โปรแกรมทัวร์จีน

 
เรียง:
SBA CHINA ทัวร์เฉิงตู ตามรอยสามก๊กตะวันตก ออนเซ็น 6วัน 5คืน

ทัวร์เฉิงตู ตามรอยสามก๊กตะวันตก ออนเซ็น ศาลเจ้าบังทอง เส้นทางโบราณวัวทอง พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหวเป่ยชวน ด่านเจี้ยนเหมินกวน วัดพระนางบูเชคเทียน ผาพระพุทธรูป1,000 องค์ เมืองเก่าจวาฮว่า เมืองโบราณล่างจง...


เดินทาง: ก.พ. 59 - พ.ค. 59

เริ่มต้น:
34,800 บาท


เดินทาง: ก.พ. 59 - พ.ค. 59

เริ่มต้น:
34,800 บาท

ทัวร์เฉิงตู ตามรอยสามก๊กตะวันตก ออนเซ็น ศาลเจ้าบังทอง เส้นทางโบราณวัวทอง พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหวเป่ยชวน ด่านเจี้ยนเหมินกวน วัดพระนางบูเชคเทียน ผาพระพุทธรูป1,000 องค์ เมืองเก่าจวาฮว่า เมืองโบราณล่างจง...
SBA CHINA ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ผู่โถวซาน 5วัน 4คืน

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ผู่โถวซาน ถนนนานกิง ซูโจว สวนหลิวหยวน วัดซีหยวน หังโจว ล่องทะเลสาบซีหู ถนนโบราณเหอฟางเจีย โจวซาน ผู่โถวซาน วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป วัดไผ่สีม่วง วัดผู่จี้ หนานไห่กวนอิม เซี่ยงไฮ้...


เดินทาง: ก.พ. 59 - พ.ค. 59

เริ่มต้น:
37,800 บาท


เดินทาง: ก.พ. 59 - พ.ค. 59

เริ่มต้น:
37,800 บาท

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ผู่โถวซาน ถนนนานกิง ซูโจว สวนหลิวหยวน วัดซีหยวน หังโจว ล่องทะเลสาบซีหู ถนนโบราณเหอฟางเจีย โจวซาน ผู่โถวซาน วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป วัดไผ่สีม่วง วัดผู่จี้ หนานไห่กวนอิม เซี่ยงไฮ้...
SBA CHINA ทัวร์เซี่ยงไฮ้ โจวจวง 5วัน 4คืน

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ โจวจวง ถนนนานกิง ซูโจว สวนหลิวหยวน วัดซีหยวน อู๋ซี พระใหญ่หลิงซาน ผ่านชมทะเลสาบไท่หู ล่องเรือหมู่บ้านน้ำโจวจวง หังโจว ล่องทะเลสาบซีหู ถนนโบราณเหอฟางเจีย เซี่ยงไฮ้ วัดพระหยกขาว...


เดินทาง: ก.พ. 59 - พ.ค. 59

เริ่มต้น:
35,800 บาท


เดินทาง: ก.พ. 59 - พ.ค. 59

เริ่มต้น:
35,800 บาท

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ โจวจวง ถนนนานกิง ซูโจว สวนหลิวหยวน วัดซีหยวน อู๋ซี พระใหญ่หลิงซาน ผ่านชมทะเลสาบไท่หู ล่องเรือหมู่บ้านน้ำโจวจวง หังโจว ล่องทะเลสาบซีหู ถนนโบราณเหอฟางเจีย เซี่ยงไฮ้ วัดพระหยกขาว...
SBA CHINA ทัวร์คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน

ทัวร์คุนหมิง ชมเจดีย์สามองค์ เมืองโบราณต้าลี่ แชงกรีล่า วัดซงจ้านหลิง หุบเขาพระจันทร์สีน้าเงิน หุบเขาเสือกระโจน โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก โชว์Impression Lijiang อุทยานน้ำหยก เมืองโบราณลี่เจียง...


