SBA Travel ปักกิ่ง ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พระราชวังกู้กง จัตุรัสเทียนอันเหมิน หอฟ้าเทียนถาน พระราชวังฤดูร้อนอี๋เหอหยวน ทะเลสาบเป่ยไห่ ย่านโฮ่วไห่หูท่ง วัดลามะ พิพิธภัณฑ์มาดามทุสโซ่ โชว์กังฟู ตลาดรัสเซีย ถนนหวังฝู่จิ่ง

Highlight

 S.B.A ATTRACTION  

กำแพงเมืองจีน 1ใน7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสประชาชนที่ใหญ่ที่สุดในโลก

พระราชวังต้องห้าม ที่สมบูรณ์แบบและใหญ่ที่สุดในโลก

พระราชวังฤดูร้อน อันสวยงามตระการตา ตามเส้นทางของซูสีไทเฮา

หอฟ้าเทียนถาน สถานที่บวงสรวงเทวดาฟ้าดินอันศักดิ์สิทธิ์

โชว์กายกรรมกังฟู อันอ่อนช้อยผนวกกับความแข็งแกร่ง

ถนนหวังฝูจิ่ง ถนนคนเดินไฮไลท์สำคัญของปักกิ่ง

ตลาดรัสเซีย สนุกสนานกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมาย

โฮ่วไห่หูท่ง ชมบ้านเรือนโบราณแบบจีนแท้ๆที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี

S.B.A HOTEL

โรงแรม ระดับ 5 ดาว

S.B.A MENU

 * สุดยอด! เป็ดปักกิ่งต้นตำรับ และ สุกี้หม้อไฟ 

Detail

  • ประเทศ :
  • ประเทศจีน
  • ระยะเวลาเดินทาง :
  • 5 วัน 4 คืน 

  • สายการบิน :
  • Thai Airways International

Description / Time Table

 

วันที่ 1                กรุงเทพฯ - ปักกิ่ง  - The Place  ( -/-/D )

07.00 คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4ประตู 2 เคาน์เตอร์สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของ S.B.A.CHINA คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
10.10 เหินฟ้าสู่กรุงปักกิ่ง โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 614 (ใช้เวลาบินประมาณ 4 ชม. 40นาที)
15.50 เดินทางถึงสนามบินปักกิ่ง Terminal 3 นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว    
  The Place อิสระให้ถ่ายได้ถ่ายภาพร่วมกับ เพดานจอ LCD ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ดูคล้ายๆ กับว่าเป็นท้องฟ้าขนาดยักษ์ (ขนาดความกว้าง 6,000 ตารางเมตร) โดยมีให้ชมได้ที่ปักกิ่งแห่งเดียวเท่านั้น
   

นำท่านเข้าสู่ที่โรงแรมที่พัก Wanda Realm Beijing Hotel (5*) หรือเทียบเท่า www.wandarealm.com

วันที่ 2               จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - ร้านใบชา - หอฟ้าเทียนถาน - โชว์กายกรรมกังฟู - ถนนเฉียนเหมิน                                     (B/L/D )

