รัสเซีย ไฮไลท์ 7วัน 5คืน เมืองหลวงมอสโคว์ ซากอร์ส เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก EU005

เยือนดินแดนหลังม่านเหล็ก
มอสโคว์ ♠ ซากอร์ส ♠ เซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก
นั่งรถไฟความเร็วสูงSAPSAN⇒ บินภายใน
« เดินทางโดย การบินไทย สะสมไมล์ได้ 50%
« คนไทยไม่ต้องทำวีซ่า
« เมืองหลวงกรุงมอสโคว์
« จัตุรัสแดง « พระราชวังเครมลิน
« เมืองมรดกโลก ซากอร์ส
« รถไฟใต้ดินสวยงามที่สุด
« ชมละครสัตว์ชื่อก้องโลก
« เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก ราชินีแห่งยุโรปเหนือ
« พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
« พระราชวังแคทเธอรีน
« พระราชวังฤดูร้อน ปีเตอร์ฮอฟ
   ชมโชว์พื้นเมืองทานอาหารในพระราชวัง


Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePricePDF
27 ก.ย. 603 ต.ค. 6079,900฿Download PDF
11 ต.ค. 6017 ต.ค. 6079,900฿Download PDF
1 พ.ย. 607 พ.ย. 6079,900฿Download PDF
15 พ.ย. 6021 พ.ย. 6079,900฿Download PDF
วันแรก กรุงเทพ – มอสโคว์  (ใช้เวลาเดินทาง 9 ชั่วโมง 45 นาที) ( – /-/D )
07.30 คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข  2 เคาน์เตอร์เช็คอินหมายเลข D   *** โปรดสังเกตป้าย SBA TRAVEL ***
เจ้าหน้าที่ทัวร์คอยให้การต้อนรับและ อำนวยความสะดวกแกท่านก่อนการเดินทาง
10.10 ออกเดินทางจากกรุงเทพ  สู่กรุงมอสโคว์  โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 974
 15.55 ถึงสนามบินนานาชาติโดโมเด็ทโดโว กรุงมอสโคว์ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย3 ชม.)
สแปร์โรว์ฮิลหรือ เลนินฮิล ซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมอสโคว์
ชมความวิจิตรงดงามของตัวอาคารมหาวิทยาลัยมอสโคว์ ซึ่งเป็นหนึ่งในเจ็ดอาคารสไตล์ สตาลินกอธิค
เข้าสู่โรงแรมที่พัก Radisson Slavyanskaya Hotel  หรือเทียบเท่า (พัก 2 คืน)
วันที่สอง มอสโคว์ – ซากอร์ส – สถานีรถไฟใต้ดิน – จัตุรัสแดง – รัสเซี่ยนเซอร์คัส ( B /L/D )
เมืองเซอร์กาเยฟโปสาด(ซาร์กอร์ส) อยู่ห่างจากกรุงมอสโคว์ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 70 กิโลเมตร  ระหว่างทางท่านจะเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ที่ร่มรื่นงดงามไปด้วยป่าสน และไม้เนื้ออ่อนที่ใช้ทำตุ๊กตามาทรอสก้า ชมวิหารเก่าแก่ที่สร้างในศตวรรษที่ 14เพื่อเป็นศูนย์รวมชาวศริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซียชมหอระฆังเก่าแก่บ่อน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์และวิหารนักบุญเซนต์เซอร์เจียส (St.Sergius) มีเวลาให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก จำพวก ผ้าคลุมไหล่ งานไม้ต่างๆ ตุ๊กตามาทรอสก้า ซึ่งมีต้นกำเนิดที่เมืองซาร์กรอสแห่งนี้

สถานีรถไฟใต้ดิน กรุงมอสโคว์ความลงตัวของการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับสถาปัตยกรรมหลากรูปแบบ จนได้รับการยกย่องว่าเป็นสถานีรถไฟใต้ดินแห่งเดียวในโลกที่มีศิลปะที่งดงามยิ่ง ว่ากันว่า METRO  ของที่นี่เป็นทั้งสถานีรถไฟใต้ดิน เป็นทั้งพิพิธภัณฑ์ รวมทั้งเป็นหลุมหลบภัยในยามสงคราม

กรุงมอสโคว์ เมืองหลวงของอดีตสหภาพโซเวียตที่ยิ่งใหญ่ ผ่านชมย่านธุรกิจการค้า
จัตุรัสแดง มีความสำคัญในประวัติศาสตร์การเมืองรัสเซียสุสานเลนิน บุรุษที่โลกไม่มีวันลืม
นาฬิกายักษ์ มีเส้นผ่าศูนย์กลางกว้างกว่าอุโมงค์รถไฟใต้ดิน

ชมวิหารเซ็นต์บาซิล สถาปัตยกรรมชิ้นเอกของรัสเซีย ซึ่งกษัตริย์อีวานจอมโหดสั่งให้สร้างขึ้น และให้ควักดวงตาของสองสถาปนิกผู้ออกแบบวิหารนี้ออกเพื่อไม่ให้สามารถออกแบบสิ่งก่อสร้างใดๆ ให้สวยงามกว่านี้ได้อีก วิหารนี้ตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางเมือง เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของกรุงมอสโคว์

GUM DEPARTMENT STORE หรูหรามากที่สุดในรัสเซียรวมสินค้าแบรนด์เนมเป็นแหล่งช้อปปิ้งของเศรษฐีรัสเซียตัวอาคารและภายในตกแต่งอย่างหรูหรา
ชมละครสัตว์ชื่อดังก้องโลก รัสเซี่ยนเซอร์คัส
*กรณีละครสัตว์งดการแสดงและซึ่งบางครั้งการงดการแสดงไม่มีการแจ้งล่วงหน้าบริษัทขอสงวนสิทธิ์การคืนเงืนให้ 1,000บาท/ท่าน *

วันที่สาม มอสโคว์ –พระราชเครมลิน – ถนนอารบัท – เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก  ( B /L/D )
ชมพระราชวังเครมลิน สัญลักษณ์ความยิ่งใหญ่สถาปัตยกรรมในศตวรรษที่15ยิ่งใหญ่สวยงามจุดกำเนิดแห่งประวัติศาสตร์ที่มีอายุยาวนานกว่า 850 ปี

พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ เป็นที่เก็บสมบัติล้ำค่าของกษัตริย์รัสเซียเครื่องราชกุธภัณฑ์  ชุดเครื่องทรงราชาภิเษกมงกุฎของพระเจ้าซาร์ เครื่องเพชรและอัญมณีสุดล้ำค่าสมัยโบราณรถม้าโบราณ พิพิธภัณฑ์ศาสตราวุธและบัลลังก์แบบต่างๆของพระเจ้าซาร์ ตลอดจนเครื่องใช้ในพระราชสำนักชมผลงานของช่างออกแบบเพชรชื่อก้องโลกFABERGE ช่างในราชสำนักรัสเซียที่ล้นเกล้าร.5โปรดเกล้าให้ออกแบบเครื่องใช้และเครื่องประดับเป็นจำนวนมากจนทำให้ประเทศสยามเป็นชาติเดียวในเอเชียที่มีชิ้นงานของ  FABERGE  ครอบครองมากที่สุด

โบสถ์อัสสัมชัญ ใช้ในการประกอบพิธีราชาภิเษก,ป้อมปืนใหญ่,หอระฆังพระเจ้าอีวานและชมระฆังยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีเวลาให้ท่านถ่ายรูปในมุมสวยๆ

วิหารเซ็นต์เดอะซาเวียร์ (ถ่ายรูปด้านนอก) วิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดได้รับการบูรณะใหม่เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ850ปีกรุงมอสโคว์

ถนนอารบัท ถนนช้อปปิ้งสายหลักของมอสโคว์ เลือกซื้อสินค้า ของที่ระลึกพื้นเมืองเช่น ผ้าพันคอ หมวก  งานไม้แกะสลัก กล่องดนตรี ตุ๊กตามาทรอทสก้า คาร์เวียร์  เหล้าว๊อดก้า นาฬิการัสเซีย  กล้องส่องทางไกล ช็อกโกแลต ฯลฯ

