อีสท์ ฮอกไกโด ออทัมน์ 6 วัน 4 คืน

Available: In stock

บอลลูนชมวิวเมือง สัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ และสนุกสนานไปกับการนั่งบอลลูน ท่านสามารถมองเห็นพื้นที่ราบโทคาจิอันกว้างใหญ่สวยงาม

สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ชมความซุกซนของสัตว์เมืองหนาวที่หาดูได้ยากสายพันธุ์ต่างๆ

พิพิธภัณฑ์ธารน้ำแข็ง สถานที่จัดแสดงธารน้ำแข็งที่เก็บรวบรวมมาไว้เพื่อการศึกษผลต่อชาวเมืองแถบชายฝั่งทะเล

Mitsui Outlet ท่านจะได้พบสินค้าแบรนดังทั้งในและต่างประเทศหลากหลายแบรนของแท้ ราคาถูกพิเศษ

ฟาร์มแกะโบยะ เยี่ยมชมการ เกษตรและชมสุนัขต้อนแกะ โดยสุนัขพันธุ์ที่ฉลาดที่สุดในโลก

ล่องทะเลสาบอะคัง ดื่มดำกับความงดงามของทะเลสาบปล่องภูเขาไฟ

ยอดเขาคุโรดาเคะ ที่ได้รับขนานนามว่า หุบเขาล้านวิว เป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยหุบเขาสูงชัน

พิพิธภัณฑ์เรือนจำอะบาชิริ จัดแสดงเรื่องราววิถีชีวิต  ประจำวันของนักโทษ

ทานุกิโคจิ แหล่งช้อปปิ้งที่ท่านจะได้เลือกซื้อสินค้ามากมาย

พักโรงแรมสไตล์ญี่ปุ่น พร้อมแช่ออนเซ็น

พักโรงแรมใจกลางเมือง  ใกล้แหล่งช้อปปิ้งทันสมัย

พบกับเมนูพิเศษเต็มอิ่มกับ บุฟเฟ่ต์ ขาปูยักษ์

สุดยอด! เมนูอาหารญี่ปุ่น

วันที่ รายการ อาหาร
1 กรุงเทพฯ-สนามบินชิโตเซ่  ( TG 670 : 23.45 – 08.00 น.)
2 สนามบินชิโตเซ่-สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า–น้ำตกกินกะ–น้ำตกริวเซ-ยอดเขาคุโรดาเคะ-โซอุนเคียว

** ที่พัก SOUNKYO KANKO HOTEL หรือเทียบเท่า

L D
3 โซอุนเคียว-พิพิธภัณฑ์ธารน้ำแข็ง–พิพิธภัณฑ์เรือนจำอะบาชิริ–ทะเลสาบอะคัง

** ที่พัก AKAN TSURUGA WING HOTEL หรือเทียบเท่า

 B L D
4 ทะเลสาบอะคัง–ล่องทะเลสาบอะคัง-ฟาร์มแกะโบยะ–โทคาจิกาว่า
** ที่พัก TOKACHIGAWA DAIICHI HOTEL หรือเทียบเท่า
 B L D
5 โทคาจิกาว่า–ขึ้นบอลลูนชมวิวเมือง-Mitsui Outlet-ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ–ซูซุกิโนะ-ซับโปโร

** ที่พัก SAPPORO PARK HOTEL หรือเทียบเท่า

 B L
6 ซัปโปโร-สนามบินชิโตเซ่-กรุงเทพฯ ( TG 671 : 10.45 – 15.45 น. )  B

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePricePDF
7 ก.ย. 6012 ก.ย. 6053,900฿Download PDF
21 ก.ย. 6026 ก.ย. 6053,900฿Download PDF
Product Tags:

วันแรกของการเดินทาง           กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่  (-/-/-)

2030 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 3 Row D 17-19 กรุณานำกระเป๋าเดินทางใบใหญ่มาพบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ต้อนรับอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระบริเวณ D 17-19 ก่อนนำไปเช็คเข้าเครื่องของ สายการบินไทย
2345 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG-670

