SBA Travel เซี่ยงไฮ้ -ซูโจว-โจวจวง หังโจว SBAทัวร์เซี่ยงไฮ้ โจวจวง ถนนนานกิง ซูโจว สวนหลิวหยวน วัดซีหยวน อู๋ซี พระใหญ่หลิงซาน ผ่านชมทะเลสาบไท่หู ล่องเรือหมู่บ้านน้ำโจวจวง หังโจว ล่องทะเลสาบซีหู ถนนโบราณเหอฟางเจีย เซี่ยงไฮ้ วัดพระหยกขาว ตลาดอี้หยวน(เฉิงหวงเมี่ยว) ERA Show (ที่นั่งZone A) หาด
หน้าแรก / โปรแกรมทัวร์ / ทัวร์จีน /

เซี่ยงไฮ้ -ซูโจว-โจวจวง หังโจว

Highlight

S.B.A ATTRACTION 

พระใหญ่หลิงซาน พระยืนทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก

* สวนหลิวหยวน สวนมรดกโลก ต้นแบบแห่งสวนงาม

* ทะเลสาบซีหู นั่งเรือชมทะเลสาบอันดับ 1 แห่งหังโจว

* โจวจวง หมู่บ้านกลางน้ำ ล่องเรือชมเมืองมรดกโลก

* หอไข่มุก หอคอยสูงอันดับ 5 ของโลก (468 เมตร)สัญลักษณ์ของจีนยุคใหม่  

* รถไฟลอดอุโมงค์เลเซอร์ แห่งเดียวในเอเชีย

* หาดไว่ทาน ต้นกำเนิดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้อันโด่งดัง

* ERA SHOW โชว์สุดตื่นเต้นแห่งเซี่ยงไฮ้ (ที่นั่ง Zone A)

S.B.A HOTEL

* พักโรงแรม 4-5 ดาว

S.B.A MENU

* สุดยอด! ซี่โครงหมูอู๋ซี, หมูพันปีตงโป, ไก่แดง,

* ขาหมูร่ำรวยโจวจวง, เสี่ยวหลงเปาเซี่ยงไฮ้ รสเลิศ

Detail

  • ประเทศ :
  • ประเทศจีน
  • ระยะเวลาเดินทาง :
  • 5 วัน 4 คืน 

  • สายการบิน :
  • Thai Airways International

Description / Time Table

      วันที่ 1     กรุงเทพฯ – เซี่ยงไฮ้ – ถนนนานกิง – เดินทางไปซูโจว  (- / - / D)

08.00

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของ

S.B.A.CHINA คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

  11.00  

เหินฟ้าสู่เมืองเซี่ยงไฮ้โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 664 (ใช้เวลาบินประมาณ 4 ชม.15นาที)

16.15 

ถึงสนามบิน เมืองเซี่ยงไฮ้ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

นำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองของมหานครที่ได้ชื่อว่าเป็น ปารีสแห่งตะวันออก เนื่องจากเซี่ยงไฮ้มีความสวยงามระดับยุโรป มีแม่น้ำหวงผู่ ไหลผ่านกลางเมือง ดั่งเช่นที่แม่น้ำแซน ไหลผ่านกลางนครปารีส

จากนั้นนำท่านสู่ ถนนนานกิง (Nanjing Road) ถนนคนเดินยาวกว่า 1 กิโลเมตร เป็นแหล่งรวมวัยรุ่นที่ทันสมัย เป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้า โรงแรม ร้านอาหารตะวันตก อาหารพื้นเมือง ร้านขายชา ขายขนม ร้านของฝากที่ระลึก รวมถึงร้านเสื้อผ้าแบรนด์ดังต่างๆ เช่น UNIQLO, ZARA, BALENO
  เดินทางไปที่เมืองซูโจว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.)
 

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Grand Metro Park Hotel (4*)  หรือเทียบเท่า

โปรแกรมจัดให้นอนที่ซูโจวในคืนแรก อาจจะเข้าโรงแรมดึกหน่อย แต่จะทำให้สะดวกต่อโปรแกรมเที่ยวในวันรุ่งขึ้น เพื่อให้ลูกค้าสนุกสนานกับการท่องเที่ยวได้อย่างเต็มที่

     วันที่ 2      ซูโจว – สวนหลิวหยวน - วัดซีหยวน - อู๋ซี - พระใหญ่หลิงซาน - ผ่านชมทะเลสาบไท่หู - ร้านไข่มุก (B/L/D)

 

สวนหลิวหยวน ซึ่งสร้างในสมัยราชวงศ์หมิง มีพื้นที่ 23,310ตรม. เป็นสวนศิลปะ เจียงหนานขนานแท้ มีการโชว์ลูกเล่นของลักษณะความแตกต่างทางสถาปัตยกรรรมที่สร้างมุมมองระดับต่างๆได้อย่างงดงามลงตัว

 

วัดซีหยวน เป็นวัดที่สำคัญที่สุดของซูโจว ภายในวัดมี “เจ้าแม่กวนอิมพันมือพันตา” ที่งดงามมาก รวมทั้ง "พระจี้กง" ที่แกะสลักได้อย่างอัศจรรย์ เพราะใบหน้าแสดงถึง 3 อารมณ์ คือ ยิ้ม, หัวเราะ และร้องไห้

 

เดินทางสู่ เมืองอู๋ซี (ประมาณ 2 ชม.) นำท่านสักการะ พระใหญ่หลิงซาน (นั่งรถรางแบตเตอร์รี่) ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่เขตเขาม้าริมทะเลสาบไท่หู เป็นพระพุทธรูปทองเหลืองที่สูงที่สุดในโลก (มีความสูงถึง 85 เมตร หนัก 700 ตัน) ปรางค์ห้ามญาติ และ ประทานพร ดูสง่างามยิ่งนัก

 

ทะเลสาบไท่หู(ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของจีน) ตั้งอยู่ระหว่างมณฑลเจ้อเจียง และมณฑลเจียงซู มีพื้นที่ประมาณ 930 ตารางไมล์ และมีเกาะในทะเลสาบถึง 48 เกาะ

  ชมร้านไข่มุก ให้ท่านได้ชื่นชมไข่มุก ซึ่งถือเป็นอัญมณีเครื่องประดับที่สวยงามชนิดหนึ่งของจีน
 

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Grand Metro Park Hotel (4*) หรือเทียบเท่า

      วันที่ 3      โจวจวง – ล่องเรือหมู่บ้านน้ำโจวจวง – หังโจว – ล่องทะเลสาบซีหู – หมู่บ้านใบชา – ถนนโบราณ                                   เหอฟางเจีย  (B / L / D)

 

โจวจวง ที่ได้รับฉายาว่า “ยอดหมู่บ้านกลางน้ำแห่งเจียงหนาน” ชมหมู่บ้าน โบราณที่มีมีคลองไหลผ่านตามบ้านเรือน มีสะพาน สะพานแฝด เป็นสัญลักษณ์ ทำให้ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ และ ได้รับสมญานามว่า เมืองเวนิสแห่งโลกตะวันออก

  ล่องเรือชมบรรยากาศสุดคลาสสิกแบบย้อนยุค ของเมืองที่ได้ชื่อว่า “คล้ายดอกบัวที่ลอย อยู่บนผิวน้ำ” โดยตลอดสองฝั่งคลองจะมีร้านขายของพื้นเมืองต่างๆ มากมาย
 

เดินทางสู่ หังโจว จีนมีคำพังเพยกล่าวว่า เบื้องบนมีสวรรค์ เบื้องล่างมี ซู-หัง (ซูโจว-หังโจว)

 

ล่องเรือ ทะเลสาบซีหู ถือเป็นไข่มุกของเมืองหังโจว มีทิวทัศน์สวยงามสามด้านล้อมรอบด้วยภูเขาเป็นสถานที่ ที่จักรพรรดิเฉียนหลง แห่งราชวงศ์ชิงโปรดปรานเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ครั้งหนึ่งในศตวรรษที่ 13 มาร์โค โปโล ยอดนักเดินทางชาวอิตาลี ได้มาเยือนที่นี่ และได้กล่าวไว้ว่า เมืองหังโจว เป็นสถานที่ที่สวยงามที่สุดบนพื้นโลก และเปรียบทะเลสาบซีหูว่า “ตัวอยู่ซีหู เสมือนนั่งอยู่บนสวรรค์”

 

นำท่านเยี่ยมชม หมู่บ้านใบชาหลงจิ่ง ซึ่งเป็นใบชาที่มีชื่อเสียงที่สุดชนิดหนึ่งของประเทศจีน

  ถนนโบราณเหอฟางเจีย ถนนคนเดินที่จำลองอาคารบ้านเรือน ร้านค้าโบราณตลอดแนว กว่า 100 ร้าน เช่น ร้านขายชา วัตถุโบราณ ภาพวาดงานศิลป์ และของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ ซึ่งจะประดับไปด้วยการแขวนโคมไฟจีนสีแดงเจิดจ้าไปทั้งถนน
 

นำท่านเข้าสู่ที่พัก New Century Grand Hotel (4*) หรือเทียบเท่า

       วันที่ 4      เดินทางสู่เซี่ยงไฮ้ – ร้านบัวหิมะ – วัดพระหยกขาว - ตลาดอี้หยวน (เฉินหวังเมี่ยว) - ERA Show                                    (ที่นั่ง Zone A)  (B / L / D)

