อีสท์ ฮอกไกโด ออทัมน์ 6 วัน 4 คืน

บอลลูนชมวิวเมือง สัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ และสนุกสนานไปกับการนั่งบอลลูน ท่านสามารถมองเห็นพื้นที่ราบโทคาจิอันกว้างใหญ่สวยงาม

สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ชมความซุกซนของสัตว์เมืองหนาวที่หาดูได้ยากสายพันธุ์ต่างๆ

พิพิธภัณฑ์ธารน้ำแข็ง สถานที่จัดแสดงธารน้ำแข็งที่เก็บรวบรวมมาไว้เพื่อการศึกษผลต่อชาวเมืองแถบชายฝั่งทะเล

Mitsui Outlet ท่านจะได้พบสินค้าแบรนดังทั้งในและต่างประเทศหลากหลายแบรนของแท้ ราคาถูกพิเศษ

ฟาร์มแกะโบยะ เยี่ยมชมการ เกษตรและชมสุนัขต้อนแกะ โดยสุนัขพันธุ์ที่ฉลาดที่สุดในโลก

ล่องทะเลสาบอะคัง ดื่มดำกับความงดงามของทะเลสาบปล่องภูเขาไฟ

ยอดเขาคุโรดาเคะ ที่ได้รับขนานนามว่า หุบเขาล้านวิว เป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยหุบเขาสูงชัน

พิพิธภัณฑ์เรือนจำอะบาชิริ จัดแสดงเรื่องราววิถีชีวิต  ประจำวันของนักโทษ

ทานุกิโคจิ แหล่งช้อปปิ้งที่ท่านจะได้เลือกซื้อสินค้ามากมาย

พักโรงแรมสไตล์ญี่ปุ่น พร้อมแช่ออนเซ็น

พักโรงแรมใจกลางเมือง  ใกล้แหล่งช้อปปิ้งทันสมัย

พบกับเมนูพิเศษเต็มอิ่มกับ บุฟเฟ่ต์ ขาปูยักษ์

สุดยอด! เมนูอาหารญี่ปุ่น

เมนูแนะนำ

ไฮไลท์บุฟเฟ่ต์ ปูยักษ์ และอาหารทะเล

บริการ ฟรี! Wifi บนรถ
บินตรง การบินไทย สะสมไมล์ 50%
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว พร้อมแช่ออนเซ็น
อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษ ขาปูยักษ์ ไม่อั้น!!
วันที่ รายการ อาหาร
1 กรุงเทพฯ-สนามบินชิโตเซ่  ( TG 670 : 23.45 – 08.00 น.)
2 สนามบินชิโตเซ่-สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า–น้ำตกกินกะ–น้ำตกริวเซ-ยอดเขาคุโรดาเคะ-โซอุนเคียว

** ที่พัก SOUNKYO KANKO HOTEL หรือเทียบเท่า

L D
3 โซอุนเคียว-พิพิธภัณฑ์ธารน้ำแข็ง–พิพิธภัณฑ์เรือนจำอะบาชิริ–ทะเลสาบอะคัง

** ที่พัก AKAN TSURUGA WING HOTEL หรือเทียบเท่า

 B L D
4 ทะเลสาบอะคัง–ล่องทะเลสาบอะคัง-ฟาร์มแกะโบยะ–โทคาจิกาว่า
** ที่พัก TOKACHIGAWA DAIICHI HOTEL หรือเทียบเท่า
 B L D
5 โทคาจิกาว่า–ขึ้นบอลลูนชมวิวเมือง-Mitsui Outlet-ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ–ซูซุกิโนะ-ซับโปโร

** ที่พัก SAPPORO PARK HOTEL หรือเทียบเท่า

 B L
6 ซัปโปโร-สนามบินชิโตเซ่-กรุงเทพฯ ( TG 671 : 10.45 – 15.45 น. )  B

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePricePDF
7 ก.ย. 6012 ก.ย. 6053,900฿Download PDF
21 ก.ย. 6026 ก.ย. 6053,900฿Download PDF

วันแรกของการเดินทาง           กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่  (-/-/-)