วันที่ 2 ของการเดินทาง          (-/L/D)

สนามบินชิโตเซ่ – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – น้ำตกกินกะ – น้ำตกริวเซ – ยอดเขาคุโรดาเคะ – โซอุนเคียว

0800 ถึงสนามบินชิโตเซ่ ฮอกไกโด ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรตรวจเช็คสัมภาระท่านให้เรียบร้อย

เมืองอาซาฮิคาว่า เมืองที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากเมืองซัปโปโร รายล้อมด้วยธรรมชาติอันงดงาม และมากด้วยศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่เคยรุ่งเรืองมาตั้งแต่ครั้งอดีตโดยเฉพาะศิลปะการปั้นแขนงต่าง ๆ ทั้งยังเป็นประตูสู่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญหลายแห่งของภูมิภาคโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินั่นเอง

สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า สวนสัตว์ที่อยู่ ตอนเหนือสุดของประเทศญี่ปุ่น ท่านจะได้เห็นสัตว์แปลก ๆ หลากหลายสายพันธุ์ รวมไปถึงสัตว์ที่อาศัยอยู่ในโซนขั้วโลก ไม่ว่าจะเป็นแมวน้ำลายจุด หมีขาวขั้วโลก อุโมงค์ใต้น้ำที่ท่านจะได้ชมเพนกวินว่ายน้ำได้อย่างใกล้ชิดถึง 360 องศา

เมืองโซอุนเคียว เมืองที่มีแหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติที่มีอายุกว่าร้อยปี นอกจากนี้ที่นี่ ยังเป็นแหล่งน้ำแร่ที่ใหญ่ที่สุด ในเขตอุทยานแห่งชาติไดเซทสึซันอีกด้วย

น้ำตกกินกะ และ น้ำตกริวเซอิ น้ำตกที่ไหลลงมาจากบนช่องเขาโซอุนเคียวที่มีความสูงถึง 120 และ 90 เมตร น้ำตกทั้ง 2 แห่งนี้ถือเป็นความงดงามอันมหัศจรรย์ยิ่งนักกับความงามของธรรมชาติยามสายน้ำไหลออกมาสะท้อนกับแสงอาทิตย์ดูระยิบระยับงดงามราวกับดวงดาวที่ตกลงมาจากฝากฟ้า น้ำตก 2 แห่งนี้ได้รับสมญาว่า น้ำตกคู่สามีภรรยา ท่านสามารถเต็มอิ่มไปกับความสวยงามไปกับธรรมชาติที่หาดูได้ไม่ง่ายนัก

ยอดเขาคุโรดาเคะ ซึ่งยอดเขาแห่งนี้ ได้รับขนานนามว่า Million Dollar View  หรือ หุบเขาล้านวิว เป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยหุบเขาสูงชัน แหล่งอาศัยของสัตว์ป่าอันแสนสมบูรณ์  ยอดเขาคุโรดาเคะจะเป็นจุดที่สูงสุด ในความสูง 1984 เมตร นำท่านนั่งกระเข้า Sounkyu Kurodake Ropeway ไปสู่ชั้นที่ 5 ในความสูง 1300 เมตร ด้านบนพบกับผืนป่าสนอันกว้างใหญ่ที่ปกคลุมไปด้วย ใบไม้สีแดง ส้ม เขียวสลับสับเปลี่ยนกันไป  ให้ท่านสัมผัสกับทิวทัศน์แบบพาโรรามาของธรรมชาติด้านล่างที่แสนงดงามราวกับภาพวาด

นำท่านเข้าที่พัก โซอุนเคียว ณ SOUNKAKU KANKO HOTEL หรือเทียบเท่า เชิญท่านพักผ่อนกับการแช่ ออนเซ็น น้ำแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพให้กระปรี่กระเปร่า ความอัศจรรย์แห่งการอาบน้ำแร่แบบญี่ปุ่นนี่เองทำให้มีผู้กล่าวว่า หากมาที่ญี่ปุ่นแล้วไม่ได้ลงอาบน้ำแร่ก็เหมือนกับว่าท่านมาไม่ถึงญี่ปุ่น !

