SBA Travel อู๋ฮั่น บู๊ตึ๊ง ล่องเรือชมเขื่อนยักษ์ เส้นทางสามก๊กตะวันออก SBAทัวร์อู่ฮั่น สามก๊กตะวันออก หอนกกระเรียนเหลือง กำแพงเมืองจิงโจว ศาลเจ้ากวนอู ล่องเรือแม่น้าแยงซีเกียง ชมเขื่อนซานเสียต้าป้า สุสานกวนอู สมรภูมิฉางปันปอ กู่หลงจง ศาลเจ้าขงเบ้ง บู้ตึ้ง วังทายจื่อโพ วังจือเซียวกง วัดกุยหยวน ถนนคนเดินเจียงฮั่น ผาแดง(ซื
หน้าแรก / โปรแกรมทัวร์ / ทัวร์จีน /

อู๋ฮั่น บู๊ตึ๊ง ล่องเรือชมเขื่อนยักษ์ เส้นทางสามก๊กตะวันออก

Highlight

S.B.A ATTRACTION 

* เส้นทางสามก๊กตะวันออก ตามรอยเส้นทางประวัติศาสตร์สมัยสามก๊กอันยิ่งใหญ่

ล่องเรือชมความงามแม่น้ำแยงซีเกียง สัมผัสเรือผ่านอู่ยกระดับน้ำ

ชมเขื่อนซานเสียต้าป้า เขื่อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

ยอดเขาบู้ตึ้ง (มหาภู-ไท่เยี๊ยะ) ยอดเขาศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาเต๋า

ซานกว๋อซื่อปี๋ (เช็กเป๊ก) สมรภูมิรบผาแดงอันโด่งดัง

กำแพงเมือง(เกงจิ๋ว) จิงโจว หน้าด่านสำคัญในสมัยสามก๊ก เฝ้าด่านโดยท่านกวนอู

กู่หลงจง บ้านเดิมของท่านขงเบ้ง กุนซือผู้โด่งดัง

หอนกกระเรียนเหลือง สัญลักษณ์เมืองอู่ฮั๋น ที่โดดเด่นอยู่ริมแม่น้ำแยงซี

วัดกุยหยวน วัดสำคัญ และศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองอู่ฮั่น

S.B.A HOTEL

* พักโรงแรม ระดับ 4  ดาว

S.B.A MENU

*  ลิ้มลอง ! เมนู ซุปรากบัวตุ๋น, เป็ดย่างอู่ฮั่น, หมูสามชั้นน้ำแดง

Detail

  • ประเทศ :
  • ประเทศจีน
  • ระยะเวลาเดินทาง :
  • 6 วัน 5 คืน 

  • สายการบิน :
  • CHINA SOUTHERN AIRLINES

Description / Time Table

               

วันที่ 1               สุวรรณภูมิ - หอนกกระเรียนเหลือง - เมืองจิงโจว - กำแพงเมืองจิงโจว - ศาลเจ้ากวนอู - เมืองอี๋ชาง                         (B/L/D)

      01.00

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)

โดยมีเจ้าหน้าที่ของ S.B.A.CHINA คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

      02.25

ออกเดินทางสู่เมืองอู่ฮั่น  เที่ยวบินที่ CZ8424 (ใช้เวลาบินประมาน 3 ช.ม.)

      06.50

ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ เมืองอู่ฮั่น นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

 

เมือง อู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย เมืองนี้ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 3,000 ปี เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในสมัยสามก๊ก หรือเมื่อประมาณ 1,800 ปีที่แล้ว เนื่องจากตั้งอยู่กึ่งกลางของแม่น้ำแยงซีเกียง แม่น้ำที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก

 

