One day tour from Osaka

 

Heart Tour
บริการรถบัสนำเที่ยวสุดพิเศษจากบริษัท Shinki Bus ผู้นำทางด้านรถบัสโดยสารในเขตคันไซ ทางเลือกใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีเวลาจำกัดและต้องการความสะดวกสบายในการเดินทาง

SBA EASY TO GO
ขอนำเสนอรถบัสนำเที่ยวจากเมืองโอซาก้าสู่เมืองแห่งวัฒนธรรมโบราณและแหล่งประวัติศาสตร์สำคัญของชาวญี่ปุ่นอย่างเกียวโต นารา และโกเบ โดยทัวร์จะเริ่มต้นจากสถานีรถไฟ Umeda และ Namba ย่านช้อปปิ้งชื่อดังใจกลางเมืองโอซาก้า

All Product with Shinki Bus 

Shinki Bus Tour รถบัสนำเที่ยวจากโอซาก้า
>>All Products with Shinki Bus<<
++One Day Tour++

ชื่อทัวร์ โปรแกรมทัวร์ ราคา (เยน)
ผู้ใหญ่ เด็ก 3-12 ปี
Kyoto A ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - วัดน้ำใสคิโยมิสึ - ปราสาททองคินคะคุจิ 8,000 7,000
Kyoto B ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - ป่าไผ่อาราชิยามะ - ปราสาททองคินคะคุจิ 8,000 7,000
Nara & Osaka  วัดโทไดจิ - สวนสาธารณะแห่งเมืองนารา - ปราสาทโอซาก้า - พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์โอซาก้า* 6,000 5,000
Kobe A หมู่บ้านอาริมะออนเซ็น (มีค่าธรรมเนียม) - อ่าวโกเบ - ห้างโกเบโมเสด - บุฟเฟต์ชาบูชาบู  10,000 5,000
Kobe B หมู่บ้านอาริมะออนเซ็น (มีค่าธรรมเนียม) - อ่าวโกเบ - ห้างโกเบโมเสด - เนื้อย่างโกเบ  11,000 10,000
Nabana no Sato ความโรแมนติกยามค่ำคืนและความงามของแสงไฟที่ประดับรอบๆบริเวณในช่วงฤดูหนาว  5,900 5,600
Biwako Valley สัมผัสความหนาวเย็นของหิมะ เพลินเพลินกับการเล่นสกีที่ Biwako Valley Ski Resort  6,000 5,500

หมายเหตุ

> เดินทางตั้งแต่ 16 พฤษภาคม - 31 ธันวาคม 2560
> ราคานี้รวมค่ารถบัสไป-กลับจากโอซาก้า ค่าอาหารกลางวัน (เซตอาหารญี่ปุ่น) และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว