โปรแกรมทัวร์จีน

 
เรียง:
SBA CHINA ทัวร์กวางเจา จางเจียเจี้ย 5วัน 4คืน ปีใหม่2016

ทัวร์กวางเจา ฉางซา รถไฟความเร็วสูง จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน ระเบียงลอยเมฆ โชว์เหม่ยลี่เซียงซี ภาพเขียนสิบลี้ สะพานอันดับหนึ่งแห่งใต้หล้า ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิงหู ถนนปักกิ่ง ปีใหม่2016


เดินทาง: ธ.ค. 58

เริ่มต้น:
39,500 บาท


เดินทาง: ธ.ค. 58

เริ่มต้น:
39,500 บาท

ทัวร์กวางเจา ฉางซา รถไฟความเร็วสูง จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน ระเบียงลอยเมฆ โชว์เหม่ยลี่เซียงซี ภาพเขียนสิบลี้ สะพานอันดับหนึ่งแห่งใต้หล้า ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิงหู ถนนปักกิ่ง ปีใหม่2016
SBA CHINA ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พระราชวังกู้กง หอฟ้าเทียนถาน พระราชวังฤดูร้อนอี๋เหอหยวน วัดลามะ โชว์กังฟู 5วัน ปีใหม่2016

ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พระราชวังกู้กง จัตุรัสเทียนอันเหมิน หอฟ้าเทียนถาน พระราชวังฤดูร้อนอี๋เหอหยวน ทะเลสาบเป่ยไห่ ย่านโฮ่วไห่หูท่ง วัดลามะ โชว์กังฟู ตลาดรัสเซีย ถนนหวังฝู่จิ่ง


เดินทาง: ธ.ค. 58

เริ่มต้น:
37,500 บาท


เดินทาง: ธ.ค. 58

เริ่มต้น:
37,500 บาท

ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พระราชวังกู้กง จัตุรัสเทียนอันเหมิน หอฟ้าเทียนถาน พระราชวังฤดูร้อนอี๋เหอหยวน ทะเลสาบเป่ยไห่ ย่านโฮ่วไห่หูท่ง วัดลามะ โชว์กังฟู ตลาดรัสเซีย ถนนหวังฝู่จิ่ง
SBA CHINA ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง 6วัน 5คืน ปีใหม่2016

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หอไข่มุก อุโมงค์เลเซอร์ หาดไว่ทาน ถนนนานกิง วัดพระหยก ตลาดอี้หยวน(เฉินหวังเมี่ยว) ซูโจว สวนหลิวหยวน วัดซีหยวน หังโจว ล่องเรือทะเลสาบซีหู ถนนโบราณเหอฟางเจีย รถไฟความเร็วสูง ปักกิ่ง หอฟ้าเทียนถาน...


เดินทาง: ธ.ค. 58

เริ่มต้น:
45,800 บาท


เดินทาง: ธ.ค. 58

เริ่มต้น:
45,800 บาท

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หอไข่มุก อุโมงค์เลเซอร์ หาดไว่ทาน ถนนนานกิง วัดพระหยก ตลาดอี้หยวน(เฉินหวังเมี่ยว) ซูโจว สวนหลิวหยวน วัดซีหยวน หังโจว ล่องเรือทะเลสาบซีหู ถนนโบราณเหอฟางเจีย รถไฟความเร็วสูง ปักกิ่ง หอฟ้าเทียนถาน...
SBA CHINA ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ผู่โถวซาน 5วัน 4คืน ปีใหม่2016

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ผู่โถวซาน ถนนนานกิง ซูโจว สวนหลิวหยวน วัดซีหยวน หังโจว ล่องทะเลสาบซีหู ถนนโบราณเหอฟางเจีย โจวซาน ผู่โถวซาน วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป วัดไผ่สีม่วง วัดผู่จี้ หนานไห่กวนอิม เซี่ยงไฮ้...