2030 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 3 Row D 17-19 กรุณานำกระเป๋าเดินทางใบใหญ่มาพบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ต้อนรับอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระบริเวณ D 17-19 ก่อนนำไปเช็คเข้าเครื่องของ สายการบินไทย
2345 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG-670

วันที่ 2 ของการเดินทาง          (-/L/D)

สนามบินชิโตเซ่ – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – น้ำตกกินกะ – น้ำตกริวเซ – ยอดเขาคุโรดาเคะ – โซอุนเคียว

0800 ถึงสนามบินชิโตเซ่ ฮอกไกโด ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรตรวจเช็คสัมภาระท่านให้เรียบร้อย

เมืองอาซาฮิคาว่า เมืองที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากเมืองซัปโปโร รายล้อมด้วยธรรมชาติอันงดงาม และมากด้วยศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่เคยรุ่งเรืองมาตั้งแต่ครั้งอดีตโดยเฉพาะศิลปะการปั้นแขนงต่าง ๆ ทั้งยังเป็นประตูสู่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญหลายแห่งของภูมิภาคโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินั่นเอง

สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า สวนสัตว์ที่อยู่ ตอนเหนือสุดของประเทศญี่ปุ่น ท่านจะได้เห็นสัตว์แปลก ๆ หลากหลายสายพันธุ์ รวมไปถึงสัตว์ที่อาศัยอยู่ในโซนขั้วโลก ไม่ว่าจะเป็นแมวน้ำลายจุด หมีขาวขั้วโลก อุโมงค์ใต้น้ำที่ท่านจะได้ชมเพนกวินว่ายน้ำได้อย่างใกล้ชิดถึง 360 องศา

เมืองโซอุนเคียว เมืองที่มีแหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติที่มีอายุกว่าร้อยปี นอกจากนี้ที่นี่ ยังเป็นแหล่งน้ำแร่ที่ใหญ่ที่สุด ในเขตอุทยานแห่งชาติไดเซทสึซันอีกด้วย

น้ำตกกินกะ และ น้ำตกริวเซอิ น้ำตกที่ไหลลงมาจากบนช่องเขาโซอุนเคียวที่มีความสูงถึง 120 และ 90 เมตร น้ำตกทั้ง 2 แห่งนี้ถือเป็นความงดงามอันมหัศจรรย์ยิ่งนักกับความงามของธรรมชาติยามสายน้ำไหลออกมาสะท้อนกับแสงอาทิตย์ดูระยิบระยับงดงามราวกับดวงดาวที่ตกลงมาจากฝากฟ้า น้ำตก 2 แห่งนี้ได้รับสมญาว่า น้ำตกคู่สามีภรรยา ท่านสามารถเต็มอิ่มไปกับความสวยงามไปกับธรรมชาติที่หาดูได้ไม่ง่ายนัก

ยอดเขาคุโรดาเคะ ซึ่งยอดเขาแห่งนี้ ได้รับขนานนามว่า Million Dollar View  หรือ หุบเขาล้านวิว เป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยหุบเขาสูงชัน แหล่งอาศัยของสัตว์ป่าอันแสนสมบูรณ์  ยอดเขาคุโรดาเคะจะเป็นจุดที่สูงสุด ในความสูง 1984 เมตร นำท่านนั่งกระเข้า Sounkyu Kurodake Ropeway ไปสู่ชั้นที่ 5 ในความสูง 1300 เมตร ด้านบนพบกับผืนป่าสนอันกว้างใหญ่ที่ปกคลุมไปด้วย ใบไม้สีแดง ส้ม เขียวสลับสับเปลี่ยนกันไป  ให้ท่านสัมผัสกับทิวทัศน์แบบพาโรรามาของธรรมชาติด้านล่างที่แสนงดงามราวกับภาพวาด

นำท่านเข้าที่พัก โซอุนเคียว ณ SOUNKAKU KANKO HOTEL หรือเทียบเท่า เชิญท่านพักผ่อนกับการแช่ ออนเซ็น น้ำแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพให้กระปรี่กระเปร่า ความอัศจรรย์แห่งการอาบน้ำแร่แบบญี่ปุ่นนี่เองทำให้มีผู้กล่าวว่า หากมาที่ญี่ปุ่นแล้วไม่ได้ลงอาบน้ำแร่ก็เหมือนกับว่าท่านมาไม่ถึงญี่ปุ่น !

