เจแปน เจอร์นีย์ (เกียวโต) 6 วัน 4 คืน

ฟูชิมิ อินาริ ชายส์ สัมผัสความสง่างามของโทริอิ ซุ้มประตู ญี่ปุ่นโบราณ จำนวนมากกว่า

โรงงานผลิตพายปลาไหลอุนางิ  ขนมของฝากขึ้นชื่อของเมืองฮามามัตสึ จังหวัดชิซึโอกะ

นั่งชินคันเซ็น สัมผัสความเร็วสูงสุดโดยรถไฟหัวกระสุนด้วยความเร็ว 240 กิโลเมตร/ชั่วโมง.

โกเทมบะ แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำ ที่ผลิตทั้งในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ

โอชิโนะ ฮัคไค บ่อน้ำธรรมชาติกับความเลื่อมใส ศรัทธาความเชื่อในภูเขาไฟศักดิ์สิทธิ์ฟูจียาม่า

ชินจูกุ ย่านช้อปปิ้งที่มีความเจริญอันดับหนึ่งของโตเกียว

วัดอาซะกุซ่า วัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว  นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์ ขนาดเพียง 5.5 เซนติเมตร

 เม้าท์ฟูจิ ภูเขาไฟทรงกรวยสง่างามที่ยังคุกรุ่น สัญลักษณ์และมรดกล่ำค่าของชาวอาทิตย์อุทัย

Tokyo Disneyland สัมผัสความสนุกในดินแดนแห่งความหฤหรรษ์อันยิ่งใหญทุนสร้างกว่า 600 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว   ใกล้แหล่งช้องปิ้งอันทันสมัย

พักรีสอร์ท สไตล์ญี่ปุ่น พร้อมแช่ออนเซ็น

สุดยอด! อาหารญี่ปุ่นรสชาติดั้งเดิม

เมนูแนะนำ

เมนูพิเศษเต็มอิ่มกับ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ !
 ร้านชาบูชื่อดัง “Nabezo” ลิ้มรสชาติชาบูแบบญี่ปุ่นแท้

บริการ ฟรี! Wifi บนรถ
บินตรง การบินไทย สะสมไมล์ 50%
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว พร้อมแช่ออนเซ็น
อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษ ขาปูยักษ์ ไม่อั้น!!
วันที่ รายการ อาหาร
1 กรุงเทพฯ-สนามบินคันไซ  ( TG 622 : 23.30 – 07.00 น.)
2 สนามบินคันไซ–นารา-วัดโทไดจิ–เกียวโต-ฟูชิมิ อินาริ ชายส์-นาโงย่า (10-15, 24-29 NOV)

** ที่พัก ANA CROWNE PLAZA GRAND COURT NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า

สนามบินคันไซ–นารา-วัดโทไดจิ–เกียวโต-ฟูชิมิ อินาริ ชายส์-ไอจิ (19 – 24 OCT)

** ที่พัก MEITETSU TOYOTA HOTEL หรือเทียบเท่า

L D
3 นาโงย่า–นั่งชินคันเซ็น-โรงงานผลิตพายปลาไหลอุนางิ-Mishima sky walk-ทะเลสาบยามานะกะ

** ที่พัก FUJI MATSUZONO HOTEL หรือเทียบเท่า

 B L D
4 ทะเลสาบยามานะกะ-เม้าท์ฟูจิ (ชั้น 5)-โอชิโนะ ฮัคไค–ช้อปปิ้งชินจูกุ–โตเกียว

** ที่พัก METROPOLITAN HOTEL หรือเทียบเท่า (10-15 OCT, 24-29 NOV)

** ที่พัก GRAND PALACE TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า (19–24 OCT)

 B L D
5 โตเกียว-อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อ Tokyo Disneyland หรือ Tokyo Disney Sea

** ที่พัก METROPOLITAN HOTEL หรือเทียบเท่า (10-15 OCT, 24-29 NOV)

** ที่พัก GRAND PALACE TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า (19–24 OCT)

 B
6 โตเกียว-วัดอาซะกุซ่า-อิออนพลาซ่า-สนามบินนาริตะ-กรุงเทพฯ  ( TG 677 : 17.25 – 21.55 น. )  B

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePricePDF
10 ต.ค. 6015 ต.ค. 6061,900฿Download PDF
19 ต.ค. 6024 ต.ค. 6059,900฿Download PDF
24 พ.ย. 6029 พ.ย. 6060,900฿Download PDF

