คิวชู-ชิโกกุ-ชูโกกุ-คันไซ 6 วัน 4 คืน

Available: In stock

หมู่บ้าน Yufuin หมู่บ้านหัตกรรม ภายใน หมู่บ้านมีร้านค้าการฝีมือมากมาย

ปราสาทมัตสึยามะ ปราสาทที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ด้านบนยังเป็นจุดชมวิวที่งดงามของเมืองมัตสึยามะ

 คลองคุโรชิกิ เยี่ยมชมเมืองเก่าที่อนุรักษ์ คลองโบราณ สองฝั่งคลองมีต้นหลิวแผ่กิ่งก้านห้อยระย้า

เส้นทางชิมานะมิ ไคโด ท่านจะได้พบกับวิวทิวทัศน์อันงดงามของหมู่เกาะบนทะเลใน เซโตะ

สวนโคระโคเอน สวนสวยติดอันดับ1ใน3ของสวนในญี่ปุ่น

โดโกะออนเซ็น แหล่งน้ำพุร้อนที่เก่าแก่มากกว่า 3,000 ปีและปรากฎในตำนานเก่าแก่ของญี่ปุ่น “ตำนานนกกระยาง”

ปราสาทฮิเมจิ ปราสาทนกกระยางขาว ความยิ่งใหญ่สมบูรณ์สวยงามแม้ในช่วงสงครามแต่ไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด

ชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้งใหญ่ที่สุดของโอซาก้า

พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว

พิเศษ!! อาหารญี่ปุ่นรสดั้งเดิม

วันที่ รายการ อาหาร
1 กรุงเทพฯ  ( TG 648 : 00.50 – 08.00 น.)
2 กรุงเทพฯ-ฟุกุโอกะ-ศาลเจ้าดาไซฟุ-หมู่บ้าน Yufuin-จิโกกุ เมกุริ –  เบปปุ
** ที่พัก SHIRAGIKU BEPPU HOTEL หรือเทียบเท่า
L D
3 เบปปุ–นั่งเรือเฟอร์รี่-ท่าเรือยาวะทาฮามะ-ปราสาทมัตสึยามะ-โดโกะออนเซ็น
** ที่พัก OKU DOGO OCHIYU NO MORI HOTEL หรือเทียบเท่า
 B L D
4 โดโกะออนเซ็น-เส้นทางชิมานะมิ ไคโด–ยอดเขาคิโระ–คลองคุโรชิกิ-สวนโคระโคเอน-เซโตอุจิ
** ที่พัก KOJIMA SETOUCHI HOTEL หรือเทียบเท่า
 B L D
5 เซโตอุจิ-ปราสาทฮิเมจิ-ชินไซบาชิ-โอซาก้า
** ที่พัก ANA CROWNE PLAZA OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่า
 B L
6 โอซาก้า-สวนลูกพลับ-อิออน พลาซ่า-สนามบินคันไซ–กรุงเทพฯ
( TG 673 : 17.35 – 21.25 น. )
 B

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePricePDF
10 ต.ค. 6015 ต.ค. 6068,900฿Download PDF

วันแรกของการเดินทาง           กรุงเทพฯ  (-/-/-)

2200 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 3 Row D 17-19กรุณานำกระเป๋าเดินทางใบใหญ่มาพบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ต้อนรับอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระบริเวณ D 17-19 ก่อนนำไปเช็คเข้าเครื่องของ สายการบินไทย

วันที่ 2 ของการเดินทาง  (-/L/D)

กรุงเทพฯ – ฟูกูโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – หมู่บ้าน Yufuin – จิโกกุ เมกุริ – เบปปุ

0050 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่ญี่ปุ่น โดยการบินไทยเที่ยวบิน TG-648
0800

ถึงสนามบิน ฟูกูโอกะ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และ ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