วันที่ 3 ของการเดินทาง             (B/L/D)

โซอุนเคียว – พิพิธภัณฑ์ธารน้ำแข็ง – พิพิธภัณฑ์เรือนจำอะบาชิริ – ทะเลสาบอะคัง

พิพิธภัณฑ์ธารน้ำแข็ง ( Drift Ice Museum ) ซึ่งมีการจัดแสดงธารน้ำแข็งที่เก็บรวบรวมมาไว้เพื่อการศึกษวิเคราะห์ระบบนิเวศน์วิทยาการมาของธารน้ำแข็งที่มีผลต่อชาวเมืองแถบชายฝั่งทะเลโอคอตสก์ ที่มีธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ลอยอยู่เหนือท้องทะเลของเมืองอาบาชิริ ซึ่งนอกจากภายในพิพิธภัณฑ์จะมีการจัดแสดงเรื่องราวความเป็นมาในการเคลื่อนตัวของธารน้ำแข็งในรูปแบบภาพยนตร์แล้ว ยังมีการจัดแสดงสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่เก็บรวบรวมตัวอย่างมาได้

พิพิธภัณฑ์เรือนจำอะบาชิริ ถูกสร้างขึ้นในปี 1890 เพื่อเก็บคุมขังนักโทษที่ก่อคดีอาชญากรรมอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญมากกว่า 1,000 คน โดยเป็นสถานที่คุมขังนักโทษจากซีรี่ส์เกี่ยวกับยากูซ่าในยุค 1960 โดยฝีมือของผู้กำกับอิชิเอะ เทรุโอะ (Ishii Teruo) และต่อมาในปี 1984 ได้มีการปรับปรุงครั้งใหญ่โดยย้ายสถานที่คุมขังนักโทษเดิมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์เรือนจำ และเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมได้ในปี 1985 ในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์เปิดที่มีความทันสมัยใกล้เชิงเขาเทนโต (Mount Tento) ภายในพิพิธภัณฑ์ยังมีการเก็บรวบรวมเรื่องราววิถีชีวิตประจำวันของนักโทษ และจัดแสดงนิทรรศการภายในอาคารกว่า 12 หลังซึ่งล้วนแต่เคยเป็นส่วนหนึ่งของเรือนจำในอดีตไม่ว่าจะเป็นอาคารเรือนจำหลัก ศาล โรงอาบน้ำ ห้องทรมานนักโทษและห้องขัง

นำท่านเข้าที่พัก ทะเลสาบอะคัง AKAN TSURUGA WING HOTEL หรือเทียบเท่า เชิญท่านพักผ่อนกับการแช่ ออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า

วันที่ 4 ของการเดินทาง         (B/L/D)        

ทะเลสาบอะคัง – ล่องทะเลสาบอะคัง –  ฟาร์มแกะโบยะ – โทคาจิกาว่า

นั่งเรือเฟอร์รี่ล่องทะเลสาบอะคัง ดื่มดำกับความงดงามของทะเลสาบปล่องภูเขาไฟ และเป็นแหล่งรีสอร์ทน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงของ ฮอกไกโด และมีภูเขาไฟเทะอะคังที่ยังไม่ดับ ภูเขาโอะอะคัง และอะคังฟูจิ  ทอดตัวยาวเป็นส่วนประกอบสำคัญของอุทยาน นั่งเรือชมความงามออกไปกลางทะเลสาบ เป็นที่ตั้งของเกาะเล็กๆ ชื่อชุรุย เพื่อชมสาหร่ายลูกกลมๆ ที่เรียกว่า มาริโมะ ที่เติบโตในทะเลสาบแห่งนี้ที่เดียวในญี่ปุ่นเท่านั้น สาหร่ายมาริโมะ เป็นพืชอนุรักษ์ที่ใกล้สูญพันธุ์ ทุกปีในเดือนตุลาคม จะมีการจัดเทศกาล “อะคังโกะ มาริโมะ มัทซึริ” ขึ้นโดยชาวไอนุ เพื่อย้ำเตือนถึงความสำคัญ ร้านขายของที่ระลึกทุกร้านต้องมีมะริโมะในขวดโหลจำหน่าย ส่วนในตอนกลางคืนนั้นเหมาะอย่างยิ่งแก่การไปเดินเล่นชม ไอนุ โกะเท็น หรือ ชุมชนหมู่บ้านไอนุแห่งอะคัง รวมทั้ง ชมการแสดงของชาวไอนุในศูนย์วัฒนธรรม

