SBA Travel อลาสก้า อเมริกา แคนาดา เรือสำราญ รูบี้ ปริ้นเซส SBA ทัวร์อเมริกา ซีแอตเติ้ล จูโน สแก๊กเวย์ กราเซีย เบย์ เคทชิเก้น เมืองวิคตอเรีย/เกาะแวนคูเวอร์ รัฐบริติชโคลัมเบีย (แคนาดา) 159000
หน้าแรก / โปรแกรมทัวร์ / ทัวร์อเมริกา /

อลาสก้า อเมริกา แคนาดา เรือสำราญ รูบี้ ปริ้นเซส

Highlight

จุดเด่นของรายการ

♣ ท่องเที่ยวและพักบนเรือสำราญหรูระดับโลกในเครือ “ปริ๊นเซส” ที่ได้รับความนิยมและมีชื่อเสียงที่สุด  

♣ สุดโอ่อ่าอลังการ  ด้วยความสูง 19 ชั้น ห้องพักร่วมกว่า 1,500 ห้อง บรรจุผู้โดยสารกว่า 3,000 คน   

♣ ระวางขับน้ำ 113,000 ตัน  ระดับความเร็ว 25 นอต  ลูกเรือ 1,200 คน ขนาด 2 เท่าสนามฟุตบอล

♣ ไม่มีเหงา..กับสิ่งอำนวยความสะดวกและสารพันบันเทิงหลากหลาย ในระดับโรงแรมหรูหราห้าดาว

♣ อิ่มอร่อยกับหลายรูปแบบอาหารชั้นยอดที่พร้อมเสริฟตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมโชว์ตระการตาทุกค่ำคืน

♣ รวมทัวร์พิเศษ 3 รายการ ที่เป็นไฮไลท์สำคัญที่เมือง จูโน,สแก๊กเวย์ และเกาะวิคตอเรีย   

♣ ให้บริการอย่างใกล้ชิดจากหัวหน้าทัวร์ที่มีประสบการณ์การเดินทางกับเรือสำราญอย่างแท้จริง

  ♥♥♥ หมายเหตุ ราคาทัวร์มี 2 ราคาขาย ห้องไม่มีหน้าต่าง / Inside Cabin ราคา 159,000 บาท
         ราคาขาย ห้องมีหน้าต่าง+ระเบียงส่วนตัว / Balcony Cabin ราคา 189,000 บาท