วันแรกของการเดินทาง           กรุงเทพฯ – สนามบินคันไซ  (-/-/-)

2000 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 3 Row D 17-19กรุณานำกระเป๋าเดินทางใบใหญ่มาพบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ต้อนรับอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระบริเวณ D 17-19 ก่อนนำไปเช็คเข้าเครื่องของสายการบินไทย
2330 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 622

วันที่ 2 ของการเดินทาง          (-/L/D)

สนามบินคันไซ – นารา – วัดโทไดจิ – เกียวโต – ฟูชิมิ อินาริ ชายส์ – ไอจิ (19 – 24 OCT)

————————————————————-

สนามบินคันไซ – นารา – วัดโทไดจิ – เกียวโต – ฟูชิมิ อินาริ ชายส์ – นาโงย่า (10 – 15, 24 – 29 NOV)

0700

ถึงสนามบินคันไซ โอซาก้า  ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง ตรวจเช็คสัมภาระท่านให้เรียบร้อย

นารา นครหลวงเก่าแก่แห่งแรกของญี่ปุ่น สร้างขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ.710 ก่อนหน้านี้ญี่ปุ่นยังไม่มีเมืองหลวงเป็นหลักแหล่ง ตามความเชื่อของลัทธิชินโตจะย้ายเมืองหลวงทุกครั้งที่จักรพรรดิสิ้นพระชนม์ กระทั่งญี่ปุ่นได้รับความเชื่อทางพระพุทธศาสนาจากจีนมาเป็นศาสนาประจำชาติ จึงได้สร้างเมืองหลวงขึ้นที่นารา เมื่อสามารถกลมกลื่นกับลัทธิชินโตซึ่งเป็นความเชื่อแบบเก่าได้ดีและแผ่กระจายไปทั่วประเทศต่อมาเมื่อศาสนาพุทธเริ่มมีอิทธิพลด้านการเมือง การปกครองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ พระจักรพรรดิคัมมูจึงทรงย้ายเมืองหลวงไปที่เกียวโต ดังนั้น นารา จึงเป็นเมืองหลวงอยู่เพียง 75 ปีเท่านั้น แต่ช่วง เวลาสั้นๆ นี้ ศิลปะ วัฒนธรรม ความเชื่อและระบบการปกครองกลับหยั่งรากลึกเป็นรากฐานสำคัญของประเทศญี่ปุ่นตราบจนกระทั่งปัจจุบัน  แต่เมื่อนาราหมดความสำคัญทางการเมือง กลับเป็นผลดีช่วยให้เมืองนี้รอดพ้นจากภัยพิบัติทั้งสงครามกลางเมืองและสงครามโลก ทำให้เมืองนี้รักษาวัฒนธรรม ประเพณีและสถาปัตยกรรมได้สมบูรณ์เท่าที่ควร เมืองเงียบสงบแห่งนี้ยังมีแหล่งมรดกโลกถึง 8 แห่ง

วัดโทไดจิ เป็น 1 ใน 8 มรดกโลก และเป็น วัดที่สำคัญที่สุดของเมืองนารา ทางเข้าวัดมีซุ้มประตูใหญ่มีเสาถึง 18 ต้น รองรับหลังคาเป็นสถาปัตยกรรมชิ้นงาม สมัยคามาคูระ วัดนี้สร้างขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ. 743 เข้านมัสการขอพรพระพุทธรูปสำริดองค์ใหญ่ ไวโรจนะพุทธ หล่อด้วยสำริดสูง 16.2 เมตรและหนัก 500 ตัน เป็น พระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในโลก ประดิษฐานในไดบุตสึเต็ง หรือที่เรียกกันว่า วิหารหลวงพ่อโต หลังเดิมถูกไฟไหม้ และ สร้างขึ้นใหม่ถึง 2 ครั้ง  วิหารปัจจุบันมีขนาดเพียง 2 ใน 3 ของหลังเดิมแต่ก็็ยังได้ชื่อว่าเป็น  วิหารไม้ใหญ่ที่สุดในโลก ด้านกว้าง 57 เมตร ความลึก 51 เมตร ความสูง 49 เมตร จุดเด่นนั้นอยู่ที่การใช้ซุงขนาดใหญ่รวมกันเป็นเสาค้ำ ด้านหลังของวัดปลูกต้น เมเปิ้ล เป็นจำนวนมาก บริเวณสวนของวัดจะได้เพลิดเพลินกับ กวางแสนเชื่อง จำนวนมากกว่า 4,000 ตัวอาศัยอยู่บริเวณสวนของวัดนี้เชื่อว่า กวางเหล่านี้เป็นบริวารขององค์เทพเจ้า

