SBA Travel KYUSHU SAMURAI SBA ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์คุณภาพ กินดีอยู่ดี เที่ยวญีปุ่น เกาะตอนใต้คิวชู นั่งเฟอร์รี่ ช้อปปิ้งที่ฟุกุโอกะ ท่องเที่ยวเมืองซากะ ศูนย์วัฒนธรรมซากุระโนะบาบะ หมู่บ้านซามูไร ชมนกกระเรียนนับพันตัว โรงละครยาจิโยสะ

Highlight

* พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สันติภาพ เป็นสถานที่ระลึกถึงเหตุการณ์

ศูนย์วัฒนธรรมซากุระโนะบาบะ แหล่งจำลองบ้านเมืองโบราณในสมัยเอะโดะ 

ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ สักการะขอพรกับเทพเจ้า  และชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามของศาลเจ้า

หมู่บ้านซามูไร บ้านซามูไรกว่า 150 หลังที่ยังคงหลงเหลืออยู่มาจนถึงปัจจุบัน

* ยอดเขาอินาสะ ชมวิวเมืองนางาซากิได้ทั้งเมือง โดยเฉพาะทิวทัศน์บริเวณท่าเรือและอ่าวนางาซากิ งดงามเกินบรรยาย

ชมนกกระเรียนนับพันตัว มีนกกระเรียนอพยพหลายหลายสายพันธุ์ จนได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม

โรงละครยาจิโยสะ จุดเด่นอยู่ที่การออกแบบเวที มีการใช้เทคนิคหลากหลายแบบ 

ช้อปปิ้งย่านเท็นจิน Underground  Shopping บริเวณสถานีรถไฟเท็นจิน ที่มีชื่อเสียงและย่านธุรกิจที่ใหญ่ที่สุด

* พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว แช่ออนเซน 1 คืน

* พิเศษ!! อาหารญี่ปุ่นรสดั้งเดิม

Detail

  • ประเทศ :
  • ประเทศญี่ปุ่น
  • ระยะเวลาเดินทาง :
  • 5 วัน 3 คืน 

  • สายการบิน :
  • Thai Airways International

Description / Time Table

วันแรกของการเดินทาง           กรุงเทพฯ  (-/-/-)

2200 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 3 Row D 17-19กรุณานำกระเป๋าเดินทางใบใหญ่มาพบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ต้อนรับอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระบริเวณ D 17-19 ก่อนนำไปเช็คเข้าเครื่องของ สายการบินไทย

วันที่ 2 ของการเดินทาง          (-/L/D)

กรุงเทพฯ – ฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - ซากะ - ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ - ยอดเขาอินาสะ - นางาซากิ

0050

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG-648                           

0800

ถึงสนามบิน ฟูกูโอกะ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และ ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

 

ศาลเจ้าดาไซฟุ วัดชินโตอันเก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของ ฟุกุโอกะเป็นที่สิงสถิตของเทพเจ้าแห่งความรู้จึงมีนักเรียนนิสิตนักศึกษา มากราบไหว้ขอพรเพื่อการศึกษาไม่เว้นในแต่ละวัน ต้นบ๊วย หลากหลายพันธุ์กว่า 6,000 ต้นเจริญเติบโตอยู่ทุกแห่งภายในวัด ทำให้บรรยากาศแสนรื่นรมย์และไม่ลืมเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ระลึกในร้านค้ากว่า 100 แห่งบริเวณหน้าวัด

ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ ( Yutoku Inari Shrine ) ตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขา สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1688 เป็นศาลเจ้านิกายชินโต ประจำตระกูล Nabesshima ผู้ปกครองเมืองซากะ ในสมัยเอโดะ ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นศาลเจ้าอินาริที่ใหญ่และสำคัญเป็นอันดับ 3 รองมาจาก ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ในเกียวโต และศาลเจ้าคาซะมะอินาริ ในอิบาระกิ ด้านบนของตัวศาลเจ้าเป็นจุดชมวิวที่สวยงามอีกจุดหนึ่ง โดยเฉพาะช่วงฤดูใบไม้ผลิ ยามที่ดอกซากุระบานสะพรั่ง และช่วงฤดูใบไม้ร่วงที่ใบไม้จะเปลี่ยนเป็นสีส้มแดง ด้านหน้าศาลเจ้ายังมีสะพานสีแดงตัดกับแม่น้ำสายเล็กๆ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่ประทับของเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนต่างพากันไปสักการะขอพรเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยว ความสำเร็จด้านธุรกิจ ความปลอดภัย และความรัก