  จัตุรัสเทียนอันเหมิน ซึ่งเป็นจัตุรัสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีพื้นที่กว่า 275 ไร่ เป็นที่ตั้งของ อนุสาวรีย์วีรชน ศาลาประชาคม และหอที่ระลึกประธานเหมาเจอตุง นำท่านเดินผ่านประตูเทียนอันเหมิน ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์ของแผ่นดินจีนสู่ พระราชวังต้องห้าม “กู้กง” ซึ่งสร้างในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อ ซึ่งถือว่าเป็นพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในอดีตเคยเป็นสถานที่ว่าราชการและที่ประทับของจักรพรรดิ 24 พระองค์ ในสมัยราชวงศ์หมิง และ ราชวงศ์ชิง ประกอบด้วยห้องต่างๆถึง 9,999 ห้อง ชมพระตำหนักว่าราชการ พระตำหนักชั้นใน ห้องบรรทมของจักรพรรดิ และห้องว่าราชการหลังมู่ลี่ไม้ไผ่ของพระนางซูสีไทเฮา
  หอฟ้าเทียนถาน (วิหารบวงสรวงสวรรค์) เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ถูกสร้างในปี ค.ศ. 1420 ใช้เวลาในการสร้างถึง 14 ปี ที่นี่เคยถูกใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีบวงสรวง เทพแห่งฟ้าของจักรพรรดิในสมัยโบราณเพื่อคุ้มครองชาวจีนให้มีความสมบูรณ์ทางพืชพันธุ์ธัญญาหาร อีกทั้งปักกิ่งใช้เป็นสัญลักษณ์แห่งการท่องเที่ยวของเมืองปักกิ่งอีกด้วย
  โชว์กายกรรมกังฟู ที่มีชื่อเสียงและโด่งดังที่สุดในปักกิ่ง พบกับความอลังการสวยงาม ประกอบกับความแข็งแกร่งและความอ่อนช้อยของร่างกาย ในศิลปะแบบจีนแท้ๆที่ท่านจะต้องตะลึง
  นำท่านเดินทางสู่ย่านช้อปปิ้ง ถนนเฉียนเหมิน โดยจำลองบรรยากาศเก่าๆ สมัยราชวงศ์ชิง บริเวณสองฝั่งถนน มีทั้งภัตตาคาร ร้านค้าจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและสินค้าของที่ระลึกในรูปแบบของปักกิ่ง รวมถึงร้านค้าสมัยใหม่ อาทิ ZARA, H&M, UNIQLO
 

นำท่านเข้าสู่ที่โรงแรมที่พัก Wanda Realm Beijing Hotel (5*) หรือเทียบเท่า www.wandarealm.com

วันที่ 3               พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน – ศูนย์สมุนไพรจีน – ทะเลสาบเป๋ยไห่ – โฮ่วไห่หูท่ง  (B/L/D)

 

พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน อุทยานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 800 ปีก่อน ชมทะเลสาบคุนหมิง ที่ขุดขึ้นด้วยแรงคน ชมที่ประทับของพระนางซูสีไทเฮา และจักรพรรดิกวางสู ชมระเบียงฉางหลาง (เป็นระเบียงที่ยาวที่สุดในโลก) ชมเรือหินอ่อน 2 ชั้น มีความยาว 36 เมตร ที่พระนางซูสีไทเฮาโปรดให้จัดสร้างขึ้น

  ศูนย์สมุนไพรจีน ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการนวดฝ่าเท้า รวมถึงเลือกซื้อสมุนไพรชั้นดี ของประเทศจีน อาทิ ตังถั่งเฉ้า, โสม และ สมุนไพรอื่นๆอีกมากมาย
  ทะเลสาบเป๋ยไห่ เป็นราชนิเวศน์ที่ถูกรักษาไว้ได้ดีที่สุดในโลก สร้างขึ้นในปีค.ศ. 1166 เคยถูกใช้เป็นสถานที่ว่าราชการ พักผ่อนของกษัตริย์และเชื้อพระวงศ์ตั้งแต่ราชวงศ์ เหลียว, จิ้น, หยวน (มองโกล), หมิง และชิง สวนเป๋ยไห่มีเนื้อที่รวม 71 เฮคต้า ส่วนที่เป็นน้ำนั้น มากกว่าส่วนที่เป็นพื้นดิน ภายในสวนมี วัดเจดีย์ขาว ตามแบบวัดลามะของทิเบตที่สร้างในสมัยต้นราชวงศ์ชิง
  โฮ่วไห่หูท่ง เป็นที่อยู่อาศัยของชาวปักกิ่งในแบบบ้านเรือนจีนโบราณตั้งเรียงรายอยู่ เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวไม่พลาดมาเดินเล่นชมบรรยากาศยามค่ำคืน ซึ่งมีร้านค้าทันสมัยมากมาย ทั้งสตาบัคส์ ร้านอาหารนานาชาติ  ผับ บาร์เบียร์ คาเฟ่สไตล์ฝรั่ง ที่ตกแต่งให้ดูดีในบ้านหลังเก่า อิสระให้ท่านได้ชื่นชมบรรยากาศวันวานที่ยังคงหลงเหลืออยู่ ของปักกิ่งตามอัธยาศัย
 