เกียวโต เมืองหลวงเก่าแก่ของญี่ปุ่นนานนับพันปี ก่อนจะย้ายเมืองหลวงมาเปลี่ยนเป็นเอโดะ (คือโตเกียวในปัจจุบัน)

ฟูชิมิ อินาริ ชายส์ หรือ ศาลเจ้าพ่อจิ้งจอกขาว สร้างขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจ ของกลุ่มชาวนาเพื่อบูชาสุนัขจิ้งจอกซึ่งเชื่อกันว่าเป็ นฑูตส่งสารของเทพเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยว สัมผัสความสง่างาม โทริอิ หรือ ซุ้มประตู ญี่ปุ่นโบราณ จำนวนมากกว่า หมื่นคู่ซุ้มประตู ตั้งเรียงรายกันจนกลายเป็ น อุโมงค์โทรอิ รวมแล้วความยาวประมาณ 4,000 เมตร ด้วยเงินบริจาคของแรงแห่งศรัทธาบรรดานักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จสร้างถวายสักการะ ณ ศาลเจ้าแห่งนี้ ที่เราท่านคุ้นตาด้วย เสา ไม้สีแดง ในฉากภาพยนตร์ดัง เกอิชา ระหว่างทางมีร้านขาย อุด้งจิ้งจอก หรือ คิสึเนะ อุด้ง ท่านคงปฏิเสธไม่ได้ที่จะแวะลองลิ้มรสชาติความอร่อย

เข้าที่พัก ไอจิ ณ  MEITETSU TOYOTA HOTEL หรือเทียบเท่า (19 – 24 OCT)

———————————————————————————–

เข้าที่พัก นาโงย่า ณ  ANA CROWNE PLAZA GRAND COURT NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า (10 – 15 OCT, 24 – 29 NOV)

วันที่ 3 ของการเดินทาง             (B/L/D)    

นาโงย่า – สถานีรถไฟนาโงย่า >> รถด่วนชินคันเซ็น >> สถานีรถไฟโตโยฮาชิ – โรงงานผลิตพายปลาไหลอุนางิ  – Mishima sky walk – ทะเลสาบยามานะกะ

สถานีรถไฟนาโงย่า เปลี่ยนบรรยากาศสัมผัสความเร็วสูงโดย ชินคันเซ็น หรือ รถไฟหัวกระสุน ด้วยความเร็วสูง 240 กิโลเมตร / ชั่วโมง เต็มอิ่มกับการสัมผัสจริง เข้าสู่ สถานีรถไฟโตโยฮาชิ

โรงงานผลิตพายปลาไหลอุนางิ  ขนมของฝากขึ้นชื่อของเมืองฮามามัตสึ จังหวัดชิซึโอกะ พายกรอบอร่อย เข้ากับซอสและกลิ่นหอมๆ เป็นอย่างดี ที่โรงงานผลิตแห่งนี้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมวิธีการผลิต เคล็ดลับในการผลิต นอกจากนี้ยังมีคาเฟ่ ที่นำเอาพายปลาไหลมาประยุกต์กับเมนูของหวานให้ลองซื้อทาน นอกจากนี้ยังสามารถเลือกชิมและเลือกซื้อสินค้าอื่นๆ ของโรงงาน ที่อร่อยขึ้นชื่อไม่แพ้พายปลาไหลอีกด้วย

Mishima sky walk  เปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2015 หรือมีชื่อเต็มๆ ว่า The Hakone-seiroku Mishima Grand Suspension Bridge สะพานแขวนแห่งใหม่ ตั้งอยู่ที่เมืองมิชิมะ จังหวัดชิซึโอกะ ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของภูเขาไฟฟูจิ มีความยาว 400 เมตร อยู่เหนือพื้นดินที่ระดับ 70.6 เมตร ทำให้สะพานนี้ได้ตำแหน่งสะพานแขวนคนเดินที่ยาวที่สุด ความงดงามและโดดเด่นที่สุดของสะพานแห่งนี้ก็คือทิวทัศน์ของภูเขาไฟฟูจินั่นเอง วิวจากบนสะพานสามารถชมความงามตามธรรมชาติโดยรอบได้แบบ 360 องศา และสะพานยังตั้งอยู่ไม่ไกลจากแหล่งท่องเที่ยวฮิตของญี่ปุ่นอย่างเมืองฮาโกเน่ (Hakone) อีกด้วยนอกเหนือจากสะพานแขวนแล้ว รอบๆ นั้นก็มีร้านอาหารและร้านขายของที่ระลึกอีกมากมาย และข้างๆ กันนั้นก็มีป่าของคิโคะโระให้ท่านได้เดินเล่นชมธรรมชาติกัน