หอนกกระเรียนเหลือง (หวงเฮ่อโหลว ???) เป็นหอ 1 ใน 4 ริมแม่น้ำแยงซี หอเอี๊ยะหยางโหลว ณ เมืองเอี๊ยะหยางในมณฑลหูหนาน หอเถิงหวังเก๋อ ณ เมืองหนานชางในมณฑลเจียงซี และไท่ไป๋โหลว ณ หม่าอานซาน ในมณฑลอานฮุย เดิมในสมัยยุค สามก๊กปี ค.ศ.223 หอแห่งนี้สร้างโดยซุน กวนเพื่อใช้เป็นกองบัญชาการทหารเรือ ตั้งอยู่ที่ เขาเสอซัน (เขางู) เมืองอู่ชาง มณฑลหูเป่ย เมื่อมีการเสียหาย ก็จะมีการบูรณะสร้างใหม่ในรูปแบบต่างๆของแต่ละยุคสมัยและได้รับการบูรณะอย่างจริงจังจนถึงปัจจุบัน ซึ่งทำ ให้ที่นี่กลายเป็นจุดท่องเที่ยวที่นิยมกันมาก ในอดีตพันกว่าปีที่ผ่านมาเคยถูกทำลายและบูรณะขึ้นใหม่หลายครั้งและเป็นสถานที่ซึ่งนักกวีจีนชอบมาไล่กลอนต่อกวี จนสุดท้ายเป็นหอนกเกรียนเหลืองในปัจจุบันนี้

  เดินทางสู่เมืองจิงโจว (เกงจิ๋ว)  (ใช้เวลาประมาน 3 ชั่วโมง)
 

กำแพงเมืองจิงโจว สร้างขึ้นในสมัยสามก๊ก โดยมีแม่ทัพกวนอูเป็นผู้เฝ้ารักษา แต่ละยุคแต่ละสมัยได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี  ให้ท่านชมทัศนียภาพโดยรอบและเก็บภาพกำแพงอันเป็นที่รู้จักใน สามก๊กเป็นที่ระลึก

 

ศาลเจ้ากวนอู (กวนตี้เมี่ยว) สร้างขึ้นในสมัยสามก๊ก (ในปี ค.ศ.220) อดีตเป็นที่ทำการของกวนอู และได้มีการบรูณะซ่อมแซมมาอีกหลายสมัย จนถึง ค.ศ. 1396 ได้มีการบูรณะใหญ่อีกครั้ง เพื่อรำลึกถึงท่านกวนอู จึงถือเป็นศาลศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองจิงโจว (เกงจิ๋ว) เพื่อให้ชนรุ่นหลังรำลึกถึงความดีของขุนพล “กวนอู” - เป็นเทพสัญลักษณ์แห่งความซื่อสัตย์ ความกตัญญูรู้คุณ

 

เดินทางสู่เมืองอี๋ซาง เมืองเล็ก ๆ ตอนกลางของแม่น้ำแยงซีเกียง ก่อนปี ค.ศ. 1978 ยังเป็นเมืองที่มีพลเมืองประมาณ 3 แสนกว่าคนที่ไม่มีใครรู้จัก เนื่องด้วยรัฐบาลจีนสร้างเขื่อนกักน้ำและโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ อุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้า และก่อสร้าง รวมทั้งทำให้เมืองอีชางกลายเป็นเมืองแหล่งท่องเที่ยวที่โด่งดังของประเทศจีน นั่นคือการมาล่องเรือชมวิวทิวทัศน์ของแม่น้ำแยงซีเกียงและการมาชมเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ชื่อว่า "ซานเสียต้าป้า"

 

นำท่านเข้าสู่ที่โรงแรมที่พัก Yichang International Hotel (4*) หรือเทียบเท่า

วันที่ 2               อี๋ชาง  -  ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง  -  ชมเขื่อนซานเสียต้าป้า  -  อี๋ซาง  (B/L/D)

 

ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง โดยเป็นการล่องเรือทวนน้ำมุ่งสู่เขื่อนเก๋อโจวป้า หรือเขื่อนต้นแบบ  และเป็นเขื่อนตัวอย่างในการสร้างเขื่อนซานเสียต้าป้า ถึงแม้ว่าเขื่อนเก๋อโจวป้าจะเป็นเพียงเขื่อนตัวอย่างแต่ก็เป็นเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลกระบบเขื่อน กระแสน้ำต่ำ(ขังน้ำไม่เกินระดับ 50 เมตร)ที่ มีความยาว 2200 เมตร นำท่านแล่นเรือผ่านประตูน้ำโดยการเข้าอู่ จากนั้นท่านจะได้เห็นวิธีการปรับระดับน้ำเพื่อให้เรือสูงเท่ากับระดับน้ำของต้นน้ำและสามารถแล่นต่อไปยังต้นน้ำที่มีระดับน้ำต่างกันได้ซึ่งเป็นวิศวกรรมการก่อสร้างที่น่าทึ่งของประเทศจีน โดยได้รับความสนใจจากทั่วโลก และประเทศจีนได้ทำการจดสิทธิ์บัตรเป็นของประเทศจีนแล้ว ในขณะที่เรือแล่นออกจากเขื่อนทวนน้ำให้ท่านได้ชมความงามของช่องแคบซีหลิงเสีย  ซึ่งเป็นช่องแคบสุดท้ายของแม่น้ำแยงซีเกียง ประกอบด้วยเทือกเขาน้อยใหญ่สองฝั่งสวยงามตระการตา และหมู่บ้านชาวเขาชนเผ่าชาวแม้ว ชาวถู่เจีย  ณ บริเวณริมน้ำ

