JAPAN JOURNEY UNIVERSAL
 
6 วัน 4 คืน
 
23-28 ตุลาคม 2557
ราคาพิเศษ!!!
54,900.-
 
รายละเอียด

ทัวร์ญี่ปุ่น พาท่านเข้าไปสนุกสนานกับ สวนสนุก UNIVERSAL STUDIO JAPAN กับโซนเปิดใหม่ล่าสุด

"THE WIZARDING WORLD OF HARRY POTTER"

พักโรงแรมสไตล์ญี่ปุ่นเชิงภูเขาไฟฟูจิ พร้อมแช่ออนเซ็น และพักในตัวเมืองโตเกียวถึง 2 คืน

อาหารมื้อพิเศษ เต็มอิ่ม กับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์แบบไม่อั้น

 

SENDAI AUTUMN
 
7 วัน 4 คืน
 
22 - 28 ตุลาคม 2557
ราคาพิเศษ
69,900.-
 
รายละเอียด

ทัวร์ญี่ปุ่น

- เซนได เมื่องใหญ่ที่แวดล้อมไปด้วยกำแพงประสาทและต้นไม้ ฉายา CITY OF TREE

- ภูเขาไฟซาโอะ จุดชมใบไม้เปลี่ยนสีอันมีชื่อเสียงของ ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ล่องเรืออ่าวมัตสึชิม่า ทัศนียภาพที่งดงามติดอันดับ 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น

 

 

WORLD HERITAGE & KAMIKOCHI
 
6 วัน 4 คืน
 
ตุลาคม 2557
 
57,900.-
 
รายละเอียด

ทัวร์ญี่ปุ่น

- คามิโคจิ วิลเลจ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ มหัศจรรย์ของใบไม้เปลี่ยนสี

- ปราสาทมัตสึโมโต้ 1ใน 5 ปราสาทที่รอดพ้น จากเพลิงสงคราม

- สนุกกับการประดิษฐ์ตัวอย่างอาหาร ด้วยฝืมือท่านเอง

 
 
 
โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น SBA Japan              
 
 • JAPAN ON OCTOBER
  ทัวร์ญี่ปุ่น เดือน กันยายน
  Flight : Thai Airway
  ราคา เริ่มที่ 48,900 บาท
 • JAPAN ON NOVEMBER
  ทัวร์ญี่ปุ่น เดือน พฤศจิกายน
  Flight : Thai Airway
  ราคา เริ่มที่ 47,900 บาท
 • JAPAN ON DECEMBER
  ทัวร์ญี่ปุ่น เดือน ธันวาคม
  Flight : Thai Airway
  ราคา เริ่มที่ 53,900 บาท
   
 • JAPAN ON NEW YEAR
  ทัวร์ญี่ปุ่น ช่วงปีใหม่
  Flight : Thai Airway
  ราคา เริ่มที่ 65,900 บาท
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทัวร์ญี่ปุ่น UPDATE 02 / 10 / 2014
 
 
 
 
Tel.0-2635-3655