เข้าที่พักบริเวณ ทะเลสาบยามานากะ 1 ใน 5 ทะเลสาบที่โอบล้อม เม้าท์ ฟูจี    FUJI MATSUZONO HOTEL หรือเทียบเท่า บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์สไตล์ตะวันตก–ญี่ปุ่น สุดสุด ! กับเมนูพิเศษ ขาปูยักษ์ เสิร์ฟแบบไม่อั้น ! ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเองในชุดยูกะตะ ที่ทางโรงแรมจัดสำหรับท่าน พักผ่อนกับการแช่ ออนเซ็น น้ำแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดี เสริมสุขภาพให้กระปรี้กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ความอัศจรรย์แห่งการอาบน้ำแร่แบบญี่ปุ่น หากมาที่ญี่ปุ่นแล้วไม่ได้ลงอาบน้ำแร่ก็เหมือนกับว่าท่านมาไม่ถึงญี่ปุ่น

วันที่ 4 ของการเดินทาง         (B/L/D)

ทะเลสาบยามานะกะ – เม้าท์ฟูจิ (ชั้น 5) – โอชิโนะ ฮัคไค – ช้อปปิ้งชินจูกุ – โตเกียว

เม้าท์ฟูจี ภูเขาไฟรูปทรงกรวยแสนสง่างามที่ยังคุ-กรุ่นไม่ดับสนิทมีหิมะปกคลุมตลอดปี และมีความสูงที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ประมาณ 3,776 เมตร (12,388 ฟุต) เป็นภูเขาไฟที่สวยงามที่สุดในโลกไม่มีภูเขา ลูกใดมาเทียมเทียบได้ สัญลักษณ์มรดกล้ำค่าของชาวอาทิตย์อุทัย  สัมผัสความงามมหัศจรรย์ธรรมชาติสรรค์สร้างของ เม้าท์ฟูจี บนสถานีชั้น 5 ในระดับความสูงถึง 3,025 เมตร เป็นชั้นสูงสุดที่รถสามารถขึ้นไปได้ (การขึ้นชมภูเขาไฟฟูจีชั้น 5 ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศอำนวย)

โอชิโนะ ฮัคไค บ่อน้ำธรรมชาติกับความเลื่อมใสศรัทธาความเชื่อในภูเขาไฟศักดิ์สิทธิ์ฟูจียาม่า กับเวลาแสนยาวนานจากการละลายของหิมะของบนภูเขาไฟฟูจีที่ไหลซึมลึกลงพื้นพิภพปฏิบัติการซึมซับบริเวณที่ลุ่มทำให้เกิดน้ำซึมขังขยายวงกว้างกลายเป็นบ่อขนาดย่อม น้ำในบ่อแต่ละบ่อใสสะอาดจนเกิดสะท้อนที่สวยงาม ต่อมาในปี ค.ศ. 1985 สถานที่แห่งนี้ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 100 อันดับ แหล่งน้ำจากธรรมชาติที่ดีที่สุดของญี่ปุ่น

โตเกียว เมืองหลวงทรงเสน่ห์ของญี่ปุ่น ศูนย์รวมเทคโนโลยี และความทันสมัยอีกแห่งหนึ่งของโลก เข้าสู่ ชินจูกุ ย่านช้อปปิ้งซึ่งมีความเจริญอันดับหนึ่งของกรุงโตเกียว ในปัจจุบันที่ถูกขนานนามว่า ศูนย์กลางที่สองแห่งนคร ศูนย์รวมของร้านค้าที่จัดแต่งหรูหราน่ารักหลากสไตล์ รวมถึงร้านขายสินค้าชื่อดังเป็นที่นิยมทั้งชาวญี่ปุ่น และท่องเที่ยวที่มาเยือนร้าน 100 yen สินค้าภายในร้านจะราคา 100 เยน เท่ากันหมด ที่มีทั้งเครื่องสำอาง กิ๊ฟช๊อป ขนม และสินค้ามากมายที่ท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของฝาก-ของขวัญกลับบ้านได้ในราคาสบายกระเป๋า อิสระท่านเพลิดเพลินกับการจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าถูกใจ อาทิ นาฬิกาแบรนด์เนม อุปกรณ์อีเลคทรอนิค กล้องถ่ายรูปดิจิตอล หรือสินค้าเอาใจคุณผู้หญิง อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่นวัยรุ่น กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่น  ไม่ว่าจะเป็น KOSE, SHISEDO, KANEBO,  SK–II ในราคาถูก