 *** โปรดอ่านรายละเอียดด้านในโปรแกรมทัวร์ก่อนทำการจอง ***

Detail

 • ประเทศ :
 • ประเทศอเมริกา
 • ระยะเวลาเดินทาง :
 • 11 วัน 8 คืน 

 • สายการบิน :
 • EVA airline
 •  
 •  
 • download pdf
 • จอง
 • download pdf

Description / Time Table

วันแรก  (ศุกร์)    กรุงเทพฯ – ไทเป – ซีแอตเติ้ล /อเมริกาตะวันตก ( ฺ- / - / D )
13.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  (เข้าประตู 7-8)  เค้าท์เตอร์แถว Q  สายการบิน EVA AIR
  เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารและสัมภาระ
16.25 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่  BR 068   สู่กรุงไทเป-ไต้หวัน (โบอิ้ง 777 / 3.30 ชม. )
  **ผ่านไทเป-ไม่อนุญาตซื้อเครื่องสำอางค์-น้ำหอม-สุราและอื่นๆ ที่เป็นของเหลวจากดิวตี้ฟรี ถือผ่านต่อขึ้นเครื่อง**
21.10 น. เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน-กรุงไทเป  > พักผ่อนอริยบถ-เปลี่ยนเครื่อง
23.40 น. ออกเดินทางต่อ โดยเที่ยวบิน  EVA AIR เที่ยวบิน BR  026  สู่เมืองซีแอตเติ้ล  (โบอิ้ง 777 / 11 ชม.)
  ***  บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล  ถึงปลายทางวันที่เดียวกัน ***
 19.50 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติทาโคม่า เมืองซีแอ็ตเติล SEATTLE รัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
  หลังผ่านพิธีการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง และพิธีการทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
  แล้วนำท่านเข้าสู่ที่พัก  HYATT REGENCY BELLEVUE HOTEL  / หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่สอง (เสาร์)   ซีแอทเติ้ล – ลงเรือสำราญล่องมหาสมุทรแปซิฟิค ( ฺB / L / D )
  เชิญท่านพักผ่อน ปรับเวลาสบายๆ ไม่ต้องรีบร้อน  หลังจากรับประทานอาหารที่ห้องอาหารของโรงแรม 
  อิสระเดินเล่นรอบๆโรงแรม ชมบรรยากาศเมืองที่ได้ชื่อว่า The Emerald City ซีแอตเติ้ล เมืองหลวงของรัฐวอชิงตัน
11.00 น. เช็ค-เอาท์ออกจากที่พัก และนำท่าเดินทางโดยรถโค้ชสู่ท่าเรือ Pier 91. Smith Cove Cruise Terminal.
ขอเรียนทุกท่านเตรียมความพร้อมสำหรับการลงทะเบียน Cruise Check – In 
โปรดเตรียมเอกสารดังนี้ 
1. Passport 2. E-Ticket Boarding Pass 3. บัตรเครดิต 4. Public Health Questionnaire
  จากนั้นผ่านขั้นตอนการตรวจ X-RAY ก่อนขึ้นเรือ หลังจากขึ้นสู่เรือและจัดเก็บสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
 13.00 น. ขอเชิญท่านสู่ห้องอาหาร Horizon Court (อยู่ชั้น 14 ท้ายเรือ)  เพื่อรับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์
  หมายเหตุ !!! ทางเรือจะประกาศเวลาที่แน่นอนในการทำ Emergency Drill (การสาธิตระบบความปลอดภัยในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน) เมื่อได้รับการประกาศขอให้ทุกท่านนำเสื้อชูชีพภายในห้องพักของท่านมาร่วมฟังการสาธิตระบบรักษาความปลอดภัย
