อู่ฮั๋น-บู้ตึ้ง-สามก๊ก
 
6 วัน 5 คืน
 
11-15 เมษายน 2558
 
43,800.-
 
รายละเอียด

อู่ฮั๋น พิชิตยอดเขาบู๊ตึ๊ง
-สามก๊กตะวันออก ล่องเรือ แม่น้ำแยงซี
-ชมเขื่อนยักษ์ ซานเสียตาป้า

 
 
เฉิงตู สามก๊กตะวันตก เมืองล่างจง
 
6 วัน 5 คืน
พ.ค. 2558 12-17, 19-24
มิ.ย.9-14, 17-22, 23-28
ก.ค.7-12, 21-26
ส.ค.4-9, 11-16, 18-23
34,800.-
 
รายละเอียด

เมืองเต๋อหยาง สถานที่ตั้งศาลที่ระลึกถึงบางทอง ขุนศึกคนสำคัญของท่านเล่าปี่ เจี้ยนเหมินกวน ป้อมปราการทางบกเพียงหนึ่งเดียว       ที่สามารถเดินทัพเข้าจ๊กก๊กได้ เมืองเก่าจาวฮว่า สมรภูมิรบ ยอดขุนศึก “ม้าเฉียว” และ “เตียวหุย”เมืองล่างจง ในสมัยสามก๊ก  เตียวหุยเคยปกครองเมืองนี้ถึง 7 ปี

 
 
 
ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้
 
6 วัน 5 คืน
 
 
พ.ค. 5-10, 19-24, 21-26
43,800.-
 
รายละเอียด

ปักกิ่ง เมืองหลวงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

จูเจียเจี่ยว ที่ตั้งของหมู่บ้านน้ำในแบบวัฒนธรรมโบราณ

  • พระราชวังต้องห้าม ที่สมบูรณ์แบบและใหญ่ที่สุดในโลก
  • กำแพงเมืองจีน 1ใน7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

เซี่ยงไฮ้ “ยุโรปแห่งเอเชีย ปารีสแห่งตะวันออก”

 
 
ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน
 
5 วัน 4 คืน
พฤษภาคม 58
6-10, 13-17, 20-24, 26-30
เริ่มต้นที่
31,800.-
 
รายละเอียด

กำแพงเมืองจีน 1ใน7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสประชาชนที่ใหญ่ที่สุดในโลก

พระราชวังต้องห้าม ที่สมบูรณ์แบบและใหญ่ที่สุดในโลก

พระราชวังฤดูร้อน อันสวยงามตระการตา ตามเส้นทาง
ของซูสีไทเฮา

หอฟ้าเทียนถาน สถานที่บวงสรวงเทวดาฟ้าดินอันศักดิ์สิทธิ์


 

เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง ซูโจว หัวโจว
 
6 วัน 5 คืน
 
เมษายน 11-16,12-17
 
48,800.-
 
รายละเอียด

เซี่ยงไฮ้ “ยุโรปแห่งเอเชีย ปารีสแห่งตะวันออก”

ปักกิ่ง เมืองหลวงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

หังโจว สวรรค์บนดินในโลกมนุษย์

ซูโจว ในอดีตรู้จักกันในนาม “เจียงหนาน”

พระราชวังต้องห้าม ที่สมบูรณ์แบบและใหญ่ที่สุดในโลก

 
 
คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง
 
5 วัน 4 คืน
 
เมษายน 58,พฤษภาคม 58
ราคาเริ่มต้นที่
27,800.-
 
รายละเอียด

-เมืองโบราณลี่เจียง ที่ยูเนสโก้ยกให้เป็นมรดกโลก
-ภูเขาหิมะหยก
บนความสูง 4,506 เมตร
-เข้าชมเจดีย์ 3 องค์อันศักดิ์สิทธิ์
-พักโรงแรม 5 ดาว

 
 
เซี่ยงไฮ้ คลาสิค
 
6 วัน 5 คืน
 
10-15 เมษายน 58
 
49,800.-
 
รายละเอียด
 

ผู่โถวซาน 1 ใน 4 พุทธคีรีอันศักดิ์สิทธ์ แห่งแผ่นดินมังกร

สวนหลิวหยวน สวนมรดกโลก ต้นแบบแห่งสวนงาม

ทะเลสาบซีหู นั่งเรือชมทะเลสาบอันดับ 1 แห่งหังโจว

หอไข่มุก หอคอยสูงอันดับ 5 ของโลก (468 เมตร)                      

รถไฟลอดอุโมงค์เลเซอร์ แห่งเดียวในเอเชีย

พระใหญ่หลิงซาน พระยืนทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก

 
 
คุนหมิง-แชงกรีล่า
 
6 วัน 5 คืน
 
13-18 เมษายน 2558
ราคาเริ่มต้นที่
45,800.-
 
รายละเอียด
 

-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ธารน้ำแข็งบนโตรกผา แม่น้ำแยงซีเกียง
-วัดซงจ้านหลิง วัดสไตส์ทิเบต หรือ "โปตาลาน้อย"
-เขาซีซาน ที่ตั้ง "ประตูมังกร" แห่งความศิริมงคล

 
 
กวางเจา จางเจียเจี้ย
 
5 วัน 4 คืน
พ.ค. 20-24, 27-31
มิ.ย3-7, 10-14, 17-21, 24-28
ราคาเริ่มต้นที่
38,800.-
 
รายละเอียด
 

-ข้ามเมืองโดยรถไฟความเร็วสูง 350 กม./ชม
-
ชมโชว์ จิ้งจอกขาว โชว์สุดอลังการโดยผู้กำกับ   ดัง จางอี้โหมว
-อุทยานหยวนเจียเอี้ย ชมสถานที่ถ่ายทำภูเขา
ลอยฟ้า ในภาพยนตร์ "Avatar"
-ประตูสวรรค์ "เทียนเหมินซาน" พร้อมนั่งกระเช้า ชมวิว

 
 
เฉิงตู-จิ่วไจ้โกว-หวงหลง
 
6 วัน 5 คืน
 
เมษายน 2558
ราคาเริ่มต้นที่
42,800.-
 
รายละเอียด
 

 

 
 
ซีอาน-ฮัวซาน-เจิ้งโจว-เส้าหลิน
 
6 วัน 5 คืน
พ.ค. 9-14 , 23-28
เม.ย. 13-18
ราคาเริ่มต้นที่
34,900.-
 
รายละเอียด
 

-เมืองซีอาน เป็นเมืองเอกของมณฑลฉ่ำนซี เป็นหนึ่งเมือง สำคัญในประวัติศำสตร์จีน ในอดีต
-เขาฮัวซาน พิชิตเขำสูงเสียดฟ้ำ 1 ใน 5 ภูเขำศักดิ์สิทธิ์ แห่งศำสนำเต๋
- วัดเส้าหลิน ศูนย์ฝึกศิลปะกำรป้องกันตัวที่มีชื่อเสียง
โด่งดังไป ทั่วโลก

 
 
เฉิงตู-เล่อซาน-เอ๋อเหมยซาน
 
4 วัน 3 คืน
พ.ค.14-17,21-24, 28-31
มิ.ย.4-7, 11-14, 18-21, 25-28
ราคาเริ่มต้นที่
32,800.-
 
รายละเอียด
 

 

 

 

 
 
 
 
Tel.0-2635-3655