เข้าพักที่ โตเกียว ณ METROPOLITAN HOTEL หรือเทียบเท่า (10 – 15 OCT, 24 – 29 NOV)

————————————————————–

เข้าพักที่ โตเกียว ณ GRAND PALACE TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า (19 – 24 OCT)

วันที่ 5 ของการเดินทาง           (B/-/-)

มหานครโตเกียว – อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยตลอดทั้งวันหรือท่านเลือกซื้อทัวร์เที่ยว Tokyo Disneyland หรือ Tokyo Disney Sea

เดินทางโดยรถไฟ ผู้ใหญ่ท่านละ   2,800.-บาทเด็กต่ำกว่า 12 ปี ท่านละ 2,000.-บาท (รวมค่ารถไฟ)

หมายเหตุ  ราคานี้ไม่รวมอาหารกลางวัน, อาหารค่ำ, และค่าเดินทาง ให้ท่านอิสระตามอัธยาศัยตลอดวัน

ชินจูกุ ย่านช้อปปิ้งมีความเจริญอันดับหนึ่งของโตเกียวปัจจุบัน อะคิฮาบาร่า หรืออีเลคทริคทาวน์ ย่านการค้าชื่อดังที่สุดเกี่ยวกับเครื่องไฟฟ้า,กล้องดิจิตอล,เกมส์ต่างๆ ชิบูย่า ย่านช้อปปิ้งทันสมัยศูนย์กลางและแหล่งรวม วัยรุ่นไฮโซ ยอดนิยมของญี่ปุ่น รวมถึงนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนซึ่งมีทุกสิ่งพร้อมสรรพสนองตอบ กินซ่า ย่านช้อปปิ้งเก่าแก่  แต่คงทันสมัยล้ำหน้าแหล่งรวมสินค้า ไฮโซยอดนิยมของ คนทำงานระดับไฮคลาสญี่ปุ่นรวมถึงนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน สินค้าแบรนด์เนมระดับต้นๆทำให้ย่านนี้พลุกพล่านด้วยผู้มาเยือนที่ดูดีมีระดับ ฮาราจูกุย่านขายของกิน–ของใช้และสถานที่เที่ยวของบรรดาวัยรุ่น–วัยทีน โดยเฉพาะช่วงสุดสัปดาห์นั้นละแวกบริเวณ ทาเคะชิตะโดริ ถนนสายแคบระหว่าง สถานีฮาราจูกุ กับถนน เมจิ โดริ เรียกว่าแทบไม่มีที่หายใจ ถ้ามีเวลา ขอแนะนำท่านให้เข้าไปชมศาลเจ้าเมจิย์

โอไดบะเมก้า เวบ  ( MEGA WEB )  สวนสนุกรถยนต์ที่โตโยต้าทุ่มทุนมหาศาลสร้างขึ้นบนเกาะถมใหม่กลางอ่าวโตเกียว  เพื่อเป็นการคืนกำไรให้กับประชาชนแปลกตาไม่เหมือนใคร ซึ่งภายในบริเวณมีให้ท่านเลือกไม่ว่าจะสนุกกับกระเช้าหมุนขนาดยักษ์หรือจะเป็นเครื่องเล่นมากมาย ภายในอาคารหลัก 3 ชั้น ที่ท่านจะพบกับรถยนต์โตโยต้าทั้งรุ่นส่งออก และผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ ตลอดจนบรรดา ตัวแรง จากสนามแข่งต่างๆ มาจัดโชว์ไว้อย่างมากมายราวกับเป็น มินิมอเตอร์ โชว์ อิสระให้ท่านได้เดินชมความอลังการโดยรอบหรือท่านจะเลือกใช้บริการของ E-CON รถไฟฟ้าที่วิ่งตามรางโดยอัตโนมัติ พาท่านชมรอบอาคารหลักและถนนที่ตกแต่งย้อนยุคได้อย่างลงตัว สำหรับท่านที่สนใจรถรุ่นใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นซีลิก้า MR-S ท่านสามารถ ซื้อตั๋วในราคาท่านละ 200 เยน เพื่อทดลองขับได้ ภายนอกอาคารหลักจะเป็นส่วนของห้างสรรพสินค้า ร้านอาหารและส่วนจัดแสดงรถยนต์ยุคปี 50 – 70 ของญี่ปุ่น อเมริกาและยุโรป

