JAPAN SELF DRIVE by SBA

 1. ก่อนทำการเช่า
  โปรดตรวจสอบประเภทใบขับขี่ – ผู้ขับต้องมี “ใบขับขี่ระหว่างประเทศ / ใบขับขี่สากล‌”

หมายเหตุ: ใบขับขี่ระหว่างประเทศ‌มี‌อายุหนึ่งปีนับจากวันที่ออกใบอนุญาต (ตรวจสอบวันที่ออกใบอนุญาตให้แน่ชัด) และมีผลใช้สำหรับการขับขี่ในประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลาหนึ่งปีนับจากวันที่เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น (ยืนยันด้วยตราประทับตรวจคนเข้าเมืองในหนังสือเดินทางที่แสดงวันที่เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น)

*ขั้นตอนการขอรับใบขับขี่ระหว่างประเทศ  >> คลิกเพื่อดูรายละเอียด <<

 1. ข้อมูลที่ต้องใช้สำหรับการเช่า
 1. ชื่อ-นามสกุลผู้จอง เบอร์โทรศัพท์ และ E-mail Address
 2. วันและเวลารับรถ + วันและเวลาคืนรถ
 3. สถานที่รับรถ + สถานที่คืนรถ >> คลิกเพื่อดูรายละเอียด << 
 4. รุ่นรถยนต์ที่ต้องการ >> คลิกเพื่อดูรายละเอียด <<
 5. จำนวนผู้โดยสาร (ผู้ใหญ่ / เด็ก)
 6. ตัวเลือกเสริมที่ต้องการ (รถ 4WD ฯลฯ ) >> คลิกเพื่อดูรายละเอียด <<

** คำนวนค่าธรรมเนียมในกรณี คืนรถข้ามจังหวัด (จังหวัดเดียวกัน ต่างสาขา ฟรี ! ถ้าจองกับเรา )

>> คลิกเพื่อคำนวนค่าธรรมเนียม<<

 

ในกรณีที่ต้องการจองรถเช่า กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม >> คลิกเพื่อดาวน์โหลด <<

และส่งมาที่ E-mail : package1@sbatravel.co.th หรือ >> กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ <<

หมายเหตุ:

 1. หากต้องการระบบนำทางในรถยนต์แบบหลายภาษา กรุณาแจ้งให้ทราบเมื่อทำการจอง
 2. สำหรับลูกค้าที่ฝังเครื่องกระตุ้นการเต้นของหัวใจ หรือเครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า การใช้บริการรถเช่าที่ติดตั้งระบบสมาร์ทเอ็นทรีอาจมีผลเสียต่อเครื่องกระตุ้นหัวใจ กรุณาปรึกษาเจ้าหน้าที่ก่อนการจอง
 1. วิธีการชำระเงิน
 1. ชำระเงินผ่านทางธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารไทยพาณิชย์ โดยเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้แจ้งรายละเอียดผ่านทางอีเมล์
 2. ในกรณีที่ต้องการชำระเงินสดและบัตรเครดิต โปรดเข้ามาชำระที่บริษัทด้วยตนเอง (บัตรเครดิตมีค่าธรรมเนียม 2%)
 1. ขั้นตอนการรับรถ
 1. แสดงใบขับขี่ระหว่างประเทศและหนังสือเดินทางตัวจริงของผู้ขับรถ
 2. แสดงหลักฐานการจอง / Voucher (เอกสารจะถูกจัดส่งให้ลูกค้าผ่านทางอีเมล์ภายหลังได้รับการยืนยันจากทาง Toyota เรียบร้อยแล้ว)
 1. ก่อนออกเดินทาง
 1. ข้อตกลงและเงื่อนไขการเช่าจะถูกเตรียมไว้ หากคุณมีข้อสงสัยใด ๆ โปรดอย่าลังเลที่จะสอบถามพนักงานของสาขา หลังจากที่ยืนยันเนื้อหาของข้อตกลงและเงื่อนไขการเช่าแล้ว โปรดลงชื่อรับทราบ
 2. ตรวจสอบรอยขูดขีดหรือรอยบุ๋มที่ตัวรถกับพนักงานของสาขาก่อนออกเดินทาง
 3. ปรับที่นั่งและกระจก และอย่าลืมคาดเข็มขัดนิรภัย ทั้งผู้โดยสารที่นั่งด้านหน้าและด้านหลัง
 4. ตรวจสอบกฎหมายจราจรและข้อมูลที่ให้ไว้ล่วงหน้าเพื่อความสะดวกของคุณ ในการขับรถอย่างปลอดภัย‌ใน‌ประเทศญี่ปุ่น
 1. วิธีการคืนรถเช่า
 1. เติมน้ำมันให้เต็มถังที่สถานีบริการน้ำมันที่ใกล้ที่สุดก่อนส่งรถคืน (หากคุณไม่เติมน้ำมันให้เต็มถัง คุณจะถูกเรียกเก็บค่าน้ำมันตามที่กำหนดไว้ขึ้นอยู่กับระยะทาง)
 2. แนะนำสำหรับรถไฮบริดคือตัวเลือกเสริมสำหรับ‌การคิดค่าน้ำมัน HV ซึ่งไม่จำเป็นต้องเติมน้ำมันให้เต็มถังเมื่อส่งรถคืน
 3. กรุณา‌ติดต่อสาขา‌ที่‌คุณ‌เช่ารถ‌หรือ‌ศูนย์บริการจองรถยนต์‌ของ‌โตโยต้าเรนท์อะคาร์‌ล่วงหน้า หาก‌คุณ‌ตัดสินใจ‌ที่‌จะ‌เช่ารถต่อ (คุณจะถูกเรียกเก็บค่าปรับตามที่กำหนดไว้ หากเกินจำนวน‌ชั่วโมงเช่า‌ที่‌กำหนดโดย‌ไม่‌แจ้ง‌ให้ทราบ‌ล่วงหน้า)
 4. เมื่อมาถึงสาขาที่คุณจะส่งรถคืน พนักงานของสาขาจะตรวจสอบรอยขูดขีดหรือรอยบุ๋มที่ตัวรถ
 5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า‌คุณ‌ได้นำ‌ทรัพย์สิน‌ทั้งหมด‌ของ‌คุณ‌ออก‌จากรถแล้ว

*สัญญาการเช่ารถเป็นไปตามเงื่อนไขของ Toyota Rent a Car ประเทศญี่ปุ่น

รายละเอียดสัญญาเช่า : https://rent.toyota.co.jp/th/guide/agreement.html