 

ชมสันเขื่อนซานเสียต้าป้า เขื่อนยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก สร้างในระหว่างปี ค.ศ. 1996 –2009 เป็นเขื่อนที่สูงที่สุด (สูง 180 เมตร) กักน้ำสูงที่สุด (สูง170 เมตร) น้ำท่วมขังไกลประมาณ 800กิโลเมตร (ถึง ฉงชิ่ง เพิ่มระดับน้ำ 1 เมตร) เพื่อติดตั้งเครื่องผลิตไฟฟ้า 26 เครื่องเครื่องละ 7 แสน กิโลวัตต์ สามารถ ผลิตไฟฟ้า 18 ล้าน 2 แสนกิโลวัตต์/ช.ม.(8หมื่น 4พัน 7ร้อยล้าน/ปี) ทดน้ำทำการเกษตร นำท่าน ชม เขื่อนจำลอง ชมอู่และประตูเดินเรือ 5 ระดับ ลิฟต์ยกเรือที่กำลังสร้าง เป็นต้น

 

นำท่านเข้าสู่ที่โรงแรมที่พัก Yichang International Hotel (4*) หรือเทียบเท่า

       วันที่ 3                  อี๋ชาง - เมืองตังหยาง  -  สุสานกวนอู  -  สมรภูมิฉางปันปอ  -  กู่หลงจง  -  ศาลเจ้าขงเบ้ง  -  เมืองบู้ตึ้ง  (B/L/D)

 

เดินทางสู่เมือง ตังหยาง เพื่อชมสุสานเทพเจ้ากวนอู หรือสุสานกวนหลิง ซึ่งเป็นจุดที่ฝังส่วนลำตัวของเทพเจ้ากวนอู (ส่วนศีรษะ ฝั่งอยู่ที่เมืองลั่วหยาง ภายในสุสานกวนหลิน)  ภายในสุสานเทพเจ้ากวนอูนี้ มีต้นสนปราศจากยอด อยู่บริเวณรอบๆ สุสาน ซึ่งเป็นเรื่องมหัศจรรย์อย่างหนึ่งของสุสานนี้  เปรียบเสมือนว่าสุสานนี้ไม่มีศีรษะของท่าน อีกทั้งในสุสานนี้ยังมีรูปปั้นม้าเช็คเทาของกวนอู และง่าว "ง้าวจันทร์เสี้ยวมังกรเขียวจำลอง" อาวุธประจำตัวเทพกวนอู 

 

สมรภูมิฉางปันปอ สถานที่ที่จูล่งฝ่าทัพช่วยอาเต๊า ระหว่างทางท่านจะเห็นอนุสาวรีย์ของจูล่ง ถือทวนฝ่าทัพช่วยอาเต๊า ซึ่งบริเวณนั้น ในอดีตยังเป็นสถานที่ตั้งของ สมรภูมิฉางปั่นเฉียว หรือ เตียงปั่นเกียว ซึ่งเตียวหุยยืนม้าขวางง้าวบนสะพาน และตะโกนใส่ทัพของโจโฉ จนแม่ทัพของโจโฉตกม้าตาย และต้องถอยทัพห่างไปประมาน 30 ลี้

 

