โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

 
เรียง:
SBA JAPAN ทัวร์คุณภาพ ทัวร์ญี่ปุ่น- โอซาก้า ยูนิเวอร์แซล ฮาโกเน่ โตเกียว 6 วัน

SBA ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์คุณภาพ กินดีอยู่ดี เที่ยวญีปุ่น โอซาก้า ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ คิโยมิสึ เม้าฟูจิ โตเกียวช้อปปิ้งจุใจที่ชินจุกุ


เดินทาง: พ.ย. 59

เริ่มต้น:
62,900 บาท


เดินทาง: พ.ย. 59

เริ่มต้น:
62,900 บาท

SBA ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์คุณภาพ กินดีอยู่ดี เที่ยวญีปุ่น โอซาก้า ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ คิโยมิสึ เม้าฟูจิ โตเกียวช้อปปิ้งจุใจที่ชินจุกุ
SBA JAPAN ทัวร์คุณภาพ ทัวร์ญี่ปุ่น- ฮอกไกโก พิพิธภัณฑ์โดราเอมอน พิพิธภัณฑ์ช็อกโกแลต Royce  ซับโปโร ฮาโกดาเตะ สุดยอดอาหารทะเล

SBA JAPAN ฮอกไกโด เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์โดราเอมอน พบเรื่องราว เบื้องหลังความอร่อยของช็อกโกแลต Royce Chocolate World ชมทัศนียภาพยามค่ำคืนแบบองศา ช้อปปิ้งย่านซูซุกิโนะ ศักการะศาลเจ้าฮอกไกโด


เดินทาง: ต.ค. 59 - ธ.ค. 59

เริ่มต้น:
61,900 บาท


เดินทาง: ต.ค. 59 - ธ.ค. 59

เริ่มต้น:
61,900 บาท

SBA JAPAN ฮอกไกโด เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์โดราเอมอน พบเรื่องราว เบื้องหลังความอร่อยของช็อกโกแลต Royce Chocolate World ชมทัศนียภาพยามค่ำคืนแบบองศา ช้อปปิ้งย่านซูซุกิโนะ ศักการะศาลเจ้าฮอกไกโด
SBA JAPAN ทัวร์คุณภาพ ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า โตเกียว มรดกโลก

SBA ทัวร์คุณภาพ กินดีอยู่ดี เที่ยวมรดกโลกหมู่บ้านชิราคาวาโกะ นมัสการขอพรและดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดคิโยมิสึ อาบน้ำแร่ออนเซ็น ชมจวนผู้ว่าทาคาย่าม่า ช้อปปิ้งจุใจที่ชินจุกุ อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์


เดินทาง: พ.ย. 59

เริ่มต้น:
64,900 บาท


เดินทาง: พ.ย. 59

เริ่มต้น:
64,900 บาท

SBA ทัวร์คุณภาพ กินดีอยู่ดี เที่ยวมรดกโลกหมู่บ้านชิราคาวาโกะ นมัสการขอพรและดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดคิโยมิสึ อาบน้ำแร่ออนเซ็น ชมจวนผู้ว่าทาคาย่าม่า ช้อปปิ้งจุใจที่ชินจุกุ อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
SBA JAPAN ทัวร์คุณภาพ ทัวร์ญี่ปุ่น- โตเกียว- เกียวโต-นาโงย่า-โอซาก้า7 วัน-โครังเค-โอบาระ-ชมดอกซากุระพร้อมใบไม้เปลี่ยนสี-สวนสนุก-เอาท์เลท

SBA ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์คุณภาพ กินดีอยู่ดี เที่ยวญีปุ่น โตเกียว นาโงย่า โอซาก้า สุดยอดโปรแกรมฮิต ดอกซากุระบาน ใบไม้เปลี่ยนสี โอบาระ โครังเค


เดินทาง: พ.ย. 59

เริ่มต้น:
59,900 บาท


เดินทาง: พ.ย. 59

เริ่มต้น:
59,900 บาท

SBA ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์คุณภาพ กินดีอยู่ดี เที่ยวญีปุ่น โตเกียว นาโงย่า โอซาก้า สุดยอดโปรแกรมฮิต ดอกซากุระบาน ใบไม้เปลี่ยนสี โอบาระ โครังเค
SBA JAPAN ทัวร์คุณภาพ ทัวร์ญี่ปุ่น- เกาะคิวชุ ฟุคุโอกะ ซากะ เฮ้าเท็นบอร์ช หมู่บ้านฮอนแลนด์ ยูโทคุ อินาริ นางาซากิ

SBA ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์คุณภาพ กินดีอยู่ดี เที่ยวญีปุ่น เกาะตอนใต้คิวชู หมู่บ้านสไตล์ฮอนแลนด์ ช้อปปิ้งที่ฟุกุโอกะ เที่ยวเมืองซากะ


เดินทาง: ธ.ค. 59

เริ่มต้น:
65,900 บาท


เดินทาง: ธ.ค. 59

เริ่มต้น:
65,900 บาท

SBA ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์คุณภาพ กินดีอยู่ดี เที่ยวญีปุ่น เกาะตอนใต้คิวชู หมู่บ้านสไตล์ฮอนแลนด์ ช้อปปิ้งที่ฟุกุโอกะ เที่ยวเมืองซากะ
SBA JAPAN ทัวร์คุณภาพ ทัวร์ญี่ปุ่น เทศกาลน้ำแข็ง  ICE FESTIVAL -โซอุนเคียว - ช็อปปิ้งทานุกิโคจิ -  ซับโปโร

SBA ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์คุณภาพ กินดีอยู่ดี เที่ยวญีปุ่นเทศกาลน้ำแข็ง ICE FESTIVEL นั่งเรือตัดน้ำแข็ง อะบาชิริ ทะเลสาบอะคัง สนุกสนานกับการเล่นหิมะและกิจกรรมมากมาย


เดินทาง: ม.ค. 60 - ก.พ. 60

เริ่มต้น:
70,900 บาท


เดินทาง: ม.ค. 60 - ก.พ. 60

เริ่มต้น:
70,900 บาท

SBA ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์คุณภาพ กินดีอยู่ดี เที่ยวญีปุ่นเทศกาลน้ำแข็ง ICE FESTIVEL นั่งเรือตัดน้ำแข็ง อะบาชิริ ทะเลสาบอะคัง สนุกสนานกับการเล่นหิมะและกิจกรรมมากมาย
SBA JAPAN ทัวร์คุณภาพ ทัวร์ญี่ปุ่น- โอซาก้า ยูนิเวอร์แซล ลานสกีฟูจิเท็น โอชิโนะ ฮัคไค ชินจูกุ โตเกียว 6 วัน ปีใหม่

SBA ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์คุณภาพ กินดีอยู่ดี เที่ยวญีปุ่น โอซาก้า ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เล่นหิมะลานสกีฟูจิเท็น โปรแกรมฮิต ปีใหม่ โตเกียว ช้อปปิ้งจุใจที่ชินจุกุ


เดินทาง: ธ.ค. 59

เริ่มต้น:
77,900 บาท


เดินทาง: ธ.ค. 59

เริ่มต้น:
77,900 บาท

SBA ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์คุณภาพ กินดีอยู่ดี เที่ยวญีปุ่น โอซาก้า ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เล่นหิมะลานสกีฟูจิเท็น โปรแกรมฮิต ปีใหม่ โตเกียว ช้อปปิ้งจุใจที่ชินจุกุ
SBA JAPAN ทัวร์คุณภาพ ทัวร์ญี่ปุ่น- ฮอกไกโก เที่ยวชมดาเตะจิไดมูระ โอตารุ จิโกกุดานิ ภูเขาโชวะซับโปโร ฮาโกดาเตะ สุดยอดอาหารทะเล

SBA JAPAN ฮอกไกโด เที่ยวเมืองจำลองสัมผัสวัฒนธรรมสมัยเอโดะ ชมเมืองโอตารุเมืองโรแมนติก เข้าชมบริเวณ โชวะซินซัน นั่งกระเช้าไฟฟ้า พาท่านกินปู ดูวิว 1 ใน 3 ของประเทศญีปุ่น


เดินทาง: พ.ย. 59

เริ่มต้น:
57,900 บาท


เดินทาง: พ.ย. 59

เริ่มต้น:
57,900 บาท

SBA JAPAN ฮอกไกโด เที่ยวเมืองจำลองสัมผัสวัฒนธรรมสมัยเอโดะ ชมเมืองโอตารุเมืองโรแมนติก เข้าชมบริเวณ โชวะซินซัน นั่งกระเช้าไฟฟ้า พาท่านกินปู ดูวิว 1 ใน 3 ของประเทศญีปุ่น
SBA JAPAN ทัวร์คุณภาพ ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุราโน่  - หมู่บ้านไอนุ - โรงงานขนมหวานริวเกทสึ - ปิดท้อยช้อปปิ้งทานุกิโคจิ

