SBA Travel สแกนดิเนเวีย 3 เมือง และ ฟยอร์ด..นอร์เวย์ สวีเดน เดนมาร์ก SBA ทัวร์สแกนดิเนเวีย ออสโล ล่องเรือชมอ่าวฟยอร์ด นั่งรถไฟสายโรแมนติคฟลัมบาเนน บินภายในสู่เมืองอัลต้า เมืองฮอนนิ่งสว็อค ไฮไลท์ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน นอร์ทเคปฮอล์ เมืองสต็อคโฮล์ม พิพิธภัณฑ์เรือวาซ่า โคเปนฮาเก้นท์ เรือสั่งราญ DFDS SEAWAY ออสโล - โคเปนเฮ
หน้าแรก / โปรแกรมทัวร์ / ทัวร์ยุโรป /

สแกนดิเนเวีย 3 เมือง และ ฟยอร์ด..นอร์เวย์ สวีเดน เดนมาร์ก

Highlight

กรุงสต้อคโฮล์ม เวนิสแห่งยุโรปเหนือ ก่อเมืองเก่าพระราชวังแสนคลาสสิค
♠ บาร์เก้นท์ เมืองมรดกโลกสีสันสวยงาม สไตล์บ้านตุ๊กตา และฟยอดร์ดที่ยาวที่สุดและสวยงาม
♠ พักค้างคืนบนเรือสำราญ DFDS ที่เพียบพร้อมทั้งอาหาร-เครื่องดื่ม เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ และคาสิโน และพักในห้องมีหน้าต่าง
ไม่พลาดเมืองสวยและเส้นทางสุดยอดของนอร์เวย์ “บาร์เก้นท์-กู้ดวานเก้นท์-ฟลอม”  
♠ พร้อมนั่งรถไฟไต่เขาสายโรแมนติค “FlamSbana”  และการล่องเรือชมดินแดน “ฟยอร์ด-นอร์เวย์”   
♠ กรุงออสโล เมืองหลวงแสนสวยของนอร์เวย์ ชมพิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง และสวนวิกเกอร์แลนด์
♠ กรุงโคเปนเฮเก้นท์
เมืองท่าและอมตนิยายเรื่องก้อง เงือกน้อย ลิตเติ้ลเมอร์เมด 

 