ยอดเขาอินาสะ ซึ่งตั้งอยู่ที่ความสูง 333 เมตร ท่านสามารถมองเห็นเมืองนางาซากิได้ทั้งเมือง โดยเฉพาะทิวทัศน์บริเวณท่าเรือและอ่าวนางาซากิ บ้านเรือนตั้งเรียงรายกันไปบนภูมิประเทศที่เป็นภูเขา

นำท่านเข้าที่พัก นางาซากิ ณ LUKE PLAZA NAGASAKI HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 ของการเดินทาง             (B/L/D)

นางาซากิ - สวนสันติภาพ - ท่าเรือชิมาบาร่า => เฟอร์รี่  => ท่าเรือคุมาโมโต้ – คุมาโมโต้ - ศูนย์วัฒนธรรมซากุระโนะบาบะ - มินามาตะ

 

สวนสันติภาพ ที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ สงครามโลก ครั้งที่ 2 เรียกว่า สงครามมหาเอเชียบูรพา ภายในมีอนุสาวรีย์สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงความโหดร้ายของสงคราม  

ท่าเรือชิมาบาร่า เปลี่ยนบรรยากาศเดินทางโดยนำรถลง เฟอร์รี่ เรือเดินสมุทรขนาดใหญ่สามารถบรรทุกรถยนต์ได้นับสิบคันข้ามทะเล ระหว่างทางท่านจะเพลิดเพลินกับการให้อาหารฝูงนกนางนวลจำนวนมาก และบินตามมาส่งท่านจนถึงบริเวณ ท่าเรือคูมาโมโต้  

ศูนย์วัฒนธรรมซากุระโนะบาบะ โจเซอิน สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 2011 บริเวณสโลปทางขึ้นปราสาทคุมาโมโต้ เป็นแหล่งจำลองบ้านเมืองโบราณในสมัยเอะโดะ เมื่อสี่ร้อยกว่าปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งเป็นพิพิธภัณฑ์บอกเล่าเรื่องราว ประวัติศาสตร์ของปราสาทคุมาโมโต้และไดเมียวผู้สร้างปราสาท "คาโต้ คิโยมาสะ" ในรูปแบบของภาพถ่าย รูปปั้นจำลอง หรือละครเวที ก่อนที่จะได้ไปสัมผัสกับสถานที่จริง

นำท่านเข้าที่พัก มินามาตะ MINAMATA YUNOKO UMI TO YUYAKE HOTEL หรือเทียบเท่า พร้อมพักผ่อนสไตล์นิปปอนกับการ แช่ออนเซ็น แช่น้ำแร่ธรรมชาติ ผ่านความร้อนใต้พิภพ เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีขึ้นเสริมสุขภาพให้กระปรี่กระเปร่า ความอัศจรรย์แห่งการอาบน้ำแร่แบบ ญี่ปุ่นนี้ทำให้มีคำกล่าว หากมาที่ญี่ปุ่นแล้วมิได้ลงอาบน้ำแร่เหมือนว่าท่านมาไม่ถึงญี่ปุ่น!

