กรุ๊ปส่วนตัว

S.B.A.  DESIGN  YOUR  WAY  บริการคณะเดินทางประเภทเหมา สัมมนา ดูงาน หรือท่องเที่ยว

เพราะการเดินทางคือการเปิดมุมมองอันแปลกใหม่และการเดินทางที่เหนือระดับคือการก้าวสู่โลกทัศน์ซึ่งกว้างไกลกว่า ให้เราดูแลจัดการเส้นทางสู่ประสบการณ์อันแสนพิเศษแด่ท่าน เพียงท่านปรึกษาเรา….S.B.A. DESIGN YOUR WAY….

 

“อบอุ่น ครบครัน ประทับใจ” ทุกรูปแบบการเดินทางตามสไตล์คุณ  ด้วยทัวร์เฉพาะกลุ่มอันเหนือระดับ

…“อบอุ่น”… ด้วยการบริการประดุจท่านเป็นบุคคลสำคัญในครอบครัว
…“ครบครัน”… ด้วยหลากหลายประเภทการเดินทางตามใจท่าน สู่ 500 จุดหมายทั่วโลก
…“ประทับใจ”… ด้วยทีมงานมืออาชีพ รวมถึงมัคคุเทศก์และหัวหน้าทัวร์ ที่เชี่ยวชาญมากว่า 20 ปี

ให้ เอส.บี.เอ. นำเสนอการเดินทางที่เหนือระดับ ในราคาที่คุ้มค่า ตามงบประมาณของท่าน ในทุกรูปแบบ.

– เดินทางสัมมนาในรูปแบบบริษัท ห้าง ร้าน
– เดินทางท่องเที่ยวกลุ่มพนักงานในบริษัท
– เดินทางท่องเที่ยวเพื่อรับรองกลุ่มลูกค้าคนสำคัญของท่าน
– เดินทางท่องเที่ยวในครอบครัว ญาติมิตร เพื่อความส่วนตัว อย่างมีระดับ

…และอีกหลากหลายรูปแบบการเดินทางตามที่ท่านถูกใจ

บริษัท เอส.บี.เอ. ทราเวล จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2535 กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ทะเบียนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/1939

“การเดินทางเหนือระดับมาตรฐานมืออาชีพ…คิดจะเที่ยว คิดถึง เอส.บี.เอ”

S.B.A. ขอขอบพระคุณลูกค้าผู้ทรงเกียรติทุกท่านที่ให้โอกาสเรานับตั้งแต่วันแรกตลอดมา จนถึงวันนี้ซึ่งลูกค้าทุกท่านเป็นแรงบันดาลใจให้เราพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่องและขอขอบคุณลูกค้าที่ร่วมเดินทางไปกับเราโดยให้ความไว้วางใจให้เราได้ดูแลและมอบความสุขให้กับท่านด้วยดีเสมอมา