 

นำท่านเดินทางสู่ เซี่ยงไฮ้ (ประมาณ 2.5 ชม.) จากนนั้นนำท่านเยี่ยมชม ร้านบัวหิมะ ให้ท่านได้ชมสรรพคุณของบัวหิมะ โดยสามารถใช้ทาผิวหนังเมื่อถูกน้ำร้อนลวก หรือ อาการผื่น คัน จากการถูกแมลง กัด ต่อย ได้

 

วัดพระหยก (Yu fo si) พระพุทธรูปหยกถูกสร้างขึ้นในปี 1882 เป็นวัดที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ 2 องค์ ซึ่งอัญเชิญมาจากพม่าโดยพระภิกษุชื่อ ฮุยเก็น วัดแห่งนี้ถูกทำลายในช่วงราชวงศ์ชิง แต่โชคดีที่พระพุทธรูปหยกขาวไม่ได้ถูกทำลาย จึงอัญเชิญมาประดิษฐานที่วัดที่สร้างขึ้นใหม่ในปี 1928 และให้ชื่อวัดแห่งนี้ว่าวัดพระหยกขาว

 

ตลาดอี้หยวน (เฉินหวังเมี่ยว) เป็นตลาดแบบบาซาร์ที่เต็มไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมตั้งแต่ราชวงศ์หมิง มีทั้งร้านขายของทานเล่นมากมาย เช่น เกี๊ยวหมู ขนมปังกรอบ และเสี่ยวหลงเปา ท่านจะได้ชมร้านรวงต่างๆ ตกแต่งที่ตกแต่งไว้อย่างสวยงามในรูปแบบทรงอาคารทรงจีนโบราณ

  ERA Show เป็นกายกรรมรูปแบบใหม่ของเซี่ยงไฮ้ ประกอบด้วยแสง สี เสียงที่ไฮเทค, ผาดโผน, ทันสมัยและเร้าใจ โดยเฉพาะโชว์ชุดมอเตอร์ไซด์ไต่ลูกโลกและชุดวงล้อผาดโผน ที่น่าตื่นตาตื่นใจ
 

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก Sheraton Shanghai Hotel Pudong (5*) หรือเทียบเท่า

      วันที่ 5     หาดไว่ทาน – อุโมงค์เลเซอร์ – หอไข่มุก – ร้านหยก – นั่งรถไฟแม่เหล็ก – สนามบินผู่ตง - กรุงเทพฯ                             (B/L/-)

 

หาดไว่ทาน หรือ หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ เป็นถนนที่สวยงามอันดับหนึ่งของเมืองเซี่ยงไฮ้ ระหว่างทางผ่านชมอาคารสูงตระหง่าน ซึ่งเป็นศิลปกรรมสไตล์ยุโรป

 

นั่งรถไฟอุโมงค์เลเซอร์ ลอดใต้แม่น้ำหวงผู่ อุโมงค์นี้อยู่ลึกลงไปจากพื้นน้ำถึง 9 เมตร ยาว 646.7 เมตร ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับแสง สี เสียง และสนุกสนานประหนึ่งว่ากำลังท่องอยู่ในอวกาศ

  หอไข่มุก (Oriental Pearl TV Tower) เป็นหอส่งสัญญาณโทรทัศน์ความสูง                   468 เมตร ประดับด้วยเม็ดไข่มุก 3 เม็ดใหญ่ นำท่านโดยสารลิฟต์แก้วความเร็วสูง (7 เมตร ต่อวินาที) สู่จุดชมวิว แบบ 360 องศา ที่ทำให้ท่านเห็นวิวเมืองเซี่ยงไฮ้ได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะบริเวณแม่น้ำหวงผู่ และ เขตไว่ทาน หรือ เดอะบันด์ ทั้งหมด **จากจุดชมวิวจุดนี้ สามารถ มองเห็น ตึก Shanghai world financial center (SWFC) และ ตึก Jinmao Tower ได้อย่างชัดเจนอีกด้วย** 
  นำท่านเลือกซื้อ หยก ชั้นดี จากร้านค้าหยก ให้ท่านได้เลือกชมสินค้าได้ตามอัธยาศัย  
  นั่งรถไฟแม่เหล็ก (Maglev) รถไฟแม่เหล็กนี้ ไม่ใช้ล้อแต่ใช้พลังงานแม่เหล็กในการขับเคลื่อน สามารถวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดถึง 430 ก.ม. /ช.ม.
17.25  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 665 (ใช้เวลาบินประมาณ 4 ชั่วโมง 55 นาที)
21.00  ถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

My Newsletter