16.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเรือ เชิญร่วมนับถอยหลัง ฉลองการออกเดินทาง  BON VOYAGE COUNTDOWN”
วันที่สาม (อาทิตย์ )   ล่องมหาสมุทรแปซิฟิค ( ฺB / L / D )
  เชิญท่านพักผ่อนกับหลากหลายสิ่งอำนวยความสะดวกบนเรือสำราญ
เที่ยง  เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวันกับเมนูอันหลากหลายบนเรือ
หลังอาหารสำหรับท่านที่พลาดกิจกรรมในช่วงบ่ายกันต่อ เช่น ดูสาธิตการทำอาหาร การแกะสลักน้ำแข็ง
ช่วงค่ำ เชิญท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารใหญ่บนเรือ
  อิ่มอร่อยกับห้องอาหารหลากหลาย และห้องบุฟเฟ่นานาชาติ (บริการ 24 ชั่วโมง)
วันที่สี่ (จันทร์ )    เมืองจูโน  JUNEAU ( ฺB / L / D )
  เรือเทียบท่าจูโน  ตั้งแต่เวลา 11.00 น. – 22.30 น.
11.00 น.  เรือเทียบท่า เมืองจูโนเมืองหลวงของมลรัฐอลาสก้าเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่างเทือกเขาและมหาสมุทรแปซิฟิคอันงดงามจึงทำให้เป็นเมืองที่เข้าถึงได้ยากในทางบก ในอดีตเป็นเมืองศูนย์กลางแห่งการค้าทองอันมั่งคั่ง 
  เชิญทุกท่านพร้อมกัน ณ ล้อบบี้เรือ เพื่อเตรียมตัวขึ้นสู่ฝั่ง
  ทัวร์พิเศษรวมในรายการ  >>  Mendenhall Glacier Helicopter Tour   (JNU-810) 
(รอบเวลา จะกำหนดและแจ้งให้ทราบอีกครั้งในวันเดินทาง // ในกรณีที่อากาศไม่อำนวย ฝนตกหนัก ลมแรง หรืออากาศปิด จนเครื่องบินไม่สามารถขึ้นบินได้ด้วยมาตรฐานด้านความปลอดภัย ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทัวร์ในส่วนนี้เต็มจำนวนให้กับท่าน ผ่านบัตรเครดิตที่ได้บันทึกข้อมูลไว้  329 USD./คน)
  นำท่านขึ้นรถบริการชมทัศนียภาพของ เมืองจูโน สู่สนามบิน ฟังกฏกติกามารญาทการเตรียมตัวขึ้นเฮลิคอปเตอร์
  จากนั้นนำท่านนั่ง เฮลิคอปเตอร์ (ลำละประมาณ 5-6 ท่าน) บินขึ้นเหนือ ธารน้ำแข็ง Mendenhall ในระหว่าง ทางท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติและไม้นานาพันธุ์ที่รายรอบธารน้ำแข็ง Mendenhallเป็นธารน้ำแข็งที่เกิดก่อนยุคน้ำแข็งราว 3,000 ปี และเป็นธารน้ำแข็งที่มีอายุยืนยาวกว่าธารน้ำแข็งอื่นในอเมริกาเหนือ ในเวลาบินประมาณ 15  นาที เครื่องลงจอดบนธารน้ำแข็ง ให้ท่านได้สัมผัสธารน้ำแข็ง ชมทัศนียภาพ เทือกเขาหิมะ ล่องรอยการแยกตัวของชั้นน้ำแข็ง เป็นสายธารน้ำใส เก็บภาพแห่งความประทับใจ (ประมาณ 25 นาที) แล้วบินกลับสู่สถานี
  พิเศษแวะบริการอาหารว่างมื้อพิเศษ “ก้ามปูอลาสก้า” ของแท้ “มันใหญ่มาก” เต็มอิ่มจุใจ ณ ร้านดัง
  หลังอาหารท่านสามารถกลับลงไปเดินเล่นบนฝั่งเพื่อช้อปปิ้งซื้อของที่ระลึกฝากคนที่ท่านรักหรือจะเลือกสนุกสนานกับกิจกรรมยามค่ำต่างๆ บนเรือ
22.00 น. เรือออกจากท่ามุ่งหน้าสู่เมืองสแก๊กเวย์
วันที่ห้า (อังคาร)   สแก๊กเวย์  Skagway  ( ฺB / L / D )
  เรือเทียบท่า  สแก๊กเวย์ ตั้งแต่เวลา  07.00 น.  – 20.15 น.
 07.00 น.  เรือเทียบท่า เมืองสแก๊กเวย์  เมืองที่มีบรรยากาศแบบหนังคาวบอยตะวันตก
08.30 น. เชิญทุกท่านพร้อมกัน ณ ล้อบบี้เรือ เพื่อเตรียมตัวขึ้นสู่ฝั่ง