วันที่ 3 ของการเดินทาง             (B/L/D)

โซอุนเคียว – พิพิธภัณฑ์ธารน้ำแข็ง – พิพิธภัณฑ์เรือนจำอะบาชิริ – ทะเลสาบอะคัง

พิพิธภัณฑ์ธารน้ำแข็ง ( Drift Ice Museum ) ซึ่งมีการจัดแสดงธารน้ำแข็งที่เก็บรวบรวมมาไว้เพื่อการศึกษวิเคราะห์ระบบนิเวศน์วิทยาการมาของธารน้ำแข็งที่มีผลต่อชาวเมืองแถบชายฝั่งทะเลโอคอตสก์ ที่มีธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ลอยอยู่เหนือท้องทะเลของเมืองอาบาชิริ ซึ่งนอกจากภายในพิพิธภัณฑ์จะมีการจัดแสดงเรื่องราวความเป็นมาในการเคลื่อนตัวของธารน้ำแข็งในรูปแบบภาพยนตร์แล้ว ยังมีการจัดแสดงสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่เก็บรวบรวมตัวอย่างมาได้

พิพิธภัณฑ์เรือนจำอะบาชิริ ถูกสร้างขึ้นในปี 1890 เพื่อเก็บคุมขังนักโทษที่ก่อคดีอาชญากรรมอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญมากกว่า 1,000 คน โดยเป็นสถานที่คุมขังนักโทษจากซีรี่ส์เกี่ยวกับยากูซ่าในยุค 1960 โดยฝีมือของผู้กำกับอิชิเอะ เทรุโอะ (Ishii Teruo) และต่อมาในปี 1984 ได้มีการปรับปรุงครั้งใหญ่โดยย้ายสถานที่คุมขังนักโทษเดิมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์เรือนจำ และเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมได้ในปี 1985 ในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์เปิดที่มีความทันสมัยใกล้เชิงเขาเทนโต (Mount Tento) ภายในพิพิธภัณฑ์ยังมีการเก็บรวบรวมเรื่องราววิถีชีวิตประจำวันของนักโทษ และจัดแสดงนิทรรศการภายในอาคารกว่า 12 หลังซึ่งล้วนแต่เคยเป็นส่วนหนึ่งของเรือนจำในอดีตไม่ว่าจะเป็นอาคารเรือนจำหลัก ศาล โรงอาบน้ำ ห้องทรมานนักโทษและห้องขัง

นำท่านเข้าที่พัก ทะเลสาบอะคัง AKAN TSURUGA WING HOTEL หรือเทียบเท่า เชิญท่านพักผ่อนกับการแช่ ออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า

วันที่ 4 ของการเดินทาง         (B/L/D)        

ทะเลสาบอะคัง – ล่องทะเลสาบอะคัง –  ฟาร์มแกะโบยะ – โทคาจิกาว่า

นั่งเรือเฟอร์รี่ล่องทะเลสาบอะคัง ดื่มดำกับความงดงามของทะเลสาบปล่องภูเขาไฟ และเป็นแหล่งรีสอร์ทน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงของ ฮอกไกโด และมีภูเขาไฟเทะอะคังที่ยังไม่ดับ ภูเขาโอะอะคัง และอะคังฟูจิ  ทอดตัวยาวเป็นส่วนประกอบสำคัญของอุทยาน นั่งเรือชมความงามออกไปกลางทะเลสาบ เป็นที่ตั้งของเกาะเล็กๆ ชื่อชุรุย เพื่อชมสาหร่ายลูกกลมๆ ที่เรียกว่า มาริโมะ ที่เติบโตในทะเลสาบแห่งนี้ที่เดียวในญี่ปุ่นเท่านั้น สาหร่ายมาริโมะ เป็นพืชอนุรักษ์ที่ใกล้สูญพันธุ์ ทุกปีในเดือนตุลาคม จะมีการจัดเทศกาล “อะคังโกะ มาริโมะ มัทซึริ” ขึ้นโดยชาวไอนุ เพื่อย้ำเตือนถึงความสำคัญ ร้านขายของที่ระลึกทุกร้านต้องมีมะริโมะในขวดโหลจำหน่าย ส่วนในตอนกลางคืนนั้นเหมาะอย่างยิ่งแก่การไปเดินเล่นชม ไอนุ โกะเท็น หรือ ชุมชนหมู่บ้านไอนุแห่งอะคัง รวมทั้ง ชมการแสดงของชาวไอนุในศูนย์วัฒนธรรม

