เมืองฟลอม (Flam) เมืองตากอากาศแสนสวยกลางฟยอร์ด ที่แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติขุนเขา และสายน้า เป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวฟยอร์ดของนอร์เวย์ ให้เวลาท่านเดินเล่นบรเวณท่าเรือ ริมอ่าวสวย ร้านค้าร้านขายของที่ระลึกเรียงรายให้ท่านเลือก

ล่องเรือชม “ซอจ์นฟจอร์ด” (Sognefjord) ที่ได้ชื่อว่าเป็น “King of Fjord” และ นับว่าเป็นฟยอร์ด ที่ลึกเข้ามาในแผ่นดินมากที่สุดถึง 200 ก.ม. ชมความงามทางธรรมชาติที่สร้างสรรค์ไว้ให้ท่านชื่นชมอย่างเต็มอิ่ม โตรกผาหินสูงตระหง่าน เนินลาดริมฝั่งมีหมู่บ้านพื้นเมืองตั้งเป็นหย่อมๆ ในสวนสนสีเขียว เรือจะค่อยๆ แล่นเลียบไปตามสายน้า เปิดโอกาสให้ท่านชื่นชมทัศนียภาพชวนฝันของซอจ์นฟจอร์ด ที่สวยและยาวที่สุดของโลก ชมภูผาหินสูงตระหง่านที่ธรรมชาติบรรจงสลักไว้ดูวิจิตรพิศดาร บนเนินลาดริมฝั่งมีบ้านซัมเมอร์เฮ้าส์ ไม้สนเป็นหย่อม ๆ ตื่นตาตื่นใจมิรู้ลืม