ทัวร์ญี่ปุ่น กินดีอยู่ดี เที่ยวเกาะฮอกไกโด แช่ออนเซ็น3 คืนเต็ม กินขาปูยักษ์ เที่ยวชมหมู่บ้านไอนุ ช็อปปิ้งจุใจที่ทานุกิโคจิ บินตรงสะสมไมล์ได้


เดินทาง: ธ.ค. 59

เริ่มต้น:
67,900 บาท


เดินทาง: ธ.ค. 59

เริ่มต้น:
67,900 บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น กินดีอยู่ดี เที่ยวเกาะฮอกไกโด แช่ออนเซ็น3 คืนเต็ม กินขาปูยักษ์ เที่ยวชมหมู่บ้านไอนุ ช็อปปิ้งจุใจที่ทานุกิโคจิ บินตรงสะสมไมล์ได้
SBA JAPAN ทัวร์คุณภาพ ทัวร์ญี่ปุ่น- ฮอกไกโก โซอุนเคียว ซัปโปโร่ บินตรง ใบไม้เปลี่ยนสี ชิมอาหารอร่อย ขนมหวานชื่อดัง พักหรูใจกลางเมือง

SBA ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์คุณภาพ กินดีอยู่ดี เที่ยวญีปุ่น เกาะฮอกไกโด ชมวัฒนธรรมการดำรงชีวิตของชาวนุ เพลิดเพลินกับขนมหวานที่โรงงานอิชิยะ ทดลองทำ Melon bun ด้วยตัวเอง ช้อปปิ้งจุใจที่ ทานูกิโคจิ

SBA ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์คุณภาพ กินดีอยู่ดี เที่ยวญีปุ่น เกาะฮอกไกโด ชมวัฒนธรรมการดำรงชีวิตของชาวนุ เพลิดเพลินกับขนมหวานที่โรงงานอิชิยะ ทดลองทำ Melon bun ด้วยตัวเอง ช้อปปิ้งจุใจที่ ทานูกิโคจิ
SBA JAPAN ทัวร์คุณภาพ ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต เม้าท์ฟูจิ  โตเกียว 6 วัน สกี Shopping รถไฟชินคันเซ็น

SBA ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์คุณภาพ กินดีอยู่ดี เที่ยวญีปุ่น เกียวโต โปรแกรมยอดฮิต นมัสการขอพรดื่มน้ำศักดิ์สิทธิวัดคิโยมิสึ ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าแบรนเนมชั้นนำมากมาย ขึ้นเม้าท์ฟูจิเล่นสกี ห้องพักสไตล์รีสอร์ท...


เดินทาง: ธ.ค. 59

เริ่มต้น:
76,900 บาท


เดินทาง: ธ.ค. 59

เริ่มต้น:
76,900 บาท

SBA ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์คุณภาพ กินดีอยู่ดี เที่ยวญีปุ่น เกียวโต โปรแกรมยอดฮิต นมัสการขอพรดื่มน้ำศักดิ์สิทธิวัดคิโยมิสึ ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าแบรนเนมชั้นนำมากมาย ขึ้นเม้าท์ฟูจิเล่นสกี ห้องพักสไตล์รีสอร์ท...
SBA JAPAN ทัวร์คุณภาพ ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ซัปโปโร โซอุนเคียว สวนสัตว์อาซาฮิยาว่า Blue Pond โอตารุ โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ

SBA ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์คุณภาพ กินดีอยู่ดี เที่ยวญีปุ่น เกาะฮอกไกโด เที่ยวสวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ชมพิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง Blue Pond ทดลองทำ Melon bun เที่ยวชมเมืองโอตารุเมืองแห่งความโรแมนติก ช็อปปิ้งจุใจที่ทานุกิโคจิ


เดินทาง: ธ.ค. 59

เริ่มต้น:
58,900 บาท


เดินทาง: ธ.ค. 59

เริ่มต้น:
58,900 บาท

SBA ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์คุณภาพ กินดีอยู่ดี เที่ยวญีปุ่น เกาะฮอกไกโด เที่ยวสวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ชมพิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง Blue Pond ทดลองทำ Melon bun เที่ยวชมเมืองโอตารุเมืองแห่งความโรแมนติก ช็อปปิ้งจุใจที่ทานุกิโคจิ
SBA JAPAN ทัวร์คุณภาพ ทัวร์ญี่ปุ่น เกาะคิวชุ ฟุคุโอกะ เฮ้าเท็นบอร์ช หมู่บ้านฮอนแลนด์ซากะ ยูโทคุ อินาริ นางาซากิ สวนสตอเบอร์รี่