ฟาร์มแกะโบยะ ฟาร์มเพื่อการเกษตรและการท่องเที่ยวของเมืองโทคาจิ ฟาร์มแห่งนี้ มีแกะอยู่ถึง 700 ตัว โดยกิจกรรมที่เป็นสงดึงดูดนักท่องเที่ยว คือ การแสดงสุนัขต้อนแกะ ซึ่งในเกาะ ฮอกไกโดจะมีเพียงฟาร์มนี้ ที่เดียวเท่านั้นที่มีสุนัขต้อนแกะ โดยใชสุนัขพันธุ์ที่ฉลาดที่สุดในโลกอย่าง Border Collie

นำท่านเข้าที่พัก โทคาจิกาว่า ณ TOKACHIGAWA DAIICHI HOTEL หรือเทียบเท่า เชิญท่านพักผ่อนกับการแช่ออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพให้กระปรี้กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่

วันที่ 5 ของการเดินทาง           (B/L/-)

โทคาจิกาว่า – ขึ้นบอลลูนชมวิวเมือง  – Mitsui Outlet – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ – ซูซุกิโนะ – ซับโปโร

สนุกสนานไปกับการนั่งบอลลูนทาโคจิกาว่า เมื่อบอลลูนลอยขึ้นไปจนถึงความสูงที่ 30 เมตร ท่านจะสามารถมองเห็นพื้นที่ราบโทคาจิอันกว้างใหญ่สวยงามตระการตา และท่านยังสามารถเห็นเทือกเขาที่ทอดยาวและทัศนียภาพของเมืองนี้แบบ 360 องศาอีกด้วย (การขึ้นบอลลูนชมธรรมชาติ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวัน)

Mitsui Outlet ท่านจะได้พบสินค้าแบรนดังทั้งในและต่างประเทศหลากหลายแบรน นอกจากนี้ ยังมีหมวดสินค้าอื่น ๆ อาทิเช่น รองเท้า กระเป๋า ของเล่น ซึ่งทุกชิ้นเป็นของแท้ราคาถูกพิเศษกว่าในสรรพสินค้า พร้อมให้ทุกท่านได้จับจ่าย

ซูซุกิโนะ ย่านบันเทิงที่คึกคักมีชีวิตชีวาที่สุดของซัปโปโร โดยเฉพาะในเวลาค่ำคืนที่บรรดาป้ายไฟโฆษณาบนตึกต่างๆ เปิดไฟสลับสีแข่งขันประชันสินค้ากันรอบบริเวณนี้มีร้านอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทิงตั้งอยู่รวมกันมากกว่า 4,000 ร้านหรือท่านจะต้องการช้อปปิ้งย่านดังของเมืองซัปโปโร ทานุกิโคจิ ที่มีสินค้าให้ท่านเลือกซื้ออย่างมากมาย ( ไม่รวมอาหารค่ำ เพื่อให้ท่านใช้เวลาช้อปปิ้งได้อย่างเต็มที่ )

นำท่านเข้าที่พัก ซัปโปโร ณ SAPPORO PARK HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 6  ของการเดินทาง         (B/-/-)

ซัปโปโร – สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

1045 ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเซ่โดยการบินไทย เที่ยวบิน TG 671  
1545 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพร้อมประทับใจ

Additional Information

month

09-กันยายน

Product Tags: