SBA Travel คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า SBAทัวร์คุนหมิง ชมเจดีย์สามองค์ เมืองโบราณต้าลี่ แชงกรีล่า วัดซงจ้านหลิง หุบเขาพระจันทร์สีน้าเงิน หุบเขาเสือกระโจน โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก โชว์Impression Lijiang อุทยานน้ำหยก สระมังกรดำ เมืองโบราณลี่เจียง คุนหมิง ตำหนักทอง วัด
หน้าแรก / โปรแกรมทัวร์ / ทัวร์จีน /

คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า

Highlight

S.B.A ATTRACTION 

วัดหยวนทง ที่ประดิษฐานพระพุทธชินราชจำลอง

เจดีย์ 3 องค์ อันศักดิ์สิทธิ์ เป็นสัญลักษณ์ของเมืองต้าลี่

เมืองโบราณลี่เจียง ที่ยูเนสโก้ ยกให้เป็นเมืองมรดกโลก

ภูเขาหิมะมังกรหยก สัมผัสหิมะบนความสูง 4,506เมตร(โดยกระเช้าใหญ่)

“Impression Lijiang”โชว์การแสดงสุดอลังการ มีภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลัง โดยผู้กำกับชื่อดัง จางอี้โหมว

โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง ต้นกำเนิดอารยธรรมจีนอันยิ่งใหญ่

วัดซงจ้านหลิง วัดเก่าแก่แบบทิเบต ฉายา “โปตาลาน้อย”

หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ที่ตั้งของ ธารน้ำแข็งบนโตรกผาแม่น้ำแยงซีที่สูงที่สุดในโลก

เขาซีซาน ที่ตั้งของ “ประตูมังกร” แห่งความสิริมงคล

S.B.A HOTEL

* พักโรงแรม ระดับ 4-5 ดาว

S.B.A MENU

* พบกับเมนูพิเศษเต็มอิ่มกับ สุกี้เห็ดนานาพรรณ

* สุดยอด! สุกี้ปลาแซลม่อน และ อาหารกวางตุ้งรสเลิศ

Detail

  • ประเทศ :
  • ประเทศจีน
  • ระยะเวลาเดินทาง :
  • 6 วัน 5 คืน 

  • สายการบิน :
  • Thai Airways International

Description / Time Table

วันที่ 1               กรุงเทพฯ - คุนหมิง - ต้าลี่  ( -/-/D )
       06.30 คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก ประตู 2 แถว (D) เคาน์เตอร์สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของ S.B.A.CHINA คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
       10.50 ออกเดินทางสู่ เมืองคุนหมิง มณฑลยูนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 612 (ใช้เวลาบินประมาณ 2 ชั่วโมง 10 นาที)
14.05 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ ฉางซุ่ย เมืองคุนหมิง จากนั้นนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
09.30 ออกเดินทางสู่ เมืองคุนหมิง มณฑลยูนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 612
10.40 ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่
11.30 ออกเดินทางจาก เมืองเชียงใหม่ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 612*การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เป็นไปตามสายการบินกำหนด* (เฉพาะขาไปวันที่ 13 เม.ย. 2560)
14.05 เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ ฉางซุ่ย เมืองคุนหมิง
  คุนหมิง เมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีนมีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 6 จากทั้งหมด 27 มณฑล คุนหมิงเป็นเมืองที่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีจึงทำให้มีทัศนียภาพสวยงาม จนได้สมญานามว่า “นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ”
  เดินทางสู่ ต้าลี่ เขตปกครองตนเองทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ในมณฑลยูนนานตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบเอ๋อไห่กับภูเขาฉางซานที่ระดับ 1,975 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล โดยมีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่ร่วมกันกว่า 20 เชื้อชาติ เดิมมีชื่อว่า “หนานจ้าว” หรืออาณาจักรน่านเจ้า (ค.ศ. 738 - 903) จนกระทั่งชาวไป๋ได้เข้ามาสถาปนาอาณาจักรต้าลี่ (ค.ศ.937) และต่อมาในค.ศ.1253 อาณาจักรต้าลี่ก็ถูกกุบไลข่านผู้เป็นจักรพรรดิชาวมองโกลพิชิตลง แต่ก็ยังคงเหลือร่องรอยอารยธรรมเก่าให้พบเห็นได้ บนเส้นทางจากต้าลี่ถึงลี่เจียง
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Jin Sha Ban Dao Hotel (4*) หรือเทียบเท่า