SBA ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์คุณภาพ กินดีอยู่ดี เที่ยวญีปุ่น เกาะตอนใต้คิวชู หมู่บ้านสไตล์ฮอนแลนด์ ยูโทคุ อินาริ ช้อปปิ้งที่ฟุกุโอกะ ท่องเที่ยวเมืองซากะ สวนสตอเบอรี่


เดินทาง: ธ.ค. 59

เริ่มต้น:
74,900 บาท


เดินทาง: ธ.ค. 59

เริ่มต้น:
74,900 บาท

SBA ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์คุณภาพ กินดีอยู่ดี เที่ยวญีปุ่น เกาะตอนใต้คิวชู หมู่บ้านสไตล์ฮอนแลนด์ ยูโทคุ อินาริ ช้อปปิ้งที่ฟุกุโอกะ ท่องเที่ยวเมืองซากะ สวนสตอเบอรี่
SBA JAPAN โอซาก้า เกียวโตปราสาทคินคาคูจิ - นารา - วัดโทไดจิ - นาโงย่า- ชินคันเซ็น -เม้าท์ฟูจิ - ช้อปปิ้งชินจุกุ  โตเกียว 6 วัน

เที่ยวนารานครหลวงเก่าแก่แห่งแรกของญี่ปุ่น นมัสการขอพรและ ดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์ 3 สาย ณ วัดคิโยมิสึ เยี่ยมชมปราสาททองสถานที่พักตากอากาศของโชกุน ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น...


เดินทาง: ต.ค. 59

เริ่มต้น:
59,900 บาท


เดินทาง: ต.ค. 59

เริ่มต้น:
59,900 บาท

เที่ยวนารานครหลวงเก่าแก่แห่งแรกของญี่ปุ่น นมัสการขอพรและ ดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์ 3 สาย ณ วัดคิโยมิสึ เยี่ยมชมปราสาททองสถานที่พักตากอากาศของโชกุน ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น...
SBA JAPAN ทัวร์คุณภาพ ทัวร์ญี่ปุ่น - นิกโก้ อุระบันได เซนได  โตเกียว นั่งชินคันเซ็น

SBA พาเที่ยว วนอุทยานแห่งชาตินิโก้ ชมปราสาทซึรุกะ Hitachi Seaside Parkชมดอกโคเคียเปลี่ยนสีเป็นสีแดงเต็มท้องทุ่ง ช้อปปิ้งอย่างจุใจที่ชินจุกุ พร้อมที่พักรีสอร์ทสไตล์ญี่ปุ่น สนุกสนานกับออนเซ็น 2 คืนเต็ม

SBA พาเที่ยว วนอุทยานแห่งชาตินิโก้ ชมปราสาทซึรุกะ Hitachi Seaside Parkชมดอกโคเคียเปลี่ยนสีเป็นสีแดงเต็มท้องทุ่ง ช้อปปิ้งอย่างจุใจที่ชินจุกุ พร้อมที่พักรีสอร์ทสไตล์ญี่ปุ่น สนุกสนานกับออนเซ็น 2 คืนเต็ม
SBA JAPAN ทัวร์คุณภาพ ทัวร์ญี่ปุ่น -   ลานสกีฟูจิเท็น   - ยอดเขาคาชิคาชิ  - โตเกียว 5 วัน

เที่ยวญีปุ่น โตเกียว ออนเซ็น บุฟเฟ่ต์ขาปู ชมวิวภูเขาไฟฟูจิยอดเขาคาชิคาชิ นมัสกนมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์ I วัดอาซะกุซ่า วัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว - สนุกสนานอปปิ้งชินจูกุ


เดินทาง: พ.ย. 59 - ธ.ค. 59

เริ่มต้น:
48,900 บาท


เดินทาง: พ.ย. 59 - ธ.ค. 59

เริ่มต้น:
48,900 บาท

เที่ยวญีปุ่น โตเกียว ออนเซ็น บุฟเฟ่ต์ขาปู ชมวิวภูเขาไฟฟูจิยอดเขาคาชิคาชิ นมัสกนมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์ I วัดอาซะกุซ่า วัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว - สนุกสนานอปปิ้งชินจูกุ
SBA JAPAN ทัวร์คุณภาพ ทัวร์ญี่ปุ่น- โอซาก้า ยูนิเวอร์แซล นาโงย่า โตเกียว 6 วัน

SBA ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์คุณภาพ กินดีอยู่ดี เที่ยวญีปุ่น โอซาก้า ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ คิโยมิสึ เม้าฟูจิ โตเกียวช้อปปิ้งจุใจที่ชินจุกุ