 15.30 เดินทางโดยรถไฟความเร็วสูงSAPSANจากกรุงมอสโคว์-เซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก
ใช้ความเร็วประมาณ 250 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
(ประมาณ 4 ชั่วโมง)
19.16 ถึงสถานีรถไฟ นครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก
วันที่สี่ เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก –พระราชวังฤดูหนาว – City Tour – มหาวิหารเซ็นต์ไอแซค
( B /L/D )
พระราชวังฤดูหนาว HERMITAGE MUSEUM ที่ประกอบด้วยห้องต่างๆ มากกว่า 1,050 ห้อง ณ สถานที่แห่งนี้ เคยใช้เป็นที่รับรองการเสด็จเยือนรัสเซียของรัชกาลที่ 5 ของไทยในการเจริญสัมพันธไมตรีไทย / รัสเซีย   พร้อมทั้งทรงร่วมฉายพระฉายาลักณ์ กับพระเจ้าซาร์ นิโคลัส ที่ 2 ของรัสเซียอีกด้วย  ปัจจุบันพระราชวังนี้ได้ถูกใช้เป็น พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ ที่เก็บรวบรวมงานศิลปล้ำค่าของโลกกว่า 8 ล้านชิ้น รวมทั้ง ภาพเขียนของจิตรกรเอกของโลก อาทิ ลีโอนาโด ดาวินซี่,  ปีกัสโซ,  แรมบรันด์,  แวนโก  ฯลฯ  จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่สวยที่สุดและใหญ่ที่สุด

เมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก สร้างโดยพระเจ้าปีเตอร์มหาราชเมื่อปีค.ศ.1703มีประวัติศาสตร์ของการต่อสู้ของชาวเมืองหลายครั้ง และยังเป็นอู่กำเนิดอำนาจของการปฏิวัติรัสเซียที่สั่นสะเทือนไปทั่วโลกเมืองนี้ถือได้ว่าเป็นเมืองที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ประกอบด้วย44เกาะ เชื่อมต่อกันด้วย แม่น้ำ-ลำคลองอีก 86 สาย สวยงามจนได้รับฉายาว่า ราชินีแห่งยุโรปเหนือ นครแห่งนี้เคยเป็นเมืองหลวงเก่าของรัสเซียมานานกว่า 200 ปี ตัวเมืองนั้น ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นนครที่สวยและสมบูรณ์มากที่สุดในด้านงานสถาปัตยกรรมและผังเมือง

เสาหินแกรนิตอเล็กซานเดอร์ อนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์มหาราช ยอดกษัตริย์ของรัสเซีย
ท่าเรือพาณิชย์โบราณชมเรือลาดตระเวนออโรร่าจอดประจำการเป็นอนุสรณ์แห่งการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองครั้งสำคัญ เมื่อเดือน ต.ค.1917 เรือลำนี้เคยใช้เป็นเรือพระที่นั่งของผู้แทนพระเจ้าซาร์ที่ส่งร่วมงานพระราชพิธีราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นเป็นกษัตริย์ในรัชกาลที่ 6 ของไทย

มหาวิหารเซ็นต์ไอแซค ยอดโดมทำด้วยทองคำแผ่นหนักมากถึง100กิโลกรัม เป็นวิหารทรงโดมที่สูงที่สุดในโลกภายในมีรูปภาพที่สร้างด้วยโมเสคสวยงามรูปเขียนไอคอนโบสถ์ ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เป็นที่นับถือของชาวเมืองมากเนื่องจากครั้งหนึ่ง เมืองนี้ได้ถูกถล่มด้วยระเบิดของทหารนาซีจนราบคาบไปทั้งเมือง  แต่วิหารเซ็นต์ไอแซค แห่งนี้กลับอยู่รอดปลอดภัย