เดินทาง: ก.พ. 59 - พ.ค. 59

เริ่มต้น:
33,800 บาท


เดินทาง: ก.พ. 59 - พ.ค. 59

เริ่มต้น:
33,800 บาท

ทัวร์คุนหมิง ชมเจดีย์สามองค์ เมืองโบราณต้าลี่ แชงกรีล่า วัดซงจ้านหลิง หุบเขาพระจันทร์สีน้าเงิน หุบเขาเสือกระโจน โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก โชว์Impression Lijiang อุทยานน้ำหยก เมืองโบราณลี่เจียง...
SBA CHINA ทัวร์จีน ฉางซา-จางเจียเจี้ย ภูเขาอวตารเทียนเหมินซาน ภาพเขียนสิบลี้ สะพานอันดับหนึ่งในใต้หล้า ทะเลสาบเป่าเฟิงหู 6วัน

ฉางซา-จางเจียเจี้ย ภูเขาอวตารเทียนเหมินซาน อุทยานจางเจียเจี้ย ภาพเขียนสิบลี้ ทะเลสาบเป่าเฟิงหู พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทรายสีจูนเฟิง สวนจอมพลเฮ่หลง สะพานอับดับหนึ่งแห่งใต้หล้า ถนนคนเดินหวงซิงลู่


เดินทาง: เม.ย. 59 - พ.ค. 59

เริ่มต้น:
29,800 บาท


เดินทาง: เม.ย. 59 - พ.ค. 59

เริ่มต้น:
29,800 บาท

ฉางซา-จางเจียเจี้ย ภูเขาอวตารเทียนเหมินซาน อุทยานจางเจียเจี้ย ภาพเขียนสิบลี้ ทะเลสาบเป่าเฟิงหู พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทรายสีจูนเฟิง สวนจอมพลเฮ่หลง สะพานอับดับหนึ่งแห่งใต้หล้า ถนนคนเดินหวงซิงลู่
SBA CHINA ทัวร์จีน เฉิงตู-จิ่วไจ้โกว-หวงหลง ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี ทะเลสาบเตี๋ยซี กำแพงเมืองโบราณซงพาน ศาลเจ้าขงเบ้ง ศูนย์อนุรักษ์พันธ์หมีแพนด้า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก 6วัน

เฉิงตู จิ่วไจ้โกวเต็มวัน อุทยานหวงหลง ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี ทะเลสาบเตี๋ยซี กำแพงเมืองโบราณซงพาน ศาลเจ้าขงเบ้ง ศูนย์อนุรักษ์พันธ์หมีแพนด้า ถนนโบราณจิ๋นหลี่ ถนนคนเดินชุนซีลู่ ถนนคว่านจ๋าย โชว์เปลี่ยนหน้ากาก


เดินทาง: เม.ย. 59 - พ.ค. 59

เริ่มต้น:
38,800 บาท


เดินทาง: เม.ย. 59 - พ.ค. 59

เริ่มต้น:
38,800 บาท

เฉิงตู จิ่วไจ้โกวเต็มวัน อุทยานหวงหลง ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี ทะเลสาบเตี๋ยซี กำแพงเมืองโบราณซงพาน ศาลเจ้าขงเบ้ง ศูนย์อนุรักษ์พันธ์หมีแพนด้า ถนนโบราณจิ๋นหลี่ ถนนคนเดินชุนซีลู่ ถนนคว่านจ๋าย โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
SBA CHINA ทัวร์จีน ซีอาน เขาหัวซาน 6วัน 5คืน

ทัวร์ซีอาน เขาหัวซาน วัดเส้าหลิน ลั่วหยาง วัดพระถ้ำหลงเหมิน สุสานกวนอู รถไฟความเร็วสูง เขาหัวซาน กองทัพทหารดินเผาฉินซีฮ่องเต้ ชมโชว์ราชวงศ์ถัง วัดฝ่าเหมินซื่อ สุสานเฉียนหลิง สุสานหย่งไท่ เจดีย์ห่านป่าใหญ่...


เดินทาง: ก.พ. 59 - มี.ค. 59

เริ่มต้น:
36,900 บาท


เดินทาง: ก.พ. 59 - มี.ค. 59

เริ่มต้น:
36,900 บาท

ทัวร์ซีอาน เขาหัวซาน วัดเส้าหลิน ลั่วหยาง วัดพระถ้ำหลงเหมิน สุสานกวนอู รถไฟความเร็วสูง เขาหัวซาน กองทัพทหารดินเผาฉินซีฮ่องเต้ ชมโชว์ราชวงศ์ถัง วัดฝ่าเหมินซื่อ สุสานเฉียนหลิง สุสานหย่งไท่ เจดีย์ห่านป่าใหญ่...
SBA CHINA ทัวร์อู่ฮั่น บู้ตึ้ง สามก๊กตะวันออก 6วัน 5คืน

ทัวร์อู่ฮั่น สามก๊กตะวันออก หอนกกระเรียนเหลือง กำแพงเมืองจิงโจว ศาลเจ้ากวนอู ล่องเรือแม่น้าแยงซีเกียง ชมเขื่อนซานเสียต้าป้า สุสานกวนอู สมรภูมิฉางปันปอ กู่หลงจง ศาลเจ้าขงเบ้ง บู้ตึ้ง วังทายจื่อโพ วังจือเซียวกง...


เดินทาง: ก.พ. 59 - มี.ค. 59

เริ่มต้น:
47,800 บาท


เดินทาง: ก.พ. 59 - มี.ค. 59

เริ่มต้น:
47,800 บาท

ทัวร์อู่ฮั่น สามก๊กตะวันออก หอนกกระเรียนเหลือง กำแพงเมืองจิงโจว ศาลเจ้ากวนอู ล่องเรือแม่น้าแยงซีเกียง ชมเขื่อนซานเสียต้าป้า สุสานกวนอู สมรภูมิฉางปันปอ กู่หลงจง ศาลเจ้าขงเบ้ง บู้ตึ้ง วังทายจื่อโพ วังจือเซียวกง...
SBA CHINA ทัวร์คุนหมิง

ทัวร์คุนหมิง แผ่นดินสีแดงตงชวน ภูเขาหิมมะเจี้ยวจื่อ อุทยานป่าหิน ภ้ำจิ่วเซียง วัดทงหยวน ถนนคนเดินหนานย่าเฟิงฉิงหยวน


เดินทาง: ก.พ. 59 - มี.ค. 59

เริ่มต้น:
29,800 บาท


เดินทาง: ก.พ. 59 - มี.ค. 59

เริ่มต้น:
29,800 บาท

ทัวร์คุนหมิง แผ่นดินสีแดงตงชวน ภูเขาหิมมะเจี้ยวจื่อ อุทยานป่าหิน ภ้ำจิ่วเซียง วัดทงหยวน ถนนคนเดินหนานย่าเฟิงฉิงหยวน
SBA CHINA ทัวร์คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง 5วัน 4คืน

ทัวร์คุนหมิง ชมเจดีย์สามองค์ เมืองโบราณต้าลี่ อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก โชว์Impression Lijiang อุทยานน้ำหยก สระมังกรดำ เมืองโบราณลี่เจียง คุนหมิง ตำหนักทอง ถนนคนเดินคุนหมิง วัดหยวนทง


เดินทาง: ก.พ. 59 - มี.ค. 59

เริ่มต้น:
29,800 บาท


เดินทาง: ก.พ. 59 - มี.ค. 59

เริ่มต้น:
29,800 บาท

ทัวร์คุนหมิง ชมเจดีย์สามองค์ เมืองโบราณต้าลี่ อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก โชว์Impression Lijiang อุทยานน้ำหยก สระมังกรดำ เมืองโบราณลี่เจียง คุนหมิง ตำหนักทอง ถนนคนเดินคุนหมิง วัดหยวนทง
SBA CHINA ทัวร์จีน กวางเจา กุ้ยหลิน หยางชั่ว เมืองกุ้ยหลิน เขางวงช้าง เขาเหยาซาน ชมโชว์แม่น้ำหลีเจียงดั่งในฝัน ถ้ำเงินล่องเรือแม่น้ำหลี่เจียง ถนนคนเดินซีเจีย เมืองลับแล เจดีย์ทอง

SBA CHINA ทัวร์จีน กวางเจา กุ้ยหลิน หยางชั่ว เมืองกุ้ยหลิน เขางวงช้าง เขาเหยาซาน ชมโชว์แม่น้ำหลีเจียงดั่งในฝัน ถ้ำเงินล่องเรือแม่น้ำหลี่เจียง ถนนคนเดินซีเจีย เมืองลับแล เจดีย์ทอง ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน


เดินทาง: เม.ย. 59

เริ่มต้น:
32,800 บาท


เดินทาง: เม.ย. 59

เริ่มต้น:
32,800 บาท

SBA CHINA ทัวร์จีน กวางเจา กุ้ยหลิน หยางชั่ว เมืองกุ้ยหลิน เขางวงช้าง เขาเหยาซาน ชมโชว์แม่น้ำหลีเจียงดั่งในฝัน ถ้ำเงินล่องเรือแม่น้ำหลี่เจียง ถนนคนเดินซีเจีย เมืองลับแล เจดีย์ทอง ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน
SBA CHINA ทัวร์จีน เฉิงตู ซีหนิง ทิเบต วัดถ่าเอ่อ พระราชวังโปตาลา วัดโจคัง ถนนแปดเหลี่ยม วัดเซรา วัดหอยปราชญ์

SBA CHINA ทัวร์จีน เฉิงตู ซีหนิง ทิเบต วัดถ่าเอ่อ พระราชวังโปตาลา วัดโจคัง ถนนแปดเหลี่ยม วัดเซรา วัดหอยปราชญ์


เดินทาง: พ.ค. 59 - ก.ย. 59

เริ่มต้น:
65,900 บาท


เดินทาง: พ.ค. 59 - ก.ย. 59

เริ่มต้น:
65,900 บาท

SBA CHINA ทัวร์จีน เฉิงตู ซีหนิง ทิเบต วัดถ่าเอ่อ พระราชวังโปตาลา วัดโจคัง ถนนแปดเหลี่ยม วัดเซรา วัดหอยปราชญ์
SBA CHINA ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู๋หลง-เฉิงตู สามก๊กตะวันตก เมืองล่างจง 6วัน5คืน

SBA CHINA ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อุทยานหลุมบ่อฟ้า 3 สะพานสวรค์ เมืองโบราณล่างจง เมืองอันเสี้ยน ศาลเจ้าบังทอง เส้นทางโบราณวัวทอง ศาลเจ้าขงเบ้ง โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ถนนตนเดินควานจ๋าย


เดินทาง: มี.ค. 59 - พ.ค. 59

เริ่มต้น:
37,800 บาท


เดินทาง: มี.ค. 59 - พ.ค. 59

เริ่มต้น:
37,800 บาท

SBA CHINA ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อุทยานหลุมบ่อฟ้า 3 สะพานสวรค์ เมืองโบราณล่างจง เมืองอันเสี้ยน ศาลเจ้าบังทอง เส้นทางโบราณวัวทอง ศาลเจ้าขงเบ้ง โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ถนนตนเดินควานจ๋าย
SBA CHINA ทัวร์จีน เฉิงตู ธารน้ำแข็งต๋ากู่ ตูเจียนเยี่ยน ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า วัดผู่เจ้า เขาชิงเฉิง ศาลเจ้าเอ้อหวังเมี่ยว เมืองโบราณก่วน ศาลเจ้าขงเบ้ง ถนนโบราณจิ๋นหลี่