เดินทาง: ธ.ค. 58

เริ่มต้น:
42,500 บาท


เดินทาง: ธ.ค. 58

เริ่มต้น:
42,500 บาท

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ผู่โถวซาน ถนนนานกิง ซูโจว สวนหลิวหยวน วัดซีหยวน หังโจว ล่องทะเลสาบซีหู ถนนโบราณเหอฟางเจีย โจวซาน ผู่โถวซาน วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป วัดไผ่สีม่วง วัดผู่จี้ หนานไห่กวนอิม เซี่ยงไฮ้...
SBA CHINA ทัวร์จีน ฉางซา-จางเจียเจี้ย ภูเขาอวตารเทียนเหมินซาน ภาพเขียนสิบลี้ สะพานอันดับหนึ่งในใต้หล้า ทะเลสาบเป่าเฟิงหู เกาะส้ม  5วัน

ฉางซา-จางเจียเจี้ย ภูเขาอวตารเทียนเหมินซาน ภาพเขียนสิบลี้ สะพานอันดับหนึ่งในใต้หล้า ทะเลสาบเป่าเฟิงหู พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทรายสีจูนเฟิง


เดินทาง: ธ.ค. 58

เริ่มต้น:
29,000 บาท


เดินทาง: ธ.ค. 58

เริ่มต้น:
29,000 บาท

ฉางซา-จางเจียเจี้ย ภูเขาอวตารเทียนเหมินซาน ภาพเขียนสิบลี้ สะพานอันดับหนึ่งในใต้หล้า ทะเลสาบเป่าเฟิงหู พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทรายสีจูนเฟิง
SBA CHINA ทัวร์จีน ฉางซา-จางเจียเจี้ย ภูเขาอวตารเทียนเหมินซาน ภาพเขียนสิบลี้ สะพานอันดับหนึ่งในใต้หล้า ทะเลสาบเป่าเฟิงหู เกาะส้ม  5วัน

ฉางซา-จางเจียเจี้ย ภูเขาอวตารเทียนเหมินซาน ภาพเขียนสิบลี้ สะพานอันดับหนึ่งในใต้หล้า ทะเลสาบเป่าเฟิงหู พิพิธภัณฑ์ไม้ไผ่ฉางซาเจี่ยนตู๋ เกาะส้ม


เดินทาง: ธ.ค. 58

เริ่มต้น:
29,000 บาท


เดินทาง: ธ.ค. 58

เริ่มต้น:
29,000 บาท

ฉางซา-จางเจียเจี้ย ภูเขาอวตารเทียนเหมินซาน ภาพเขียนสิบลี้ สะพานอันดับหนึ่งในใต้หล้า ทะเลสาบเป่าเฟิงหู พิพิธภัณฑ์ไม้ไผ่ฉางซาเจี่ยนตู๋ เกาะส้ม
SBA CHINA ทัวร์คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง 5วัน 4คืน ปีใหม่2016

ทัวร์คุนหมิง ชมเจดีย์สามองค์ เมืองโบราณต้าลี่ อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก โชว์Impression Lijiang อุทยานน้ำหยก สระมังกรดำ เมืองโบราณลี่เจียง คุนหมิง ตำหนักทอง ถนนคนเดินคุนหมิง วัดหยวนทง ปีใหม่2016


เดินทาง: ธ.ค. 58

เริ่มต้น:
27,000 บาท


เดินทาง: ธ.ค. 58

เริ่มต้น:
27,000 บาท

ทัวร์คุนหมิง ชมเจดีย์สามองค์ เมืองโบราณต้าลี่ อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก โชว์Impression Lijiang อุทยานน้ำหยก สระมังกรดำ เมืองโบราณลี่เจียง คุนหมิง ตำหนักทอง ถนนคนเดินคุนหมิง วัดหยวนทง ปีใหม่2016
SBA CHINA ทัวร์คุนหมิง

ทัวร์คุนหมิง แผ่นดินสีแดงตงชวน ภูเขาหิมมะเจี้ยวจื่อ อุทยานป่าหิน ภ้ำจิ่วเซียง วัดทงหยวน ถนนคนเดินหนานย่าเฟิงฉิงหยวน


เดินทาง: ธ.ค. 58

เริ่มต้น:
27,000 บาท


เดินทาง: ธ.ค. 58

เริ่มต้น:
27,000 บาท

ทัวร์คุนหมิง แผ่นดินสีแดงตงชวน ภูเขาหิมมะเจี้ยวจื่อ อุทยานป่าหิน ภ้ำจิ่วเซียง วัดทงหยวน ถนนคนเดินหนานย่าเฟิงฉิงหยวน
SBA CHINA ทัวร์อู่ฮั่น บู้ตึ้ง สามก๊กตะวันออก 6วัน 5คืน