วันที่ห้า พระราชวังฤดูร้อน – พระราชวังแคทเธอรีน – ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล– Big Show
( B /L/D )
เมืองปีเตอร์ฮอฟ ที่ตั้ง พระราชวังฤดูร้อนเปโตรควาเรสต์ สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราชพระตำหนักที่ได้ชื่อว่าเป็น RUSSIAN VERSILLES เป็นพระราชวังที่งดงามโดดเด่นด้วยอุทยานน้ำพุที่พวยพุ่งมาจากรูปปั้นสีทองมากกว่า100แห่ง ด้วยสถาปัตยกรรมยุคทอง ทตื่นตาตื่นใจกับประติมากรรมวิจิตรงดงามอลังการ ห้องหับต่างๆภายในพระราชวังประดับประดาไปด้วยทองคำอร่ามเรืองพร้อมภาพเขียนที่สวยงามเก่าแก่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์จนมิอาจประเมินค่าได้ ภายนอกก็ดารดาษไปด้วยพฤกษานานาพันธุ์และสวนน้ำพุตระการตา สวยงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายในฝรั่งเศสเลย

พระราชวังแคทเธอรีน  ภายในพุชกิ้นวิลเลจที่สวยงามแห่งหนึ่งในรัสเซีย ด้วยสถาปัตยกรรมผสมผสาน นำเอาความโดดเด่นของศิลปะแบบรัสเซียและศิลปะแบบบารอครวมกัน ตัวอาคารทาสีฟ้าสดใสมีหลังคารูปโดมสีทองสุกปลั่ง ภายในประกอบด้วยห้องหับต่างๆโดยเฉพาะห้องอำพัน(แอมเบอร์รูม) ที่ทุกท่านจะต้องประทับใจ

ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล เป็นสิ่งก่อสร้างแห่งแรกของเมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์กเคยใช้เป็นคุก   ขังแมกซิมกอร์กี้ที่ประพันธ์บทละครเรื่องเด็กกับพระอาทิตย์ในคุกแห่งนี้ปัจจุบันใช้เป็นที่สุสาน สำหรับเก็บพระศพของราชวงศ์โรมานอฟ ทุกพระองค์

ชมการแสดงศิลปะพื้นเมืองชาวรัสเซียที่พระราชวังนิโคลัส BIG SHOW (ระหว่างพักครึ่งเสิร์ฟของว่างไข่คาเวียร์ เหล้าวอดก้าหรือแชมเปญ) 

วันที่หก โบสถ์หยดเลือด – มอสโคว์ – กรุงเทพ  ( B /L/- )
โบสถ์หยดเลือด (SAVIOR OF THE SPILLED BLOOD)  ชมความงดงามๆ ของโบสถ์นี้และที่มาของคำว่า “โบสถ์หยดเลือด”รูปร่างและลักษณะภายนอกของโบสถ์นั้น จำลองมาจากมหาวิหารเซ็นต์บาซิลในมอสโคว์  มีเวลาให้ท่านชมตลาดพื้นเมืองด้านข้างของโบสถ์
 10.00 เดินทางสู่สนามบินพลูโคโว่ เช็คอินไฟล้ท์ S7 040 (เนื่องจากประเทศรัสเซีย เข้มงวดกับน้ำหนักกระเป๋ามาก กำหนดให้ไม่เกิน 20 ก.ก. และบางครั้งอาจจะนำกระเป๋า Hand Carry ของท่านมาชั่งรวมด้วยซึ่งอาจจะทำให้ท่านต้องจ่ายค่าน้ำหนักเพิ่ม  จึงขอให้ทุกท่านคำนวณน้ำหนักกระเป๋าให้ดี)
14.40 ออกเดินทางโดยสายการบินไซบีเรียแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ S7 040
16.10 เดินทางถึงกรุงมอสโคว์ สนามบินโดโมเด็ทโดโว่ นำท่านเช็คอินไฟท์ต่อเพื่อกลับกรุงเทพ
 18.25 ออกเดินทางโดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่  TG 975 
วันที่เจ็ด กรุงเทพฯ
06.30 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ รายการเดินทางและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ เดือน ส.ค. – ฤดูร้อน อุณหภูมิ โดยเฉลีย 25-30 องศา เดือน ก.ย.-ต.ค.
ฤดูไบไม้ร่วง อุณหภูมิ โดยเฉลีย 15-20 องศา

Additional Information

month

09-กันยายน, 10-ตุลาคม, 11-พฤศจิกายน