สเปเชียลทริป

     
เรียง:
SBA THE PROFESSIONAL ทัวร์คุณภาพ

ทุ่งดอกกระเจียวบาน วัดผาตากเสื้อ ( สะพานกระจก SKY WALK ) วัดอาฮงศิลาวาส (สะดือโขง ณ บึงกาฬ ) สามพันโบก น้ำตกลงรู ผาแต้ม โขงเจียม วัดสิรินธร ( โบสถ์เรืองแสง )


เดินทาง: ส.ค. 60

เริ่มต้น:
15,900 บาท


เดินทาง: ส.ค. 60

เริ่มต้น:
15,900 บาท

ทุ่งดอกกระเจียวบาน วัดผาตากเสื้อ ( สะพานกระจก SKY WALK ) วัดอาฮงศิลาวาส (สะดือโขง ณ บึงกาฬ ) สามพันโบก น้ำตกลงรู ผาแต้ม โขงเจียม วัดสิรินธร ( โบสถ์เรืองแสง )
SBA SPECIAL ทัวร์ดูไบ สหัฐอาหรับเอมิเรตส์ 5 วัน 3 คืน

ขึ้นตึก Burj Khalifa สูงที่สุดในโลก - อภิมหาโครงการ The Palm Atlantis Hotel - ชมนำพุเต้นระบำ - เอมิเรตส์พาเลซ - ดูไบมอลล์ - พิพิธภัณฑ์ดูไบ -ตลาดทองที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ขึ้นตึก Burj Khalifa สูงที่สุดในโลก - อภิมหาโครงการ The Palm Atlantis Hotel - ชมนำพุเต้นระบำ - เอมิเรตส์พาเลซ - ดูไบมอลล์ - พิพิธภัณฑ์ดูไบ -ตลาดทองที่ใหญ่ที่สุดในโลก