ศาลเจ้าดาไซฟุ วัดชินโตอันเก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของฟูกูโอกะเป็นที่สิงสถิตของเทพเจ้าแห่งความรู้จึงมีนักเรียนนิสิตนักศึกษามากราบไหว้ขอพรเพื่อการศึกษาไม่เว้นในแต่ละวัน ต้นบ๊วย หลากหลายพันธุ์กว่า 6,000 ต้นเจริญเติบโตอยู่ทุกแห่งภายในวัด ทำให้บรรยากาศแสนรื่นรมย์และไม่ลืมเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ระลึกในร้านค้ากว่า 100 แห่งบริเวณหน้าวัด

Yufuin หมู่บ้านหัตกรรม ภายใน หมู่บ้านมีร้านค้าการฝีมือมากมายชมร้านเครื่องแก้ว ร้านขนมญี่ปุ่นปรุงสดๆ ร้อนๆ และ สะอาดสะอ้าน และเลือกซื้อของที่ระลึกมากมาย ชมทะเลสาบเก่าแก่โบราณ ชมพันธุ์ปลา ที่หายากนานาชนิดอยู่อาศัยในทะเลสาบอย่างธรรมชาติ

จิโกกุ เมกุริ สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองเบปปุที่พลาดไม่ได้ ฉายาว่า บ่อน้ำนรก สีสันจากแร่ธาตุที่เข้มข้นก่อให้เกิดสีสดสวยสะดุดตา อาทิ สีแดง , สีฟ้า , สีเขียว  และบ่อโคลนเดือดที่อันแน่นด้วยแร่ธาตุเข้มข้น   บ่อแร่สีบางบ่ออาจมีความลึกถึง 120 เมตรและมีความร้อนถึง 98 องศา

เข้าที่พัก เบปปุ  ณ  SHIRAGIKU BEPPU HOTEL หรือเทียบเท่า พร้อมพักผ่อนสไตล์นิปปอนกับการ แช่บ่อน้ำร้อน เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีขึ้น เสริมสุขภาพให้กระปรี้กระเปร่าช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่

วันที่ 3 ของการเดินทาง             (B/L/D)

เบปปุ – ท่าเรือเบปปุ => เฟอร์รี่  => ท่าเรือยาวะทาฮามะ – ปราสาทมัตสึยามะ – โดโกะออนเซ็น

ท่าเรือเบปปุ เปลี่ยนบรรยากาศเดินทางโดยนำรถลง เฟอร์รี่ เรือเดินสมุทรขนาดใหญ่สามารถบรรทุกรถยนต์ได้นับสิบคันข้ามทะเล ระหว่างทางท่านจะเพลิดเพลินกับการให้อาหารฝูงนกนางนวลจำนวนมาก และบินตามมาส่งท่านจนถึงบริเวณ ท่าเรือ ยาวะทาฮามะ

ปราสาทมัตสึยามะ ปราสาทที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 สูง 5 ชั้น ตั้งตระหง่านอยู่กลางเมืองอย่างงดงามบนยอดเขาสูง 132 เมตร สร้างโดย Kato Yoshiaki เมื่อปีค.ศ.1603 ด้านบนยังเป็นจุดชมวิวที่งดงามของเมืองมัตสึยามะ

โดโกะออนเซ็น แหล่งน้ำพุร้อนที่เก่าแก่มากกว่า 3,000 ปี และปรากฎในตำนานเก่าแก่ของญี่ปุ่น “ตำนานนกกระยาง” ที่เล่าขานกันว่าเคยมารักษาตัวที่แหล่งน้ำแห่งนี้ ตัวอาคารสร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ.1894 เพื่อเป็นที่รับรองขององค์จักรพรรดิ และราชวงศ์

เข้าที่พัก ณ OKU DOGO ICHIYU NO MORI HOTEL หรือเทียบเท่า พักผ่อนสไตล์นิปปอนกับการ แช่ออนเซ็น แช่น้ำแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพ เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีขึ้น เสริมสุขภาพให้กระปรี่กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่

วันที่ 4 ของการเดินทาง         (B/L/D)