  ทัวร์พิเศษรวมในรายการ  >>  White Pass Railway (SGY-200)  (ทัวร์นี้ใช้เวลาประมาณ 3.5 ชม.)    
  เมื่อขึ้นฝั่ง ขึ้นขบวน รถไฟสายไว้ท์พาส ผ่านตัวเมืองอันน่ารักคลาสสิคของสแก๊กเวย์ เข้าสู่เส้นทางไต่เทือกเขา  Klondike เส้นทางแสนสวยในยุคตื่นทอง ค.ศ. 1898 ที่ชาวเมืองสร้างกันขึ้นมาเพื่อกรุยทางเข้าไปทำเหมืองทอง สู่จุดสูงสุดของเทือกเขา ชายแดนติดประเทศแคนนาดา  ซึ่งจะพาท่านย้อนยุคศึกประวัติเส้นทางรถไฟโบราณสายนี้ที่ตัดข้ามขุนเขาและหุบ เหวสูงชัน เพื่อพานักแสวงโชคเดินทางเข้าสู่มณฑลยูคอนของแคนาดาเพื่อแสวงหาทอง แทนการใช้ม้า หรือ เดินเท้าผ่านธรรมชาติอันทุรกันดาร และโหดร้ายทารุณ โดยรถไฟจะวิ่งขึ้นสู่จุดสูงสุดที่เกือบ 3,292 ฟิต ซึ่งตลอดสองข้างทางคือความงดงามแห่งธรรมชาติที่เหนือคำบรรยาย กลับลงสู่ท่าเรือ เดินชมเมือง ถ่ายรูป ช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึก
  (กลับรับประทานอาหารกลางวันบนเรือ) หลังอาหารท่านสามารถกลับลงไปเดินเล่นบนฝั่งเพื่อช้อปปิ้งซื้อของที่ระลึกฝากคนที่ท่านรักหรือจะเลือกสนุก  สนาน กับกิจกรรมต่าง ๆ บนเรือ เช่น แช่อ่างจากูซซี่ ดูสาธิตการจัดดอกไม้ การแกะสลักน้ำแข็ง สาธิตการทำอาหาร ซึ่งจะมีการสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปในแต่ละวัน โดยท่านสามารถติดตามรายการต่างๆ ได้จาก Princes สำหรับท่านที่กลับขึ้นไปเดินเล่นบนฝั่งท่านจะต้องกลับขึ้นเรืออย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนเรือออกจากท่า 
20.15 น. เรือออกจากท่ามุ่งหน้าสู่อุทยานแห่งชาติกลาเซียเบย์
วันที่หก (พุธ )  อุทยานแห่งชาติกลาเซียร์ เบย์    Glacier Bay  ( ฺB / L / D )
เช้า เรือล่องเข้าสู่ กลาเซียร์ เบย์ ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 15.00 น. (ล่องชมบนเรือ)
  วันนี้เป็นอีกวันที่ท่านจะได้สัมผัสกับความงดงาม ความมหัศจรรย์ของภูเขาน้ำแข็งที่งดงาม และยิ่งใหญ่ที่สุดในอลาสก้า  หากโชคดีท่านจะได้ยินเสียงการแยกตัวเป็นแผ่นตกลงสู่พื้นน้ำ เป็นเสียงอันกึกก้องราวเสียงฟ้าร้องคำรามและเป็นช่วงเวลาที่จะสะกดทุกท่านไว้กับก้อนน้ำแข้งมหึหาที่พังถล่มลงสู่พื้นน้ำเสียงดังกังวาล อันเป็นปรากฎการณ์ ที่ธรรมชาติได้ปั้น แต่งขึ้นมาให้ท่านได้ชม และจะหาที่ใดเปรียบมิได้อีกแล้วในโลก
วันที่เจ็ด (พฤหัส )  เค็ทชิแกน   ( KETCHIKAN ) ( ฺB / L / D )
  เรือเทียบท่า  เค็ทชิแกน ตั้งแต่เวลา 07.00 น.  – 13.15 น.
 07.00 น. เรือเข้าเทียบท่า เค็ทชิแกนเมืองหลวงแห่งปลาแซลมอล” วันนี้เชิญท่านพักตามอัธยาศัย ไกด์นำท่านพาเดินชมเมืองเค็ทชิเกน ถนนครีก ถนนโคมแดงของเหล่านางโชว์ในอดีต ปิดท้ายด้วยย่านดาวน์ทาวน์ที่คลาคล่ำไปด้วยร้านค้า น่าเดินเล่นหาของฝากญาติมิตรและคนที่ท่านรัก แวะชมร้านค้าจำหน่ายงานศิลปะ ของที่ระลึก
13.00 น. เรือออกเดินทางสู่วิคตอเรีย  เชิญรับประทานอาหารกลางวันบนเรือ
17.00 น. เชิญท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารใหญ่บนเรือ