ทัวร์อู่ฮั่น สามก๊กตะวันออก หอนกกระเรียนเหลือง กำแพงเมืองจิงโจว ศาลเจ้ากวนอู ล่องเรือแม่น้าแยงซีเกียง ชมเขื่อนซานเสียต้าป้า สุสานกวนอู สมรภูมิฉางปันปอ กู่หลงจง ศาลเจ้าขงเบ้ง บู้ตึ้ง วังทายจื่อโพ วังจือเซียวกง...


เดินทาง: ธ.ค. 58

เริ่มต้น:
46,300 บาท


เดินทาง: ธ.ค. 58

เริ่มต้น:
46,300 บาท

ทัวร์อู่ฮั่น สามก๊กตะวันออก หอนกกระเรียนเหลือง กำแพงเมืองจิงโจว ศาลเจ้ากวนอู ล่องเรือแม่น้าแยงซีเกียง ชมเขื่อนซานเสียต้าป้า สุสานกวนอู สมรภูมิฉางปันปอ กู่หลงจง ศาลเจ้าขงเบ้ง บู้ตึ้ง วังทายจื่อโพ วังจือเซียวกง...
SBA CHINA ทัวร์จีน ซีอาน เขาหัวซาน 6วัน 5คืน

ทัวร์ซีอาน เขาหัวซาน วัดเส้าหลิน ลั่วหยาง วัดพระถ้ำหลงเหมิน สุสานกวนอู รถไฟความเร็วสูง เขาหัวซาน กองทัพทหารดินเผาฉินซีฮ่องเต้ ชมโชว์ราชวงศ์ถัง วัดฝ่าเหมินซื่อ สุสานเฉียนหลิง สุสานหย่งไท่ เจดีย์ห่านป่าใหญ่...


เดินทาง: ธ.ค. 58

เริ่มต้น:
38,900 บาท


เดินทาง: ธ.ค. 58

เริ่มต้น:
38,900 บาท

ทัวร์ซีอาน เขาหัวซาน วัดเส้าหลิน ลั่วหยาง วัดพระถ้ำหลงเหมิน สุสานกวนอู รถไฟความเร็วสูง เขาหัวซาน กองทัพทหารดินเผาฉินซีฮ่องเต้ ชมโชว์ราชวงศ์ถัง วัดฝ่าเหมินซื่อ สุสานเฉียนหลิง สุสานหย่งไท่ เจดีย์ห่านป่าใหญ่...
SBA CHINA ทัวร์จีน เฉิงตู-จิ่วไจ้โกว-เขื่อนตูเจียงเยี่ยน ทะเลสาบเตี๋ยซี ศาลเจ้าขงเบ้ง โชว์เปลี่ยนหน้ากาก 6วัน ปีใหม่2016

เฉิงตู-จิ่วไจ้โกว-เขื่อนตูเจียงเยี่ยน ทะเลสาบเตี๋ยซี ศาลเจ้าขงเบ้ง ถนนควานจ๋าย โชว์ทิเบต โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ปีใหม่2016


เดินทาง: ธ.ค. 58

เริ่มต้น:
38,500 บาท


เดินทาง: ธ.ค. 58

เริ่มต้น:
38,500 บาท

เฉิงตู-จิ่วไจ้โกว-เขื่อนตูเจียงเยี่ยน ทะเลสาบเตี๋ยซี ศาลเจ้าขงเบ้ง ถนนควานจ๋าย โชว์ทิเบต โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ปีใหม่2016
SBA CHINA ทัวร์จีน ปักกิ่ง เมืองเกาลี่ยิง ออนเซ็น กำแพงเมืองจีน พระราชวังกู้กง หอฟ้าเทียนถาน พระราชวังฤดูร้อนอี๋เหอหยวน วัดลามะ โชว์กายกรรมปักกิ่ง ปีใหม่

ปักกิ่ง เมืองเกาลี่ยิง ออนเซ็นส่วนตัวในห้องพัก กำแพงเมืองจีน พระราชวังกู้กง จัตุรัสเทียนอันเหมิน หอฟ้าเทียนถาน พระราชวังฤดูร้อนอี๋เหอหยวน ทะเลสาบเป่ยไห่ ย่านโฮ่วไห่หูท่ง วัดลามะ...