วันที่ 4 ของการเดินทาง         (B/L/-)

มินามาตะ - หมู่บ้านซามูไร - ชมนกกระเรียนนับพันตัว - โรงละครยาจิโยสะ - ช้อปปิ้งเทนจิน - ฟุกุโอกะ

 

หมู่บ้านซามูไร ให้ท่านได้สัมผัสวิถีชีวิตของซามูไรกับบรรยากาศราวกับย้อนไปในอดีตเมื่อ 400 กว่าปีก่อน และบ้านซามูไรกว่า 150 หลังที่ยังคงหลงเหลืออยู่มาจนถึงปัจจุบันนี้ทำให้เราทราบถึงชีวิตความเป็นอยู่ในสมัยนั้นได้เป็นอย่างดี

ชมนกกระเรียนนับพันตัว ที่อพยพหนีความหนาวของไซบีเรียมาที่อิซึมิพื้นที่ที่มีนกกระเรียนอพยพมามากที่สุดในญี่ปุ่นและจะปักหลักอยู่ที่นี่จนถึงเดือนมีนาคมกล่าวกันว่าที่นี่มีนกกระเรียนอพยพหลายหลายสายพันธุ์และมีจำนวนมากที่สุดในญี่ปุ่น จนได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมเป็นกรณีพิเศษในฐานะ "นกกระเรียนและแหล่งอพยพ ณคาโกชิมะ" เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของฤดูหนาวของอิซึมิเลยทีเดียว

โรงละครยาจิโยสะ สร้างขึ้นโดยหอการค้าอุตสาหกรรมประจำเมืองยามากะ สร้างขึ้นในปี 1910 เพื่อใช้ในการแสดงละคร คาบูโก ได้รับความนิยมสูงสุดในช่วงสมัยไทโช (1912-1925 ) และในยุคต้นสมัยโชวะ ซึ่งได้มีความหลากหลายของรูปแบบละคร พร้อมกับเทคนิคหลากหลายรูปแบบเข้ามาช่วยสร้างความบันเทิง อาทิเช่น ภาพสไลด์บนหน้าจอ มีการใช้สำหรับแข่งขัน ยูโด ซูโม่ และมวย จัดแสดงสดไวโอลีน หรือแม้แต่การแสดงบัลเล่ต์ และยังไม่ฉายภาพยนตร์อีกมากมาย จนกระทั้งในปี 1970 ได้ปิดทำการไปเนื่องจากสภาพซบเซา แต่ในปี 1988 ที่นี้ก็ได้รับการฟื้นฟูขี้นมาใหม่ และจัดให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติ และเปิดทำการอีกครั้งในปี 1990 และได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ตัวอาคารเป็นอาคารไม้ 2 ชั้น ในสไตล์ญี่ปุ่น แต่โครงสร้างภายในได้มีการนำโครงสร้างตะวันตกมาใช้ ที่นั่งเป็นเสื่อทาทามิ ทั้งชั้น 1 และ 2 (แต่ต่อมามีการนำเก้าอี้มาใช้) จุดเด่นอยู่ที่การออกแบบเวที ที่มีการใช้เทคนิคหลากหลายแบบ ทั้งหมุน เคลื่อนขึ้นลง มีล้อช่วยในการเคลื่อนที่ ที่ช่วยให้การแสดงรื่นไหลแบบไม่ติดขัดเลย

ฟุกุโอกะ สู่ย่าน เท็นจิน Underground Shopping บริเวณสถานีรถไฟเท็นจิน ช้อปปิ้งมอลล์ที่มีชื่อเสียง และย่านธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในเกาะคิวชิว เต็มไปด้วยร้านเสื้อผ้าบูติกนำสมัย เครื่องสำอาง ร้านขายเครื่องไฟฟ้า อีเล็คทรอนิค ภัตตาคารมากมาย ฯลฯ เพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อิสระให้ท่านเลือกรับประทานอาหารที่ท่านชื่นชอบเองตามอัธยาศัย หรือเลือกรับประทาน Hakata Ramen อาหารขึ้นชื่อของเมืองฟูกูโอกะ ( ไม่รวมอาหารค่ำ เพื่อให้ท่านใช้เวลาช้อปปิ้งได้อย่างเต็มที่ )

นำท่านเข้าพัก ฟุกุโอกะ ณ  CANAL WASHINGTON HOTEL หรือเทียบเท่า

  วันที่ 5  ของการเดินทาง         (B/-/-)

ฟุกุโอกะ - สนามบินฟุกุโอกะ - กรุงเทพฯ

1140

ออกเดินทางจากสนามบินฟุกูโอกะ โดยการบินไทย เที่ยวบิน TG-649 

1540 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 

My Newsletter