วันที่ 2           ต้าหลี่ – ผ่านชมเจดีย์สามองค์ - เมืองโบราณต้าลี่ – เดินทางสู่เมืองจงเตี้ยน - โค้งแรกแม่น้ำ                                 แยงซีเกียง - หุบเขาเสือกระโจน - จงเตี้ยน  ( B/L/D )

  ผ่านชม ซานถ่า หรือ เจดีย์ 3 องค์ อันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองต้าลี่ที่โดดเด่นงดงามอยู่ริมทะเลสาบเอ๋อไห่ ประกอบด้วยเจดีย์สีขาวสวยงาม 3 องค์ โดยองค์กลาง มีความสูงถึง 70 เมตร ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ถัง จึงมีลักษณะเหมือนกับเจดีย์ในเมืองซีอาน ส่วนองค์เล็กอีก 2 องค์ สร้างเพิ่มเติมทีหลังในสมัยราชวงศ์หยวน ซึ่งเป็นช่วงที่พุทธศาสนากำลังได้รับความนิยมสูงสุด ในประเทศจีน เจดีย์ 3 องค์มีอายุกว่า 1,000 ปี และได้มีการบูรณะเจดีย์เหล่านี้ในช่วงปี ค.ศ.1978 ก็ได้ค้นพบโบราณวัตถุ จากศตวรรษที่ 7 – 10 อีกกว่า 600 ชิ้น
  ต้าลี่กู่เฉิง หรือ เมืองโบราณแห่งต้าลี่ เป็นเมืองโบราณเก่าแก่ที่ถูกอนุรักษ์ไว้อย่างสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของจีน อยู่ห่างจากตัวเมืองต้าลี่ 13 กิโลเมตร เริ่มสร้างในปี ค.ศ.1382 มีกำแพงเมืองและป้อมกำแพงล้อมรอบตามแบบผังเมืองในอดีต มีประตูเมืองทั้ง 4 ทิศ ภายในเมืองโบราณมีถนนสายหลักพาดผ่าน สองข้างถนนล้วนประดับด้วยสิ่งปลูกสร้างแบบจีนโบราณ ปัจจุบันบ้านเก่าแก่สองข้างถนนภายในเมืองโบราณต้าลี่ถูกใช้เป็นร้านจำหน่ายของที่ระลึกมากมาย และ ยังคงบรรยากาศแบบโบราณได้ดีที่เดียว
  เมืองจงเตี้ยน หรือ สถานที่ซึ่งนักท่องเที่ยวและนักเดินทางรู้จักดีในชื่อของ “แชงกรีล่า” แชงกรีล่าตั้งอยู่ที่เขตจงเตี้ยน อำเภอตี๋ชิ่ง รอยตะเข็บระหว่างมณฑลยูนนานกับทิเบตห่างจากลี่เจียง 170 กิโลเมตรในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ชาวอังกฤษคนหนึ่ง ชื่อ Mr. James Hilton โดยสารเครื่องบินตกที่สถานที่แห่งหนึ่ง หลังจากตื่นมาแล้วเห็นสิ่งแวดล้อมรอบข้างอันสวยงามอย่างที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อน หลังจากกลับไปถึงอังกฤษ และ ในปี ค.