เดินทาง: ธ.ค. 58

เริ่มต้น:
38,500 บาท


เดินทาง: ธ.ค. 58

เริ่มต้น:
38,500 บาท

ปักกิ่ง เมืองเกาลี่ยิง ออนเซ็นส่วนตัวในห้องพัก กำแพงเมืองจีน พระราชวังกู้กง จัตุรัสเทียนอันเหมิน หอฟ้าเทียนถาน พระราชวังฤดูร้อนอี๋เหอหยวน ทะเลสาบเป่ยไห่ ย่านโฮ่วไห่หูท่ง วัดลามะ...
SBA CHINA ทัวร์จีน เฉิงตู ง๊อไบ๊ เล่อซาน ซีหลิง 6วัน 5คืน ปีใหม่2016

ทัวร์เฉิงตู ภูเขาง๊อไบ๊ นมัสการพระโพธิสัตว์ผู่เสียน หลวงพ่อโตเล่อซาน ลานสกีภูเขาหิมะซีหลิง ศาลเจ้าขงเบ้ง วังแพะเขียว ศูนย์อนุรักษ์พันธ์หมีแพนด้า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ถนนคว่านจ๋าย ถนนคนเดินชุนซีลู่ ปีใหม่2016


เดินทาง: ธ.ค. 58

เริ่มต้น:
39,500 บาท


เดินทาง: ธ.ค. 58

เริ่มต้น:
39,500 บาท

ทัวร์เฉิงตู ภูเขาง๊อไบ๊ นมัสการพระโพธิสัตว์ผู่เสียน หลวงพ่อโตเล่อซาน ลานสกีภูเขาหิมะซีหลิง ศาลเจ้าขงเบ้ง วังแพะเขียว ศูนย์อนุรักษ์พันธ์หมีแพนด้า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ถนนคว่านจ๋าย ถนนคนเดินชุนซีลู่ ปีใหม่2016
SBA CHINA ทัวร์คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า บินภายในประเทศ6วัน 5คืน ปีใหม่2016

ทัวร์คุนหมิง ชมเจดีย์สามองค์ เมืองโบราณต้าลี่ แชงกรีล่า วัดซงจ้านหลิง หุบเขาพระจันทร์สีน้าเงิน หุบเขาเสือกระโจน โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก โชว์Impression Lijiang อุทยานน้ำหยก เมืองโบราณลี่เจียง...


เดินทาง: ธ.ค. 58

เริ่มต้น:
45,000 บาท


เดินทาง: ธ.ค. 58

เริ่มต้น:
45,000 บาท

ทัวร์คุนหมิง ชมเจดีย์สามองค์ เมืองโบราณต้าลี่ แชงกรีล่า วัดซงจ้านหลิง หุบเขาพระจันทร์สีน้าเงิน หุบเขาเสือกระโจน โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก โชว์Impression Lijiang อุทยานน้ำหยก เมืองโบราณลี่เจียง...
SBA CHINA ทัวร์จีน ซีอาน เขาหัวซาน 6วัน 5คืน

ทัวร์ซีอาน เขาหัวซาน วัดเส้าหลิน ลั่วหยาง วัดพระถ้ำหลงเหมิน สุสานกวนอู รถไฟความเร็วสูง เขาหัวซาน กองทัพทหารดินเผาฉินซีฮ่องเต้ ชมโชว์ราชวงศ์ถัง วัดฝ่าเหมินซื่อ สุสานเฉียนหลิง สุสานหย่งไท่ เจดีย์ห่านป่าใหญ่...