Detail

  • ประเทศ :
  • ประเทศยุโรป
  • ระยะเวลาเดินทาง :
  • 9 วัน 6 คืน 

  • สายการบิน :
  • Thai Airways International

Description / Time Table

วันแรก  กรุงเทพฯ ⇒ สต๊อคโฮล์ม/สวีเดน - บินตรง 
23.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  เคาน์เตอร์สายการบินไทย   แถว D   (เข้าประตู 2-4)
เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารและสัมภาระ
วันที่สอง           สต๊อคโฮล์ม/สวีเดน ( - / L / D )
01.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงสต๊อคโฮล์ม  โดย สายการบินไทย  เที่ยวบิน TG 960     (บินตรง 10.50 ชม.) 
07.00 น. ถึงสนามบิน กรุงสต๊อคโฮล์ม (STOCKHOLM) ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง 
  กรุงสต็อคโฮล์ม เมืองหลวงแห่งราชอาณาจักรสวีเดนฉายาเวนิสแห่งยุโรปเหนือ เมืองตั้งอยู่บนเกาะ14เกาะในทะเลสาบมาลาเรนมีสะพานเชื่อมระหว่างเกาะมากนับป็นอีกเมืองหลวงแสนสวยซึ่งเริ่มจากจุดชมวิวที่ท่านจะเห็นบรรยากาศรอบๆเมืองที่ตั้งอยู่บนพื้นน้ำผ่านชมย่านสำคัญๆ โอเปร่า รัฐสภา ทำเนียบรัฐบาล 
เกาะเมืองเก่า อันเป็นที่ตั้งพระราชวังหลวงอันสง่างามอาคารก่อสร้างแสนคลาสสิค เดินลัดเลาะตรอกซอกซอยในย่านถนนคนเดิน ท่านช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึกตามอัธยาศัย
พิพิธภัณฑ์เรือวาซ่า เรือรบโบราณอายุร่วม400ปีที่กษัตริย์กุสตาฟที่ 2 รับสั่งให้สร้างเป็นเรือรบที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปในสมัยนั้น แต่เพียง20นาทีที่ลงน้ำเรือวาซ่าที่ยิ่งใหญ่ก็จมลงอยู่ใต้ทะเลมากว่า 300 ปี ถึงสามารถกู้ขึ้นมาจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์โดยต้องนำชิ้นส่วนหลายล้านชิ้นที่กระจายไปทั่วท้องน้ำแถบนั้นมาปะติดปะต่อเหมือนต่อโมเดลขนาดยักษ์แต่ก็สามารถสร้างขึ้นมาจนเป็นสถานที่ที่น่าสนใจที่สุดในสต็อคโฮล์ม 
ศาลาว่าการเมือง ภายในห้องส่วนต่างๆที่มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจรวมทั้งห้องซึ่งจัดเป็นสถานที่ๆจัดงานรับรางวัลโนเบิลสาขาสันติภาพ ในทุกๆ ปี
เข้าสู่ที่พัก  :  SCANDIC SERGEL PLAZA HOTEL STOCKHOLM   /  หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่สาม สต๊อคโฮล์ม ⇒ บาร์เก้นท์ (นอร์เวย์)  ( B / - / D )
09.00 น. เดินทางสู่สนามบินสต๊อคโฮล์ม
12.35 น. บินตรงสู่ เมืองบาร์เก้นท์  BERGEN (นอร์เวย์)  โดย สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ เที่ยวบิน  SK 899  
13.55 น. เมือง“บาร์เก้น” (Bergen) พาชมเมืองที่ได้รับยกย่องให้เป็นเมืองวัฒนธรรมและเป็นอดีตเมืองหลวงเก่าอีกแห่งของนอร์เวย์ที่มีอายุมากกว่า 600 ปี  ปัจจุบันเป็นเมืองใหญ่อันดับ2 รองจากกรุงออสโลด้วยเป็นเมืองที่มีพื้นที่ติดกับทะเลมีภูเขาสูงที่สุดในยุโรปเหนือและแดนฟยอร์ดยาวที่สุดจนได้รับสมญานามว่า“เมืองหลวงแห่งฟยอร์ด”มีเมืองท่าสวยงามบ้านเรือนชาวประมง