  ค่ำนี้ กัปตันเรือขอต้อนรับแขกผู้มีเกียรติด้วยงานเลี้ยงแชมเปญ (Champagne Waterfall ) ร่วมถ่ายภาพที่ระลึกกับกัปตัน และรื่นรมณ์กับบรรยากาศ และดนตรีที่บรรเลง
วันที่แปด           (ศุกร์ )   เมืองวิคตอเรีย/เกาะแวนคูเวอร์-แคนาดา-นั่งรถซิตี้ทัวร์อ่าวหน้าเมือง ( ฺB / L / D )
 19.00 น. เรือเข้าเทียบท่า เมืองวิคตอเรีย/เกาะแวนคูเวอร์  ตั้งแต่เวลา 19.00 น. – 24.00 น.
  ทัวร์พิเศษรวมในรายการ นั่งรถสองชั้น-ซิตี้ทัวร์เมืองวิคตอเรีย (YYJ-110) 
นำท่านขึ้นฝั่ง นครหลวงวิคตอเรีย เมืองหลวงของรัฐบริติชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดา นำท่านนั่งรถสองชั้นสไตล์อังกฤษ ซิตี้ทัวร์ชมไฮไลท์รอบเมือง สัมผัสบรรยากาศเมืองสไตล์ผู้ดีอังกฤษ ที่ได้มาบุกเบิกก่อร่างสร้างเมืองไว้ในอดีต ชมอาคารรัฐสภา จุดแลนด์มาร์คของเมือง อ่าวหน้าเมือง ท่าจอดเรือยอร์ช โรงแรม ดิเอ็มเพรส ย่านไชน่าทวาน์ ย่านธุรกิจร้านค้าเรียงรายริมอ่าวสวย  (ใช้เวลัวร์ประมาณ 1.30 ชั่วโมง)  
     วันที่เก้า (เสาร์ )   ซีแอ็ตเติล – พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท – ไทเป  ( ฺB / L / D )
07.00 น. เรือเทียบท่าที่เมือง ซีแอ็ตเติล รัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา 
09.00 น. หลังอาหาร เชิญท่านรอประกาศจากเจ้าหน้าที่เรือเกี่ยวกับเวลาขึ้นเรือ
  เมื่อขึ้นเรือแล้วทุกท่านจะต้องผ่านพิธีการตรวจลงตราหนังสือเดินทางเข้าเมืองซีแอ็ตเติล ณ บริเวณท่าเรือ และรับกระเป๋าสัมภาระ ซึ่งทุกท่านจะต้องมายืนยันระบุรับด้วยตนเอง ณ บริเวณห้องโถงของท่าเรือจากนั้น 
  ขึ้นฝั่งเมือง ซีแอ็ตเติล นำท่านสู่ตลาดภายในเมือง “Pipe Place Market”  ชมตลาดผลไม้ ตลาดปลา ตลาดดอกไม้ รวมทั้งสินค้าพื้นเมืองต่าง ๆ
  นำท่านเดินทางสู่ SEATTLE PREMIUM OUTLETS เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมนานาชนิดยี่ห้อดัง เช่น COACH, CALVIN CLINE, BURBERRY, NIKY, GUESS, GAP, LEVIE’S, SAMSONITE และยี่ห้ออื่นๆ อีกนับร้อย กันอย่างเพลิดเพลิน
  นำท่านออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานเมืองซีแอ็ตเติล
  นำท่านเข้าสู่ระบบขั้นตอนของสายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ BR 025 ตรวจลงตราหนังสือเดินทาง และผ่านระบบรักษาความปลอดภัย X-RAY
วันที่สิบ (อาทิตย์ )   ซีแอ็ตเติล – ไทเป    
 02.10 น. ออกเดินทางบินสู่กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ BR 025 (777 /12 ชม.)
  ************** บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล เวลาเปลี่ยน วันที่เปลี่ยน ****************** 
วันที่สิบเอ็ด (จันทร์ )   ไทเป  - สุวรรณภูมิ
05.10 น. ถึงสนามบินเถาหยวน-ไทเป ประเทศไต้หวัน เชิญท่านปรับเปลี่ยนอิริยาบถ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
09.00 น. นำท่าน  ออกเดินทางต่อสู่กรุงเทพ โดยสายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ BR 067  (โบอิ้ง777 /3.30 ชม.)
11.35 น. ถึงท่าอากาศสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

My Newsletter