เดินทาง: ธ.ค. 58

เริ่มต้น:
35,900 บาท


เดินทาง: ธ.ค. 58

เริ่มต้น:
35,900 บาท

ทัวร์ซีอาน เขาหัวซาน วัดเส้าหลิน ลั่วหยาง วัดพระถ้ำหลงเหมิน สุสานกวนอู รถไฟความเร็วสูง เขาหัวซาน กองทัพทหารดินเผาฉินซีฮ่องเต้ ชมโชว์ราชวงศ์ถัง วัดฝ่าเหมินซื่อ สุสานเฉียนหลิง สุสานหย่งไท่ เจดีย์ห่านป่าใหญ่...
SBA CHINA ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู่6วัน 5คืน

ทัวร์ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานหลุมบ่อฟ้า ถ้ำฝูหยงต้ง เมืองโบราณฉือซีโข่ว ล่องเรือชมวิวแม่น้ำแยงซีเกียง ถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย พระพุทธรูปหินแกะสลัก วัดกวางเต๋อ วัดหลิงฉวน หงหยาต้ง ศาลาประชาคม พิพิธภัณฑ์ซานเสีย...


เดินทาง: ธ.ค. 58

เริ่มต้น:
39,900 บาท


เดินทาง: ธ.ค. 58

เริ่มต้น:
39,900 บาท

ทัวร์ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานหลุมบ่อฟ้า ถ้ำฝูหยงต้ง เมืองโบราณฉือซีโข่ว ล่องเรือชมวิวแม่น้ำแยงซีเกียง ถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย พระพุทธรูปหินแกะสลัก วัดกวางเต๋อ วัดหลิงฉวน หงหยาต้ง ศาลาประชาคม พิพิธภัณฑ์ซานเสีย...
SBA CHINA ทัวร์จีน ปักกิ่ง เมืองเกาลี่ยิง ออนเซ็น กำแพงเมืองจีน พระราชวังกู้กง หอฟ้าเทียนถาน พระราชวังฤดูร้อนอี๋เหอหยวน วัดลามะ โชว์กายกรรมปักกิ่ง ปีใหม่

ปักกิ่ง เมืองเกาลี่ยิง ออนเซ็น กำแพงเมืองจีน พระราชวังกู้กง จัตุรัสเทียนอันเหมิน หอฟ้าเทียนถาน พระราชวังฤดูร้อนอี๋เหอหยวน ทะเลสาบเป่ยไห่ ย่านโฮ่วไห่หูท่ง วัดลามะ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งราชวงศ์หมิง...


เดินทาง: ธ.ค. 58

เริ่มต้น:
43,800 บาท


เดินทาง: ธ.ค. 58

เริ่มต้น:
43,800 บาท

ปักกิ่ง เมืองเกาลี่ยิง ออนเซ็น กำแพงเมืองจีน พระราชวังกู้กง จัตุรัสเทียนอันเหมิน หอฟ้าเทียนถาน พระราชวังฤดูร้อนอี๋เหอหยวน ทะเลสาบเป่ยไห่ ย่านโฮ่วไห่หูท่ง วัดลามะ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งราชวงศ์หมิง...
SBA CHINA ทัวร์เซี่ยงไฮ้ โจวจวง 5วัน 4คืน ปีใหม่2016

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ โจวจวง ถนนนานกิง ซูโจว สวนหลิวหยวน วัดซีหยวน อู๋ซี พระใหญ่หลิงซาน ผ่านชมทะเลสาบไท่หู ล่องเรือหมู่บ้านน้ำโจวจวง หังโจว ล่องทะเลสาบซีหู ถนนโบราณเหอฟางเจีย เซี่ยงไฮ้ วัดพระหยกขาว...


เดินทาง: ธ.ค. 58

เริ่มต้น:
39,000 บาท


เดินทาง: ธ.ค. 58

เริ่มต้น:
39,000 บาท

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ โจวจวง ถนนนานกิง ซูโจว สวนหลิวหยวน วัดซีหยวน อู๋ซี พระใหญ่หลิงซาน ผ่านชมทะเลสาบไท่หู ล่องเรือหมู่บ้านน้ำโจวจวง หังโจว ล่องทะเลสาบซีหู ถนนโบราณเหอฟางเจีย เซี่ยงไฮ้ วัดพระหยกขาว...
SBA CHINA ทัวร์จีน ฉางซา-จางเจียเจี้ย ภูเขาอวตารเทียนเหมินซาน ภาพเขียนสิบลี้ สะพานอันดับหนึ่งในใต้หล้า ทะเลสาบเป่าเฟิงหู เกาะส้ม  5วัน

ฉางซา-จางเจียเจี้ย ภูเขาอวตารเทียนเหมินซาน ภาพเขียนสิบลี้ สะพานอันดับหนึ่งในใต้หล้า ทะเลสาบเป่าเฟิงหู พิพิธภัณฑ์ไม้ไผ่ฉางซาเจี่ยนตู๋ เกาะส้ม


เดินทาง: ธ.ค. 58

เริ่มต้น:
35,000 บาท


เดินทาง: ธ.ค. 58

เริ่มต้น:
35,000 บาท

ฉางซา-จางเจียเจี้ย ภูเขาอวตารเทียนเหมินซาน ภาพเขียนสิบลี้ สะพานอันดับหนึ่งในใต้หล้า ทะเลสาบเป่าเฟิงหู พิพิธภัณฑ์ไม้ไผ่ฉางซาเจี่ยนตู๋ เกาะส้ม
SBA CHINA ทัวร์คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน ปีใหม่2016

ทัวร์คุนหมิง ชมเจดีย์สามองค์ เมืองโบราณต้าลี่ แชงกรีล่า วัดซงจ้านหลิง หุบเขาพระจันทร์สีน้าเงิน หุบเขาเสือกระโจน โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก โชว์Impression Lijiang อุทยานน้ำหยก สระมังกรดำ...


เดินทาง: ธ.ค. 58

เริ่มต้น:
35,000 บาท


เดินทาง: ธ.ค. 58

เริ่มต้น:
35,000 บาท

ทัวร์คุนหมิง ชมเจดีย์สามองค์ เมืองโบราณต้าลี่ แชงกรีล่า วัดซงจ้านหลิง หุบเขาพระจันทร์สีน้าเงิน หุบเขาเสือกระโจน โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก โชว์Impression Lijiang อุทยานน้ำหยก สระมังกรดำ...
SBA CHINA ทัวร์จีน ฉางซา-จางเจียเจี้ย ภูเขาอวตารเทียนเหมินซาน ภาพเขียนสิบลี้ สะพานอันดับหนึ่งในใต้หล้า ทะเลสาบเป่าเฟิงหู เกาะส้ม  5วัน

ฉางซา-จางเจียเจี้ย ภูเขาอวตารเทียนเหมินซาน ภาพเขียนสิบลี้ สะพานอันดับหนึ่งในใต้หล้า ทะเลสาบเป่าเฟิงหู พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทรายสีจูนเฟิง


เดินทาง: ธ.ค. 58

เริ่มต้น:
34,000 บาท


เดินทาง: ธ.ค. 58

เริ่มต้น:
34,000 บาท

ฉางซา-จางเจียเจี้ย ภูเขาอวตารเทียนเหมินซาน ภาพเขียนสิบลี้ สะพานอันดับหนึ่งในใต้หล้า ทะเลสาบเป่าเฟิงหู พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทรายสีจูนเฟิง
SBA CHINA ทัวร์เฉิงตู ตามรอยสามก๊กตะวันตก ออนเซ็น 6วัน 5คืน ปีใหม่2016

ทัวร์เฉิงตู ตามรอยสามก๊กตะวันตก ออนเซ็น ศาลเจ้าบังทอง เส้นทางโบราณวัวทอง พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหวเป่ยชวน ด่านเจี้ยนเหมินกวน วัดพระนางบูเชคเทียน ผาพระพุทธรูป1,000 องค์ เมืองเก่าจวาฮว่า เมืองโบราณล่างจง...


เดินทาง: ธ.ค. 58

เริ่มต้น:
36,000 บาท


เดินทาง: ธ.ค. 58

เริ่มต้น:
36,000 บาท

ทัวร์เฉิงตู ตามรอยสามก๊กตะวันตก ออนเซ็น ศาลเจ้าบังทอง เส้นทางโบราณวัวทอง พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหวเป่ยชวน ด่านเจี้ยนเหมินกวน วัดพระนางบูเชคเทียน ผาพระพุทธรูป1,000 องค์ เมืองเก่าจวาฮว่า เมืองโบราณล่างจง...