นำท่านเข้าสู่ที่โรงแรมที่พัก Wanda Realm Beijing Hotel (5*) หรือเทียบเท่า www.wandarealm.com

วันที่ 4                ร้านหยก - กำแพงเมืองจีน (ด่านจู้หย่งกวน) – ร้านบัวหิมะ – ตลาดรัสเซีย - ถนนหวังฝูจิ่ง  (B/L/D)

  นำท่านเลือกซื้อ หยก ชั้นดี จากร้านค้าหยก สำหรับชาวจีนแล้วนั้น หยก ถือเป็นอัญมณีที่มีค่ามหาศาลไม่แพ้ เพชร หรือ ทองคำ ให้ท่านได้เลือกชมสินค้าได้ตามอัธยาศัย  
  กำแพงเมืองจีน ซึ่งเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก และเป็นกำแพงที่ยาวที่สุดในโลกยาวประมาณ13,000 ลี้ (6,500 กิโลเมตร) สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 500 ปีก่อนคริสตกาล ด้วยฝีมือแรงงานนับล้าน พาดผ่าน 7 มณฑลของจีน โดยจักรพรรดิฉินซีผู้ที่ปราบ 6 รัฐสำเร็จและรวบรวมประเทศจีนให้เป็นปึกแผ่น 
  ตลาดรัสเซีย (ตลาดสินค้าก็อปปี้ที่มีชื่อเสียงที่สุดในปักกิ่ง) อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายหลายชนิด อาทิเช่น กระเป๋า รองเท้า นาฬิกา เสื้อผ้า ของที่ระลึกต่างๆ ตามอัธยาศัย
  ถนนหวังฝูจิ่ง ถนนเส้นนี้เป็นไฮไลท์หนึ่งของปักกิ่ง มีร้านค้าที่ทันสมัยอยู่ท่ามกลางตึกเก่าๆ มีของกินพื้นเมืองมากมาย รวมถึงสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ ที่นี่เป็นแหล่งรวมวัยรุ่นที่ทันสมัย จนมีคำกล่าวกันว่า “ไปปักกิ่ง ต้องไปเดินถนน หวังฝูจิ่ง”
 

นำท่านเข้าสู่ที่โรงแรมที่พัก Wanda Realm Beijing Hotel (5*) หรือเทียบเท่า www.wandarealm.com

วันที่ 5              วัลามะ - ร้านผ้าไหม - สนามบินนานาชาติปักกิ่ง - กรุงเทพฯ  ( B/L/-)

  วัดลามะ พระราชวังหย่งเหอกง” ถือเป็นวัดที่เก่าแก่และสวยงามที่สุดในกรุงปักกิ่ง ในอดีตเคยเป็นที่ประทับขององค์ชายหย่งเจิ้งมาก่อนตั้งแต่ปี 1694 และเป็นที่ประสูติของจักรพรรดิเฉียนหลง ต่อมาเมื่อองค์ชายหย่งเจิ้งขึ้นครองราชย์เป็นฮ่องเต้จึงยกตำหนักนี้ให้เป็นสมบัติของสงฆ์ในปี 1744 จนกลายเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนานิกายหมวกเหลืองในกรุงปักกิ่ง นอกจากนี้ภายในวัดยังมีพระพุทธรูปไม้จันทร์แกะสลัก ที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งได้แกะสลักจากต้นไม้จันทร์เพียงต้นเดียว มีความสูงถึง 27 เมตร
  นำท่านเยี่ยมชมร้านผ้าไหม ให้ท่านได้เลือกซื้อผ้าไหมชั้นดีที่มีคุณภาพ นำไปเป็นของฝากแก่คนทางบ้าน
17.05 ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 615 (ใช้เวลาบินประมาณ 5 ชม. 15นาที)
21.20 ถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

 

 

My Newsletter