สามก๊ก               
SBA ATTRACTION  
S.B.A. China ขอนำท่านสัมผัสเส้นทางใหม่ ตามรอยตำนาน "สามก๊ก" 1 ในเส้นทางประวัติศาสตร์จีน พร้อมเล่าความเป็นมาในแต่ละที่
ด่านเจียนเหมินกวน เส้นทางยุทธศาสตร์รบที่สำคัญตามประวัติศาสตร์สามก๊ก พร้อมชมภาพยนต์จำลองเหตุการณ์แบบ 4D
เที่ยวเมืองล่างจง แหล่งกำเนิดศาสตร์แห่งฮวงจุ้ย หรือเมืองเตียวหุย เมืองที่ยังเก็บรักษาภาพบรรยากาศความเป็นสามก๊กไว้ได้เป็นอย่างดี
พบกับอาหารที่ดีที่สุด เมนูเต้าหู้เจี้ยนเหมิน ที่มาจากตำนานสามก๊ก ลิ้มลองเนื้อสไตส์เตียวหุย เนื้อวัวขึ้นชื่อ ของดังเมืองล่างจง
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว พิเศษ โรงแรมที่พัก พร้อมออนเซ็น พักผ่อนคลายสบายตัว
 
 
กำหนดการเดินทาง เฉิงตู เส้นทางสามก๊ก
 
 
39,800.-
ตุลาคม 2557 ( 6 วัน 5 คืน ) 8-13 / 15-20 / 28 ต.ค. - 2 พ.ย.
 
DOWNLOAD
 
 
 
 
37,800.-
พฤศจิกายน 2557 ( 6 วัน 5 คืน ) 5-10 / 19-24
 
DOWNLOAD
 
 
 
วัน การเดินทาง อาหาร ที่พัก
1 กรุงเทพฯ – เฉิงตู - เดินทางสู่เมืองเต๋อหยาง – ศาลเจ้าบางทอง – เส้นทางโบราณวัวทอง เมืองอันเสี้ยน - / - / เย็น MIANZHOU HOT SPRING HOTEL (4*)
2 เมืองอันเสี้ยน – พิพิธภัณฑ์เผ่าเชียน – ด่านเจียนเหมินกวน เดินทางสู่เมืองกวางหยวน เช้า / กลางวัน / เย็น XINGZHAO HOTEL (4*)
3 อุทยานแห่งชาติเทียนเจ้า ณ เมืองกวางหยวน – วัดฝานเทียน – วัดพระนางบูเช็คเทียน
ผาพระพุทธรูป 1000 องค์ – เมืองเก่าจาวฮว่า – เดินทางสู่เมืองล่างจง
เช้า / กลางวัน / เย็น JINGYUAN ZHANFEI HOTEL (4*)
4 เมืองล่างจง – วังสวรรค์เทียนกง – ชมภาพพยากรณ์เซียวจินหยวนเทียนกัง ภาพหิน 60ภาพ สักการะองค์หลวงพ่อโต – ชมวิวเมืองแห่งศาสตร์ฮวงจุ้ย ที่เขาเจดีย์ขาว – เมืองล่างจง เช้า / กลางวัน / เย็น JINGYUAN ZHANFEI HOTEL (4*)
5 เมืองโบราณล่างจง – สนามสอบจองหงวน – ที่ว่าการเตียวหุย - พิพิธภัณฑ์ฮวงจุ้ย – เดินสู่เมืองเฉิงตู
ช้อปปิ้งถนนคนเดินชุนซีลู่ – ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก
เช้า / กลางวัน / เย็น CELEBRITY HOTEL (4*)
6 ศาลเจ้าสามก๊ก – ร้านผ้าไหม – สนามบิน – กรุงเทพฯ เช้า / กลางวัน / - -
 
 
ด่านเจียนเหมินกวน
ด่านเจียนเหมินกวน จุดยุทธพิชัยสำคัญ
วัดพระนางบูเช็คเทียน
เสริมสิริมงคล วัดพระนางบูเช็คเทียน
เต้าหู้เจียนเหมิน
พิเศษ!! เต้าหู้เจียนเหมิน
โรงแรม ออนเซ็น
โรงแรมระดับ 4 ดาว พร้อมออนเซ็น
 
 
 
 
 
 
Tel.0-2635-3655