กู่หลงจง หรือ บ้านเดิมของขงเบ้ง ตั้งอยู่ทิศตะวันตก เป็นบ้านพักอาศัยของขงเบ้ง  ขงเบ้งมีแซ่ว่า จูเก๋อ ชื่อเหลียง นามขงเบ้ง หรือ ฉายามังกรหมอบ (ปีค.ศ. 181-234) เป็นคนมณฑลซานตง ในขณะที่ มีอายุ 17 ปี ได้ติดตามคุณพ่อ จูเก๋อเสีย มาที่เมืองเซียงหยางและเก็บตัวขยันหมั่นเพียรอ่านหนังสือและสังเกต การบ้านเมืองภายนอกอย่างใกล้ชิด ในปี ค.ศ. 207 เล่าปี่และพี่น้องร่วมสาบาน กวนอูและเตียวหุย มาเชิญตัว ท่านที่กระท่อมหลงจงถึง 3 ครั้ง เล่าปี่ได้คุยกับจูเก๋อเหลียง ขงเบ้งอธิบายสภาพการเมืองในเวลานั้น เสนอ ความคิดเห็นพร้อมทั้งรวมทั้งนโยบาย และกลยุทธ์ วิธีรวบรวมประเทศให้เป็นเอกภาพ และยินดีเป็นที่ปรึกษา(กุนซือ)ของเล่าปี่ ในที่สุดได้สร้างฐานให้เกิดเป็นสามก๊ก

  จากนั้นเดินทางสู่เขตอุทยาน อู่ตั๋งซาน หรือ เขาบู้ตึ้ง
 

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Wudangshan Hotel  (4*) หรือเทียบเท่า

      วันที่ 4                   บู้ตึ้ง  -  ยอดจินติ่ง  -  วังทายจื่อโพ  -  วังจือเซียวกง  -  บู้ตึ้ง  (B/L/D)

 

           เขาบู้ตึ้ง เดิมชื่อ ภูเขาไท่เหอ สูง 1,612 เมตร เป็นภูเขาที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดแห่งหนึ่งทาง ศาสนาเต๋าของจีนนับแต่                อดีต ที่นี่ก็เป็นสถานที่  เหมาะสำหรับบำเพ็ญตบะในความใฝ่ฝันของบรรดาผู้คนที่นับถือศาสนาลัทธิเต๋า ซึ่งให้ความ                        สำคัญระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุด ส่งเสริมให้ดำเนินชีวิตตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติและถือการบรรลุ                    ความเป็นเซียนเป็นเป้าหมายของการบำเพ็ญตบะ (เซียน-?) = (คน-?) + (ภูเขา-?) สถาปัตยกรรม บู้ตึ้งเริ่มสร้างใน                      สมัยราชวงศ์ถัง และมีการบูรณะมาตรอด โดยเฉพาะสมัยราชวงศ์หมิงพระเจ้าหยุ่งเล่อ (ปี ค.ศ.1403-1417) ได้                              พระราชทานให้สร้างแบบพระราชวัง รวม 33 ตำหนัก ทั้งภายหลังพระเจ้าเจียชิ้งแห่งราชวงศ์หมิง(ปี ค.ศ.1552)  ก็ทำการ              สร้างเพิ่มเติมอีกด้วยบู้ตึ้งอีกทั้งยังเป็นต้นกำเนิดสถานที่ฝึกมวยไทเก๊ก และดาบไทเก๊ก ของเจ้าสำนัก จางซานเฝิ่ง 

  

           นำท่านโดยสารกระเช้าขึ้นสู่ จุดไฮไลต์ของเขาบู้ตึ้ง ตั้งอยู่บนยอดเทียนจู ยอดที่สูงที่สุดถึง 1,612 เมตร ซึ่งเป็นที่ตั้ง                      ของยอดจิงติ่ง หรือยอดตำหนักทอง ซึ่งเป็นตำหนักที่เชื่อกันว่าจะนำแต่โชคลาภมาให้ เป็นที่ตั้งของเทพเจ้าเจินอู่ต้าตี้                  หรือ เฮี้ยงบู้ซัว (เหนือ) (คนไทยรู้จักในชื่อเจ้าพ่อเสือ) ผู้ได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งในเทพเจ้าของศาสนาเต๋า

 

           จากนั้นเที่ยวชม วังท่ายจื่อโพ และ วังจี่อเซียวกง หรือ วังเมฆสีม่วง ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเชิงเขา

 

           นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Wudangshan Hotel  (4*) หรือเทียบเท่า

      วันที่ 5                   บู้ตึ้ง  -  อู่ฮั่น  -  วัดกุยหยวน  -  ถนนคนเดินเจียงฮั่น (B/L/D)