เลือกซื้อทัวร์พิเศษเที่ยว โตเกียวดีสนีย์แลนด์ หรือ โตเกียวดิสนีย์ซี ==> ผู้ใหญ่ท่านละ 2,800 บาท  เด็กต่ำกว่า 12 ปี ท่านละ 2,000 บาท

โตเกียวดิสนีย์แลนด์  ให้ท่านสัมผัสความสนุกสนานในดินแดนแห่งความหฤหรรษ์อันยิ่งใหญ่ทุ่มทุนสร้างกว่า 600 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ด้วยเนื้อที่ได้ จากการถมทะเลในอ่าวโตเกียวพบกับสัญลักษณ์ดิสนีย์แลนด์ มิกกี้เม้าส์ที่พูด ได้คล่องทั้งภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ พร้อมเพื่อนการ์ตูนมากมาย เชิญท่านสนุกสนานกับความอลังการของจินตนาการตื่นตากับ WESTERNLAND ตื่นเต้นกับการล่องเรือผจญภัยผ่านเหล่าโจรสลัดใน PIRATES OF THE–CARIBBEAN สนุกกับการนั่งเรือบุกป่า JUNGLE CRUISE ท่านจะได้พบกับเหล่าสัตว์ป่านานาชนิดผ่อนคลายอิริยาบทกับการ นั่งรถไฟ ชมความหลากหลายในดิสนีย์แลนด์ กระชากใจใส่ความสนุกเพิ่มกับ BIG THUNDER MOUNTAIN เร้าใจกับรถไฟขนถ่านตะลุย ความมันส์ในเหมืองแร่โบราณ BUZZ LIGHT YEAR’S ASTRO BLASTER ที่จะนำเข้าไปยังโลกอวกาศ พร้อม บัตต์ ไลท์เยียร์ ตัวละครเรื่อง TOY STORY เพื่อต่อสู้กับ เชิร์ค พร้อมกับเหล่าสมุนที่น่ากลัวปนความน่ารัก เขย่าขวัญ กับ HAUNTED MANSION ปราสาทผีสิง ที่มาของภาพยนตร์แนวสยองขวัญเรื่องดังแห่งปี  สนุกต่อกับ SPLASH MOUNTAIN ที่ท้าทายความกล้า เพลินใจกับเหล่าตุ๊กตาน่ารักทั้งหลายใน สมอลล์ เวิล์ด และเครื่องเล่นนานาชนิดอันตื่นเต้นมากมายให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มที่ พร้อมเลือกซื้อหาสินค้าที่ระลึกสไตล์ดิสนีย์  ณ MAIN STREET ประทับใจกับความงามของ ขบวนอิเล็กทริคพาเหรดอันตระการตา บันทึกภาพความประทับใจกับการ์ตูนดังของวอล์ทดิสนีย์ที่ท่านชื่นชอบ