SBA CHINA ทัวร์จีน เฉิงตู ธารน้ำแข็งต๋ากู่ ตูเจียนเยี่ยน ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า วัดผู่เจ้า เขาชิงเฉิง ศาลเจ้าเอ้อหวังเมี่ยว เมืองโบราณก่วน ศาลเจ้าขงเบ้ง ถนนโบราณจิ๋นหลี่ ถนนคว่านจ๋าย


เดินทาง: เม.ย. 59 - พ.ค. 59

เริ่มต้น:
34,800 บาท


เดินทาง: เม.ย. 59 - พ.ค. 59

เริ่มต้น:
34,800 บาท

SBA CHINA ทัวร์จีน เฉิงตู ธารน้ำแข็งต๋ากู่ ตูเจียนเยี่ยน ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า วัดผู่เจ้า เขาชิงเฉิง ศาลเจ้าเอ้อหวังเมี่ยว เมืองโบราณก่วน ศาลเจ้าขงเบ้ง ถนนโบราณจิ๋นหลี่ ถนนคว่านจ๋าย
SBA CHINA ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พระราชวังกู้กง หอฟ้าเทียนถาน พระราชวังฤดูร้อนอี๋เหอหยวน วัดลามะ โชว์กังฟู 5วัน

ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พระราชวังกู้กง จัตุรัสเทียนอันเหมิน หอฟ้าเทียนถาน พระราชวังฤดูร้อนอี๋เหอหยวน ทะเลสาบเป่ยไห่ ย่านโฮ่วไห่หูท่ง วัดลามะ พิพิธภัณฑ์มาดามทุสโซ่ โชว์กังฟู ตลาดรัสเซีย ถนนหวังฝู่จิ่ง


เดินทาง: ก.พ. 59 - พ.ค. 59

เริ่มต้น:
30,900 บาท


เดินทาง: ก.พ. 59 - พ.ค. 59

เริ่มต้น:
30,900 บาท

ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พระราชวังกู้กง จัตุรัสเทียนอันเหมิน หอฟ้าเทียนถาน พระราชวังฤดูร้อนอี๋เหอหยวน ทะเลสาบเป่ยไห่ ย่านโฮ่วไห่หูท่ง วัดลามะ พิพิธภัณฑ์มาดามทุสโซ่ โชว์กังฟู ตลาดรัสเซีย ถนนหวังฝู่จิ่ง
SBA CHINA ทัวร์คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า บินภายในประเทศ6วัน 5คืน

ทัวร์คุนหมิง ชมเจดีย์สามองค์ เมืองโบราณต้าลี่ แชงกรีล่า วัดซงจ้านหลิง หุบเขาพระจันทร์สีน้าเงิน หุบเขาเสือกระโจน โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก โชว์Impression Lijiang อุทยานน้ำหยก เมืองโบราณลี่เจียง...


เดินทาง: ก.พ. 59 - เม.ย. 59

เริ่มต้น:
41,800 บาท


เดินทาง: ก.พ. 59 - เม.ย. 59

เริ่มต้น:
41,800 บาท

ทัวร์คุนหมิง ชมเจดีย์สามองค์ เมืองโบราณต้าลี่ แชงกรีล่า วัดซงจ้านหลิง หุบเขาพระจันทร์สีน้าเงิน หุบเขาเสือกระโจน โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก โชว์Impression Lijiang อุทยานน้ำหยก เมืองโบราณลี่เจียง...
SBA CHINA ทัวร์จีน เฉิงตู-วังแพะเขียว เล่อซาน ง้อไบ๊ วัดเหวินซู ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า ศาลเจ้าขงเบ้ง โชว์เปลี่ยนหน้ากาก 6วัน

เฉิงตู-วังแพะเขียว เล่อซาน ง้อไบ๊ วัดเหวินซู ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า ศาลเจ้าขงเบ้ง โชว์เปลี่ยนหน้ากาก