ฟาร์มแกะโบยะ ฟาร์มเพื่อการเกษตรและการท่องเที่ยวของเมืองโทคาจิ ฟาร์มแห่งนี้ มีแกะอยู่ถึง 700 ตัว โดยกิจกรรมที่เป็นสงดึงดูดนักท่องเที่ยว คือ การแสดงสุนัขต้อนแกะ ซึ่งในเกาะ ฮอกไกโดจะมีเพียงฟาร์มนี้ ที่เดียวเท่านั้นที่มีสุนัขต้อนแกะ โดยใชสุนัขพันธุ์ที่ฉลาดที่สุดในโลกอย่าง Border Collie

นำท่านเข้าที่พัก โทคาจิกาว่า ณ TOKACHIGAWA DAIICHI HOTEL หรือเทียบเท่า เชิญท่านพักผ่อนกับการแช่ออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพให้กระปรี้กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่

วันที่ 5 ของการเดินทาง           (B/L/-)

โทคาจิกาว่า – ขึ้นบอลลูนชมวิวเมือง  – Mitsui Outlet – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ – ซูซุกิโนะ – ซับโปโร

สนุกสนานไปกับการนั่งบอลลูนทาโคจิกาว่า เมื่อบอลลูนลอยขึ้นไปจนถึงความสูงที่ 30 เมตร ท่านจะสามารถมองเห็นพื้นที่ราบโทคาจิอันกว้างใหญ่สวยงามตระการตา และท่านยังสามารถเห็นเทือกเขาที่ทอดยาวและทัศนียภาพของเมืองนี้แบบ 360 องศาอีกด้วย (การขึ้นบอลลูนชมธรรมชาติ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวัน)

Mitsui Outlet ท่านจะได้พบสินค้าแบรนดังทั้งในและต่างประเทศหลากหลายแบรน นอกจากนี้ ยังมีหมวดสินค้าอื่น ๆ อาทิเช่น รองเท้า กระเป๋า ของเล่น ซึ่งทุกชิ้นเป็นของแท้ราคาถูกพิเศษกว่าในสรรพสินค้า พร้อมให้ทุกท่านได้จับจ่าย

ซูซุกิโนะ ย่านบันเทิงที่คึกคักมีชีวิตชีวาที่สุดของซัปโปโร โดยเฉพาะในเวลาค่ำคืนที่บรรดาป้ายไฟโฆษณาบนตึกต่างๆ เปิดไฟสลับสีแข่งขันประชันสินค้ากันรอบบริเวณนี้มีร้านอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทิงตั้งอยู่รวมกันมากกว่า 4,000 ร้านหรือท่านจะต้องการช้อปปิ้งย่านดังของเมืองซัปโปโร ทานุกิโคจิ ที่มีสินค้าให้ท่านเลือกซื้ออย่างมากมาย ( ไม่รวมอาหารค่ำ เพื่อให้ท่านใช้เวลาช้อปปิ้งได้อย่างเต็มที่ )

นำท่านเข้าที่พัก ซัปโปโร ณ SAPPORO PARK HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 6  ของการเดินทาง         (B/-/-)

ซัปโปโร – สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

1045 ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเซ่โดยการบินไทย เที่ยวบิน TG 671  
1545 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพร้อมประทับใจ

Additional Information

month

09-กันยายน