โดโกะออนเซ็น – เส้นทางชิมานะมิ ไคโด – ยอดเขาคิโระ – คลองคุโรชิกิ – สวนโคระโคเอน – เซโตอุจิ

เส้นทางชิมานะมิ ไคโด เส้นทางระยะทาง 60 กิโลเมตร เปิดใช้งานเมื่อ 1 พ.ค. 1999 เพื่อใช้เชื่อมต่อเกาะฮอนชู กับเกาะชิโกะกุ โดยใช้สะพาน 7 สะพานที่ใช้ข้ามเกาะทั้ง 6 เกาะ บนทะเลเซโตะ ท่านจะได้พบกับวิวทิวทัศน์อันงดงามและน่าประทับใจ

ยอดเขาคิโระ หอสังเกตุการณ์แห่งนี้สร้างขึ้นให้กลมกลืนกับสภาพภูมิภาพแวดล้อมมากที่สุด จึงวาดถอดตามแนวไหล่ของภูเขาที่ความสูง 308 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ท่านสามารถชมวิวแบบ 360 องศาที่ยอดเขาคิโระ ทั้งยังเห็นวิวของสะพานคุรุชิม่า ไคเคียว

คลองคุราชิกิ ( Kurashiki canal ) คลองโบราณที่อนุรักษ์ความเก่าแก่มายาวนาน กว่า 100 ปี ในช่วงสมัยเอโดะ คลองนี้เป็นจุดสำคัญของการกระจายสินค้าที่สำคัญที่สุดของประเทศญี่ปุ่น โดยเฉพาะการค้าข้าว ข้าวปริมาณมากถูกนำมารวมไว้ที่นี้ ก่อนจะส่งต่อไปยังจังหวัดต่างๆ เยี่ยมชมเมืองเก่า ที่อนุรักษ์ไว้ เป็นชุมชนริมคลองโบราณที่มีน้ำตลอดเวลาไม่เคยแห้ง สองฝั่งคลองมีแต่ต้นหลิวแผ่กิ่งก้านห้อยระย้า สลับกับสะพานหินทอดข้ามคลองอีก 2-3 แห่ง กับฝูงปลาคาร์ปและเรือพายแบบโบราณที่ตั้งใจนำออกมาแจวให้นักท่องเที่ยวได้ชม ริมถนนสายแคบริมคลองทั้งสองฝั่ง มีอาคารมุงกระเบื้องสลับกับฉางข้าวอายุเก่าแก่ ซึ่งปัจจุบันได้ถูกดัดแปลงให้เป็นร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกและพิพิธภัณฑ์น่าชมอีกหลายแห่ง

สวนโคระโคเอน สวนสวยติดอันดับ 1 ใน 3 ของสวนในญี่ปุ่น สร้างขึ้นเมื่อปี 1687 เสร็จปี 1700 ใช้เวลา 13 ปีในการก่อสร้าง โดย ไดเมียว Ikeda Tsunamasa ให้ท่านเพลิดเพลินกับสวนสวยจากการตกแต่งด้วยสไตล์ เอโดะ ญี่ปุ่นแท้ๆ

เข้าที่พัก เซโตอุจิ ณ KOJIMA SETOUCHI HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 ของการเดินทาง           (B/L/-)