ศ. 1933 ได้เขียนหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่า Lost Horizon “ดินแดนลับขอบฟ้าที่เลือนหาย” ที่มีดินแดน Shangri-la ที่สวยงามเหมือนในฝันวิจิตรพิสดารหาที่เปรียบไม่ได้ คนเกือบทั้งโลกสืบเสาะหากันมาเป็นเวลากว่าครึ่งศตวรรษและเพิ่งมาพบที่อำเภอตี๋ชิ่ง เขตจงเตี้ยน มณฑลยูนนาน ซึ่งเป็นที่ราบสูงที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 3,000-4,000 เมตร นั้น เป็นทุ่งหญ้าป่าละเมาะสนสลับซับซ้อนสีสันหลากหลาย ฟ้าเขียว เมฆขาว น้ำใสอากาศบริสุทธิ์ มีจามรีมากมาย และชาวทิเบตที่เป็นมิตร ซึ่งเหมือนกับที่ เจมส์ ฮิลตัน เคยพรรณนาเอาไว้ ทางการจีนจึงได้ประกาศ เขตพื้นที่จงเตี้ยนเป็น“แชงกรีล่า”
  โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง แม่น้ำแยงซีเกียง ถือเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่เปรียบเสมือนเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงประเทศจีน ไหลลงมาจากที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบต มากระทบกับภูเขาไห่หลอ ทำให้ทิศทางของแม่น้ำหักโค้งไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนเกิดเป็นโค้งน้ำที่สวยงาม แม่น้ำแยงซีที่ไหลผ่านเมืองลี่เจียงช่วงนี้มีชื่อว่า จินซา หรือเรียกเต็มๆว่า จินซาเจียง แปลว่าแม่น้ำทรายทอง จุดนี้เองที่แม่น้ำได้หักโค้งข้อศอก เป็นโค้งแรก ทำให้ไหลแยกจากแม่น้ำสาละวินและแม่น้ำโขง ไปทางทิศตะวันออก ก่อให้เกิดอารยธรรมจีน ที่ยิ่งใหญ่เมื่อหลายพันปีมาแล้ว กล่าวกันว่าถ้าไม่มีโค้งน้ำแห่งนี้ก็อาจไม่มีอารยธรรมจีนอันเกรียงไกร อีกทั้งจุดนี้ยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ขบวนทัพของขงเบ้ง และกองทัพกุบไลข่าน ใช้เป็นจุดข้ามแม่น้ำแยงซีไปทำศึกกับศัตรูและเหมาเจ๋อตงได้ใช้เส้นทางนี้เดินทัพทางไกลหนีการล้อมปราบของพวกก๊กมินตั๋งในสมัยสงครามปฏิวัติวัฒนธรรมจีน
  หุบเขาเสือกระโจน เป็นหุบเขาในช่วงที่แม่น้ำแยงซีไหลลงมาจากจินซาเจียง น้ำบริเวณนี้ไหลเชี่ยวมาก ช่วงที่แคบที่สุดมีความกว้างเพียง 30 เมตร ตามตำนานเล่าว่า ในอดีตช่องแคบนี้มีเสือกระโดดข้ามไปยังฝั่งตรงข้ามได้ เนื่องจากกลางแม่น้ำบริเวณนี้มีหินที่เรียกว่า “หินเสือกระโจน” ซึ่งก้อนหินมีความสูงกว่า 13 เมตร จึงเป็นที่มาของชื่อ “ช่องแคบเสือกระโจน” ช่องเขาเสือกระโจนเป็นหนึ่งในหุบเขาเหนือแม่น้ำที่ลึกที่สุดในโลก
 

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Yue Guang Inter Hotel (4*) หรือเทียบเท่า 

วันที่ 3             หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (รวมค่ากระเช้า) – วัดซงจ้านหลิน - เดินทางสู่เมืองลี่เจียง – สระมังกรดำ                        เมืองโบราณลี่เจียง ( B/L/D )

  โดยสารกระเช้าไฟฟ้าขึ้นไปยัง หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (The Valley of Blue Moon) ซึ่งบริเวณทั้งเขาจะถูกปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลน ไปทั่วเช่นกัน เมื่อโดยสารกระเช้าไปถึงยอดเขาสูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 4,500 เมตร ท่านจะได้สัมผัสลานหิมะกว้างใหญ่สุดสายตา ภายใต้ท้องฟ้าสีคราม งดงามดั่งภาพวาด ให้ท่านมีเวลาชื่นชมทัศนียภาพอันสวยงาม ตื่นตาของลานหิมะและทิวทัศน์เบื้องล่าง ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางลงจากหุบเขา
  วัดซงจ้านหลิน (โปตาลาน้อย) ตั้งอยู่ที่เมืองเต๋อชิง สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1679 ใช้เวลา 18 ปี ในการสร้าง โดยเฉพาะในสมัยของจักรพรรดิคังซีแห่งราชวงศ์ชิง โดยสร้างเลียนแบบพระราชวังโปตาลา เมืองลาซา ของเขตปกครองตนเองทิเบต ถือเป็นวัดที่สำคัญ 1 ใน 13 ของนิกายลามะ และใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน อดีตกำหนดให้มีพระภิกษุประจำวัด 3,000 รูป ภายในมีพระพุทธรูปชุบทองสวยงามของ พระจงเกอปาผู้ปรับปรุงศาสนานิกายคะหลู่ (เหลือง) เคียงคู่พระพุทธเจ้า รวมถึง ภาพวาดบนผนัง และ รูปปั้น ที่ปั้นด้วยแป้งซึ่งเป็นประติมากรรมพิเศษของชาวทิเบต
  เดินทางโดยสารรถโค้ชเดินทางสู่ เมืองลี่เจียง (ใช้เวลาประมาณ 3 ช.ม.)
  สระมังกรดำ ชมความงดงามของอุทยาน ที่กว้างใหญ่และน้ำในบึงที่ใสสะอาดมาก ในวันที่ท้องฟ้าปลอดโปร่ง จะสามารถมองเห็นภูเขาหิมะมังกรหยกทั้ง 13 ยอด และเงาของภูเขาหิมะจะสะท้อนลงบนสระน้ำมังกรดำ ถือว่าเป็นภาพที่สวยที่สุดในลี่เจียง และภาพนี้ยังเป็นสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวเมืองลี่เจียงอีกด้วย
  เมืองโบราณลี่เจียง  ซึ่งมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า เมืองเก่าต้าเหยี่ยน ชมเมืองโบราณของชาวหน่าซี ที่มีอายุย้อนหลังไปถึงราชวงศ์หยวนกว่า 800 ปี และเคยเป็นจุดแลกเปลี่ยน ค้าขายสินค้าตามเส้นทางสาย Tea Horse สายเก่า ย่านเมืองเก่านี้มีชื่อเสียงจากคูคลองและสะพานที่มีอยู่มากมาย และ ได้รับการประกาศจากองค์การ ยูเนสโก้ให้เป็น เมืองมรดกโลก โดยด้านหน้าของเมืองเก่า จะมีกังหันน้ำขนาดยักษ์ซึ่งกลายเป็นสัญลักษณ์อันโด่งดังของเมืองลี่เจียงไปแล้ว นักท่องเที่ยวผ่านไปผ่านมาต้องถ่ายรูปเป็นที่ระลึกซักครั้งว่าได้มาเยือนเมืองที่น่ารักแห่งนี้แล้วนอกจากนี้เมืองลี่เจียงเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญที่ของมณฑลยูนานให้ความสำคัญในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากนอกจากเป็นศูนย์กลาง ของวัฒนธรรมน่าซีแล้ว ยังเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อยถึง 21 ชนเผ่า และเป็นเมืองที่มีโบราณสถานที่ทรงคุณค่าทั้งทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจีน
 

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Lijiang Hotel (4*) หรือเทียบเท่า   

วันที่ 4              ภูเขาหิมะมังกรหยก - โชว์การแสดง  “Impression Lijiang” – อุทยานน้ำหยก – เดินทางสู่เมืองฉู่ฉง                     ( B/L/D )

  ภูเขาหิมะมังกรหยก (โดยกระเช้าใหญ่) เพื่อชมความงดงามของทัศนียภาพธรรมชาติ ยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขานี้ สูงจากระดับน้ำทะเลถึง 5,596 เมตร เป็นภูเขาที่สูงตระหง่าน และมีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี ซึ่งมองจากภายนอกแล้วมีลักษณะคล้ายมังกรนอนอยู่บนก้อนเมฆ จึงเป็นที่มาของชื่อเทือกเขาแห่งนี้ และที่นี้ยังเป็นที่มาของตำนานชนเผ่าน่าซีที่อาศัยอยู่ในแถบนี้มานับพันปี ให้ท่านได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศ อันงดงามของธรรมชาติได้อย่างเต็มที่
  ชมโชว์ Impression Lijiang โดยผู้กำกับชื่อก้องโลก จาง อี้ โหมว ได้เนรมิตให้ภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลัง และบริเวณทุ่งหญ้าเป็นเวทีการแสดง การแสดงในภาคนี้จะเป็นการสะท้อนเรื่องราวที่เกี่ยวโยงกับภูเขาหิมะมังกรหยกอันศักดิ์สิทธิ และประเพณีของชนกลุ่มน้อยของเมืองลี่เจียง ใช้ทีมนักแสดง ชนกลุ่มน้อยพื้นเมืองกว่า 500 ชีวิต แสง สี เสียง การแต่งกายตระการตา โดยใช้ทุนสร้างกว่า250 ล้านหยวน หรือประมาณ1,250 ล้านบาท เป็นชุดการแสดงในสถานที่จริงสุดอลังการอีกชุดหนึ่ง ที่ผู้ไปเยือนเมืองลี่เจียง ไม่ควรพลาด
  อุทยานน้ำหยกสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดของลี่เจียงและเป็นที่แสดงถึงวัฒนธรรม ของชนเผ่าหน่าซี ภายในอุทยานประกอบด้วยประตูสวรรค์ มีรูปปั้นซึ่งแกะสลักด้วยไม้ ข้างขวา หมายถึง พ่อข้างซ้ายหมายถึง แม่ และน้ำตกมังกร ซึ่งไหล่ลงมาลดหลั่นกันเป็น 3 ชั้นชั้นแรก ชื่อ มังกรออกถ้ำ ชั้นสอง ชื่อ มังกรเล่นน้ำ และ ชั้นสามชื่อ มังกรโบยบิน และ น้ำจากน้ำตกทั้งสามนี้ ได้ไหลลงรวมกัน เป็นบ่อน้ำที่ใสสะอาดสามารถเลี้ยงปลาหลายชนิด และ ยังมีจามรี เดินเล่น กินน้ำจากลำธารนี้อีกด้วย
  ชม เมืองโบราณลี่เจียง  ซึ่งมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า เมืองเก่าต้าเหยี่ยน ชมเมืองโบราณของชาวหน่าซี ที่มีอายุย้อนหลังไปถึงราชวงศ์หยวนกว่า 800 ปี และเคยเป็นจุดแลกเปลี่ยน ค้าขายสินค้าตามเส้นทางสาย Tea Horse สายเก่า ย่านเมืองเก่านี้มีชื่อเสียงจากคูคลองและสะพานที่มีอยู่มากมาย และ ได้รับการประกาศจากองค์การ ยูเนสโก้ให้เป็น เมืองมรดกโลก โดยด้านหน้าของเมืองเก่า จะมีกังหันน้ำขนาดยักษ์ซึ่งกลายเป็นสัญลักษณ์อันโด่งดังของเมืองลี่เจียงไปแล้ว นักท่องเที่ยวผ่านไปผ่านมาต้องถ่ายรูปเป็นที่ระลึกซักครั้งว่าได้มาเยือนเมืองที่น่ารักแห่งนี้แล้ว นอกจากนี้เมืองลี่เจียงเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญที่ของมณฑลยูนานให้ความสำคัญในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก นอกจากเป็นศูนย์กลาง ของวัฒนธรรมน่าซีแล้ว ยังเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อยถึง 21 ชนเผ่า และเป็นเมืองที่มีโบราณสถานที่ทรงคุณค่าทั้งทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจีน
  นำท่านเดินทางโดยสารรถโค้ชเดินทางสู่ เมืองฉู่ฉง (ใช้เวลาประมาณ 5 ช.ม.)
 

