KANSAI THRU PASS บัตรรถไฟและรถบัสของเอกชน แบบไม่จำกัดจำนวนเที่ยวภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งจะทำให้ชีวิตในการเดินทางของคุณคุ้มค่า ด้วยการบริการที่ในภูมิภาคคันไซ เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกสบาย ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางโดยรถไฟใต้ดิน รถราง และรถบัสประจำทางมากกว่า 40 บริษัทในภูมิภาคคันไซ ครอบคลุม 6 จังหวัด Osaka, Kyoto, Nara. Wakayama, Hyogo และ Shiga

สิทธิพิเศษจากบัตร Kansai Thru Pass
 1. ใช้รถไฟเอกชน รถไฟใต้ดิน รถราง และรถประจำทางในเส้นทางที่กำหนดได้ไม่จำกัด
 2. ลดความยุ่งยากในการซื้อตั๋วรถไฟและรถบัส ใช้ตั๋วเพียงใบเดียวเดินทางราบรื่นไม่ต้องซื้อเปลี่ยน
 3. ในกรณีเปิดใช้บัตรแล้ว ไม่จำเป็นต้องใช้ทุกวันต่อเนื่องกัน ง่ายต่อการวางแผนท่องเที่ยว
 4. รับสิทธิพิเศษ ด้วยบัตรส่วนลดจากแหล่งท่องเที่ยว ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ร้านอาหารและร้านค้า กว่า 350 แห่ง ในภูมิภาคคันไซ
 5. มี Guidebook แนะนำการใช้บัตรพร้อมตัวอย่างการเดินทางท่องเที่ยวให้
 6. สามารถเดินทางจากสนามบินนานาชาติคันไซได้ทันทีโดยขึ้นรถไฟนันไค (รถไฟด่วนพิเศษจะต้องชำระเพิ่ม)

 

บัตรจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท (มีเฉพาะตั๋วผู้ใหญ่) ดังนี้

ประเภทของบัตร ผู้ใหญ่ เด็ก (6-12ปี)
4,000 yen 2,000 yen
5,200 yen 2,600 yen

 

บัตรทั้งสองประเภทแบ่งขาย 2 ช่วง คือ

[Spring / Summer Edition]

Sales period:April 1 - September 30 of each year
Valid period: April 1 - October 31 of each year

[Autumn / Winter Edition]

Sales period:October 1 of each year - March 31 of the following year
Valid period :October 1 of each year - April 30 of the following year

ผู้ที่สามารถซื้อ Kansai Thru Pass ได้……

Kansai Theru Pass เป็นตั๋วพิเศษเฉพาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวประเทศญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการมาท่องเที่ยวเท่านั้น ท่านจำเป็นต้องมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ในการซื้อตั๋ว

 1. นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่จะเดินทางจากต่างประเทศมาประเทศญี่ปุ่นด้วยสถานะ [เข้าพักระยะสั้น] ในการเข้าประเทศญี่ปุ่น
 2. ผู้มีสัญชาติญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ
 3. ไกด์ผู้ที่มาด้วยกันกับบุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อที่ 1 และ 2 ข้างต้น

เงื่อนไขการใช้ตั๋ว

 1. ตั๋วสามารถใช้โดยสารรถไฟและรถบัสในพื้นที่ถูกที่กำหนดภายในช่วงระยะเวลาที่กำหนด
  *ไม่สามารถใช้กับสาย JR, รถบัสลีมูซีนจากสนามบินหรือรถบัสแบบลิมิเต็ด เอ็กเพรส
 2. ในกรณีการเดินทางในวันที่ไม่ต่อเนื่องกัน ภายใต้ช่วงระยะเวลาวันหมดอายุของบัตร
  (ตัวอย่าง กรณีตั๋วแบบ 3 วัน เช่นใช้ในวันจันทร์, พุธ และศุกร์)
 3. การนับเวลาการใช้บัตรจะนับแบบรายวัน เช่น เริ่มใช้วันที่ 25 เมษายน เวลา 21:00 น.
  จะหมดอายุเวลา  23:59 น. ของวันที่ 25 เมษายนทันที (ไม่ใช่ 24 ชั่วโมงตั้งแต่เวลาที่คุณเริ่มใช้บัตร)
 4. ตั๋วใช้ในลักษณะสอดตั๋วเข้าไปในประตูรับตั๋วอัตโนมัติในทิศทางตามลูกศรที่พิมพ์ไว้บนตั๋ว
 5. ไม่สามารถใช้ได้กับ รถบัสลีมูซีน, ไฮเวย์บัส, มิดไนท์ เอ็กเพรส บัส ,รถบัสรับส่งยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน
 6. ในกรณี คินเท็ตสึ ลิมิเต็ด เอ็กเพรส /นันไค เรลเวย์ (จะต้องชำระเพิ่ม)
 7. ตั๋วอาจไม่สามารถใช้ได้กับเส้นทางบางเส้นทาง

สิ่งท่านจะได้รับเมื่อซื้อ Kansai Thru Pass

แผนที่รถไฟและรถประจำทาง

ภาพและข้อมูลจาก: http://www.surutto.com/tickets/kansai_thru_english.html