เดินทาง: เม.ย. 59 - พ.ค. 59

เริ่มต้น:
34,800 บาท


เดินทาง: เม.ย. 59 - พ.ค. 59

เริ่มต้น:
34,800 บาท

เฉิงตู-วังแพะเขียว เล่อซาน ง้อไบ๊ วัดเหวินซู ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า ศาลเจ้าขงเบ้ง โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
SBA CHINA ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง 6วัน 5คืน

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หอไข่มุก อุโมงค์เลเซอร์ หาดไว่ทาน ถนนนานกิง วัดพระหยก ตลาดอี้หยวน(เฉินหวังเมี่ยว) ซูโจว สวนหลิวหยวน วัดซีหยวน หังโจว ล่องเรือทะเลสาบซีหู ถนนโบราณเหอฟางเจีย รถไฟความเร็วสูง ปักกิ่ง หอฟ้าเทียนถาน...


เดินทาง: ก.พ. 59 - พ.ค. 59

เริ่มต้น:
39,900 บาท


เดินทาง: ก.พ. 59 - พ.ค. 59

เริ่มต้น:
39,900 บาท

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หอไข่มุก อุโมงค์เลเซอร์ หาดไว่ทาน ถนนนานกิง วัดพระหยก ตลาดอี้หยวน(เฉินหวังเมี่ยว) ซูโจว สวนหลิวหยวน วัดซีหยวน หังโจว ล่องเรือทะเลสาบซีหู ถนนโบราณเหอฟางเจีย รถไฟความเร็วสูง ปักกิ่ง หอฟ้าเทียนถาน...
SBA CHINA ทัวร์จีน ฉางซา-จางเจียเจี้ย ภูเขาอวตารเทียนเหมินซาน ภาพเขียนสิบลี้ สะพานแก้วสือเหนี้ยวไจ้ ภูเขาอวตาล พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทรายสีจูนเฟิง โชว์เหม่ยลี่เซียงซี  5วัน

SBA CHINA ทัวร์จีน ฉางซา-จางเจียเจี้ย ภูเขาอวตารเทียนเหมินซาน ภาพเขียนสิบลี้ สะพานแก้วสือเหนี้ยวไจ้ ภูเขาอวตาล พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทรายสีจูนเฟิง โชว์เหม่ยลี่เซียงซี ถนนคนเดินหวงซิงลู่


เดินทาง: ก.พ. 59 - มี.ค. 59

เริ่มต้น:
31,800 บาท


เดินทาง: ก.พ. 59 - มี.ค. 59

เริ่มต้น:
31,800 บาท

SBA CHINA ทัวร์จีน ฉางซา-จางเจียเจี้ย ภูเขาอวตารเทียนเหมินซาน ภาพเขียนสิบลี้ สะพานแก้วสือเหนี้ยวไจ้ ภูเขาอวตาล พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทรายสีจูนเฟิง โชว์เหม่ยลี่เซียงซี ถนนคนเดินหวงซิงลู่
SBA CHINA ทัวร์จีน เฉิงตู ง๊อไบ๊ เล่อซาน ซีหลิง 6วัน 5คืน

ทัวร์เฉิงตู ภูเขาง๊อไบ๊ นมัสการพระโพธิสัตว์ผู่เสียน หลวงพ่อโตเล่อซาน ลานสกีภูเขาหิมะซีหลิง ศาลเจ้าขงเบ้ง วังแพะเขียว ศูนย์อนุรักษ์พันธ์หมีแพนด้า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ถนนคว่านจ๋าย ถนนคนเดินชุนซีลู่