เดินทาง: ต.ค. 59 - ธ.ค. 59

เริ่มต้น:
59,900 บาท


เดินทาง: ต.ค. 59 - ธ.ค. 59

เริ่มต้น:
59,900 บาท

SBA ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์คุณภาพ กินดีอยู่ดี เที่ยวญีปุ่น โอซาก้า ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ คิโยมิสึ เม้าฟูจิ โตเกียวช้อปปิ้งจุใจที่ชินจุกุ
SBA JAPAN ทัวร์คุณภาพ ทัวร์ญี่ปุ่น- เกาะคิวชุ ฟุคุโอกะ ซากะ เฮ้าเท็นบอร์ช หมู่บ้านฮอนแลนด์ คุมาโมโต้ วีสทีเรีย

SBA ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์คุณภาพ กินดีอยู่ดี เที่ยวญีปุ่น เกาะตอนใต้คิวชู หมู่บ้านสไตล์ฮอนแลนด์ นั่งเฟอร์รี่ ช้อปปิ้งที่ฟุกุโอกะ ท่องเที่ยวเมืองซากะ ชมดอกวีสทีเรีย

SBA ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์คุณภาพ กินดีอยู่ดี เที่ยวญีปุ่น เกาะตอนใต้คิวชู หมู่บ้านสไตล์ฮอนแลนด์ นั่งเฟอร์รี่ ช้อปปิ้งที่ฟุกุโอกะ ท่องเที่ยวเมืองซากะ ชมดอกวีสทีเรีย
SBA JAPAN ทัวร์คุณภาพ ทัวร์ญี่ปุ่น - คันไซ - เกียวโต - นาโงย่า - ชมวิวภูเขาไฟฟูจิยอดเขาคาชิคาชิ - ชินจูกุ - พายปลาไหล -ภูเขาไฟคุโนะ

SBA ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์คุณภาพ พาเที่ยว ศาลเจ้า คาสึงะ ภูเขาคุโนะ จุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิที่สวยงาม ยอดเขาคาชิคาชิ โตเกียว โรงงานพายปลาไหล นาบานะโนะซาโตะ ทำซูชิ สวมชุดกิโมโน


เดินทาง: ธ.ค. 59

เริ่มต้น:
67,900 บาท


เดินทาง: ธ.ค. 59

เริ่มต้น:
67,900 บาท

SBA ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์คุณภาพ พาเที่ยว ศาลเจ้า คาสึงะ ภูเขาคุโนะ จุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิที่สวยงาม ยอดเขาคาชิคาชิ โตเกียว โรงงานพายปลาไหล นาบานะโนะซาโตะ ทำซูชิ สวมชุดกิโมโน
SBA JAPAN ทัวร์คุณภาพ ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า โตเกียว มรดกโลก

SBA ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวมรดกโลกหมู่บ้านชิราคาวาโกะ นมัสการขอพรและดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดคิโยมิสึ อาบน้ำแร่ออนเซ็น ชมจวนผู้ว่าทาคาย่าม่า ช้อปปิ้งจุใจที่ชินจุกุ อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์


เดินทาง: ต.ค. 59

เริ่มต้น:
65,900 บาท


เดินทาง: ต.ค. 59

เริ่มต้น:
65,900 บาท

SBA ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวมรดกโลกหมู่บ้านชิราคาวาโกะ นมัสการขอพรและดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดคิโยมิสึ อาบน้ำแร่ออนเซ็น ชมจวนผู้ว่าทาคาย่าม่า ช้อปปิ้งจุใจที่ชินจุกุ อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
SBA JAPAN ทัวร์คุณภาพ ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า โตเกียว มรดกโลก

SBA ทัวร์คุณภาพ กินดีอยู่ดี เที่ยวมรดกโลกหมู่บ้านชิราคาวาโกะ นมัสการขอพรและดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดคิโยมิสึ อาบน้ำแร่ออนเซ็น ชมจวนผู้ว่าทาคาย่าม่า ช้อปปิ้งจุใจที่ชินจุกุ อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์


เดินทาง: ธ.ค. 59

เริ่มต้น:
65,900 บาท


เดินทาง: ธ.ค. 59

เริ่มต้น:
65,900 บาท

SBA ทัวร์คุณภาพ กินดีอยู่ดี เที่ยวมรดกโลกหมู่บ้านชิราคาวาโกะ นมัสการขอพรและดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดคิโยมิสึ อาบน้ำแร่ออนเซ็น ชมจวนผู้ว่าทาคาย่าม่า ช้อปปิ้งจุใจที่ชินจุกุ อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์