เมืองกู้ดวานเก้นท์ (GUDVANGEN) ผ่านเส้นทางแสนสวยด้วยธรรมชาติแปลกตาตลอดการเดินทางแวะถ่ายรูปชมวิวสวยระหว่างทาง อุโมงค์ ภูเขา ทะเลสาบ ไปยังเมือง “เกโล” GEILO เมืองตากอากาศแหล่งสกีรีสอร์ทยอดนิยม ท่ามกลางเทือกเขาโอบล้อม
เข้าที่พัก : DR. HOLMS HOTEL / หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า  ออสโล ⇒ อัลต้า – ฮอนนิ่งสว๊อก – นอร์ทเคป( B / – / D )      
08.00 เดินทางเข้าสู่สนามบินออสโล
12.10 โดยสายการบิน สแกนดิเนเวียน แอร์ไลน์ เที่ยวบิน SK 4546 บินสู่เมืองอัลต้า
14.05 เดินทางถึงเมือง “อัลต้า” ALTA เมืองแสนสวยริมอ่าว ที่ได้ชื่อว่ามีทัศนียภาพสวยสะอาดตา และน่าอยู่ที่สุด
เมืองหนึ่งในฝั่งทะเลนอรวิเจี้ยน ตัวเมืองตั้งอยู่ในอ่าวใหญ่ บ้านเรือนเรียงรายริมอ่าว ด้านหน้าคือเกาะแก่งน้อยใหญ่เป็นฉาก จากเดินทางต่อโดยรถโค้ชขึ้นสู่ทางตอนเหนือดินแดนแห่งพระอาทิตย์เที่ยงคืน ตลอดเส้นทางผ่านบริเวณทุ่งหญ้าแนวภูเขาสูงทะเลสาบและชายฝั่งทะเลแบบฟยอร์ดทัศนียภาพสวยงาม
นาท่านเดินทางลอดผ่าน อุโมงค์เวสเตอร์โพเลน ที่ได้ชื่อว่าเป็นอุโมงค์รถยนต์ที่ยาวที่สุดสู่ ฮอนนิ่งสว๊อค (Honningsvag) ชุมชนใหญ่ที่สุดที่อยู่ใกล้นอร์ทเคป ที่มีประชากรเพียงไม่กี่ร้อยคน จุดแวะพักก่อนขึ้นชมพระอาทิตย์เที่ยงคืนที่โด่งดังที่สุดของยุโรป จากนั้นนาท่านเข้าสู่ที่พัก
โรงแรม : SCANDIC NORDKAPP HOTEL / หรือเทียบเท่านอร์ทเคปฮอลล์ อาคารขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นในบริเวณแหลมเหนือ จุดเหนือสุดที่สะดวกที่สุดในการเดินทางไปด้วยรถยนต์ เพื่อการชมทัศนียภาพของพระอาทิตย์เที่ยงคืนที่สวยมาก ๆ อีกจุดหนึ่งในโลก ณ เส้นลองติจูดที่ 71 องศาเหนือ 10 ลิปดา 21 ฟิลิบดา และยังเป็นจุดที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ของพวกเราชาวไทยเสด็จประพาสมาแล้วเมื่อ 100 ปีเศษและพระองค์ท่านยังได้จารึกพระปรมาภิไธยย่อไว้ที่ก้อนศิลาก้อนหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันนี้ยังได้รับการเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีเยี่ยม ให้เวลาท่านชื่นชมกับความแปลกของธรรมชาติ ณ เวลาเที่ยงคืนที่บ้านเรามืดสนิทแต่พื้นที่ที่อยู่ใกล้ขั้วโลกทั้งเหนือ และ ใต้ กลับสว่างไสวเห็นพระอาทิตย์เต็มๆ ดวง ( ในช่วงฤดูร้อน ) ถ่ายรูป ชมวิว ช้อปปิ้งของที่ระลึก เขียนโปสการ์ดส่งกลับบ้าน ชมนิทรรศการต่างๆ รวมทั้งของไทย จนถึงเวลาเดินทางกลับที่พัก **ทัวร์รวม >แจกประกาศนียบัตร**
วันที่หก ออสโล – เรือสำราญ DFDS – โคเปนเฮเก้นท์ ( B / L / D )
14.35 โดยสายการบิน สแกนดิเนเวียน แอร์ไลน์ เที่ยวบิน SK 4545 บินกลับสู่ออสโล
16.30 เดินทางถึงสนามบิน ออสโล OSLO เดินทางเข้าสู่ตัวเมืองกรุงออสโล
เช๊คอินเข้าที่พัก : RADISSON BLU OSLO HOTEL NYDALEN / หรือเทียบเท่า
(คืนนี้กรุณาเตรียมจัดเสื้อผ้า-ของใช้1ชุดใส่กระเป๋าใบเล็กสาหรับใช้พักค้างคืนบนเรือ1คืนในวันรุ่งขึ้นเพราะกระเป๋าใบใหญ่ จะถูกนาส่งเข้าตู้คอนเทนเนอร์ใต้ท้องเรือ)
วันที่เจ็ด ออสโล – เรือสาราญ DFDS – โคเปนเฮเก้นท์/เดนมาร์ก ( B / L / D )
กรุงออสโล (OSLO) เมืองหลวงแสนสวยของประเทศนอร์เวย์ ที่สถาปนาขึ้นมาเมื่อประมาณ 60 ปี มานี้เอง

สวนวิกเกอร์แลนด์-อุทยานฟรอกเนอร์ (Frogner Sculpture Park) ที่นาผลงานของ กุสตาฟ วิกเกอร์แลนด์ ปฏิมากรชื่อดังที่ได้รับอนุญาตให้นาผลงานมาจัดแสดงอย่างถาวรในอุทยานฟรอกเนอร์ ที่ท่านอาจเคยเห็นรูปของเสาโมโนลิท ที่เป็นรูปคนจานวนมาก มายปีนป่ายกันอยู่บนเสา ชมผลงานน้าพุวงจรชีวิตที่มีความหมายสอนใจ

ลานกระโดดสกีจัมพ์โฮเมนโคเล่น ที่เป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิคฤดูหนาวในปี 1952 ชมความเจริญในอดีตที่ยิ่งใหญ่ พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง บรรพบุรุษของชาวนอร์เวย์ที่เดินทางทั่วยุโรปด้วยพาหนะนี้ผ่านชมสถานที่สาคัญๆ พระราชวังหลวง อาคารรัฐสภา โรงละครโอเปร่า ทาเนียบรัฐบาล แวะชมสถาบันศูนย์รางวัลโนเบลแห่งสันติภาพด้วยออสโลเป็นเมืองแห่งการบริหารรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ

เดินทางสู่ท่าเรือออสโลเพื่อเช็คบัตรโดยสารขึ้นสู่ เรือสาราญ DFDS สแกนดิเนเวียน ซีเวย์
ห้องพักบนเรือ ที่สะอาดและสะดวกสบายพักผ่อนเดินเล่นสารวจสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆบน เรือ ก่อนขึ้นชมวิวสวยยามเมื่อเรือถอนสมอสู่ทะเลเหนือ (พักห้องซีวิว)
** ในกรณีที่เรือไม่สามารถคอนเฟิร์มห้องพักแบบมีหน้าต่างได้ จะคืนเงินให้ท่านละ 25 ยูโร**

วันที่เเปด โคเปนเฮเก้นท์ – ช้อปปิ้งถนนสตรอยเก้ ( B / L / D )
กรุงโคเปนเฮเก้น (Copenhagen) นครหลวงแห่ง ประเทศเดนมาร์ค เจ้าของฉายา “สวรรค์แห่งเมืองท่า” นาท่านเดินทางสู่ตัวเมือง ถ่ายรูปคู่กับ เงือกน้อย ลิตเติ้ลเมอร์เมด สัญลักษณ์ ที่ สาคัญของโคเปนเฮเก้น จากผลงานการประพันธ์ของกวีชื่อก้องโลก “ฮันส์ คริสเตียนแอนเดอร์สัน” ชม น้าพุเกฟิอ้อน อนุสาวรีย์ที่เป็นที่มาแห่งตานานในการสร้างประเทศ แล้วนาท่านสู่ย่านท่าเรือเก่า “นูว์ฮาว” อ่าวจอดเรือที่มีอาคารบ้านเรือนสีสดใส เป็นจุดที่ถูกถ่ายรูปมากที่สุดของกรุงโคเปนเฮเก้นท์มีเวลาท่านเดินเล่นสารวจราคาสินค้าบน

ถนนสตรอยเก้ ย่านช้อปปิ้งหลักของเมือง ที่ทอดตัวยาวกว่า 1 กม. นับเป็นถนนสายช้อปปิ้งที่ได้ชื่อว่ายาวที่สุดในยุโรป เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมนานาชนิด ที่มีอัตรา ภาษีคืนสูงถึง 16-19 % อาทิเช่น นาฬิกาโลเร็กซ์ กระเป๋าหลุยส์ วิตอง GUCCI ฯลฯหรือท่าน อาจใช้เวลาว่างซื้อบัตรเข้าไปเดินชมใน สวนทิโวลี ที่นับว่าเป็นสวนสนุกที่เก่าแก่ที่สุดของยุโรป เข้าสู่ที่พัก : IMPERIAL HOTEL / หรือเทียบเท่า

วันที่เก้า โคเปนเฮเก้นท์ – กรุงเทพฯ ( B / – / – )
จัตุรัสอามาเลียนบอร์ก ที่เป็นบริเวณที่ตั้งของที่ประทับของพระราชวงศ์ ก่อนขับรถผ่านชมสถานที่สาคัญๆ อาทิ อาคารรัฐสภา บริเวณท่าเรือเก่าที่ปัจจุบันได้พัฒนาเป็นร้านอาหารแกลเลอรี่ต่างๆ

ปราสาทโรเซนบอร์ก (Rosenborg) *
ถ่ายภาพด้านหน้า* สถานที่เก็บราชสมบัติของราชวงศ์ ซึ่งสร้างในสมัยของกษัตริย์ คริสเตียนที่ 4 ในปี ค.ศ.1633 ท่ามกลางสวนไม้ที่สวยงาม
14.25 ออกเดินทางต่อกลับสู่กรุงเทพฯ โดย การบินไทย เที่ยวบิน TG 951
วันที่สิบ สุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ 
06.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
หมายเหตุ: * รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้บ้าง ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ *

Additional Information

month

08-สิงหาคม