นั่งรถไฟไต่เขา Floibanen  ขึ้นสู่จุดชมวิวของอ่าวบาร์เก้นท์ จากมุมสูงที่แสนสวยงาม ดินแดนแห่ง “ฟยอร์ดแลนด์” ตอนกลางของประเทศนอร์เวย์  ที่ตลอดสองข้างทาง
เช๊คอินเข้าสู่ที่พัก : RADISSON BLU HOTEL NORGE หรือ เทียบเท่า
วันที่สี่ บาร์เก้นท์ – วอส - รถไฟสายโรแมนติค – ฟลอม  ( B / L / D )  
  ผ่านเมือง “วอส” (VOSS) แวะเก็บภาพด้านหน้าโรงแรม FLEISCHERS HOTEL VOSS โรงแรมเก่าแก่มีชื่อเสียง ที่ครั้งหนึ่งล้นเกล้ารัชกาลที่5เคยเสด็จประทับเมื่อครั้นเสด็จประพาสยุโรปเมื่อราว 105 ปีก่อน ถ่ายรูปน้าตกสวย ที่ตกจากโตรกผาระหว่างทาง
เมือง กู้ดวานเก้น (Gudvangen) ในโอบล้อมขุนเขาสูงชัน
ล่องเรือชม “ซอจ์นฟจอร์ด” (Sognefjord) ที่ได้ชื่อว่าเป็น “King of Fjord” และ นับว่าเป็นฟยอร์ด ที่ลึกเข้ามาในแผ่นดินมากที่สุดถึง 200 ก.ม. ชมความงามทางธรรมชาติที่สร้างสรรค์ไว้ให้ท่านชื่นชมอย่างเต็มอิ่ม โตรกผาหินสูงตระหง่าน เนินลาดริมฝั่งมีหมู่บ้านพื้นเมืองตั้งเป็นหย่อมๆ ในสวนสนสีเขียวเรือจะค่อย ๆ แล่นเลียบไปตามสายน้า เปิดโอกาสให้ท่านชื่นชมทัศนียภาพชวนฝันของซอจ์นฟจอร์ด ที่สวยและยาวที่สุดของโลก ชมภูผาหินสูงตระหง่านที่ธรรมชาติบรรจงสลักไว้ดูวิจิตรพิศดาร บนเนินลาดริมฝั่งมีบ้านซัมเมอร์เฮ้าส์ ไม้สนเป็นหย่อมๆ ตื่นตาตื่นใจมิรู้ลืม
เมืองฟลอม(Flam)เมืองตากอากาศกลางฟยอร์ดที่แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติขุนเขาและสายน้าเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวฟยอร์ดของนอร์เวย์
สายโรแมนติคฟลัมบาเนน (Flamsbana) รถไฟไต่เขาที่ดังที่สุดของนอร์เวย์(จากเมือง Myrdal-Flam)วิ่งด้วยความเร็ว 20 กม./ชม.ตู้โบกี้ตกแต่งด้วยไม้คลาสสิคที่ลอดอุโมงค์คดเคี้ยวท่านชมความงามของหุบเขาทะเลสาบ
“น้ำตกเคียส์”(Kjisfossen) ไหลตกจากโตรกผาสูงให้ท่านบันทึกภาพเพลิดเพลินกับทัศนียภาพที่งดงามไม่รู้เบื่อ
เข้าที่พัก  : FRETHELM HOTEL  / หรือเทียบเท่า 4 ดาว  
วันที่ห้า            ฟลอม - เกโล - ออสโล ( B / - / D )      
  เส้นทางสาย “ฟยอร์ด-นอร์เวย” ผ่านเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน ที่ยอดเขาสูงยังมีหิมะปกคลุมให้เห็นเป็นบางช่วง ผ่านทะเลสาบ ลอดอุโมงค์ใต้ภูเขานับร้อยแห่ง สวยงามตลอดเส้นทางจนถึงเมืองเกโล
เมืองหลวง กรุงออสโล OSLO
ถนนคาร์ลส โจฮันส์
ที่มีร้านค้านานาชนิด นับร้อยนับพันแห่ง ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลอดภาษี ฯ
เข้าสู่ที่พัก RADISSON BLU HOTEL หรือเทียบเท่า
(คืนนี้ กรุณาเตรียมจัดกระเป๋าเล็กใส่เสื้อผ้า 1 ชุด เพื่อใช้ค้างคืนบนเรือสาราญ 1 คืนในวันพรุ่งนี้ เพราะกระเป๋าใหญ่จะนาฝากใต้ท้องเรือ)
วันที่หก ออสโล - เรือสำราญ DFDS - โคเปนเฮเก้นท์ ( B / L / D )
  กรุงออสโล (OSLO) เมืองหลวงแสนสวยของประเทศนอร์เวย์ ที่สถาปนาขึ้นมาเมื่อประมาณ 60 ปี มานี้เอง 
พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง บรรพบุรุษของชาวนอร์เวย์ที่เดินทางไปทั่วยุโรปด้วยพาหนะนี้ผ่านชมสถานที่สำคัญๆ อย่างพระราชวังหลวง อาคารรัฐสภาโรงละครโอเปร่าทำเนียบรัฐบาลแวะชมสถาบันศูนย์รางวัลโนเบลแห่งสันติภาพด้วยออสโลเป็นเมืองแห่งการบริหารรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ
สวนวิกเกอร์แลนด์-อุทยานฟรอกเนอร์(Frogner Sculpture Park) ที่นำผลงานของ กุสตาฟ วิกเกอร์แลนด์ ปฏิมากรชื่อดังที่ได้รับอนุญาตให้นำผลงานมาจัดแสดงอย่างถาวรในอุทยานฟรอกเนอร์ที่ท่านอาจเคยเห็นรูปของเสาโมโนลิทที่เป็นรูปคนจำนวนมากมายปีนป่ายกันอยู่บนเสา ชมผลงานน้ำพุวงจรชีวิตที่มีความหมายสอนใจ
ลานกระโดดสกีจัมพ์โฮเมนโคเล่น ที่เป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิคฤดูหนาวในปี1952 ชมความเจริญในอดีตที่ยิ่งใหญ่ 
เรือสำราญDFDS สแกนดิเนเวียน ซีเวย์ นำท่านเข้าห้องพักบนเรือ ที่สะอาดและสะดวกสบาย พักผ่อนเดินเล่น สำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆบน เรือ ก่อนขึ้นชมวิวสวยยามเมื่อเรือถอนสมอสู่ทะเลเหนือ  (พักห้องซีวิว) 
** ในกรณีที่เรือไม่สามารถคอนเฟิร์มห้องพักแบบมีหน้าต่างได้ จะคืนเงินให้ท่านละ 25 ยูโร** 
วันที่เจ็ด        (เสาร์)  โคเปนเฮเก้นท์ – ช้อปปิ้งถนนสตรอยเก้ ( B / L / D )
  กรุงโคเปนเฮเก้น(Copenhagen) นครหลวงแห่งประเทศเดนมาร์คเจ้าของฉายา“สวรรค์แห่งเมืองท่า”ถ่ายรูปคู่กับเงือกน้อย ลิตเติ้ลเมอร์เมดสัญลักษณ์ที่สำคัญของโคเปนเฮเก้น จากผลงานการประพันธ์ของกวีชื่อก้องโลก“ฮันส์ คริสเตียนแอนเดอร์สัน” ชมน้ำพุเกฟิอ้อน อนุสาวรีย์ที่เป็นที่มาแห่งตำนานในการสร้างประเทศ แล้วนำท่านสู่ย่านท่าเรือเก่า“นูว์ฮาว” อ่าวจอดเรือที่มีอาคารบ้านเรือนสีสดใส เป็นจุดที่ถูกถ่ายรูปมากที่สุดของกรุงโคเปนเฮเก้นท์  
จัตุรัสอามาเลียนบอร์กเป็นที่ตั้งของที่ประทับของพระราชวงศ์ก่อนขับรถผ่านชมสถานที่สำคัญๆอาทิอาคารรัฐสภาบริเวณท่าเรือเก่าที่ปัจจุบันได้พัฒนาเป็นร้านอาหารแกลเลอรี่ต่างๆนำท่านไปถ่ายภาพด้านหน้า
ปราสาทโรเซนบอร์ก (Rosenborg) สถานที่เก็บราชสมบัติของราชวงศ์สร้างในสมัยของกษัตริย์คริสเตียนที่4ในปีค.ศ.1633 ท่ามกลางสวนไม้ที่สวยงาม
ถนนสตรอยเก้ ย่านช้อปปิ้งหลักของเมืองที่ทอดตัวยาวกว่า1กม.นับเป็นถนนสายช้อปปิ้งที่ชื่อว่ายาวที่สุดในยุโรปเชิญท่านเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมนานาชนิดมีอัตราภาษีคืนสูงถึง 16-19%อาทิเช่นนาฬิกาโลเร็กซ์ กระเป๋าหลุยส์ วิตอง GUCCI ฯลฯ
เข้าสู่ที่พัก  :  SCANDIC COPENHAGEN HOTEL /  หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่เเปด (อาทิตย์)   โคเปนเฮเก้นท์ ⇒ กรุงเทพฯ  ( B / - / - )
10.30 น. เดินทางสู่สนามบินโคเปนเฮเก้นท์ 
14.25 น. ออกเดินทางต่อกลับสู่กรุงเทพฯ โดย การบินไทย  เที่ยวบิน  TG 951   
วันที่เก้า (จันทร์)   สุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ 
06.00  น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
หมายเหตุ: * รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้บ้าง ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ *

My Newsletter