 

           เดินทางกลับสู่เมืองอู่ฮั่น เดินทางถึงเมืองอู่ฮั้น ซึ่งเป็น เมืองเอกของมณฑลหูเป่ย เนื่องด้วยแม่น้ำฮั่นสุ่ยไหลมาประจบ              แม่น้ำแยงซีที่อู่อั่น อู่ฮั่นจึงประกอยด้วยสามเมืองคือ อู่ชัง, ฮั่นหยาง และฮั่นโข่ว มีพื้นที่ 8,467.11 ตร.กม.                                        มีประชากร ประมาณ 8.1 แสนคน การคมนาคมทางน้ำ ที่ตั้งของท่าเรือใหญ่และ สำคัญของแม่น้ำแยงซีเกียงตอนล่าง                      เป็นเมืองอุสาหกรรม การถลุงเหล็ก เครื่องจักกลและผลิตอาวุธที่สำคัญ ของจีน อาหารเด็ด คือเมนูที่ทำจาก “ปลาอู่ชัง”                  และอาหารประเภท เป็ดต่างๆ ไม่ว่าเป็ด ย่าง เป็ดทอด เป็ดตุ๋นเป็นต้น

 

           วัดกุยหยวน ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุราว 300 กว่า ปี อีกทั้งยังเป็นอารามเก่าแก่ 1 ใน 4 ของเมืองอู่ฮั่น ภายในวัดเป็นที่                ประดิษฐานพระโพธิ สัตว์กวนอิมและพระอรหันต์ 500องค์ ที่ปั้นจากดินเหนียวฉาบด้วยสีทอง ซึ่งพุทธศาสนิกชนทั่วไป                    จากที่ต่างๆ ต่างพากันหลั่งไหลมากราบไหว้

 

           เดินทางสู่ ถนนคนเดินเจียงฮั่น ให้ท่านได้เลือกชมสินค้ามากมาย อิสระตามอัธยาศัย

 

           นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Dorsett Hotel  (4*) หรือเทียบเท่า

 วันที่ 6                        ผาแดง (ซื่อปี้)  -  ชมรูปแกะสลักจิวยี่  -  อารามเฟิ่งฉู  -  ชมแท่นเรียกลม  -  ศาลาอี้เจียง  -  อู่ฮั่น  (B/L/-)

  เดินทางสู่อดีตสมรภูมิรบ ชื่อก้อง ในนาม ศึกผาแดง (Battle of Red Cliffs, ????หรือศึกเซ็กเพ็ก (Battle of Chìbì) เป็นสงครามที่มีความสำคัญที่สุดสงครามหนึ่งในยุคปลายราชวงศ์ฮั่นในรัชสมัยของพระเจ้าฮั่นเหี้ยนเต้ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของยุคสามก๊กในประเทศจีนในเวลาต่อมา ศึกผาแดงนี้เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 751 โดยฝั่งหนึ่งเป็นกองทัพพันธมิตรของเล่าปี่และซุนกวนทางตอนใต้ และอีกฝั่งคือทัพของโจโฉทางตอนเหนือ ซุนกวนและเล่าปี่นั้นได้ชัยชนะเหนือโจโฉ ทำให้ความพยายามในการยึดดินแดนทางใต้ของโจโฉต้องล้มเหลวลง โดยจุดแตกหักเกิดขึ้น ณ ตำบลที่เรียกว่า "เซ็กเพ็ก" ริมแม่น้ำแยงซีเกียง ศึกผาแดงนี้นับว่าเป็นศึกที่ มีชื่อเสียงมากที่สุดในสามก๊กและประวัติศาสตร์จีนก็ว่าได้
 

ชมแท่นเรียกลม ที่ขงเบ้งขึ้นไปทำทีร่ายมนต์เรียกลมตะวันออกเฉียงใต้เพื่อดำเนินอุบายเผาทัพเรือโจโฉชมอารามเฟิ่งฉูหรืออารามหงส์ดรุณ     สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงบังทองอีกหนึ่งบุคคลสําคัญที่เสนอกลอุบาย”ล่ามเรือ” เป็นแพ จนฝ่ายกังตั๋งสามารถเผาเรือโจโฉและมีชัยเหนือ

 22.25

ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ) เที่ยวบินที่ CZ 3029

 01.15(+1)

เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

My Newsletter