โตเกียวดิสนีย์ซี เข้าช่วงแห่งความหฤหรรษ์ ณ โตเกียวดีสนีย์ซีปาร์ค กับความอลังการเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์แห่งตำนานจินตนาการของการผจญภัย ทางทะเล การออกเรือเพื่อสำรวจ และค้นพบน่าทึ่งน่าตื่นเต้นนานับประการเป็น แห่งเดียวในโลก กับ ท่าเรือทั้ง 7 เป็นดั่งโลกแห่ง ความฝันและเวทมนต์บนผืนน้ำกว้าง ที่ท่านจะได้สัมผัสกับท่าเรือแต่ละแห่งอาทิ อเมริกาวอเตอร์ฟร้อนท์ เมืองท่าในศตวรรษที่ 20  แบบนิวยอร์ก เมดิเตอร์เรเนี่ยน ฮาร์เบอร์ เมืองท่าทางตอนใต้ของยุโรปซึ่งท่านสามารถนั่งเรือกอนโดล่าล่องไปตามคลองของเมืองใน สมัยเรเนซองส์ ณ สถานแห่งนี้ , มายสเตอร์เรียส ไอซ์แลนด์ เมืองท่าแห่งนี้จะนำท่านเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในลูกเรือของ กัปตันเนโม  ซึ่งเป็นบทนวนิยายของ JULES VERNE บิดาแห่งนิยายวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ … พบกับเอเรียล และบรรดาเพื่อน ๆ จากเรื่อง เดอะ  ลิตเติ้ล เมอร์เมด ณ เมอร์เมด ลากูน พร้อมการแสดงอันอลังการตื่นตาตื่นใจ เมืองท่าอาระเบียน โคสท์ เต็มไปด้วยเรื่องราวแห่ง ความฝันมนต์คาถาจากเรื่องอาหรับราตรี รวมทั้งการแสดงขบวนคาราวานของบรรดาสัตว์ต่าง ๆ  เดินทางมาถึง ลอสท์ ริเวอร์ เดลต้า  ณ ชายฝั่งทะเลคาริบเบี่ยนใจกลางของอเมริกาซึ่ง ปี ค.ศ. 930 อารยธรรมโบราณที่สูญหายไป ได้ปรากฏให้เห็นถึงความลับอันน่า สะพรึงกลัวของปิรามิดที่อยู่ในป่าทึบ ท่าเรือสุดท้ายของอาณาจักรแห่งนี้คือ  พอร์ท ดิสคัฟเวอร์รี่ ตื่นเต้นกับเรือแห่งอนาคต ณ แห่ง นี้ท่านยังสามารถทำอะไรได้อย่างบ้าระห่ำ อีกหนึ่งความสุขให้ ท่านสัมผัส ช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึกหลากสไตล์ภายในสวนสนุกอย่างจุใจ

เข้าที่พัก โตเกียว ณ METROPOLITAN HOTEL หรือเทียบเท่า (10 – 15 OCT, 24 – 29 NOV )

————————————————————–

เข้าพักที่ โตเกียว ณ GRAND PALACE TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า (19 – 24 OCT)

วันที่ 6  ของการเดินทาง         (B/-/-)

มหานครโตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – อิออน พลาซ่า – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ

วัดอาซะกุซ่า ที่เก่าแก่ที่สุดของมหานครโตเกียว นมัสการขอพร เจ้าแม่กวนอิมทอง สัมฤทธิ์มีขนาดเล็กเพียง  5.5 เซนติเมตร ณ ประตูคามินาริโมงิ โมงิ ของวัดยังมีความประทับใจด้วย โคมไฟกระดาษสีแดง  ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ทั้งสองข้างโคมเป็นรูป เทพเจ้าแห่งลม และ ฟ้าผ่า เชื่อว่าเป็นเทพเจ้าผู้คอยปกปักรักษาสันติภาพแห่งโลกนำความอุดมสมบูรณ์สู่ผลผลิตข้าวของญี่ปุ่น ถ้ามีเวลาขอเชิญเลือกชม–เช่าวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังศักดิ์สิทธิ์ของวัดนี้เป็นมงคล หรือท่านเลือกจะเดินเล่นตามถนนนาคามิเซะที่ท่านจะได้ ชม-ช้อปสินค้าพื้นเมืองที่ระลึกของญี่ปุ่นมากมาย รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้คุณภาพดี อาทิ ร่ม หมวก รองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้า หรือท่านเลือกจะชิม ขนมอร่อยสไตล์ญี่ปุ่น

อิออน พลาซ่า อิสระให้ท่านได้เลือกชมซื้อหาสินค้าจากร้านค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ของแต่งบ้าน ของที่ระลึก ฯลฯ สนุกสนานกับการจับจ่ายสินค้าร้าน 100 เยน สินค้าทุกอย่างในร้านราคาชิ้นละ 100 เยน และภายในอาคารนั้นยังมี ห้างจัสโก้  ให้ท่านได้เลือก ช้อปปิ้งกันต่ออย่างเพลิดเพลินอีกด้วย (ไม่รวมอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านใช้เวลาอย่างคุ้มค่า)

1725 ออกเดินทางจากสนามบินนาริตะ โดยการบินไทยเที่ยวบิน TG-677 (โดยเครื่องบิน AirBus A380)
2155 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพร้อมประทับใจ

Additional Information

month

10-ตุลาคม, 11-พฤศจิกายน