เดินทาง: ก.พ. 59 - มี.ค. 59

เริ่มต้น:
35,800 บาท


เดินทาง: ก.พ. 59 - มี.ค. 59

เริ่มต้น:
35,800 บาท

ทัวร์เฉิงตู ภูเขาง๊อไบ๊ นมัสการพระโพธิสัตว์ผู่เสียน หลวงพ่อโตเล่อซาน ลานสกีภูเขาหิมะซีหลิง ศาลเจ้าขงเบ้ง วังแพะเขียว ศูนย์อนุรักษ์พันธ์หมีแพนด้า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ถนนคว่านจ๋าย ถนนคนเดินชุนซีลู่
SBA CHINA ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู่6วัน 5คืน

ทัวร์ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานหลุมบ่อฟ้า ถ้ำฝูหยงต้ง เมืองโบราณฉือซีโข่ว ล่องเรือชมวิวแม่น้ำแยงซีเกียง ถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย พระพุทธรูปหินแกะสลัก วัดกวางเต๋อ วัดหลิงฉวน หงหยาต้ง ศาลาประชาคม พิพิธภัณฑ์ซานเสีย...


เดินทาง: ก.พ. 59 - พ.ค. 59

เริ่มต้น:
36,800 บาท


เดินทาง: ก.พ. 59 - พ.ค. 59

เริ่มต้น:
36,800 บาท

ทัวร์ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานหลุมบ่อฟ้า ถ้ำฝูหยงต้ง เมืองโบราณฉือซีโข่ว ล่องเรือชมวิวแม่น้ำแยงซีเกียง ถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย พระพุทธรูปหินแกะสลัก วัดกวางเต๋อ วัดหลิงฉวน หงหยาต้ง ศาลาประชาคม พิพิธภัณฑ์ซานเสีย...
SBA CHINA ทัวร์จีน เฉิงตู-จิ่วไจ้โกว-เขื่อนตูเจียงเยี่ยน ทะเลสาบเตี๋ยซี ศาลเจ้าขงเบ้ง โชว์เปลี่ยนหน้ากาก 6วัน

เฉิงตู-จิ่วไจ้โกว-เขื่อนตูเจียงเยี่ยน ทะเลสาบเตี๋ยซี ศาลเจ้าขงเบ้ง ถนนควานจ๋าย โชว์ทิเบต โชว์เปลี่ยนหน้ากาก


เดินทาง: ก.พ. 59 - มี.ค. 59

เริ่มต้น:
34,800 บาท


เดินทาง: ก.พ. 59 - มี.ค. 59

เริ่มต้น:
34,800 บาท

เฉิงตู-จิ่วไจ้โกว-เขื่อนตูเจียงเยี่ยน ทะเลสาบเตี๋ยซี ศาลเจ้าขงเบ้ง ถนนควานจ๋าย โชว์ทิเบต โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
SBA CHINA ทัวร์จีน ปักกิ่ง เมืองเกาลี่ยิง ออนเซ็น กำแพงเมืองจีน พระราชวังกู้กง หอฟ้าเทียนถาน พระราชวังฤดูร้อนอี๋เหอหยวน วัดลามะ โชว์กายกรรมปักกิ่ง ปีใหม่

ปักกิ่ง เมืองเกาลี่ยิง ออนเซ็นส่วนตัวในห้องพัก กำแพงเมืองจีน พระราชวังกู้กง จัตุรัสเทียนอันเหมิน หอฟ้าเทียนถาน พระราชวังฤดูร้อนอี๋เหอหยวน ทะเลสาบเป่ยไห่ ย่านโฮ่วไห่หูท่ง วัดลามะ...


เดินทาง: ก.พ. 59

เริ่มต้น:
31,900 บาท


เดินทาง: ก.พ. 59

เริ่มต้น:
31,900 บาท

ปักกิ่ง เมืองเกาลี่ยิง ออนเซ็นส่วนตัวในห้องพัก กำแพงเมืองจีน พระราชวังกู้กง จัตุรัสเทียนอันเหมิน หอฟ้าเทียนถาน พระราชวังฤดูร้อนอี๋เหอหยวน ทะเลสาบเป่ยไห่ ย่านโฮ่วไห่หูท่ง วัดลามะ...