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Jian Hua International Hotel (4*) หรือเทียบเท่า  

วันที่ 5              ฉู่ฉง – เดินทางสู่เมืองคุนหมิง – ตำหนักทอง – ร้านบัวหิมะ – ร้านหยก - ถนนคนเดินหนานย่า                                 เฟิงฉิงหยวน  ( B/L/D )

  เดินทางสู่เมือง คุนหมิง (ระยะทาง 380 ก.ม.) เมืองเอกของมณฑลยูนนาน ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 6 จากทั้งหมด 27 มณฑล คุนหมิงเป็นเมืองที่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี จึงทำให้มีทัศนียภาพสวยงาม จนได้สมญานามว่า “นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ”
  ตำหนักทอง หรือ จินเตี้ยน ตั้งอยู่บนภูเขา หมิงฟ่งซาน ด้านทิศตะวันออกจองตัวเมืองคุนหมิง ตำหนักทองจินเตี้ยนถูกสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ หมิง และได้รับการบูรณะโดยอ๋องอู๋ซันกุ้ย ผู้ปกครองดินแดนแถบนี้ในสมัยราชวงศ์ชิง ตำหนักหลังนี้มีความสูง 6.7 เมตร กว้างและยาว 6. 2 เมตร สร้างขึ้นด้วยทองเหลืองทั้งหลัง น้ำหนัก กว่า 250 ตัน เป็นสิ่งปลูกสร้างทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดของจีน มีกำแพงและป้อมล้อมรอบตำหนักเสมือนกำแพงที่ล้อมรอบเมือง มีกระบี่เจ็ดดาวน้ำหนัก 12 กิโลกรัม และดาบกายสิทธิ์น้ำหนัก 20 กิโลกรัมถูกเก็บรักษาไว้ในศาลา เชื่อว่าทั้งสองเป็นอาวุธประจำกายของ อ๋องอู๋ซันกุ้ย
  ร้านบัวหิมะ ในสังกัดของรัฐบาลจีน เชิญท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตามอัธยาศัย  จากนั้นนำท่าน
  ถนนคนเดินคุนหมิง (หนานย่าเฟิงฉิงหยวน) เป็นเขตที่มีช้อปปิ้งมอลล์ขนาดใหญ่ และถนนคนเดินอันทันสมัย ให้ท่านได้เลือกซื้อ เลือกชมสินค้าพื้นเมือง, สินค้าสมัยใหม่, ของที่ระลึก, ของกินขนมขบเขี้ยว ฯลฯ
 

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Soluxe Hotel (5*) หรือเทียบเท่า

       วันที่ 6                   คุนหมิง - วัดหยวนทง – ร้านชา – ร้านผ้าไหม – กรุงเทพฯ  ( B/L/- )

  วัดหยวนทง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองคุนหมิง เป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุร่วม 1,200 ปี ถูกสร้างขึ้น  ในสมัยราชวงศ์ถัง จุดเด่นของวัดอยู่ที่อาคารต่าง ๆ ภายในวัดจะสร้างอยู่บริเวณเชิงเขา ซึ่งแตกต่างไปจากวัดทั่วไป ของจีนที่มักสร้างไว้ในที่สูง เช่น บนยอดเขาหรือเนินเขา มีการเล่าขานกันว่าแต่เดิม วัดหยวนทงเป็นเพียงศาลเจ้าแม่กวนอิม ภายหลังจากที่มีผู้คนมากราบไหว้มากขึ้นเรื่อย ๆ ศาลเจ้าจึงถูกสร้างเป็นวัดในเวลาต่อมา วัดหยวนทงเคยถูกทำลายในสมัยราชวงศ์หมิง และได้รับการซ่อมแซมในสมัยราชวงศ์ชิง ภายในวัดหยวนทงยังมีโบสถ์ไทยอันเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชินราชจำลองที่ท่านนายกเกรียงศักดิ์ชมะนันท์ได้อันเชิญมาจากจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีระหว่างไทย – จีน นับเป็นพระพุทธรูปองค์แรกของไทย ที่ถูกอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่วัดในเมืองจีนด้วย
  ร้านผ้าไหม ในสังกัดรัฐบาลจีน ให้ท่านได้เลือกซื้อผ้าไหมชั้นดีที่มีคุณภาพ นำไปเป็นของฝากแก่คนทางบ้าน
  เดินทางสู่ สนามบินเมืองคุนหมิง
15.20 ออกเดินทางจากเมืองคุนหมิงโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG613 (ประมาณ 2 ชั่วโมง10 นาที)
16.35 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

My Newsletter