เซโตอุจิ – ปราสาทฮิเมจิ – ชินไซบาชิ – โอซาก้า

ปราสาทฮิเมจิ มีชื่อเรียกแบบชาวบ้านแตกต่างกันไปหลายชื่อ อาทิ ปราสาทนกกระยางขาว เป็นเพราะมีฝูงนกกระยางขาวอาศัยอยู่ในบริเวณนี้เป็นจำนวนมาก บ้างก็เรียกว่า ปราสาทหงษ์ขาว , ปราสาทนกกระสา ผู้ที่สร้างปราสาทขึ้นเป็นคนแรกคือ โทโยโตมิ ฮิเดโยชิ เมื่อ ปี ค.ศ. 1580 กระทั่งใน ปี ค.ศ. 1681 อิเคดะ เทรุมาสะ บุตรเขยของ โชกุนโทกุกาว่า อิเอยาสุ ได้บูรณะต่อเติมปราสาทออกไปให้ยิ่งใหญ่อลังการซึ่งแต่เดิมใช้เป็นป้อมปราการป้องกันเมือง ศูนย์กลางบัญชาการทางทหาร แต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ เนื่องจากไม่มีศัตรูรุกรานตัวปราสาทเลย แม้แต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เมืองฮิเมจิเป็นส่วนหนึ่งในสมรภูมิที่ถูกทิ้งระเบิดอย่างหนักแต่ตัวปราสาทก็ไม่ได้รับความเสียหายหรือโดนแตะต้องทำลายจากฝ่ายพันธมิตรแต่อย่างใด สภาพของปราสาทยังคงสมบูรณ์สวยงามมากกว่าปราสาทอื่น ๆ ในญี่ปุ่น  ความยิ่งใหญ่ของการก่อสร้างปราสาทหลังนี้อยู่ที่ก้อนหินใหญ่ ๆ ที่ขนย้ายมาเป็นฐานรองรับตัวปราสาทที่อยู่บนยอดเขาสูง 45 เมตร การก่อสร้างแต่แรกตั้งใจจะให้เป็นป้อมปราการ จึงทำให้ทางเดินขึ้นสู่ปราสาทมีเส้นทางที่วกวนสลับซับซ้อน มีกำแพงที่ล้อมรอบด้วยคูน้ำขนาดใหญ่ มีหอสังเกตการณ์ มีช่องยิงธนู-ช่องยิงปืน บนยอดปราสาทโด่ดเด่นด้วยรูปปั้นปลาตัวปราสาททาสีขาวนวลสวยงามแผงด้วยมนต์เสน่ห์แสนคลาสสิคสมคำล่ำลือต่อกันมาว่า เป็นปราสาทที่สมบูรณ์และสวยงามที่สุดแห่งแดนอาทิตย์อุทัย

ชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้งใหญ่ที่สุดของนครโอซาก้า พอมีเวลาให้ท่านเลือกหาซื้อของต้องใจนานาชนิด อาทิ เครื่องสำอางค์ เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ   ( ไม่รวมอาหารค่ำ เพื่อให้ท่านใช้เวลาช้อปปิ้งได้อย่างเต็มที่ )

เข้าที่พัก โอซาก้า  ณ  ANA CROWNE PLAZA OSAKA HOTEL  หรือเทียบเท่า

วันที่ 6  ของการเดินทาง         (B/-/-)

โอซาก้า – สวนลูกพลับ อิออน พลาซ่า – สนามบินคันไซกรุงเทพฯ

สวนผลไม้ เป็นช่วงของผลไม้รสเลิศ ลูกพลับ ที่มีรสหวานฉ่ำชื่นใจ ผลใหญ่และ มีกลิ่นหอมจัด ให้ท่าน  ชม และ ชิมลูกพลับ ผลไม้จากสวนขนาดใหญ่ปลูกโดย ไม่ใช้สารเคมี  และยาฆ่าแมลง

อิออน พลาซ่า อิสระให้ท่านได้เลือกชมซื้อหาสินค้าจาก ร้านค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ของแต่งบ้าน ของที่ ระลึก ฯลฯ สนุกสนานกับการจับจ่ายสินค้าร้าน 100 Yen สินค้าทุกอย่าง ในร้านราคาชิ้นละ 100 เยน ให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งกันต่ออย่างเพลิดเพลินอีกด้วย( ไม่รวมอาหารกลางวันและอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านใช้เวลาอย่างคุ้มค่ากับตั๋วแบบเต็มวันไม่จำกัดจำนวนครั้ง )

1735

ออกเดินทางจากสนามบินคันไซ โดยการบินไทย เที่ยวบิน TG-673

2125 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมประทับใจ และ มีความสุข

Additional Information

month

10-ตุลาคม